6089117005

AnsVietnam – Nhà phân phối thiết bị tự động hóa-thiết bị công nghiệp-thiết bị đo lường của các hãng Metrix, Balluff, Vaisala, Valbia, RMF, EGE, Unitronics...

 Ngoài các hãng trên, ANS Vietnam còn phân phối các thiết bị khác như sau:

6089102001 IF-U1Z IW                    C
6089102004 IF-U1Z IWF                   C
6089102016 IF-U1Z IW AMP4               C
6089102019 IF-U1Z IWF AMP4              C
6089117002 IF-U1Z RIW                   C
6089117005 IF-U1Z RIWF                  C
6089117017 IF-U1Z RIW AMP4              C
6089117020 IF-U1Z RIWF AMP4             C
6089117031 IF-U1Z RIWF 90GR             B
6089117034 IF-U1Z RIWF 90GR AMP4        B
6089117038 IF-U1Z RIWF 5m               C
6089117039 IF-U1Z RIW 5m                C
6089135003 IF-U1Z AH                    C
6089135018 IF-U1Z AH AMP4               C
6089135037 IF-U1Z AH 5M                 C
6089152006 IF-SU1Z IW                   C
6089152009 IF-SU1Z IWF                  C
6089152021 IF-SU1Z IW AMP4              C
6089152024 IF-SU1Z IWF AMP4             C
6089167007 IF-SU1Z RIW                  B
6089167010 IF-SU1Z RIWF                 C
6089167022 IF-SU1Z RIW AMP4             C
6089167025 IF-SU1Z RIWF AMP4            C
6089167032 IF-SU1Z RIWF 90GR            B
6089167035 IF-SU1Z RIWF 90GR AMP4       B
6089167044 IF-SU1Z RIW 5M               C
6089167047 IF-SU1Z Riw 90GR             B
6089185008 IF-SU1Z AH                   B
6089185023 IF-SU1Z AH AMP4              C
6089802011 IF-A2Z IW                    C
6089802014 IF-A2Z IWF                   C
6089802026 IF-A2Z IW AMP4               C
6089802029 IF-A2Z IWF AMP4              B
6089817012 IF-A2Z RIW                   C
6089817015 IF-A2Z RIWF                  C
6089817027 IF-A2Z RIW AMP4              C
6089817030 IF-A2Z RIWF AMP4             C
6089817033 IF-A2Z RIWF 90GR             B
6089817036 IF-A2Z RIWF 90GR AMP4        B
6089817042 IF-A2Z RIW 10M               C
6089817045 IF-E2 RIWF AMP4              C
6089835013 IF-A2Z AH                    C
6089835028 IF-A2Z AH AMP4               C
6089835046 IF-A2Z AH                    C
6089852043 IF-SA2Z IWF                  C
6089885041 IF-SA2Z AH                   C

Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ theo thong tin bên dưới:

Hot line: 0916551124 
[E]: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Sky: duyen_ans
Website: tudonghoaans.com

Blogger | Sites | Wordpress