ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”

 Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0902 337 066 <(@^@)> Ms Diệu

email I           dieu.ans@ansvietnam.com
website 1I     http://thietbitudong.org/

website 2I     http://tudonghoaans.com/


Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

 

100% Italy Origin

Cavazzuti Pneumatic Vietnam

Model: pos.29 40x50 18680
Pneumatic Cylinder
Part No.8C044

100% Korea Origin

Mirae E&I Vietnam

Model: MUX-COM
Data logger

100% Korea Origin

Mirae E&I Vietnam

Model: MR-MJP-H4
Current sensing unit

100% Korea Origin

Mirae E&I Vietnam

Model: MR-485RP
Signal Converter

100% Germany Origin

Krüger/Kruger Vietnam

Product number: 344.08
ALTERNATIVELY ; Dehumidifier Airsec 225 TH

100% Italy Origin

Valbia Vietnam

Order code : 82DA0020
Description :         Pneumatic actuator  DA140 S82   
ALU, DOUBLE ACTING, mod 140, F10-F12, CH27, temp -20°C +85°C

100% USA Origin

JAQUET Vietnam

Part number: 385Z-05322
GreenLine F12A - Hall Effect Sensor M12x1 with integral Connector71.00

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 106M1081-01
Universal AC Power Input Module ; Note: 125840-02

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 133300-01
Low Voltage DC Power Input Module

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 146031-01
Transient Data Interface I/O Module

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 288055-01
Standard Transient Data Interface Module with USB cable

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 140471-01
I/O Module with Internal Terminations (Spares)

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 135489-01
I/O Module 4 Channel Internal Barrier

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 128229-01
Proximitor Seismic I/O Module 3500 PLC

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 176449-01
Proximitor Monitor

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 135489-04
I/O Module With Internal Barriers And Internal Terminations

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 176449-08
Rod Position Monitor

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 149369-01
Enhanced Keyphasor Module

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 125800-01
Keyphasor I/O Module (Internal Terminations)

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 135473-01
3500/25 I/O Module with Internal
Barriers and Internal Terminations

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 163179-01
Temperature Monitors *max order 1

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 163179-02
3500/61 Monitor

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 149986-02
Spare 4-Channel Relay Control Module

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 125720-01
Spare 4-Channel Relay Output Module

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 133323-01
Comms Gateway I/O Module

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 125680-01
Proximitor I/O Module

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 3500/05 -01-02-00-00-01
3500/05 System Rack

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 3500/15-05-05-00
Power Supply

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 3500/15-05-05-00
Power Supply ; Note: 3500/15-01-01 is obsoleted.

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330780-90-05
Proximitor Sensor

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: MTL4031
Vibration Transducer Interface

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 3500/15-05-00-00
Power Supply

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 136719-01
Earthing I/O Module

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330103-00-03-10-02-05
3300 XL 8 mm Proximity Probes

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330704-000-050-10-02-05
3300 XL 11 mm Proximity Probes

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330104-00-13-10-02-05
3300 XL 8 mm Proximity Probes

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330161-02-85-05-94-01-02
Single Triaxial HP Feedthrough for 3300

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330130-085-02-05
3300 XL 8MM EXTENSION CABLE

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330500-00-02
Velomitor Piezo-velocity Sensor

100% EU Origin

EBMPAPST Vietnam

Model : R4D450-AD12-06
Centrifugal Fan

100% US Origin

RAMSEY Vietnam

Model: SPS-2E-1-4-NPT
Ramsey™ Conveyor Protection Switches (142199)
(Replaced for ROS2/SPS-2D/TPS-2D (old model)

100% US Origin

FAIRCHILD Vietnam

Model: TD6000-402U
Pneumatic Precision Regulator

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Code: RHM0080MP051S2G1100
Temposonics R-Serie (RHM0080MP051S2G110)

100% Korea Origin

Fine Suntronix Vietnam

NCSF600-48
Power Supply

100% USA Origin

Metrix Vietnam

IPT Seismic Vibration Transmitter ST5484E-121-032-00