AnsVietnam – Nhà phân phối thiết bị tự động hóa-thiết bị công nghiệp-thiết bị đo lường của các hãng Metrix, Balluff, Vaisala, Valbia, RMF, EGE, Unitronics...

Balluff Vietnam BHS005U
BHS B135V-PSD25-S04-003 Inductive Sensors
Balluff Vietnam BES02MC
BES 113-356-SA6-S4 Inductive Sensors
   
Balluff Vietnam BAM00AZ
BES 12-FA-70 Mechanical Protection
   
Balluff Vietnam BCC00U4
BKS-S 32M-20 Single-Ended Cordsets
   
Balluff Vietnam BES0292
BES 516-213-E4-E-03 Inductive Sensors
   
Balluff Vietnam BAM014W
BTL6-A-3800-2 Mechanical Accessories
   
Balluff Vietnam BES01Y9
BES R04KC-POC15B-EV05 Inductive Sensors
Balluff Vietnam BES02ZY
BES M30ME1-GNX15B-S04G-EEX Inductive Sensors
   
Balluff Vietnam BTL5-E17-M0150-J-DEXB-K02 has been obsoleted and replaced by  BTL208Z  (BTL7-E570-M0150-J-DEXB-K02)
   
Balluff Vietnam BES0447
BES R04KC-POC25F-EP00,3-GS49 Inductive Sensors
Balluff Vietnam BTL004H
BTL6-A110-M1250-A1-S115 Magnetostrictive Sensors
Balluff Vietnam BCC00YE
BKS-S115-PU-02 Single-Ended Cordsets

 

Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ theo thong tin bên dưới:

Hot line: 0916551124 
[E]: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Sky: duyen_ansa
Website: tudonghoaans.com

Blogger | Sites | Wordpress