AnsVietnam – Nhà phân phối thiết bị tự động hóa-thiết bị công nghiệp-thiết bị đo lường của các hãng Towa seiden, Balluff, Vaisala, Valbia, RMF, EGE, Unitronics...

DOLD Vietnam Art number: 0066991
  INSULATION MONITOR AL:1k-250k
DOLD Vietnam Art number: 0067693
  LOCATING CURRENT INJECTOR RR5886/010 AC/DC 85-230 V
DOLD Vietnam Art number: 0068221
  INSULATION FAULT LOCATOR  RR5887.12 AC/DC85-230V
DOLD Vietnam Art number: 0066017
  DIFFERENTIAL CURRENT TRANSFORMER ND5017/024
DOLD Vietnam Art number: 0067234
  DIFFERENTIAL CURRENT TRANSFORMER ND5017/070
DOLD Vietnam Article number: 0056204
  BA9054/331 DC0,12-1,2V UHDC110-220V Relay
DOLD Vietnam Article number: 0054050
  MK7850N.82/200 AC/DC12-240V Relay
DOLD Vietnam Art No: 0065702
  UH5947.04PC/200/61 DC24V Speed and standstill monitor
DOLD Vietnam Art No: 0064473
  LH5946.48PC/61 0,2-4V UH DC24V Speed and standstill monitor
DOLD Vietnam Art No: 0058353
  BD5935.48/824/61 DC24V Emergency stop module
DOLD Vietnam Model: LG5944.02PC/61 AC/DC24V
  Art number: 0059038 Module
DOLD Vietnam Model: LG5944.02PC/61 AC/DC24V
  Art number: 0059038 Module

Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ theo thong tin bên dưới:

Hot line: 0916551124 
[E]: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Sky: duyen_ans
Website: tudonghoaans.com

Blogger | Sites | Wordpress