ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng“Thiết bị điện, Điện công nghiệp, Điện tự động”

QUÍ KHÁCH CÓ NHU CẦU VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE: 0916551124
MAIL: NGOCDUYEN.ANS@ANSVIETNAM.COM
Web: 
tudonghoaans.com

balluff me

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI BALLUFF VIETNAM 

LIST CODE: BALLUFF VIETNAM - CẢM BIẾN VỊ TRÍ BALLUFF - CAM BIEN VI TRI BALLUFF

Magnetostrictive linear position sensors for industrial hydraulics
Balluff Vietnam
  • BTL5 -A/B- Series - CANopen
Balluff Vietnam BTL5 -A/B- Series - Incremental
Balluff Vietnam BTL5 -A/B- Series - Profibus
Balluff Vietnam BTL5 -A/B- Series - Switching points
Balluff Vietnam BTL5 -Y/Z- Series - CANopen
Balluff Vietnam BTL5 -Y/Z- Series - Inkremental
Balluff Vietnam BTL5 -Y/Z- Series - Profibus
Balluff Vietnam BTL5 -Y/Z- Series - Switching points
Balluff Vietnam BTL6 -A/B- Series - EtherCAT
Balluff Vietnam BTL6 -A/B- Series - IO-Link
Balluff Vietnam BTL6 -A/B- Series - VARAN
Balluff Vietnam BTL6 -Y/Z- Series - EtherCAT
Balluff Vietnam BTL6 -Y/Z- Series - IO-Link
Balluff Vietnam BTL6 -Y/Z- Series - VARAN
Balluff Vietnam BTL7 -A/B- Series - Analog current
Balluff Vietnam BTL7 -A/B- Series - Analog voltage
Balluff Vietnam BTL7 -A/B- Series - Digital
Balluff Vietnam BTL7 -A/B- Series - EtherCAT
Balluff Vietnam BTL7 -A/B- Series - EtherNet/IP
Balluff Vietnam BTL7 -A/B- Series - Profinet
Balluff Vietnam BTL7 -A/B- Series - SSI
Balluff Vietnam BTL7 -Y/Z- Series - Analog current
Balluff Vietnam BTL7 -Y/Z- Series - Analog voltage
Balluff Vietnam BTL7 -Y/Z- Series - Digital
Balluff Vietnam BTL7 -Y/Z- Series - EtherCAT
Balluff Vietnam BTL7 -Y/Z- Series - EtherNet/IP
Balluff Vietnam BTL7 -Y/Z- Series - Profinet
Balluff Vietnam BTL7 -Y/Z- Series - SSI
   
Magnetostrictive linear position sensors for level measurement in hygienic areas  
Balluff Vietnam BTL7 -SF- Series - Analog current
Balluff Vietnam BTL7 -SF- Series - Analog voltage
Magnetostrictive linear position sensors for mobile hydraulics  
Balluff Vietnam BTL6 -E- Series - Analog current
Balluff Vietnam BTL6 -E- Series - Analog voltage
Balluff Vietnam BTL6 -E- Series - Digital
Magnetostrictive linear position sensors in the profile housing  
Balluff Vietnam BTL5 -P- Series - CANopen
Balluff Vietnam BTL5 -P- Series - Devicenet
Balluff Vietnam BTL5 -P- Series - Incremental
Balluff Vietnam BTL5 -P- Series - Profibus
Balluff Vietnam BTL6 -A1- Series - Analog voltage
Balluff Vietnam BTL6 -A1- Series - Digital
Balluff Vietnam BTL6 -A1- Series - EtherCAT
Balluff Vietnam BTL6 -A1- Series - VARAN
Balluff Vietnam BTL6 -PF- Series - Analog current
Balluff Vietnam BTL6 -PF- Series - Analog voltage
Balluff Vietnam BTL6 -PF- Series - IO-Link
Balluff Vietnam BTL6 -PF- Series - VARAN
Balluff Vietnam BTL7 -P- Series - Analog current
Balluff Vietnam BTL7 -P- Series - Analog voltage
Balluff Vietnam BTL7 -P- Series - Digital
Balluff Vietnam BTL7 -P- Series - EtherCAT
Balluff Vietnam BTL7 -P- Series - EtherNet/IP
Balluff Vietnam BTL7 -P- Series - Profinet
Balluff Vietnam BTL7 -P- Series - SSI
Redundant magnetostrictive linear position sensors  
Balluff Vietnam BTL5 -P- Series - CANopen
Balluff Vietnam BTL5 -P- Series - Devicenet
Balluff Vietnam BTL5 -P- Series - Incremental
Balluff Vietnam BTL5 -P- Series - Profibus
Balluff Vietnam BTL6 -A1- Series - Analog voltage
Balluff Vietnam BTL6 -A1- Series - Digital
Balluff Vietnam BTL6 -A1- Series - EtherCAT
Balluff Vietnam BTL6 -A1- Series - VARAN
Balluff Vietnam BTL6 -PF- Series - Analog current
Balluff Vietnam BTL6 -PF- Series - Analog voltage
Balluff Vietnam BTL6 -PF- Series - IO-Link
Balluff Vietnam BTL6 -PF- Series - VARAN
Balluff Vietnam BTL7 -P- Series - Analog current
Balluff Vietnam BTL7 -P- Series - Analog voltage
Balluff Vietnam BTL7 -P- Series - Digital
Balluff Vietnam BTL7 -P- Series - EtherCAT
Balluff Vietnam BTL7 -P- Series - EtherNet/IP
Balluff Vietnam BTL7 -P- Series - Profinet
Balluff Vietnam BTL7 -P- Series - SSI