ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”

 Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0902 337 066 <(@^@)> Ms Diệu

email I           dieu.ans@ansvietnam.com
website 1I     http://thietbitudong.org/

website 2I     http://tudonghoaans.com/


Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

 

Product Model Brand
SEC 5000 IREvolution gas detector 5000-001 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5000-002 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5000-003 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5000-004 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5000-005 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5000-006 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5000-007 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5000-008 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5000-009 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5000-010 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5000-011 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5000-012 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5000-013 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5000-014 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5000-015 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5000-016 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5101-002 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5101-003 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5101-004 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5101-005 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5101-006 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5201-006-10V-FC Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5101-007 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5201-007-5KM-FC Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5201-013 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5201-015 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5211-001 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5211-002 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5211-003 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5211-004 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 5000 IREvolution gas detector 5211-005 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 3000 Gas Detector 301100005M-0012 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 3000 Gas Detector 301100005M-0024 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 3000 Gas Detector 301100005M-0036 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 3000 Gas Detector 301100005M-1012 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 3000 Gas Detector 301100005M-1024 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 3000 Gas Detector 301100005M-1036 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 3000 Gas Detector 301100005MH 0012 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 3000 Gas Detector 301100005MH 0024 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 3000 Gas Detector 301100005MH 0036 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 3000 Gas Detector 301100005MH 1012 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 3000 Gas Detector 301100005MH 1024 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 3000 Gas Detector 301100005MH 1036 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 3000 Gas Detector 301100100M-0012 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 3000 Gas Detector 301100100MH 1036 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 3000 Gas Detector 303912000MH 1036 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 3000 Gas Detector 303912000MH 1012 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 3000 Gas Detector 303912000M-0036 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC 3000 Gas Detector 303912000MH 0024 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC Millenium Infrared Gas Detector 49000000050HL12 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC Millenium Infrared Gas Detector 49000000050HL18 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC Millenium Infrared Gas Detector 49000000050HL36 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC Millenium Infrared Gas Detector 49000000050HLXX Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC Millenium Infrared Gas Detector 49000000050HV18  Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC Millenium Infrared Gas Detector 49000000050HV36 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC Millenium Infrared Gas Detector 49000000050L36 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC Millenium Infrared Gas Detector 49000000050L36 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC Millenium Infrared Gas Detector 49000000050V18 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC Millenium Infrared Gas Detector 49000000050VXX Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC Millenium Infrared Gas Detector 49000000100HL24 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC Millenium Infrared Gas Detector 49000000100HV12 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC Millenium Infrared Gas Detector 49S05200100-L12 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC Millenium Infrared Gas Detector 49S05200100HL12 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC Millenium Infrared Gas Detector 49S04000100HL12 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC Millenium Infrared Gas Detector 49S05000100-L12 Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
SEC Millenium Infrared Gas Detector 49S02900100L36  Sensor Electronics gas dectector, Sensor electronics Vietnam
Filter for Signature and DIR 1420852 Sensor Electronics Process Gas Analyzers, Sensor electronics Vietnam
 Filter for Signature and DIR 1420701 Sensor Electronics Process Gas Analyzers, Sensor electronics Vietnam
Filter Retaining Clip for SEC Signature and SEC DIR 1420855 Sensor Electronics Process Gas Analyzers, Sensor electronics Vietnam
SEC DIR Separation Kit  DIR1901000 Sensor Electronics Process Gas Analyzers, Sensor electronics Vietnam
 SEC Signature DIR Calibration Adaptor DIR1422053 Sensor Electronics Process Gas Analyzers, Sensor electronics Vietnam
SEC Signature DIR Dual Gas Analyzer D011000G020300G Sensor Electronics Process Gas Analyzers, Sensor electronics Vietnam
SEC Signature DIR Dual Gas Analyzer D030090V0000000 Sensor Electronics Process Gas Analyzers, Sensor electronics Vietnam
SEC Signature DIR Dual Gas Analyzer D030100V030020V Sensor Electronics Process Gas Analyzers, Sensor electronics Vietnam
 SEC Signature Process Gas Analyzer SIGCO2-1420848 Sensor Electronics Process Gas Analyzers, Sensor electronics Vietnam
 SEC Signature Process Gas Analyzer SIGHC-1421014 Sensor Electronics Process Gas Analyzers, Sensor electronics Vietnam
 Tubing 1420208 Sensor Electronics Calibration Gas Accessories, Sensor electronics Vietnam
 Regulator 1420209 Sensor Electronics Calibration Gas Accessories, Sensor electronics Vietnam
SEC 2000 Replacement Microprocessor Board 1571013 Sensor Electronics Calibration Gas Accessories, Sensor electronics Vietnam
SEC 2000 Replacement Power Supply Board Ammonia 1572010 Sensor Electronics Calibration Gas Accessories, Sensor electronics Vietnam