ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”

 Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0902 337 066 <(@^@)> Ms Diệu

email I           dieu.ans@ansvietnam.com
website 1I     http://thietbitudong.org/

website 2I     http://tudonghoaans.com/


Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

 

      ZWS  7SL 1,0K-OHM  7W DC60V 64601 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  100 OHM  8W DC30V 0025076 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  180 OHM  8W DC38V 0024747 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  220 OHM  8W DC36V 0028832 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  220 OHM  8W DC48V 0004948 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  240 OHM  8W DC42V 0004946 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  240 OHM  8W DC48V 0026222 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  270 OHM  8W DC42V 0005825 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  270 OHM  8W DC48V 0011530 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  330 OHM  8W DC42V 0004947 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  330 OHM  8W DC48V 0004949 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  330 OHM  8W DC60V 0024224 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  390 OHM  8W DC42V 0029523 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  390 OHM  8W DC48V 0004950 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  390 OHM  8W DC60V 0013008 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  430 OHM  8W DC48V 0013215 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  430 OHM  8W DC60V 0004951 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  470 OHM  8W DC60V 0005865 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  510 OHM  8W DC42V 0001889 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  510 OHM  8W DC48V 0017722 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  510 OHM  8W DC60V 0004952 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  680 OHM  8W DC48V 0010242 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  680 OHM  8W DC60V 0004954 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  680 OHM  8W DC75V 0014266 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  680 OHM  8W DC80V 0011013 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  820 OHM  8W DC110V 0019141 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  820 OHM  8W DC5V 0005896 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  820 OHM  8W DC60V 0007785 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL 1,2K-OHM  8W DC60V 0012840 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL 2,4K-OHM  8W DC110V 0004957 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL 2,7K-OHM  8W DC110V 0023534 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL 2,7K-OHM  8W DC125V 0008841 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL 3,0K-OHM  8W DC110V 0004958 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL 3,3K 8W DC110-127V 0031927 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL  10K-OHM 20W DC110V 0041426 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL  12K-OHM 20W DC400V 0040432 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL  560 OHM 20W DC65V 0045857 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL  640 OHM 20W DC110V 0047596 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL  640 OHM 20W DC60V 0041558 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL  820 OHM 20W DC70V 0023520 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC100V 0043773 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC110V 0004959 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC125V 0017752 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC60V 0011468 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC70V 0041435 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC80V 0017501 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,2K-OHM 20W DC110V 0004960 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,2K-OHM 20W DC125V 0008058 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,2K-OHM 20W DC136V 0034071 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,2K-OHM 20W DC60V 0004955 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,2K-OHM 20W DC80V 0043717 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,2K-OHM 20W DC90V 0029550 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,5K-OHM 20W DC125V 0009148 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,5K-OHM 20W DC127V 0012079 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,5K-OHM 20W DC80V 0012216 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,6K-OHM 20W DC110V 0004962 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,6K-OHM 20W DC125V 0010651 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,6K-OHM 20W DC127V 0005931 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,6K-OHM 20W DC130V 0039649 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,6K-OHM 20W DC60V 0038430 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,8K-OHM 20W DC110V 0021000 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,8K-OHM 20W DC125V 0022203 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,8K-OHM 20W DC148V 0034452 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 2,0K-OHM 20W DC110V 0009193 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 2,0K-OHM 20W DC125V 0013022 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 2,2K-OHM 20W DC110V 0040168 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 2,4K-OHM 20W DC110V 0012851 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 2,4K-OHM 20W DC127V 0009233 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 2,4K-OHM 20W DC180V 0031871 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 2,7K-OHM 20W DC110V 0024666 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 2,7K-OHM 20W DC125V 0030521 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 3,0K-OHM 20W DC220V 0011555 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 3,3K-OHM 20W DC110V 0025524 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 3,3K-OHM 20W DC125V 0030648 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 3,3K-OHM 20W DC220V 0004966 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 3,3K-OHM 20W DC365V 0047080 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 4,7K-OHM 20W DC127V 0044585 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 4,7K-OHM 20W DC220V 0040167 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 4,7K-OHM 20W DC60V 0047004 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 5,1K-OHM 20W DC220V 0004967 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 5,1K-OHM 20W DC240V 0014564 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 5,1K-OHM 20W DC265V 0011469 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 6,8K-OHM 20W DC220V 0004968 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 7,5K-OHM 20W DC220V 0026223 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 7,5K-OHM 20W DC500V 0039604 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 2,0K-OHM 35W DC220V 0014388 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 2,4K-OHM 35W DC125V 0030573 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 2,4K-OHM 35W DC140V 0012485 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 2,4K-OHM 35W DC145V 0051420 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 2,4K-OHM 35W DC220V 0006242 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 2,7K-OHM 35W DC220V 0004970 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 2,7K-OHM 35W DC240V 0020630 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 3,0K-OHM 35W DC220V 0004971 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 3,0K-OHM 35W DC240V 0024281 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 3,3K-OHM 35W DC190V 0028853 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 3,3K-OHM 35W DC220V 0005830 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 3,6K-OHM 35W DC220V 0004972 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 3,6K-OHM 35W DC240V 0019632 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 3,9K-OHM 35W DC110V 0032598 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 3,9K-OHM 35W DC220V 0004973 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 3,9K-OHM 35W DC240V 0019002 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 3,9K-OHM 35W DC250V 0053033 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 3,9K-OHM 35W DC365V 0047079 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 4,7K-OHM 35W DC220V 0013639 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 4,7K-OHM 35W DC240V 0012915 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 4,7K-OHM 35W DC250V 0041925 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 5,1K-OHM 35W DC220V 0016767 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC50HZ 110V 0,2-180S 0011599 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC50HZ 110V 0,2-30S 0013308 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC50HZ 125V 0,2-180S 0018595 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC50HZ 230V 0,2-180S 0009430 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC50HZ 230V 0,2-30S 0009429 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC50HZ 240V 0,2-180S 0012973 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC50HZ 240V 0,2-30S 0012972 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC50HZ 24V 0,2-180S 0011474 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC50HZ 24V 0,2-30S 0011473 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC50HZ 42V 0,2-180S 0016991 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC50HZ 42V 0,2-30S 0002218 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC60HZ 110V 0,2-180S 0012741 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC60HZ 110V 0,2-30S 0012740 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC60HZ 120V 0,2-180S 0025405 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC60HZ 120V 0,2-30S 0018443 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC60HZ 127V 0,2-180S 0012673 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC60HZ 230V 0,2-180S 0012674 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC60HZ 230V 0,2-30S 0013181 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC60HZ 240V 0,2-180S 0033341 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC60HZ 240V 0,2-30S 0041903 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC110V 0,2-180S 0015976 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC110V 0,2-30S 0020711 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC125V 0,2-180S 0018596 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC125V 0,2-30S 0002859 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC12V 0,2-180S 0016245 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC12V 0,2-30S 0016244 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC220V 0,2-180S 0012445 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC220V 0,2-30S 0012444 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC230V 0,2-180S 0037286 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC240V 0,2-180S 0049942 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC24V 0,2-180S 0011600 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC24V 0,2-30S 0010466 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC42V 0,2-180S 0020337 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC42V 0,2-30S 0020336 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC48V 0,2-180S 0009687 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC48V 0,2-30S 0009686 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC60V 0,2-180S 0016056 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC60V 0,2-30S 0009616 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC50HZ 110V 0,2-180S 0010660 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC50HZ 110V 0,2-30S 0010659 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC50HZ 115V 0,2-30S 0031955 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC50HZ 127V 0,2-180S 0010662 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC50HZ 127V 0,2-30S 0010661 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC50HZ 230V 0,2-180S 0009432 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC50HZ 230V 0,2-30S 0009431 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC50HZ 240V 0,2-180S 0010664 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC50HZ 240V 0,2-30S 0010663 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC50HZ 24V 0,2-180S 0010161 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC50HZ 24V 0,2-30S 0010160 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC50HZ 400V 0,2-180S 0025342 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC50HZ 400V 0,2-30S 0013625 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC50HZ 42V 0,2-180S 0010658 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC50HZ 42V 0,2-30S 0010657 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC50HZ 48V 0,2-180S 0021346 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC50HZ 48V 0,2-30S 0016500 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC60HZ 110V 0,2-180S 0011811 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC60HZ 110V 0,2-30S 0011825 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC60HZ 115V 0,2-30S 0016899 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC60HZ 120V 0,2-180S 0025406 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC60HZ 120V 0,2-30S 0002169 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC60HZ 127V 0,2-180S 0021356 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC60HZ 127V 0,2-30S 0018553 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC60HZ 230V 0,2-180S 0014357 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC60HZ 230V 0,2-30S 0013577 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC60HZ 24V 0,2-30S 0005063 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC60HZ 48V 0,2-30S 0036585 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32/001 DC110V 0,2-180S 0015185 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32/001 DC110V 0,2-30S 0019727 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32/001 DC125V 0,2-180S 0024174 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32/001 DC125V 0,2-30S 0021763 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32/001 DC12V 0,2-180S 0023005 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32/001 DC12V 0,2-30S 0023028 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32/001 DC220V 0,2-180S 0022979 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32/001 DC220V 0,2-30S 0000619 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32/001 DC240V 0,2-30S 0029795 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32/001 DC24V 0,2-180S 0010666 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32/001 DC24V 0,2-30S 0010665 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32/001 DC28V 0,2-30S 0029365 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32/001 DC42V 0,2-180S 0012042 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32/001 DC42V 0,2-30S 0012041 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32/001 DC48V 0,2-30S 0020309 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32/001 DC60V 0,2-180S 0016058 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32/001 DC60V 0,2-30S 0016057 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.21 AC50/60HZ 110V 0,2-6H 0000656 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.21 AC50/60HZ 110V 0,2-6M 0000654 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.21 AC50/60HZ 110V 2-60M 0000655 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.21 AC50/60HZ 110V 2-60S 0000653 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.21 AC50/60HZ 115V 0,2-6M 0006937 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.21 AC50/60HZ 115V 2-60M 0006938 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.21 AC50/60HZ 127V 0,2-6H 0006927 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.21 AC50/60HZ 127V 2-60H 0006928 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.21 AC50/60HZ 127V 2-60M 0006926 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.21 AC50/60HZ 127V 2-60S 0006924 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.21 AC50/60HZ 230V 0,2-6H 0000662 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.21 AC50/60HZ 230V 0,2-6M 0000660 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.21 AC50/60HZ 230V 0,2-6S 0000658 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.21 AC50/60HZ 230V 2-60H 0000663 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.21 AC50/60HZ 230V 2-60M 0000661 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.21 AC50/60HZ 230V 2-60S 0000659 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.21 AC50/60HZ 240V 0,2-6M 0006931 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.21 AC50/60HZ 240V 0,2-6S 0006929 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.21 AC50/60HZ 240V 2-60H 0006934 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.21 AC50/60HZ 240V 2-60M 0006932 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.21 AC50/60HZ 24V 0,2-6M 0006411 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.21 AC50/60HZ 24V 0,2-6S 0006409 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.21 AC50/60HZ 24V 2-60H 0045234 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.21 AC50/60HZ 24V 2-60M 0006412 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.21 AC50/60HZ 24V 2-60S 0006410 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.21/004 AC50/60HZ 230V 0,2-6H 0057897 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22 AC50/60HZ 110V 0,2-6H 0052730 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22 AC50/60HZ 110V 0,2-6M 0033480 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22 AC50/60HZ 110V 2-60M 0038235 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22 AC50/60HZ 110V 2-60S 0050453 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22 AC50/60HZ 127V 0,2-6M 0044577 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22 AC50/60HZ 127V 2-60M 0058811 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22 AC50/60HZ 230V 0,2-6H 0010884 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22 AC50/60HZ 230V 0,2-6M 0010480 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22 AC50/60HZ 230V 0,2-6S 0010807 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22 AC50/60HZ 230V 2-60H 0031956 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22 AC50/60HZ 230V 2-60M 0010481 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22 AC50/60HZ 230V 2-60S 0010808 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22 AC50/60HZ 240V 0,2-6H 0054022 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22 AC50/60HZ 240V 0,2-6S 0044364 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22 AC50/60HZ 240V 2-60S 0020958 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22 AC50/60HZ 24V 0,2-6M 0030426 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22 AC50/60HZ 24V 2-60M 0039837 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22 AC50/60HZ 24V 2-60S 0051823 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22/034 AC50/60HZ 110V 26H/2H 0008325 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22/034 AC50/60HZ 110V 60H/5H 0056372 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22/034 AC50/60HZ 110V 60M/5M 0060436 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22/034 AC50/60HZ 110V 60S/5S 0062894 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22/034 AC50/60HZ 110V 6H/30M 0056218 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22/034 AC50/60HZ 230V 26H/2H 0006353 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22/034 AC50/60HZ 230V 60H/5H 0054869 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22/034 AC50/60HZ 230V 60M/5M 0054848 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22/034 AC50/60HZ 230V 60S/5S 0054849 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22/034 AC50/60HZ 230V 6H/30M 0054872 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22/034 AC50/60HZ 230V 6M/30S 0054871 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22/034 AC50/60HZ 240V 26H/2H 0008327 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22/034 AC50/60HZ 240V 60M/5M 0056324 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22/034 AC50/60HZ 240V 6M/30S 0056323 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22/034 AC50/60HZ 24V 120M/6M 0040571 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22/034 AC50/60HZ 24V 26H/2H 0039310 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22/034 AC50/60HZ 24V 6M/30S 0044060 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22/034 AC50/60HZ110V 120M/6M 0008296 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22/034 AC50/60HZ110V 6M/30S 0056041 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22/034 AC50/60HZ230V 120M/6M 0006352 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22/034 AC50/60HZ230V 6S/0,5S 0054870 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22/034 AC50/60HZ240V 120M/6M 0008298 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22/034 AC50/60HZ240V 60S/5S 0056336 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.22/034 AC50/60HZ240V 6S/0,5S 0056322 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.24/002 AC50/60HZ 110V 2-60H 0045588 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7610.24/002 AC50/60HZ 230V 0,2-6M 0034763 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 100V 0,15-1000S 0016308 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 100V 0,15S-30H 0023054 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 110V 0,15-1000S 0000670 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 110V 0,15S-30H 0000671 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 110V 0,2S-60H 0000672 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 115V 0,15-1000S 0013685 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 115V 0,15S-30H 0016900 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 115V 0,2S-60H 0017430 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 120V 0,15S-30H 0018444 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 120V 0,2S-60H 0027097 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 127V 0,15-1000S 0000673 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 127V 0,15S-30H 0000674 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 127V 0,2S-60H 0000675 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S 0000676 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 230V 0,15S-30H 0000678 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H 0000680 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 240V 0,15-1000S 0000683 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 240V 0,15S-30H 0000681 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 240V 0,2S-60H 0000682 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 24V 0,15-1000S 0000664 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H 0000665 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 24V 0,2S-60H 0000666 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 400V 0,15-1000S 0009492 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 400V 0,15S-30H 0009493 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 400V 0,2S-60H 0008681 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 42V 0,15-1000S 0000667 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 42V 0,15S-30H 0000668 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 42V 0,2S-60H 0000669 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 48V 0,15-1000S 0015563 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ 48V 0,15S-30H 0016013 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24 AC50/60HZ120V 0,15S-1000S 0027662 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/005 50/60HZ230V 0,15S-30H 0012909 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/007 50/60HZ230V ,15-1000S 0022480 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/100 50/60HZ 110V 0,2-60H 0010809 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/100 50/60HZ 110V0,15S-30H 0012378 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/100 50/60HZ 115V0,15S-30H 0010905 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/100 50/60HZ 127V,15-1000S 0011505 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/100 50/60HZ 127V0,15S-30H 0020602 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/100 50/60HZ 230V 0,2S-60H 0008808 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/100 50/60HZ 230V,15-1000S 0000677 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/100 50/60HZ 230V0,15S-30H 0000679 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/100 50/60HZ 240V ,15S-30H 0019020 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/100 50/60HZ 240V 0,2S-60H 0033398 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/100 50/60HZ 240V,15-1000S 0025432 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/100 50/60HZ 24V ,15-1000S 0016695 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/100 50/60HZ 24V 0,15S-30H 0020219 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/100 50/60HZ 24V 0,2S-60H 0016696 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/100 50/60HZ 42V ,15-1000S 0014806 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/100 50/60HZ 42V 0,15S-30H 0012308 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/100 50/60HZ 42V 0,2S-60H 0029430 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/100 50/60HZ 48V ,15-1000S 0023672 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/100 50/60HZ110V ,15-1000S 0000524 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/101 50/60HZ 115V0,15S-30H 0047300 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/101 50/60HZ 230V0,15S-30H 0047302 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/102 50/60HZ 110V 0,2-60H 0050087 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/102 50/60HZ 230V ,15S-30H 0005687 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/102 50/60HZ 230V 0,2S-60H 0016718 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/102 50/60HZ 230V,15-1000S 0021239 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/102 50/60HZ 240V ,15S-30H 0062338 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/102 50/60HZ 240V 0,2S-60H 0023613 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/102 50/60HZ 400V0,15S-30H 0030840 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/102 50/60HZ110V ,15-1000S 0053392 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/103 50/60HZ 230V ,15S-30H 0016520 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/103 50/60HZ 230V 0,2S-60H 0014579 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.24/103 50/60HZ 240V 0,2S-60H 0021617 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32 AC50/60HZ 110V 0,15-1000S 0000690 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32 AC50/60HZ 110V 0,15S-30H 0000691 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32 AC50/60HZ 110V 0,2S-60H 0000692 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32 AC50/60HZ 127V 0,15-1000S 0000693 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32 AC50/60HZ 127V 0,15S-30H 0000694 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S 0000696 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32 AC50/60HZ 230V 0,15S-30H 0000697 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H 0000698 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32 AC50/60HZ 240V 0,15-1000S 0000699 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32 AC50/60HZ 240V 0,15S-30H 0000700 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32 AC50/60HZ 240V 0,2S-60H 0000701 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32 AC50/60HZ 24V 0,15-1000S 0000684 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H 0000685 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32 AC50/60HZ 24V 0,2S-60H 0000686 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32 AC50/60HZ 380V 0,2S-60H 0061851 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32 AC50/60HZ 400V 0,15-1000S 0017154 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32 AC50/60HZ 400V 0,15S-30H 0043188 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32 AC50/60HZ 415V 0,15-1000S 0031513 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32 AC50/60HZ 415V 0,2S-60H 0059858 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32 AC50/60HZ 42V 0,15-1000S 0000687 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32 AC50/60HZ 42V 0,15S-30H 0000688 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32 AC50/60HZ 42V 0,2S-60H 0000689 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32 AC50/60HZ 48V 0,15-1000S 0019407 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32 AC50/60HZ 48V 0,15S-30H 0020570 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32/003 DC24V 0,15S-30H 0004792 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32/008 AC50/60HZ230V ,2S-60H 0057218 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32/100 50/60HZ 110V ,15S-60H 0033370 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32/100 50/60HZ 110V,15-1000S 0023740 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32/100 50/60HZ 110V0,15S-30H 0006557 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32/100 50/60HZ 127V0,15S-30H 0006558 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32/100 50/60HZ 230V 0,2S-60H 0009678 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32/100 50/60HZ 230V,15-1000S 0008395 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32/100 50/60HZ 230V0,15S-30H 0006941 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32/100 50/60HZ 240V 0,2S-60H 0038755 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32/100 50/60HZ 240V,15-1000S 0026645 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32/100 50/60HZ 240V0,15S-30H 0006559 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32/100 50/60HZ 24V 0,15S-30H 0006555 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32/100 50/60HZ 24V 0,2S-60H 0022039 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32/100 50/60HZ 42V ,15-1000S 0021033 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32/100 50/60HZ 42V 0,15S-30H 0006556 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32/100 AC50/60HZ42V ,15S-60H 0055169 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32/102 50/60HZ 230V 0,2S-60H 0000775 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32/102 50/60HZ 240V 0,2S-60H 0023499 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32/102 50/60HZ 42V 0,15S-30H 0021590 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32/102 50/60HZ 42V 0,2S-60H 0043157 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32/102 50/60HZ230V ,15-1000S 0009433 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.32/102 50/60HZ230V ,15S-30H 0007141 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.82 AC50/60HZ 100V 0,15S-30H 0029248 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.82 AC50/60HZ 110V 0,15S-30H 0022893 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.82 AC50/60HZ 110V 0,2S-60H 0054659 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.82 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S 0015289 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.82 AC50/60HZ 230V 0,15S-30H 0014975 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.82 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H 0005672 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.82 AC50/60HZ 240V 0,15-1000S 0045174 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.82 AC50/60HZ 400V 0,15-1000S 0029089 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.82 AC50/60HZ 42V 0,15-1000S 0046669 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616.82/007 50/60HZ230V 0,2S-60H 0056333 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616/105 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H 0024658 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7616/105 AC50/60HZ 24V 0,2S-60H 0025837 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21 AC50/60HZ 110V 0,15-1000S 0011007 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21 AC50/60HZ 110V 0,15S-30H 0010224 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21 AC50/60HZ 110V 0,2S-60H 0011008 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21 AC50/60HZ 115V 0,15-1000S 0016918 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21 AC50/60HZ 115V 0,15S-30H 0016901 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21 AC50/60HZ 120V 0,15-1000S 0028435 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21 AC50/60HZ 127V 0,15-1000S 0031172 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21 AC50/60HZ 127V 0,15S-30H 0022121 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21 AC50/60HZ 12V 0,15-1000S 0001213 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S 0007698 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21 AC50/60HZ 230V 0,15S-30H 0006669 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H 0007980 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21 AC50/60HZ 240V 0,15-1000S 0011779 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21 AC50/60HZ 240V 0,15S-30H 0011780 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21 AC50/60HZ 240V 0,2S-60H 0011781 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21 AC50/60HZ 24V 0,15-1000S 0004070 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H 0007978 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21 AC50/60HZ 24V 0,2S-60H 0007979 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21 AC50/60HZ 400V 0,15-1000S 0009434 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21 AC50/60HZ 400V 0,15S-30H 0009435 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21 AC50/60HZ 400V 0,2S-60H 0009436 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21 AC50/60hz 415v 0,15S-30H 0025358 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21 AC50/60HZ 42V 0,15S-1000S 0010718 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21 AC50/60HZ 42V 0,15S-30H 0010719 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21 AC50/60HZ 42V 0,2S-60H 0010726 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21 AC50/60HZ 48V 0,15S-30H 0031810 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21/003 DC24V 0,15S-30H 0014503 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21/003 DC24V 0,2S-60H 0024241 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21/004 50/60HZ 110V,15-1000S 0021996 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21/004 50/60HZ 230V,15-1000S 0020529 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21/004 50/60HZ 240V,15-1000S 0026933 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21/004 50/60HZ 24V ,15-1000S 0021995 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.21/004 50/60HZ 48V ,15-1000S 0026697 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.32 AC50/60HZ 110V 0,15-1000S 0028433 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.32 AC50/60HZ 110V 0,15S-30H 0045743 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.32 AC50/60HZ 110V 0,2S-60H 0066305 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.32 AC50/60HZ 115V 0,15-1000S 0034598 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.32 AC50/60HZ 115V 0,15S-30H 0041891 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.32 AC50/60HZ 115V 0,2S-60H 0046391 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.32 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S 0029364 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.32 AC50/60HZ 230V 0,15S-30H 0025127 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.32 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H 0027453 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.32 AC50/60HZ 240V 0,15-1000S 0033694 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.32 AC50/60HZ 240V 0,15S-30H 0026171 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.32 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H 0027102 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.32 AC50/60HZ 24V 0,2S-60H 0057005 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.32 AC50/60HZ 400V 0,15-1000S 0060174 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.32 AC50/60HZ 42V 0,15S-1000S 0050220 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.32 AC50/60HZ 42V 0,15S-30H 0031464 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.82 AC50/60HZ 100V 0,15S-30H 0029247 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.82 AC50/60HZ 110V 0,15S-30H 0029146 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.82 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S 0034052 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.82 AC50/60HZ 230V 0,15S-30H 0026714 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.82 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H 0050532 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.82 AC50/60HZ 240V 0,15S-30H 0054092 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.82 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H 0030539 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.82 AC50/60HZ 380V 0,15-1000S 0029088 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7666.82 AC50/60HZ 42V 0,15S-30H 0031242 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC110V 0,05-0,5IPM 10S 0028193 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC110V 1000-10000IPM 10S 0033675 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC110V 100-1000IPM 10S 0033307 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC110V 10-100IPM 10S 0033236 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC110V 50-500IPM 10S 0025395 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC110V 5-50IPM 10S 0023163 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC110V 5-50IPM 20S 0038664 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC127V 0,5-5IPM 10S 0029055 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC127V 500-5000IPM 10S 0049062 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 0,05-0,5IPM 10S 0022337 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 0,05-0,5IPM 180S 0057416 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 0,05-0,5IPM 20M 0032624 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 0,1-1IPM 10S 0024779 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 0,1-1IPM 180S 0061951 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 0,1-1IPM 20S 0054859 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 0,1-1IPM 300S 0031953 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 0,1-1IPM 90S 0038596 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 0,5-5IPM 10S 0026202 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 0,5-5IPM 60S 0034809 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 0,5-5IPM 90S 0063482 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 1000-10000IPM 10S 0024244 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 1000-10000IPM 30S 0027067 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 100-1000IPM 10S 0025872 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 10-100IPM 10S 0022920 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 10-100IPM 30S 0033214 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 10-100IPM 60S 0054196 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 1-10IPM 10S 0027701 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 1-10IPM 20S 0054559 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 1-10IPM 300S 0032980 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 1-10IPM 30S 0039389 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 1-10IPM 60S 0041331 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 2000-20000IPM 10S 0029780 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 200-2000IPM 10S 0025327 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 20-200IPM 10S 0045916 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 500-5000IPM 10M 0050578 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 500-5000IPM 10S 0022863 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 500-5000IPM 180S 0033047 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 500-5000IPM 30S 0042095 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 50-500IPM 10S 0026700 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 50-500IPM 20S 0029081 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 50-500IPM 60S 0025975 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 5-50IPM 10S 0022338 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 5-50IPM 20S 0034826 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 5-50IPM 30S 0043578 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC230V 5-50IPM 60S 0043051 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC240V 0,05-0,5IPM 10S 0038608 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC240V 100-1000IPM 10S 0051583 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC240V 10-100IPM 10S 0029590 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC240V 50-500IPM 10S 0026759 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC24V 0,5-5IPM 10S 0056027 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC24V 100-1000IPM 10S 0031118 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC24V 10-100IPM 10S 0035505 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC24V 1-10IPM 10S 0032741 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC24V 500-5000IPM 10S 0024310 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC24V 50-500IPM 10S 0027881 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC24V 5-50IPM 10S 0030534 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC380V 1-10IPM 10S 0030516 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC42V 100-1000IPM 10S 0032517 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 AC42V 5-50IPM 10S 0029024 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 DC24V 0,1-1IPM 10S 0052364 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 DC24V 0,5-5IPM 10S 0052365 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 DC24V 1000-10000IPM 10S 0049585 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 DC24V 100-1000IPM 10S 0050189 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 DC24V 10-100IPM 10S 0048691 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 DC24V 1-10IPM 10S 0059859 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 DC24V 50-500IPM 10S 0053785 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050 DC24V 5-50IPM 10S 0055161 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/100 AC110V 100-1000IPM 0043899 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/100 AC110V 10-100IPM 0029281 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/100 AC110V 500-5000IPM 0062883 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/100 AC110V 50-500IPM 0029280 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/100 AC127V 500-5000IPM 0049093 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/100 AC230V 1000-10000IPM 0053096 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/100 AC230V 100-1000IPM 0026534 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/100 AC230V 10-100IPM 0023454 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/100 AC230V 1-10IPM 0034155 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/100 AC230V 200-2000IPM 0055791 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/100 AC230V 500-5000IPM 0022497 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/100 AC230V 50-500IPM 0023699 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/100 AC230V 5-50IPM 0024425 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/100 AC240V 500-5000IPM 0051246 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/100 AC24V 10-100IPM 0044571 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/100 AC24V 5-50IPM 0040084 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/100 DC24V 0,1-1IPM 0049687 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/100 DC24V 100-1000IPM 0049370 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/100 DC24V 10-100IPM 0053450 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/100 DC24V 500-5000IPM 0047539 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/110 AC110V 100-1000IPM 0031160 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/110 AC110V 1-10IPM 0050933 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/110 AC110V 500-5000IPM 0050947 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/110 AC110V 5-50IPM 0050932 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/110 AC230V 1000-10000IPM 0025888 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/110 AC230V 100-1000IPM 0025235 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/110 AC230V 10-100IPM 0023188 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/110 AC230V 1-10IPM 0031324 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/110 AC230V 200-2000IPM 0027981 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/110 AC230V 500-5000IPM 0025396 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/110 AC230V 50-500IPM 0023159 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/110 AC230V 5-50IPM 0024449 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/110 AC240V 50-500IPM 0044555 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/110 DC24V 1000-10000IPM 0061402 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/110 DC24V 10-100IPM 0061401 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/110 DC24V 1-10IPM 0060257 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/110 DC24V 500-5000IPM 0050966 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/110 DC24V 50-500IPM 0055705 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/110 DC24V 5-50IPM 0056564 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/120 AC110V 0,05-0,5IPM 20S 0046230 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/120 AC110V 1-10IPM 20S 0046283 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/120 AC230V 10-100IPM 20S 0035226 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/120 AC230V 5-50IPM 20S 0036785 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/120 AC240V 5-50IPM 20S 0029682 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/130 AC230V 10-100IPM 6S 0023654 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/130 AC230V 50-500IPM 6S 0025576 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/130 AC24V 1000-10000IPM 6S 0052870 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9050/150 DC24V 1000-10000IPM 0044554 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 100-300HZ UH 50/60HZ 230V 0021567 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 10-30HZ UH AC50/60HZ 110V 0018073 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 10-30HZ UH AC50/60HZ 230V 0014631 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 10-30HZ UH AC50/60HZ 240V 0026595 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 10-30HZ UH AC50/60HZ 42V 0019010 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 10-30HZ UH AC50/60HZ 48V 0034350 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 200-600HZ UH 50/60HZ 110V 0016336 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 200-600HZ UH 50/60HZ 230V 0019944 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 200-600HZ UH 50/60HZ 24V 0024313 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 20-60HZ UH AC50/60HZ 110V 0015999 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 20-60HZ UH AC50/60HZ 115V 0031212 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 20-60HZ UH AC50/60HZ 127V 0018585 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 20-60HZ UH AC50/60HZ 230V 0012799 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 20-60HZ UH AC50/60HZ 240V 0018170 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 20-60HZ UH AC50/60HZ 24V 0026630 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 20-60HZ UH AC50/60HZ 380V 0055815 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 20-60HZ UH AC50/60HZ 400V 0055900 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 20-60HZ UH AC50/60HZ 415V 0037558 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 20-60HZ UH AC50/60HZ 42V 0015306 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 20-60HZ UH AC50/60HZ 48V 0021538 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 30-90HZ UH AC50/60HZ 110V 0017507 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 30-90HZ UH AC50/60HZ 127V 0021054 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 30-90HZ UH AC50/60HZ 230V 0013220 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 30-90HZ UH AC50/60HZ 240V 0017229 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 30-90HZ UH AC50/60HZ 24V 0028031 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 30-90HZ UH AC50/60HZ 400V 0049975 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 30-90HZ UH AC50/60HZ 415V 0035350 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 30-90HZ UH AC50/60HZ 42V 0019011 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 30-90HZ UH AC50/60HZ 48V 0022989 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 40-120HZ UH AC50/60HZ 24V 0047233 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 40-120HZ UH AC50/60HZ 42V 0027776 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 40-120HZ UH AC50/60HZ110V 0017199 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 40-120HZ UH AC50/60HZ127V 0025522 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 40-120HZ UH AC50/60HZ230V 0015138 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 40-120HZ UH AC50/60HZ240V 0022659 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 40-120HZ UH AC50/60HZ400V 0036909 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 5-15HZ UH AC50/60HZ 110V 0017890 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 5-15HZ UH AC50/60HZ 127V 0020311 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 5-15HZ UH AC50/60HZ 230V 0015280 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 5-15HZ UH AC50/60HZ 240V 0039329 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 5-15HZ UH AC50/60HZ 24V 0020558 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 5-15HZ UH AC50/60HZ 400V 0044643 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11 5-15HZ UH AC50/60HZ 42V 0021815 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11"A"30-90HZ UHAC50/60HZ230V 0034786 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11/040 20-60HZ UH AC230V 0040598 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11/040 30-90HZ UH AC230V 0034752 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11/080 10-30HZ UH AC230V 0034750 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11/080 20-60HZ UH AC230V 0032335 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11/080 30-90HZ UH AC110V 0049559 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11/080 30-90HZ UH AC230V 0032484 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11/100 20-60HZ UH AC230V 0036471 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11/100 20-60HZ UH AC42V 0036852 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11/100 20-60HZ UH AC48V 0041865 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11/100 30-90HZ UH AC110V 0040534 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11/110 20-60HZ UH AC230V 0059487 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.11/110 40-120HZ UH AC230V 0052127 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/010 100-300HZ UH AC230V 0041696 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/010 10-30HZ UH AC110V 0025243 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/010 10-30HZ UH AC230V 0017460 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/010 10-30HZ UH AC240V 0031128 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/010 10-30HZ UH AC42V 0056383 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/010 200-600HZ UH AC110V 0025519 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/010 200-600HZ UH AC230V 0047819 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/010 20-60HZ UH AC110V 0023918 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/010 20-60HZ UH AC230V 0015281 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/010 20-60HZ UH AC240V 0024351 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/010 20-60HZ UH AC24V 0035571 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/010 20-60HZ UH AC415V 0049329 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/010 20-60HZ UH AC42V 0051067 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/010 20-60HZ UH AC48V 0033237 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/010 30-90HZ UH AC110V 0027684 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/010 30-90HZ UH AC127V 0018666 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/010 30-90HZ UH AC230V 0005663 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/010 30-90HZ UH AC240V 0021009 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/010 30-90HZ UH AC24V 0031258 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/010 30-90HZ UH AC415V 0033376 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/010 30-90HZ UH AC42V 0029162 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/010 40-120HZ UH AC110V 0037838 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/010 40-120HZ UH AC230V 0021727 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/010 40-120HZ UH AC240V 0036038 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/010 5-15HZ UH AC110V 0029295 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/010 5-15HZ UH AC230V 0017459 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/010 5-15HZ UH AC240V 0032171 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/010 5-15HZ UH AC42V 0051068 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/020 100-300HZ UH AC230V 0018777 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/020 10-30HZ UH AC110V 0023055 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/020 10-30HZ UH AC230V 0018891 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/020 200-600HZ UH AC230V 0024865 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/020 20-60HZ UH AC110V 0021636 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/020 20-60HZ UH AC127V 0034424 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/020 20-60HZ UH AC230V 0020338 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/020 20-60HZ UH AC240V 0021449 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/020 20-60HZ UH AC24V 0031908 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/020 20-60HZ UH AC415V 0037091 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/020 20-60HZ UH AC48V 0032852 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/020 30-90HZ UH AC110V 0021592 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/020 30-90HZ UH AC115V 0035049 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/020 30-90HZ UH AC127V 0018791 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/020 30-90HZ UH AC230V 0017097 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/020 30-90HZ UH AC240V 0021008 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/020 30-90HZ UH AC415V 0037092 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/020 30-90HZ UH AC42V 0024834 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/020 30-90HZ UH AC440V 0048200 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/020 40-120HZ UH AC110V 0025252 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/020 40-120HZ UH AC230V 0024583 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/020 40-120HZ UH AC240V 0034688 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/020 5-15HZ UH AC110V 0054177 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/020 5-15HZ UH AC230V 0016983 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/040 30-90HZ UH AC230V 0047986 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/051 49HZ 230V 50/60HZ 0027179 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/110 20-60HZ UH AC110V 0039970 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/110 20-60HZ UH AC230V 0043768 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/110 30-90HZ UH AC110V 0044355 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/110 30-90HZ UH AC230V 0043781 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9837.12/110 40-120HZ UH AC230V 0047286 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9838.11 20-80HZ UH AC50/60HZ 110V 0019408 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9838.11 20-80HZ UH AC50/60HZ 230V 0019306 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9838.11 20-80HZ UH AC50/60HZ 48V 0020935 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9906.82/200 AC/DC24-240V ,01-0,2S 0034375 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9906.82/200 AC/DC24-240V 0,05-1S 0039176 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9906.82/200 AC/DC24-240V 0,15-3H 0039175 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9906.82/200 AC/DC24-240V 0,15-3S 0039071 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9906.82/200 AC/DC24-240V 0,5-10H 0050400 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9906.82/200 AC/DC24-240V 0,5-10M 0053808 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9906.82/200 AC/DC24-240V 0,5-10S 0037004 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9906.82/200 AC/DC24-240V 1,5-30H 0057049 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9906.82/200 AC/DC24-240V 1,5-30M 0047616 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9906.82/200 AC/DC24-240V 1,5-30S 0039285 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9906.82/200 AC/DC24-240V 15-300S 0043718 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9906.82/200 AC/DC24-240V 3-60M 0039270 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9906.82/200 AC/DC24-240V 5-100H 0047155 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9906.82/200 AC/DC24-240V 5-100M 0043140 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9906.82/200 AC/DC24-240V 5-100S 0035946 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11 3AC50-400HZ  63/110V 0024533 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11 3AC50-400HZ 110/190V 0024287 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11 3AC50-400HZ 127/220V 0016249 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11 3AC50-400HZ 220/380V 0009314 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11 3AC50-400HZ 230/400V 0027866 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11 3AC50-400HZ 240/415V 0005678 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11 3AC50-400HZ 254/440V 0017520 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11 3AC50-400HZ 277/480V 0059936 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11 3AC50-400HZ 290/500V 0016250 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11 3AC50-400HZ 57/100V 0016138 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11 3AC50-400HZ69,3/120V 0023087 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 100V 0016172 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 110V 0026330 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 120V 0024218 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 127V 0040811 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 160V 0043591 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 220V 0016014 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 240V 0024411 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 380V 0014461 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 400V 0038648 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 415V 0017140 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 440V 0015911 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 480V 0045786 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 500V 0015307 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 525V 0056741 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 550V 0046806 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11/001 3AC50-400HZ 60V 0047977 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11/201 3AC50-400HZ 220V 0039451 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11/201 3AC50-400HZ 400V 0035672 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.11/201 3AC50-400HZ 500V 0038537 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12 3AC50/60HZ 254/440V 0018316 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12 3AC50-400HZ  57/100V 0019960 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12 3AC50-400HZ  63/110V 0024217 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12 3AC50-400HZ 110/190V 0044965 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12 3AC50-400HZ 127/220V 0019919 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12 3AC50-400HZ 220/380V 0014632 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12 3AC50-400HZ 230/400V 0031606 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12 3AC50-400HZ 240/415V 0014705 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12 3AC50-400HZ 290/500V 0017478 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12 3AC50-400HZ 69,3/120V 0030009 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12/001 3AC50-400HZ  82V 0037627 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12/001 3AC50-400HZ 100V 0015894 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12/001 3AC50-400HZ 110V 0024949 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12/001 3AC50-400HZ 120V 0026442 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12/001 3AC50-400HZ 220V 0018124 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12/001 3AC50-400HZ 230V 0060224 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12/001 3AC50-400HZ 240V 0023183 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12/001 3AC50-400HZ 380V 0014838 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12/001 3AC50-400Hz 400V 0038660 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12/001 3AC50-400HZ 415V 0020553 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12/001 3AC50-400HZ 440V 0020154 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12/001 3AC50-400HZ 460V 0043886 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12/001 3AC50-400HZ 480V 0047296 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12/001 3AC50-400HZ 500V 0016824 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12/001 3AC50-400HZ 525V 0062994 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12/010 3AC50-400HZ 230/400V 0028335 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12/101 3AC50-400HZ 100V 0021187 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12/101 3AC50-400HZ 400V 0021188 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12/101 3AC50-400HZ 440V 0040708 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12/120 3AC50-400HZ 230/400V 0033573 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12/201 3AC50-400HZ 220V 0041647 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12/201 3AC50-400HZ 230V 0061554 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12/201 3AC50-400HZ 400V 0040059 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9943.12/301 3AC50/60HZ 500V 0048550 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9946 AC50/60HZ 110V 0017383 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9946 AC50/60HZ 230V 0006219 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9946 AC50/60HZ 240V 0020841 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9946 AC50/60HZ 24V 0051137 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9946 DC24V 0017177 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9946.10 AC50/60HZ 110V 0033604 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9946.10 AC50/60HZ 230V 0006220 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9946.10 AC50/60HZ 24V 0028864 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9947 AC50/60HZ 110V E300S/A300S 0013496 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9947 AC50/60HZ 110V E30S/A30S 0013495 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9947 AC50/60HZ 110V E60M/A60M 0013499 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9947 AC50/60HZ 127V E10M/A300S 0036700 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9947 AC50/60HZ 230V E10H/A10H 0013515 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9947 AC50/60HZ 230V E10M/A10M 0013512 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9947 AC50/60HZ 230V E10M/A300S 0023455 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9947 AC50/60HZ 230V E300S/A300S 0006221 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9947 AC50/60HZ 230V E300S/A30M 0013578 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9947 AC50/60HZ 230V E300S/A30S 0018905 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9947 AC50/60HZ 230V E300S/A60M 0039828 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9947 AC50/60HZ 230V E30M/A10M 0027076 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9947 AC50/60HZ 230V E30M/A300S 0033586 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9947 AC50/60HZ 230V E30M/A30M 0000556 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9947 AC50/60HZ 230V E30S/A10M 0025845 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9947 AC50/60HZ 230V E30S/A300S 0003557 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9947 AC50/60HZ 230V E30S/A30S 0013511 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9947 AC50/60HZ 230V E3H/A3H 0013513 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9947 AC50/60HZ 230V E60M/A10M 0023456 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9947 AC50/60HZ 230V E60M/A300S 0036658 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9947 AC50/60HZ 230V E60M/A30M 0020950 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9947 AC50/60HZ 230V E60M/A60M 0010345 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9947 AC50/60HZ 240V E10H/A60M 0039934 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9947 AC50/60HZ 240V E300S/A300S 0020177 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9947 AC50/60HZ 24V E30M/A30M 0051140 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9947 AC50/60HZ 24V E30S/A30S 0013479 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9947 AC50/60HZ 42V E300S/A300S 0013488 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9947 DC24V E300S/A300S 0019132 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9947 DC24V E3H/A3H 0029284 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 110V 0,15-3S 0059768 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 110V 0,5-10M 0018034 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 110V 0,5-10S 0018030 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 110V 1,5-30M 0018035 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 110V 15-300S 0018033 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 110V 3-60M 0031986 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 115V 0,5-10S 0033610 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 115V 1,5-30S 0031920 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 127V 1,5-30M 0024048 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 127V 1,5-30S 0031532 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 230V 0,05-1S 0016016 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3H 0018047 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3S 0017556 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10H 0018048 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10M 0018046 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10S 0017021 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30H 0018049 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30M 0017862 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30S 0017022 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 230V 15-300S 0016935 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 230V 3-60M 0016597 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 230V 5-100H 0018050 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 230V 5-100S 0016934 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 240V 0,15-3H 0034520 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 240V 0,15-3S 0019194 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 240V 0,5-10S 0030530 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 240V 1,5-30M 0021015 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 240V 3-60M 0020886 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 24V 0,15-3H 0018024 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10H 0018025 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10M 0018021 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10S 0018017 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 24V 1,5-30M 0018022 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 24V 1,5-30S 0018018 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 24V 15-300S 0061856 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 42V 0,15-3S 0054863 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10M 0026427 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10S 0025112 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 AC50/60HZ 42V 1,5-30M 0019946 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC110-127V 0,05-1S 0018096 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC110-127V 0,15-3S 0018097 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC110-127V 0,5-10S 0018098 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC110-127V 1,5-30M 0018103 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC110-127V 1,5-30S 0018099 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC110-127V 15-300S 0018101 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC110-127V 5-100S 0018100 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC220V 0,15-3S 0023783 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC220V 0,5-10M 0064958 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC220V 0,5-10S 0017940 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC220V 1,5-30M 0018780 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC220V 1,5-30S 0018494 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC220V 15-300S 0018779 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC220V 3-60M 0017941 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC220V 5-100S 0033079 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC240V 0,05-1S 0043616 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC240V 0,15-3S 0039633 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC240V 0,5-10S 0028069 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC240V 1,5-30M 0029416 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC240V 3-60M 0036895 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC24V 0,05-1S 0018063 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC24V 0,15-3H 0021781 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC24V 0,15-3S 0018064 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC24V 0,5-10H 0038237 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC24V 0,5-10M 0022461 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC24V 0,5-10S 0017651 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC24V 1,5-30H 0029653 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC24V 1,5-30M 0021196 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC24V 1,5-30S 0017141 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC24V 15-300S 0017829 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC24V 3-60M 0017713 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC24V 5-100H 0037425 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC24V 5-100S 0018066 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC48V 1,5-30S 0026247 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC48V 3-60M 0027409 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC60V 0,05-1S 0027402 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC60V 0,15-3H 0025048 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC60V 0,15-3S 0021231 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC60V 0,5-10M 0021773 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC60V 0,5-10S 0021111 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC60V 1,5-30M 0020775 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82 DC60V 15-300S 0020926 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82/010 DC110-127V 0,5-10M 0030764 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82/010 DC110-127V 0,5-10S 0022339 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82/010 DC110-127V 15-300S 0048805 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82/010 DC110-127V 5-100S 0024132 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82/010 DC220V 0,5-10S 0021796 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82/010 DC220V 1,5-30S 0021244 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82/010 DC220V 15-300S 0021245 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82/010 DC220V 5-100S 0024107 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82/010 DC250V 15-300S 0022065 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82/010 DC250V 5-100S 0021172 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82/015 DC220V 0,5-10S 0033697 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82/070 50/60HZ 440V 0,5-10S 0043610 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82/070 AC50/60HZ 110V 30M 0032612 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82/070 AC50/60HZ 115V 30M 0031222 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82/070 AC50/60HZ 115V 30S 0033574 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA9962.82/070 AC50/60HZ110V 0,5-10S 0036925 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AB7616.24 220V50/60HZ 0,15S-30H 0016972 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AB7616.32 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S 0022934 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AB7616.32 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H 0026044 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AB7666.21 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H 0026043 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AB7666.21 AC50/60HZ230V 0,15S-1000S 0020786 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD   3  10K-OHM              22,5MM 0055294 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD   3  10M-OHM              22,5MM 0061507 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD   3 100K-OHM              22,5MM 0007687 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD   3 10K-OHM               22,5MM 0028962 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD   3 10M-OHM               22,5MM 0004084 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD   3 1M-OHM                22,5MM 0004082 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD   3 2,2M-OHM              22,5MM 0006154 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD   3 20M-OHM               22,5MM 0004085 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD   3 22K-OHM               22,5MM 0029928 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD   3 4,7K-OHM              22,5MM 0008179 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD   3 4,7K-OHM              22,5MM 0021691 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD   3 4,7M-OHM              22,5MM 0003706 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD   3 470K-OHM              22,5MM 0029850 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD   3 470K-OHM              22,5MM 0050174 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD   3 47K-OHM               22,5MM 0016926 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.12 AC50/60HZ 110V 0020281 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.12 AC50/60HZ 230V 0016598 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.12 AC50/60HZ 240V 0040710 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.12 AC50/60HZ 24V 0020519 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.12 AC50/60HZ 42V 0018996 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.12 AC50/60HZ 60V 0034860 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.12 AC50/60HZ 6V 0018701 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.12 DC110V 0018196 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.12 DC12V 0020162 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.12 DC220V 0020088 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.12 DC24V 0018602 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.12 DC48V 0032786 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.12 DC60V 0018110 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.12/05 AC50/60HZ 110V 0032401 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.12/05 AC50/60HZ 230V 0017998 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.12/05 AC50/60HZ 240V 0031282 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.12/05 AC50/60HZ 24V 0025393 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.12/05 DC12V 0033361 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.12/05 DC24V 0019902 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.13 DC12V 0020182 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.13 DC220V 0019848 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.13 DC24V 0055171 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.13/05 AC50/60HZ 230V 0025071 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.14  DC220V 0018464 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.14  DC60V 0018524 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.14 AC16 2/3HZ 220V 0030090 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.14 AC16 2/3HZ 440V 0029938 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.14 AC50/60HZ 110V 0020030 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.14 AC50/60HZ 12V 0024179 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.14 AC50/60HZ 230V 0016599 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.14 AC50/60HZ 240V 0020286 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.14 AC50/60HZ 24V 0019036 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.14 AC50/60HZ 400V 0041980 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.14 AC50/60HZ 42V 0019901 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.14 AC50/60HZ 60V 0022719 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.14 DC110V 0017864 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.14 DC12V 0026088 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.14 DC24V 0019320 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.14 DC250V 0022274 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.14 DC48V 0029094 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.14/05 AC50/60HZ 110V 0021668 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.14/05 AC50/60HZ 230V 0017999 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.14/05 AC50/60HZ 240V 0040317 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.14/05 AC50/60HZ 24V 0025414 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.14/05 AC50/60HZ 380V 0040573 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.14/05 AC50/60HZ 42V 0024396 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.14/05 DC110V 0020965 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.14/05 DC12V 0035743 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.14/05 DC220V 0021298 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.14/05 DC24V 0017444 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.14/05 DC60V 0055273 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.17 AC50/60HZ 240V 0043576 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.17 DC110V 0027063 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.17 DC24V 0031597 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.18 AC50/60HZ 230V 0056781 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.18 DC12V 0056876 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.18/05 DC12V 0036464 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.19 AC50/60HZ 110V 0026667 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.19 AC50/60HZ 12V 0038289 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.19 AC50/60HZ 220V 0021024 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.19 AC50/60HZ 240V 0022037 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.19 AC50/60HZ 24V 0023760 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.19 AC50/60HZ 60V 0044051 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.19 DC110V 0027696 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.19 DC12V 0021164 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.19 DC220V 0024612 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.19 DC240V 0029410 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.19 DC24V 0021050 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.19 DC48V 0022486 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.19 DC60V 0024628 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.19/05 AC50/60HZ 230V 0024902 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.19/05 AC50/60HZ 24V 0034304 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.19/05 DC125V 0035656 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.19/05 DC12V 0031087 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD 866.19/05 DC24V 0028079 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5960 AC/DC110V US110V 0031260 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5960 AC/DC127V US127V 0040069 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5960 AC/DC230V US230V 0028134 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5960 AC/DC240V US240V 0040175 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5960 AC/DC24V US24V 0028018 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5960 AC/DC42V US42V 0029412 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5960 AC/DC48V US48V 0032737 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5960 AC/DC60V US60V 0031283 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5960/200 AC230V 50/60Hz US230V 0034699 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5992 AC50/60HZ 115V 0036169 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5992 AC50/60HZ 127V 0043659 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5992 AC50/60HZ 230V 0032361 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5992 AC50/60HZ 240V 0039674 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5992 AC50/60HZ 24V 0032360 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5992 AC50/60HZ 42V 0042090 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5992 DC110V + RV D.FOLG.POS. 0037745 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5992 DC125V + RV D.FOLG.POS. 0041089 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5992 DC230V + RV D.FOLG.POS. 0050379 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5992 DC24V 0032362 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5992 DC28-30V 0034904 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5992 DC48V + RV D.FOLG.POS. 0057320 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5992 DC60V + RV D.FOLG.POS. 0035511 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5993 AC50/60HZ 110V 0037350 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5993 AC50/60HZ 230V 0032364 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5993 AC50/60HZ 240V 0039606 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5993 AC50/60HZ 24V 0032363 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5993 DC24V 0032365 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5998 AC50/60HZ 115V 0036170 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5998 AC50/60HZ 127V 0043660 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5998 AC50/60HZ 230V 0032367 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5998 AC50/60HZ 240V 0037019 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5998 AC50/60HZ 24V 0032366 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5998 AC50/60HZ 42V 0037018 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5998 DC110V + RV D.FOLG.POS. 0037744 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5998 DC125V + RV D.FOLG.POS. 0041091 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5998 DC230V + RV D.FOLG.POS. 0050378 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5998 DC24V 0032368 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5998 DC28-30V 0034902 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5998 DC48V + RV D.FOLG.POS. 0057321 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5998 DC60V + RV D.FOLG.POS. 0035512 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5999 AC50/60HZ 110V 0037351 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5999 AC50/60HZ 230V 0032370 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5999 AC50/60HZ 240V 0039605 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5999 AC50/60HZ 24V 0032369 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5999 DC220V + RV D. FOLG. POS. 0045721 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD5999 DC24V 0032371 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.12 AC50/60HZ 110V 0021347 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.12 AC50/60HZ 115V 0038541 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.12 AC50/60HZ 127V 0025021 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.12 AC50/60HZ 12V 0034306 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.12 AC50/60HZ 230V 0016555 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.12 AC50/60HZ 240V 0027371 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.12 AC50/60HZ 24V 0021562 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.12 AC50/60HZ 42V 0020532 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.12 AC50/60HZ 60V 0036173 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.12 DC110V 0022441 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.12 DC125V 0031572 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.12 DC12V 0039663 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.12 DC220V 0027633 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.12 DC240V 0051601 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.12 DC24V 0021506 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.12 DC48V 0021682 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.12 DC60V 0022454 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.12 DC80V 0045542 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.12 SP.A DC200V / SP.B DC80V 0046596 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.12/024 DC125V 0040166 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.13 AC50/60HZ 110V 0021594 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.13 AC50/60HZ 230V 0018514 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.13 AC50/60HZ 240V 0024447 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.13 AC50/60HZ 24V 0029232 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.13 DC110V 0026569 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.13 DC125V 0050586 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.13 DC220V 0028951 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.13 DC240V 0059278 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.13 DC24V 0024483 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.13 DC48V 0051075 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.13 DC60V 0036980 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.13/012 DC220V 0064626 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.13/012 DC24V 0043445 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.13/012 DC60V 0043261 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.14 AC50/60HZ 110V 0024634 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.14 AC50/60HZ 230V 0016370 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.14 AC50/60HZ 240V 0023518 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.14 AC50/60HZ 24V 0020306 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.14 AC50/60HZ 36V 0034089 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.14 AC50/60HZ 42V 0024350 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.14 AC50/60HZ 48V 0047988 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.14 DC110V 0020967 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.14 DC125V 0035100 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.14 DC12V 0061782 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.14 DC220V 0024286 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.14 DC240V 0034601 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.14 DC24V 0007026 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.14 DC48V 0021229 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.14 DC60V 0020980 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.14 SP.A DC220V/SP.B DC24V 0021167 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.14 SP.A DC48V/SP.B DC24V 0036286 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.14/007 DC220V 0062840 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.14/007 DC240V 0056868 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.14/007 DC60V 0060512 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.14/012 AC50/60HZ 230V 0041113 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.14/012 DC24V 0047507 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.14/025 AC50/60HZ 230V 0055729 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.14/025 DC110V 0043728 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.14/025 DC220V 0041316 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.14/025 DC24V 0061857 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.14/025 DC60V 0044186 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.14/027 AC50/60HZ 230V 0054891 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.17 AC50/60HZ 110V 0024019 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.17 AC50/60HZ 127V 0025966 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.17 AC50/60HZ 230V 0021526 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.17 AC50/60HZ 240V 0034288 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.17 AC50/60HZ 24V 0018966 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.17 AC50/60HZ 42V 0029839 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.17 DC110V 0029355 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.17 DC125V 0031496 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.17 DC220V 0021166 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.17 DC240V 0034602 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.17 DC24V 0022310 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.17 DC48V 0016763 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.17 DC60V 0019269 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.17/007 DC110V 0065124 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.18 AC50/60HZ 110V 0025846 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.18 AC50/60HZ 115V 0029679 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.18 AC50/60HZ 127V 0031495 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.18 AC50/60HZ 230V 0016937 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.18 AC50/60HZ 240V 0031103 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.18 AC50/60HZ 24V 0023495 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.18 AC50/60HZ 42V 0022909 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.18 AC50/60HZ 48V 0031269 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.18 DC110V 0022191 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.18 DC125V 0042059 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.18 DC220V 0026476 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.18 DC24V 0024103 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.18 DC48V 0026201 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.18 DC60V 0029648 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.19 AC50/60HZ 110V 0023569 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.19 AC50/60HZ 115V 0038540 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.19 AC50/60HZ 127V 0024842 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.19 AC50/60HZ 220V 0048667 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.19 AC50/60HZ 230V 0016356 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.19 AC50/60HZ 230V 0051998 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.19 AC50/60HZ 240V 0021761 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.19 AC50/60HZ 24V 0017997 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.19 AC50/60HZ 42V 0019380 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.19 AC50/60HZ 48V 0036827 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.19 DC110V 0022698 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.19 DC125V 0043457 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.19 DC220V 0024227 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.19 DC240V 0049683 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.19 DC24V 0019079 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.19 DC30V 0059139 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.19 DC48V 0020264 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.19 DC48V 0034107 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.19 DC60V 0020058 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.19/012 DC110V 0054160 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AD8851.19/012 DC24V 0054987 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5870.11 UH AC40-400HZ 110V 0045915 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5870.11 UH AC40-400HZ 230V 0031451 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5870.11 UH AC40-400HZ 24V 0032890 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5870.11 UH AC40-400HZ 400V 0032154 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5870.11 UH AC40-400HZ 42V 0033698 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5870.11/100 UH AC40-400HZ 115V 0038459 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5870.11/100 UH AC40-400HZ 120V 0056112 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5870.11/100 UH AC40-400HZ 230V 0033164 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5870.11/100 UH AC40-400HZ 240V 0033523 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5870.11/100 UH AC40-400HZ 24V 0036753 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5870.11/100 UH AC40-400HZ 400V 0035190 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5870.11/100 UH AC40-400HZ 42V 0034134 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5870.11/101 UH AC40-400HZ 230V 0035941 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11 AC40-400HZ 110V 50K 0041936 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11 AC40-400HZ 230V 10K 0040384 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11 AC40-400HZ 230V 130K 0040512 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11 AC40-400HZ 230V 20K 0049546 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11 AC40-400HZ 230V 23K 0057873 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11 AC40-400HZ 230V 400K 0057348 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11 AC40-400HZ 230V 40K 0055866 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11 AC40-400HZ 230V 500K 0049562 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11 AC40-400HZ 230V 50K 0031854 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11 AC40-400HZ 230V 60K 0041163 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11 AC40-400HZ 230V 80K 0038122 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11 AC40-400HZ 24V 50K 0035275 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11 AC40-400HZ 24V 5K 0055868 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11 AC40-400HZ 24V 80K 0054328 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11 AC40-400HZ 400V 200K 0057314 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11 AC40-400HZ 400V 20K 0044343 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11 AC40-400HZ 400V 2K 0034313 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11 AC40-400HZ 400V 40K 0057874 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11 AC40-400HZ 400V 50K 0033173 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11 AC40-400HZ 400V 80K 0052827 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11 AC40-400HZ 42V 5K 0055867 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11/010 AC40-400HZ 110V 100K 0047477 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11/010 AC40-400HZ 230V 100K 0062471 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11/010 AC40-400HZ 230V 22K 0055599 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11/010 AC40-400HZ 230V 50K 0040450 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11/010 AC40-400HZ 230V 70K 0043019 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11/010 AC40-400HZ 230V 80K 0040342 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11/010 AC40-400HZ 400V 500K 0052166 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11/010 AC40-400HZ 400V 50K 0040653 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11/030 AC40-400HZ 230V 110K 0031729 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11/030 AC40-400HZ 230V 200K 0057098 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11/031 AC40-400HZ 110V 150K 0052548 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11/031 AC40-400HZ 230V 100K 0043381 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11/031 AC40-400HZ 230V 50K 0048043 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11/031 AC40-400HZ 230V 5K 0033107 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11/031 AC40-400HZ 400V 10K 0043026 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11/300 AC40-400HZ 230V 1M 0045496 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11/300 AC40-400HZ 230V 500K 0046895 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AG5876.11/300 AC40-400HZ 400V 500K 0046906 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 621.82 AC50/60HZ 110V 0,1-999,9S 0047029 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 621.82 AC50/60HZ 110V 1-99S 0028976 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 621.82 AC50/60HZ 127V 0,01-0,99S 0038749 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 621.82 AC50/60HZ 230V 0,01-0,99S 0007298 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 621.82 AC50/60HZ 230V 0,1-9,9M 0007300 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 621.82 AC50/60HZ 230V 0,1-9,9S 0006605 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 621.82 AC50/60HZ 230V 0,1-999,9S 0008656 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 621.82 AC50/60HZ 230V 1-9999M 0032587 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 621.82 AC50/60HZ 230V 1-99M 0015794 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 621.82 AC50/60HZ 230V 1-99S 0007299 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 621.82 AC50/60HZ 240V 1-99S 0029432 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 621.82 AC50/60HZ 24V 0,01-0,99S 0056444 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 621.82 AC50/60HZ 24V 0,01-99,99S 0000512 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 621.82 AC50/60HZ 24V 0,1-9,9S 0038734 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 621.82 AC50/60HZ 24V 0,1-999,9S 0057165 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 621.82 AC50/60HZ 42V 0,01-0,99S 0031859 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 621.82 AC50/60HZ 42V 0,1-9,9S 0006399 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 621.82 AC50/60HZ230V 0,01-99,99S 0005943 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 621.82 AC50/60HZ240V 0,01-99,99S 0035930 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 832.206 AC50/60HZ 220V 0038371 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837 AC50/60HZ 0,25-0,5A 0023351 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837 AC50/60HZ 0,5-1A 0005863 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837 AC50/60HZ 0,8-1,6A 0000844 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837 AC50/60HZ 1,5-3A 0000847 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837 AC50/60HZ 12-25A 0000861 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837 AC50/60HZ 2,5-5A 0000850 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837 AC50/60HZ 4-8A 0000853 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837 AC50/60HZ 6-12A 0000856 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837 AC50/60HZ 8-16A 0000859 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837 DC0,25-0,5A RW48% 0009064 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837 DC0,3-0,6A RW48% 0009212 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837 DC0,5-1A RW48% 0000843 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837 DC0,5-1A RW5% 0005864 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837 DC0,8-1,6A RW48% 0000845 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837 DC0,8-1,6A RW5% 0000846 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837 DC1,5-3A RW48% 0000848 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837 DC1,5-3A RW5% 0000849 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837 DC12-25A RW48% 0000862 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837 DC12-25A RW5% 0010592 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837 DC2,5-5A RW48% 0000851 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837 DC2,5-5A RW5% 0000852 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837 DC3-6A RW48% 0038363 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837 DC4-8A RW48% 0000854 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837 DC4-8A RW5% 0000855 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837 DC6-12A RW48% 0000857 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837 DC6-12A RW5% 0000858 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837 DC8-16A RW48% 0000860 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837 DC8-16A RW5% 0000863 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837/10 AC50/60HZ 12-25A 0026610 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837'A' AC50/60HZ 1,5-3A 0034759 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 837'A' AC50/60HZ 2,5-5A 0030552 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838 AC50/60HZ 0,5-1A 0000864 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838 AC50/60HZ 0,8-1,6A 0000867 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838 AC50/60HZ 1,5-3A 0000870 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838 AC50/60HZ 12-25A 0000878 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838 AC50/60HZ 15-30A 0029459 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838 AC50/60HZ 2,5-5A 0000873 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838 AC50/60HZ 3-6A 0030412 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838 AC50/60HZ 4-8A 0000875 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838 AC50/60HZ 6-12A 0000876 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838 AC50/60HZ 8-16A 0000877 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838 DC0,3-0,6A RW48% 0030487 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838 DC0,3-0,6A RW5% 0021612 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838 DC0,5-1A RW48% 0000865 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838 DC0,5-1A RW5% 0000866 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838 DC0,8-1,6A RW 5% 0000869 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838 DC0,8-1,6A RW48% 0000868 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838 DC1,5-3A RW48% 0000871 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838 DC1,5-3A RW5% 0000872 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838 DC12-25A RW48% 0000879 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838 DC12-25A RW5% 0000880 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838 DC2,5-5A RW48% 0005965 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838 DC2,5-5A RW5% 0000874 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838 DC3-6A RW48% 0023927 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838 DC4-8A RW48% 0008848 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838 DC4-8A RW5% 0008849 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838 DC6-12A RW48% 0007537 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838 DC6-12A RW5% 0007538 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838 DC8-16A RW48% 0010440 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838 DC8-16A RW5% 0010441 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 838.004 DC1,5A RW5% FEST 0017523 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 861.81 AC50/60HZ 110V 0017826 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 861.81 AC50/60HZ 127V 0020964 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 861.81 AC50/60HZ 230V 0000940 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 861.81 AC50/60HZ 240V 0000941 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 861.81 AC50/60HZ 24V 0000939 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 861.81 AC50/60HZ 42V 0001975 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 861.81 AC50/60HZ 48V 0036829 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 861.81/02 AC50/60HZ 230V 0037949 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 861.81/03 AC50/60HZ 110V 0023863 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 861.81/03 AC50/60HZ 230V 0016871 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 861.81/03 AC50/60HZ 240V 0024434 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 861.81/03 AC50/60HZ 42V 0020428 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 861.82 AC50/60HZ 110V 0019393 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 861.82 AC50/60HZ 230V 0000942 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 861.82 AC50/60HZ 240V 0028606 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 861.82 AC50/60HZ 24V 0011427 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 861.82 AC50/60HZ 42V 0011428 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 864 AC50/60HZ 110V 0000946 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 864 AC50/60HZ 127V 0006943 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 864 AC50/60HZ 230V 0000947 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 864 AC50/60HZ 240V 0000948 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 864 AC50/60HZ 24V 0000944 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 864 AC50/60HZ 42V 0000945 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 864.006 AC50/60HZ 110V 0054521 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 864.006 AC50/60HZ 230V 0029164 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 864.006 AC50/60HZ 24V 0064850 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 864.05 AC50/60HZ 230V 0021843 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 864.05 AC50/60HZ 240V 0035811 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895 AC45-400HZ 110V 0001014 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895 AC45-400HZ 230V 0001019 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895 AC45-400HZ 240V 0013848 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895 AC45-400HZ 24V 0001010 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895 AC45-400HZ 42V 0001011 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.05 AC45-400HZ 230V 80K-OHM 0001029 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 110V 10K-OHM 0014902 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 110V 11K-OHM 0034748 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 110V 15K-OHM 0017622 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 110V 20K-OHM 0017473 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 110V 30K-OHM 0001002 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 110V 50K-OHM 0001015 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 110V 5K-OHM 0012996 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 110V 60K-OHM 0001016 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 110V 80K-OHM 0014903 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 127V 50K-OHM 0001017 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 127V 5K-OHM 0029754 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 127V 60K-OHM 0045085 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 230V 10K-OHM 0001022 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 230V 11K-OHM 0001023 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 230V 15K-OHM 0006180 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 230V 20K-OHM 0005799 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 230V 30K-OHM 0001026 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 230V 40K-OHM 0001006 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 230V 50K-OHM 0001028 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 230V 5K-OHM 0001018 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 230V 60K-OHM 0001020 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 230V 70K-OHM 0009361 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 230V 80K-OHM 0001030 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 24V 10K-OHM 0017621 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 24V 15K-OHM 0012198 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 24V 20K-OHM 0019450 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 24V 30K-OHM 0019451 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 24V 40K-OHM 0029708 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 24V 50K-OHM 0016807 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 24V 5K-OHM 0009745 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 24V 60K-OHM 0033500 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 42V 10K-OHM 0001003 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 42V 15K-OHM 0001012 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 42V 20K-OHM 0019386 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 42V 30K-OHM 0027538 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 42V 50K-OHM 0001013 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 42V 5K-OHM 0012015 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 42V 60K-OHM 0012153 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 42V 80K-OHM 0017873 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 895.07 AC45-400HZ 440V 50K-OHM 0045415 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 896 AC45-400HZ 110V 0002127 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 896 AC45-400HZ 230V 0043186 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897 AC45-400HZ 110V 10-80K-OHM 0001035 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897 AC45-400HZ 115V 10-80K-OHM 0034546 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897 AC45-400HZ 127V 10-80K-OHM 0001036 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897 AC45-400HZ 167V 10-80K-OHM 0049805 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897 AC45-400HZ 230V 10-80K-OHM 0001037 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897 AC45-400HZ 240V 10-80K-OHM 0007389 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897 AC45-400HZ 24V 10-80K-OHM 0001033 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897 AC45-400HZ 380V 10-80K-OHM 0001040 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897 AC45-400HZ 400V 10-80K-OHM 0040804 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897 AC45-400HZ 415V 10-80K-OHM 0013205 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897 AC45-400HZ 42V 10-80K-OHM 0001034 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897 AC45-400HZ 440V 10-80K-OHM 0001041 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897 AC45-400HZ 48V 10-80K-OHM 0015290 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897 AC45-400HZ 500V 10-80K-OHM 0001042 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897 AC45-400HZ 550V 10-80K-OHM 0046718 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897 AC45-400HZ 60V 10-80K-OHM 0041539 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.03 AC45-400HZ 42V 10-80K-OHM 0032866 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.03 AC45-400HZ115V 10-80K-OHM 0048757 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.03 AC45-400HZ230V 10-80K-OHM 0011707 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ  24V 10K-OHM 0016112 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ  24V 20K-OHM 0017294 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ  24V 30K-OHM 0016219 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ  24V 50K-OHM 0001038 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ  24V 60K-OHM 0051036 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ  42V 50K-OHM 0002155 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 110V 10K-OHM 0036904 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 110V 20K-OHM 0005682 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 110V 50K-OHM 0047108 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 110V 80K-OHM 0024592 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 127V 15K-OHM 0035181 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 127V 50K-OHM 0052259 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 230V 10K-OHM 0010271 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 230V 15K-OHM 0005900 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 230V 20K-OHM 0011701 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 230V 23K-OHM 0043501 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 230V 30K-OHM 0005690 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 230V 40K-OHM 0012827 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 230V 50K-OHM 0001039 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 230V 5K-OHM 0021890 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 230V 60K-OHM 0008185 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 230V 80K-OHM 0007997 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 240V 20K-OHM 0030699 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 240V 50K-OHM 0050820 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 24V 23K-OHM 0051273 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 24V 5K-OHM 0054676 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 24V 80K-OHM 0043013 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 380V 30K-OHM 0051336 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 380V 50K-OHM 0047340 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 380V 80K-OHM 0016872 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 400V 50K-OHM 0052446 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 400V 80K-OHM 0056693 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 415V 80K-OHM 0039957 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 42V 5K-OHM 0047402 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 42V 80K-OHM 0033106 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 48V 5K-OHM 0049336 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 500V 50K-OHM 0013182 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 500V 80K-OHM 0055551 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 60V 15K-OHM 0039470 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897.07 AC45-400HZ 60V 6K-OHM 0035431 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897/001 AC45-400HZ 127V 2-9KOHM 0055113 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897/001 AC45-400HZ 140V 2-9KOHM 0052058 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897/001 AC45-400HZ 24V 2-9KOHM 0052990 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897/001 AC45-400HZ 42V 2-9KOHM 0051993 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897/070 AC45-400HZ230V 10-80KOHM 0047909 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897/070 AC45-400HZ415V 10-80KOHM 0052947 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897/100 AC45-400HZ 230V 10K-OHM 0034933 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897/100 AC45-400HZ 230V 2K-OHM 0036424 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897/100 AC45-400HZ 230V 50K-OHM 0033503 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897/100 AC45-400HZ 380V 50K-OHM 0032904 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 897/200 AC45-400HZ 230V 20-160K 0043124 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC110V 11K UHAC45-400HZ 110V 0018536 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC110V 11K UHAC45-400HZ 127V 0054929 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC110V 11K UHAC45-400HZ 230V 0001047 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC110V 11K UHAC45-400HZ 240V 0015857 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC110V 15K UHAC45-400HZ 230V 0006741 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC110V 20K UHAC45-400HZ 230V 0052512 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC110V 22K UHAC45-400HZ 230V 0027781 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC110V 27K UH AC45-400HZ 60V 0035432 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC110V 28K UH AC45-400HZ 42V 0034012 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC110V 3K UH AC45-400HZ 127V 0038098 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC110V 40K UHAC45-400HZ 230V 0015045 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC110V 50K UH AC45-400HZ 42V 0044989 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC110V 50K UHAC45-400HZ 110V 0037530 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC110V 50K UHAC45-400HZ 230V 0020913 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC110V 6K UH AC45-400HZ 230V 0015447 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC110V 80K UHAC45-400HZ 230V 0014592 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC125V 11K UHAC45-400HZ 110V 0046575 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC125V 11K UHAC45-400HZ 127V 0012294 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC125V 11K UHAC45-400HZ 230V 0048954 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC125V 15K UHAC45-400HZ 110V 0037709 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC125V 15K UHAC45-400HZ 127V 0045421 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC125V 15K UHAC45-400HZ 230V 0044353 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC125V 22K UHAC45-400HZ 110V 0037088 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC125V 22K UHAC45-400HZ 230V 0036805 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC125V 6K UH AC45-400HZ 230V 0039908 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC127V 11K UHAC45-400HZ 230V 0051705 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC127V 50K UHAC45-400HZ 230V 0039938 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC12V  6K UH AC45-400HZ 230V 0051873 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC12V 22K UH AC45-400HZ 230V 0035915 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC200V 50K UHAC45-400HZ 230V 0016566 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC220V 11K UHAC45-400HZ 230V 0021674 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC220V 15K UHAC45-400HZ 110V 0020115 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC220V 15K UHAC45-400HZ 230V 0011347 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC220V 22K UHAC45-400HZ 110V 0022889 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC220V 22K UHAC45-400HZ 230V 0001049 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC220V 30K UHAC45-400HZ 230V 0040748 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC220V 50K UH AC45-400HZ 24V 0027128 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC220V 50K UHAC45-400HZ 110V 0021236 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC220V 50K UHAC45-400HZ 230V 0001050 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC220V 6K UH AC45-400HZ 230V 0031385 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC220V 6K UH AC45-400HZ 24V 0039067 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC220V 80K UHAC45-400HZ 230V 0002690 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC240V 22K UHAC45-400HZ 230V 0028111 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC240V 6K UH AC45-400HZ 230V 0047133 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 100K UHAC45-400HZ 230V 0033646 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 10K UH AC45-400HZ 230V 0058276 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 11K UH AC45-400HZ 110V 0046007 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 11K UH AC45-400HZ 230V 0021700 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 11K UH AC45-400HZ 24V 0045364 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 15K UH AC45-400HZ 110V 0007410 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 15K UH AC45-400HZ 230V 0001048 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 20K UH AC45-400HZ 230V 0037231 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 22K UH AC45-400HZ 230V 0019705 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 22K UH AC45-400HZ 240V 0043888 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 3K UH AC45-400HZ 110V 0023775 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 3K UH AC45-400HZ 230V 0031488 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 40K UH AC45-400HZ 230V 0039302 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 50K UH AC45-400HZ 110V 0018136 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 50K UH AC45-400HZ 127V 0043613 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 50K UH AC45-400HZ 230V 0017606 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 50K UH AC45-400HZ 240V 0036223 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 50K UH AC45-400HZ 24V 0024417 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 50K UH AC45-400HZ 42V 0040852 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 5K UH AC45-400HZ 230V 0045660 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 5K UH AC45-400HZ 42V 0045505 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 65K UH AC45-400HZ 24V 0047546 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 6K UH AC45-400HZ 110V 0001043 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 6K UH AC45-400HZ 115V 0047332 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 6K UH AC45-400HZ 230V 0001044 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 6K UH AC45-400HZ 240V 0027133 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 6K UH AC45-400HZ 24V 0007680 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 6K UH AC45-400HZ 42V 0007109 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 80K UH AC45-400HZ 127V 0021306 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 80K UH AC45-400HZ 230V 0025692 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC24V 80K UH AC45-400HZ 24V 0052991 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC250V 50K UHAC45-400HZ 127V 0055812 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC250V 50K UHAC45-400HZ 230V 0025447 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC260V 50K UHAC45-400HZ 230V 0036944 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC320V 50K UHAC45-400HZ 230V 0020230 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC32V 100K UHAC45-400HZ 230V 0045271 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC32V 6K UH AC45-400HZ 230V 0013930 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC365V 50K UHAC45-400HZ 230V 0030734 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC400V 50K UHAC45-400HZ 230V 0040336 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC42V 6K UH AC45-400HZ 230V 0008329 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC460V 50K UHAC45-400HZ 230V 0049616 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC48V 11K UH AC45-400HZ 230V 0030315 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC48V 15K UH AC45-400HZ 230V 0033378 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC48V 15K UH AC45-400HZ 48V 0031312 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC48V 20K UH AC45-400HZ 110V 0031522 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC48V 20K UH AC45-400HZ 230V 0047414 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC48V 20K UH AC45-400HZ 48V 0031736 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC48V 22K UH AC45-400HZ 230V 0035914 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC48V 22K UH AC45-400HZ 48V 0034801 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC48V 50K UH AC45-400HZ 230V 0021254 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC48V 6K UH AC45-400HZ 110V 0019903 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC48V 6K UH AC45-400HZ 127V 0045780 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC48V 6K UH AC45-400HZ 230V 0001045 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC48V 6K UH AC45-400HZ 240V 0027132 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC48V 6K UH AC45-400HZ 24V 0027708 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC48V 6K UH AC45-400HZ 42V 0021324 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC500V 50K UHAC45-400HZ 230V 0040073 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC60V 11K UH AC45-400HZ 230V 0028817 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC60V 15K UH AC45-400HZ 230V 0030003 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC60V 30K UH AC45-400HZ 230V 0034450 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC60V 3K UH AC45-400HZ 230V 0038629 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC60V 50K UH AC45-400HZ 230V 0021235 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC60V 60K UH AC45-400HZ 230V 0039795 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC60V 6K UH AC45-400HZ 110V 0029521 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC60V 6K UH AC45-400HZ 230V 0001046 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC60V 6K UH AC45-400HZ 24V 0022330 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC60V 6K UH AC45-400HZ 48V 0040067 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC660V 200K UHAC45-400HZ240V 0056414 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC80V 11K UH AC45-400HZ 230V 0037465 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC80V 8K UH AC45-400HZ 230V 0043991 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC96V 11K UH AC45-400HZ 230V 0038267 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898 DC96V 11K UH AC45-400HZ 24V 0027709 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898.04 DC110V 11K UH45-400HZ230V 0008164 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898.04 DC220V 22K UH45-400HZ230V 0009066 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898.04 DC24V 6K UHAC45-400HZ230V 0009065 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898.04 DC60V 6K UHAC45-400HZ230V 0008163 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/030 DC110V 11K UH DC24V 0032833 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/030 DC24V 11K-OHM UHDC24V 0035253 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/030 DC24V 6K UH DC24V 0032832 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/07 DC24V 10K AC45-400HZ230V 0054154 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/07 DC24V 6K UHAC45-400HZ230V 0037147 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC110V 11K UH DC24V 0039171 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC110V 20K UH DC24V 0051982 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC110V 22K UH DC24V 0038208 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC110V 3K UH DC24V 0053516 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC110V 50K UH DC24V 0032672 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC110V 6K UH DC24V 0046679 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC110V 80K UH DC24V 0046368 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC125V 11K UH DC24V 0054211 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC125V 15K UH DC24V 0035180 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC125V 50K UH DC24V 0046026 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC125V 80K UH DC24V 0058404 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC127V 50K UH DC24V 0051983 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC127V 6K UH DC24V 0041041 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC12V 6K UH DC24V 0040694 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC220V 11K UH DC24V 0036041 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC220V 15K UH DC24V 0048204 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC220V 22K UH DC24V 0034552 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC220V 30K UH DC24V 0062133 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC220V 3K UH DC24V 0061322 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC220V 50K UH DC24V 0036394 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC220V 6K UH DC24V 0046097 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC240V 10K UH DC28V 0046266 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC240V 50K UH DC28V 0040950 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC240V 6K UH DC24V 0040113 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC24V 11K UH DC24V 0038465 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC24V 15K UH DC24V 0040914 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC24V 2,4K UH DC24V 0054629 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC24V 20K UH DC24V 0041418 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC24V 22K UH DC24V 0040123 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC24V 24K UH DC24V 0055395 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC24V 30K UH DC24V 0046469 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC24V 3K UH DC24V 0044002 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC24V 50K UH DC24V 0034749 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC24V 50K UH DC28V 0048682 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC24V 5K UH DC24V 0045678 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC24V 6K UH DC24V 0033261 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC24V 6K UH DC28V 0036841 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC24V 80K UH DC24V 0036855 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC250V 50K UH DC24V 0033403 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC32V 6K UH DC24V 0045616 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC365V 50K UH DC24V 0047567 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC400V 50K UH DC24V 0052387 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC48V 11K UH DC24V 0052771 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC48V 50K UH DC24V 0051898 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC48V 6K UH DC24V 0044820 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC500V 50K UH DC24V 0035134 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC560V 50K UH DC24V 0051863 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC60V 11K UH DC24V 0044557 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC60V 15K UH DC24V 0048205 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC60V 3K UH DC24V 0046278 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC60V 50K UH DC24V 0040805 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC60V 6K UH DC24V 0036360 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC660V 100K UH DC24V 0031472 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC660V 200K UH DC24V 0031473 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC660V 50K UH DC24V 0031471 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 898/20 DC96V 80K UH DC24V 0035600 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04  A  DC24V 5-100S 0016650 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC110V 0,05-1S 0015827 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC110V 0,15-3S 0015828 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC110V 0,5-10S 0014703 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC110V 1,5-30S 0011017 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC110V 15-300S 0015830 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC110V 5-100S 0015829 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC115V 0,05-1S 0015978 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC127V 0,15-3S 0016137 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC127V 0,5-10S 0019907 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC127V 1,5-30S 0019906 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC127V 15-300S 0017261 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC230V 0,05-1S 0005968 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC230V 0,15-3S 0001573 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC230V 0,3-6S 0016146 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC230V 0,5-10S 0001576 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC230V 1,5-30S 0001579 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC230V 15-300S 0009215 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC230V 5-100S 0009623 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC240V 0,05-1S 0016310 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC240V 0,15-3S 0015869 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC240V 0,5-10S 0016311 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC240V 15-300S 0018742 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC240V 5-100S 0019130 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC24V 0,05-1S 0015808 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC24V 0,5-10S 0015809 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC24V 1,5-30S 0015810 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC24V 15-300S 0015812 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC24V 5-100S 0015811 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC400V 0,5-10S 0047401 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC42V 0,05-1S 0001687 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC42V 0,15-3S 0011792 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC42V 0,5-10S 0006608 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC42V 1,5-30S 0012276 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC42V 15-300S 0006610 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC48V 0,05-1S 0016220 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 AC48V 0,5-10S 0018623 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 DC24V 0,05-1S 0012348 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 DC24V 0,15-3S 0012349 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 DC24V 0,3-6S 0020074 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 DC24V 0,5-10S 0012350 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 DC24V 1,5-30S 0012351 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 DC24V 15-300S 0012353 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 DC24V 5-100S 0012352 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 DC48V 0,05-1S 0017110 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 DC48V 0,5-10S 0016283 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 DC48V 1,5-30S 0017112 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/04 DC48V 15-300S 0016102 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0081/070 AC440V 1,5-30S 0033928 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 A  DC48V 0,15-3S 0016812 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC110V 0,05-1S 0015835 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC110V 0,15-3S 0015836 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC110V 0,5-10S 0013020 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC110V 1,5-30S 0011018 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC110V 15-300S 0015837 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC110V 5-100S 0015744 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC115V 0,15-3S 0016282 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC127V 0,15-3S 0020330 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC127V 0,5-10S 0017891 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC127V 5-100S 0037554 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC230V 0,05-1S 0011963 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC230V 0,15-3S 0008175 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC230V 0,5-10S 0001681 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC230V 1,5-30S 0008281 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC230V 15-300S 0001689 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC230V 5-100S 0008282 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC240V 0,05-1S 0011557 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC240V 0,15-3S 0011558 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC240V 0,5-10S 0011559 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC240V 1,5-30S 0011560 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC240V 5-100S 0011562 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC24V 0,05-1S 0011961 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC24V 0,15-3S 0015831 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC24V 0,5-10S 0009595 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC24V 1,5-30S 0008171 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC24V 15-300S 0015832 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC24V 5-100S 0009627 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC400V 0,05-1S 0045886 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC400V 0,15-3S 0033648 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC400V 5-100S 0034443 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC42V 0,05-1S 0011962 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC42V 0,15-3S 0015822 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC42V 0,5-10S 0001577 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC42V 1,5-30S 0008172 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC42V 15-300S 0015834 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 AC42V 5-100S 0015833 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 DC24V 0,05-1S 0015782 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 DC24V 0,15-3S 0014824 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 DC24V 0,5-10S 0007952 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 DC24V 1,5-30S 0014825 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 DC24V 15-300S 0015783 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 DC24V 5-100S 0014826 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 DC30V 0,5-10S 0037904 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 DC42V 0,15-3S 0036489 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 DC48V 0,15-3S 0015785 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 DC48V 0,5-10S 0015786 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/04 DC48V 1,5-30S 0015787 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/070 AC400V 5-100S 0052583 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/070 AC440V 0,5-10S 0043609 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/070 AC440V 1,5-30S 0034169 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/070 AC440V 5-100S 0035372 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/14 AC230V 0,02-10S 0029015 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/14 AC230V 0,02-1S 0032736 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/14 AC230V 0,02-3S 0034444 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/14 AC42V 0,02-10S 0032338 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/14 AC42V 0,02-3S 0032277 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/14 DC24V 0,02-10S 0041007 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/14 DC24V 0,02-1S 0035135 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/14 DC24V 0,02-3S 0033530 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/214 AC230V 0,02-10S 0034481 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/214 AC230V 0,02-3S 0033065 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/214 AC42V 0,02-10S 0034490 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/214 AC42V 0,02-3S 0059783 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.0082/214 DC24V 0,02-3S 0033688 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 AC110V 0,05-1S 0019111 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 AC110V 0,15-3S 0015878 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 AC110V 0,5-10S 0016122 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 AC110V 1,5-30S 0016153 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 AC110V 15-300S 0015910 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 AC110V 5-100S 0016875 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 AC230V 0,05-1S 0008445 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 AC230V 0,15-3S 0008446 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 AC230V 0,5-10S 0007984 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 AC230V 1,5-30S 0008447 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 AC230V 15-300S 0008449 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 AC230V 5-100S 0008448 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 AC240V 0,05-1S 0017080 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 AC240V 0,15-3S 0017476 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 AC240V 0,5-10S 0017710 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 AC240V 1,5-30S 0018600 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 AC24V 0,15-3S 0015796 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 AC24V 0,5-10S 0015797 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 AC24V 15-300S 0015800 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 AC24V 5-100S 0015799 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 AC42V 0,05-1S 0001685 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 AC42V 0,5-10S 0000027 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 AC42V 1,5-30S 0015801 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 AC42V 5-100S 0015802 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 DC24V 0,05-1S 0015804 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 DC24V 0,15-3S 0015805 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 DC24V 0,5-10S 0015733 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 DC24V 1,5-30S 0010720 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 DC24V 15-300S 0015807 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 DC24V 5-100S 0015806 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 DC48V 0,05-1S 0023976 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 DC48V 1,5-30S 0020788 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/04 DC48V 5-100S 0031737 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/070 DC28V 1,5-30S 0037766 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/13 DC24V 0,5-10S 0023088 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 902N.8181/214 AC42V 0,02-3S 0033066 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 905.81 DC28V 0,5-10S 0009951 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 938.001 AC50/60HZ 110V 0001201 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 938.001 AC50/60HZ 127V 0001203 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 938.001 AC50/60HZ 230V 0001205 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 938.001 AC50/60HZ 240V 0001207 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 938.001 AC50/60HZ 24V 0001197 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 938.001 AC50/60HZ 42V 0001199 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 938.001 AC50/60HZ 48V 0035683 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 938.001/03 AC50/60HZ 110V 0001202 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 938.001/03 AC50/60HZ 127V 0001204 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 938.001/03 AC50/60HZ 230V 0001206 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 938.001/03 AC50/60HZ 240V 0001208 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 938.001/03 AC50/60HZ 24V 0001198 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 938.001/03 AC50/60HZ 42V 0001200 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 938.002 AC50/60HZ 110V 0001217 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 938.002 AC50/60HZ 127V 0001218 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 938.002 AC50/60HZ 230V 0001219 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 938.002 AC50/60HZ 240V 0001220 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 938.002 AC50/60HZ 24V 0001215 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 938.002 AC50/60HZ 42V 0001216 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 938.002 AC50/60HZ 48V 0015011 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 938.002/03 AC50/60HZ 110V 0045548 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 938.002/03 AC50/60HZ 230V 0036627 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 938.002/03 AC50/60HZ 240V 0041450 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 938.002/03 AC50/60HZ 24V 0044885 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 938.002/03 AC50/60HZ 48V 0044055 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 938.16/04 AC50/60HZ 230V 0028935 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 938.20/104 AC50/60HZ 230V 0035292 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 940 3AC50/60HZ 190V 0060501 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 940 3AC50/60HZ 230V 0012410 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 940 3AC50/60HZ 380V 0001249 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 940 3AC50/60HZ 400V 0041519 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 940 3AC50/60HZ 415V 0001250 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 940 3AC50/60HZ 440V 0001251 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 940 3AC50/60HZ 500V 0001252 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 940 3AC50/60HZ 660V 0027680 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 940/010 3AC50/60HZ 230V 0036340 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 940/010 3AC50/60HZ 400V 0036257 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 940/02 3AC50/60HZ 230V 0016627 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 940/02 3AC50/60HZ 400V 0046497 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 940/020 3AC50/60HZ 400V 0039061 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 940/04 3AC50/60HZ 230V 0043778 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 940/04 3AC50/60HZ 380V 0020010 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 940/04 3AC50/60HZ 400V 0045775 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 940/04 3AC50/60HZ 415V 0026611 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 940/04 3AC50/60HZ 500V 0034872 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 940/04 3AC50/60HZ 660V 0032122 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 940/05 3AC50/60HZ 230V 0023051 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.001 3AC50HZ 190V 0007257 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.001 3AC50HZ 220V 0001254 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.001 3AC50HZ 230V 0065664 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.001 3AC50HZ 380V 0001256 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.001 3AC50HZ 400V 0040771 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.001 3AC50HZ 415V 0001257 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.001 3AC50HZ 440V 0009622 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.001 3AC50HZ 500V 0001258 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.001 3AC50HZ 550V 0022859 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.001 3AC60HZ 220V 0001261 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.001 3AC60HZ 230V 0051011 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.001 3AC60HZ 240V 0020929 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.001 3AC60HZ 380V 0001259 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.001 3AC60HZ 400V 0044805 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.001 3AC60HZ 415V 0002869 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.001 3AC60HZ 440V 0001260 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.001 3AC60HZ 500V 0001262 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.001 3AC60HZ 550V 0029178 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.001/03 3AC50/60HZ 220V 0001263 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.001/03 3AC50/60HZ 380V 0050302 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.001/03 3AC50/60HZ 400V 0001264 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.001/03 3AC50/60HZ 415V 0043397 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.001/03 3AC50/60HZ 440V 0015461 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.001/03 3AC50/60HZ 500V 0034073 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.001/03 3AC50/60HZ 550V 0029387 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.002 3AC50HZ 220V 0001265 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.002 3AC50HZ 240V 0016309 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.002 3AC50HZ 380V 0001266 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.002 3AC50HZ 400V 0040984 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.002 3AC50HZ 415V 0001267 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.002 3AC50HZ 440V 0001268 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.002 3AC50HZ 500V 0001269 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.002 3AC50HZ 550V 0025805 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.002 3AC60HZ 220V 0001270 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.002 3AC60HZ 400V 0006182 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.002 3AC60HZ 415V 0021580 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.002 3AC60HZ 440V 0001271 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.002 3AC60HZ 500V 0001886 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.002 3AC60HZ 550V 0045596 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.002 AC50HZ 190V 0022978 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.002/010 3AC50HZ 400V 0023725 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.002/03 3AC50/60HZ 220V 0049781 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.002/03 3AC50/60HZ 380V 0052043 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.002/03 3AC50/60HZ 400V 0001272 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.002/03 3AC50/60HZ 415V 0009898 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.002/03 3AC50/60HZ 440V 0015137 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.002/03 3AC50/60HZ 500V 0015291 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.002/03 3AC50/60HZ 550V 0040485 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.002/08 3AC50/60HZ 400V 0006618 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.06 3AC50HZ 220V 0007981 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.06 3AC50HZ 380V 0007155 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.06 3AC50HZ 400V 0044691 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.06 3AC50HZ 415V 0009043 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.06 3AC50HZ 440V 0009127 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.06 3AC50HZ 500V 0008744 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.06 3AC60HZ 400V 0008746 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.06 3AC60HZ 440V 0057074 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 941N.06 3AC60HZ 500V 0008567 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.001 3AC50HZ 220V 0001273 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.001 3AC50HZ 380V 0001274 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.001 3AC50HZ 400V 0040773 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.001 3AC50HZ 415V 0001277 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.001 3AC50HZ 440V 0011860 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.001 3AC50HZ 500V 0001278 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.001 3AC60HZ 220V 0001280 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.001 3AC60HZ 240V 0016874 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.001 3AC60HZ 380V 0001281 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.001 3AC60HZ 400V 0040750 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.001 3AC60HZ 415V 0014823 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.001 3AC60HZ 440V 0001282 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.001 3AC60HZ 500V 0007663 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.001/300 3AC50HZ 380V 0045269 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.002 3AC50HZ 220V 0025180 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.002 3AC50HZ 240V 0038466 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.002 3AC50HZ 380V 0012976 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.002 3AC50HZ 400V 0040740 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.002 3AC50HZ 415V 0015351 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.002 3AC50HZ 500V 0024296 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.002 3AC60HZ 220V 0022354 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.002 3AC60HZ 380V 0029404 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.002 3AC60HZ 415V 0034958 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.002 3AC60HZ 440V 0021820 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.06 3AC50HZ 220V 0015826 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.06 3AC50HZ 380V 0001275 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.06 3AC50HZ 400V 0054199 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.06 3AC50HZ 415V 0012295 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.07 3AC50HZ 220V 0010250 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.07 3AC50HZ 380V 0001276 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 942.07 3AC60HZ 440V 0030651 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 A  AC50/60HZ 230V 6S 0023197 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 A  DC24V 0,3-6S 0029059 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 AC50/60HZ 110V 0,05-1S 0001916 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 AC50/60HZ 110V 0,15-3S 0001917 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 AC50/60HZ 110V 0,3-6S 0001919 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 AC50/60HZ 115V 0,05-1S 0019460 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 AC50/60HZ 115V 0,15-3S 0030672 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 AC50/60HZ 115V 0,3-6S 0019601 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 AC50/60HZ 127V 0,05-1S 0011741 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 AC50/60HZ 127V 0,15-3S 0011742 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 AC50/60HZ 127V 0,3-6S 0008715 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 AC50/60HZ 230V 0,05-1S 0001922 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 AC50/60HZ 230V 0,15-3S 0001924 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 AC50/60HZ 230V 0,3-6S 0001926 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 AC50/60HZ 240V 0,05-1S 0007761 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 AC50/60HZ 240V 0,15-3S 0007762 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 AC50/60HZ 240V 0,3-6S 0007872 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 AC50/60HZ 24V 0,05-1S 0001903 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 AC50/60HZ 24V 0,15-3S 0001904 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 AC50/60HZ 24V 0,3-6S 0001906 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 AC50/60HZ 42V 0,05-1S 0001910 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 AC50/60HZ 42V 0,15-3S 0001911 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 AC50/60HZ 42V 0,3-6S 0001913 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 AC50/60HZ 48V 0,05-1S 0037561 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 AC50/60HZ 48V 0,15-3S 0021112 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 AC50/60HZ 48V 0,3-6S 0019698 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 DC110V 0,05-1S 0014321 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 DC110V 0,15-3S 0014322 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 DC110V 0,3-6S 0014292 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 DC125V 0,05-1S 0030784 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 DC125V 0,15-3S 0028406 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 DC125V 0,3-6S 0040669 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 DC127V 0,05-1S 0030652 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 DC220V 0,05-1S 0014323 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 DC220V 0,15-3S 0014324 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 DC220V 0,3-6S 0014325 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 DC24V 0,05-1S 0001930 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 DC24V 0,15-3S 0001931 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 DC24V 0,3-6S 0001932 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 DC30V 0,15-3S 0010298 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 DC48V 0,05-1S 0018906 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 DC48V 0,15-3S 0018921 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 DC48V 0,3-6S 0016581 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 DC60V 0,05-1S 0020197 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 DC60V 0,15-3S 0014763 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082 DC60V 0,3-6S 0014462 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082/03 AC50/60HZ 110V 0,5S 0008124 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082/03 AC50/60HZ 115V 0,5S 0033424 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082/03 AC50/60HZ 230V 0,1S 0059001 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082/03 AC50/60HZ 230V 0,5S 0008003 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082/03 AC50/60HZ 24V 0,5S 0008122 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082/03 AC50/60HZ230V 0,06S 0061956 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082/03 AC50/60HZ230V 0,26S 0058148 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082/03 DC24V 0,5S 0008127 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 953N.0082/03 DC60V 0,5S 0048516 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 110V 0,05-1S 0010738 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 110V 0,15-3S 0010739 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 110V 0,5-10S 0009131 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 110V 1,5-30S 0001961 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 110V 15-300S 0011861 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 110V 5-100S 0010771 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 115V 0,05-1S 0033531 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 115V 0,15-3S 0044534 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 115V 0,5-10S 0022335 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 115V 1,5-30S 0021771 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 127V 0,05-1S 0039928 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 127V 0,15-3S 0019709 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 127V 0,5-10S 0012382 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 127V 1,5-30S 0010721 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 127V 15-300S 0012616 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 127V 5-100S 0012615 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 230V 0,05-1S 0010632 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3S 0010633 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 230V 0,3-6S 0041028 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10S 0006562 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30S 0007953 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 230V 15-300S 0007820 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 230V 5-100S 0008049 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 240V 0,05-1S 0024945 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 240V 0,15-3S 0016183 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 240V 0,5-10S 0007764 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 240V 1,5-30S 0007765 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 240V 15-300S 0008106 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 240V 5-100S 0007766 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 24V 0,05-1S 0012712 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 24V 0,15-3S 0012713 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10S 0008454 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 24V 1,5-30S 0008455 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 24V 15-300S 0008457 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 24V 5-100S 0008456 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 400V 0,05-1S 0045940 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 400V 0,15-3S 0033647 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 400V 0,5-10S 0052027 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 42V 0,05-1S 0013118 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 42V 0,15-3S 0013119 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10S 0007763 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 42V 1,5-30S 0005758 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 42V 15-300S 0008104 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 42V 5-100S 0006407 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 48V 0,15-3S 0021143 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 48V 0,5-10S 0020403 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 48V 1,5-30S 0037882 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 AC50/60HZ 60V 0,5-10S 0016847 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 DC24V 0,05-1S 0011491 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 DC24V 0,15-3S 0011492 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 DC24V 0,3-6S 0038665 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 DC24V 0,5-10S 0011493 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 DC24V 1,5-30S 0011494 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 DC24V 15-300S 0011496 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 DC24V 5-100S 0011495 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82 DC30V 15-300S 0030434 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82/004 50/60HZ 230V 0,15-3S 0033298 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82/004 50/60HZ 230V 1,5-30S 0037909 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82/004 50/60HZ230V 1,5-10S 0035982 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82/004 AC50/60HZ 230V 100S 0032663 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82/004 DC24V 0,15-3S 0034823 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82/05 AC50/60HZ 110V 0,05S 0028760 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82/05 AC50/60HZ 230V 0,05S 0021608 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82/05 AC50/60HZ 230V 0,25S 0009545 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82/05 AC50/60HZ 230V 0,26S 0032599 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82/05 AC50/60HZ 230V 30S 0014551 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82/05 AC50/60HZ 240V 30S 0033023 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82/05 AC50/60HZ 42V 0,05S 0027557 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82/05 DC24V 0,1S 0044642 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82/070 50/60HZ 115V 1,5-30S 0033475 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82/070 50/60HZ 230V 0,5-10S 0036877 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82/070 50/60HZ 230V 1,5-30S 0059788 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82/070 50/60HZ 24V 0,5-10S 0039806 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82/070 50/60HZ 440V 0,5-10S 0029509 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82/070 50/60HZ 440V 1,5-30S 0034168 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82/070 DC24V 0,05-1S 0035150 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82/070 DC24V 1,5-30S 0035684 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82/070 DC24V 15-300S 0054902 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82/200 AC50/60HZ 230V 10S 0040834 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82/200 AC50/60HZ 42V 10S 0031925 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82'A' AC50/60HZ 24V 0,5-10S 0020992 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 954N.82'A' DC24V 1.5-30S 0029119 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 990 0002060 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 990  A 0002114 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 990.04 0002062 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 990.06 0002063 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 990.10 0002065 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 990.10 'A' 0002213 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 990.11 0002132 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 990.12 0010867 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 990.13 0028834 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 990.14 0032426 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 992 A  DC60V + RV ZWS8SL 430 OHM 0019307 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 992 AC50/60HZ 110V 0002137 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 992 AC50/60HZ 115V 0017612 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 992 AC50/60HZ 127V 0002140 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 992 AC50/60HZ 230V 0002141 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 992 AC50/60HZ 240V 0002142 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 992 AC50/60HZ 24V 0002138 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 992 AC50/60HZ 42V 0002139 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 992 AC50/60HZ 48V 0013687 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 992 DC110V + RV ZWS20SL 820 OHM 0006148 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 992 DC125V + RV ZWS20SL 1K-OHM 0017715 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 992 DC220V + RV ZWS35SL 2K-OHM 0006222 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 992 DC240V + RV ZWS35SL 2,4K-OHM 0036907 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 992 DC24V 0002068 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 992 DC28V 0023677 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 992 DC48V + RV ZWS 8SL 240 OHM 0000516 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 992 DC60V + RV ZWS 8SL 430 OHM 0006147 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 992 DC70V + RV ZWS20SL 560 OHM 0028922 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 992/004 DC24V 0015697 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 992/100 DC24V 0035410 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 992/101 AC50/60HZ 230V 0035812 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 992'A' AC50/60HZ 24V 0007045 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 993 AC50/60HZ 110V 0002145 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 993 AC50/60HZ 115V 0027215 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 993 AC50/60HZ 127V 0002146 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 993 AC50/60HZ 230V 0002147 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 993 AC50/60HZ 240V 0002149 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 993 AC50/60HZ 24V 0002143 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 993 AC50/60HZ 42V 0002144 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 993 AC50/60HZ 48V 0004842 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 993 DC110V + RV ZWS20SL 820 OHM 0025121 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 993 DC220V + RV ZWS35SL 2K OHM 0019541 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 993 DC24V 0002150 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 993 DC48V + RV ZWS 8SL 240 OHM 0016827 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 993 DC60V + RV ZWS 8SL 430 OHM 0001209 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 998 AC50/60HZ 110V 0002075 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 998 AC50/60HZ 115V 0017608 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 998 AC50/60HZ 127V 0002076 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 998 AC50/60HZ 230V 0002078 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 998 AC50/60HZ 240V 0002080 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 998 AC50/60HZ 24V 0002073 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 998 AC50/60HZ 42V 0002074 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 998 AC50/60HZ 48V 0013686 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 998 DC24V 0002081 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AI 998 DC28V 0023678 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AK9840.82 3AC50/60HZ 110V 0022778 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AK9840.82 3AC50/60HZ 127V 0034042 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AK9840.82 3AC50/60HZ 190V 0034156 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AK9840.82 3AC50/60HZ 208V 0050407 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AK9840.82 3AC50/60HZ 220V 0017934 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AK9840.82 3AC50/60HZ 240V 0033389 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AK9840.82 3AC50/60HZ 380V 0019841 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AK9840.82 3AC50/60HZ 400V 0040621 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AK9840.82 3AC50/60HZ 415V 0017935 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AK9840.82 3AC50/60HZ 440V 0017938 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AK9840.82 3AC50/60HZ 460V 0041941 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AK9840.82 3AC50/60HZ 480V 0039920 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AK9840.82 3AC50/60HZ 500V 0019788 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AK9840.82 3AC50/60HZ 550V 0036322 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AK9840.82 3AC50/60HZ 600V 0050420 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AK9840.82 3AC50/60HZ 660V 0033572 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AK9840.82 3AC50/60HZ 690V 0044052 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5872.11 AC24,42,110,230,400V 20K 0041214 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5872.11 AC24,42,110,230,400V 280K 0041073 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5872.11 AC24,42,110,230,400V 2K 0034419 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5872.11 AC24,42,110,230,400V 50K 0031249 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5872.11 AC24,42,110,230,400V 60K 0045192 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5872.11 AC24,42,110,230,400V 80K 0035047 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5872.11 AC24,42,230,400,440V 50K 0036040 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5872.11 AC24,42,230,400,500V 100K 0040745 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5872.11 AC24,42,230,400,500V 10K 0046249 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5872.11 AC24,42,230,400,500V 220K 0051334 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5872.11 AC24,42,230,400,500V 25K 0044790 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5872.11 AC24,42,230,400,500V 500K 0057174 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5872.11 AC24,42,230,400,500V 50K 0031450 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/101 UH AC110V 20K-OHM 0041448 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/101 UH AC110V 50K-OHM 0039283 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/101 UH AC115V 50K-OHM 0050581 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/101 UH AC230V 10K-OHM 0043175 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/101 UH AC230V 12,5K-OHM 0039452 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/101 UH AC230V 15K-OHM 0055101 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/101 UH AC230V 20K-OHM 0047397 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/101 UH AC230V 400K-OHM 0050784 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/101 UH AC230V 50K-OHM 0031599 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/101 UH AC230V 80K-OHM 0045050 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/101 UH AC240V 50K-OHM 0046986 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/101 UH AC400V 30K-OHM 0045485 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/101 UH AC400V 50K-OHM 0037287 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/101 UH AC450V 50K-OHM 0050582 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/102 UH AC110V 20K-OHM 0040546 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/102 UH AC110V 50K-OHM 0033699 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/102 UH AC115V 10K-OHM 0050300 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/102 UH AC115V 20K-OHM 0050975 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/102 UH AC115V 80K-OHM 0047922 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/102 UH AC230V 10K-OHM 0037833 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/102 UH AC230V 120K-OHM 0058824 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/102 UH AC230V 150K-OHM 0046359 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/102 UH AC230V 20K-OHM 0049940 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/102 UH AC230V 22K-OHM 0039835 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/102 UH AC230V 25K-OHM 0055976 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/102 UH AC230V 30K-OHM 0052077 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/102 UH AC230V 440K-OHM 0056191 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/102 UH AC230V 50K-OHM 0032573 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/102 UH AC230V 5K-OHM 0043829 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/102 UH AC230V 6K-OHM 0041107 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/102 UH AC230V 70K-OHM 0046076 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/102 UH AC230V 80K-OHM 0034086 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/102 UH AC240V 50K-OHM 0041131 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/102 UH AC400V 40K-OHM 0054169 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/102 UH AC400V 50K-OHM 0041088 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5873.11/102 UH AC450V 50K-OHM 0054931 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5892.11/101 UH AC110V 50K 0043043 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5892.11/101 UH AC230V 400K 0035750 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5892.11/101 UH AC230V 50K 0032818 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5892.11/101 UH AC230V 800K 0061437 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5892.11/102 UH AC230V 100K 0045420 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5892.11/102 UH AC230V 50K 0040520 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5892.11/102 UH AC230V 6K 0041072 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5892.11/102 UH AC230V 800K 0063051 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5892.11/800 UH AC230V 30K 0065204 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5892.11/800 UH AC230V 50K 0061228 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5892.11/800 UH AC230V 80K 0064964 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5969 AC50/60HZ 110V 0021992 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5969 AC50/60HZ 127V 0024725 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5969 AC50/60HZ 230V 0019221 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5969 AC50/60HZ 240V 0036735 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5969 AC50/60HZ 24V 0020042 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5969 DC110V + RV D.FOLG.POS 0021081 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5969 DC220V + RV D.FOLG.POS 0021669 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5969 DC24V 0019364 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5969 DC48V 0028978 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5969 DC60V 0021168 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5969/001 AC50/60HZ 230V 0033656 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5969/100 DC60V 0036341 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5970 AC50/60HZ 110V 1S 0027389 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5970 AC50/60HZ 110V 20MS 0041911 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5970 AC50/60HZ 110V 3S 0036544 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5970 AC50/60HZ 230V 10S 0037683 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5970 AC50/60HZ 230V 1S 0020163 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5970 AC50/60HZ 230V 20MS 0022892 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5970 AC50/60HZ 230V 3S 0028754 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5970 AC50/60HZ 24V 10S 0044665 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5970 AC50/60HZ 24V 20MS 0027670 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5970 DC125V 10S + RV D.FOLG.POS. 0034993 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5970 DC125V 1S + RV D.FOLG.POS. 0033411 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5970 DC24V 10S 0045925 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5970 DC24V 1S 0020872 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5970 DC24V 20MS 0039154 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5970 DC24V 3S 0035108 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5970 DC60V 10S 0035092 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 AC50/60HZ 110V 1S 0040877 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 AC50/60HZ 110V 20MS 0021993 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 AC50/60HZ 110V 3S 0035202 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 AC50/60HZ 127V 1S 0034103 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 AC50/60HZ 127V 20MS 0024726 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 AC50/60HZ 230V 10S 0026529 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 AC50/60HZ 230V 1S 0019995 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 AC50/60HZ 230V 20MS 0022197 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 AC50/60HZ 230V 3S 0019222 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 AC50/60HZ 240V 1S 0037327 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 AC50/60HZ 240V 3S 0037858 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 AC50/60HZ 24V 10S 0029986 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 AC50/60HZ 24V 1S 0020201 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 AC50/60HZ 24V 20MS 0020043 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 AC50/60HZ 24V 3S 0021994 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 AC50/60HZ 48V 1S 0041328 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 DC110V 10S + RV D.FOLG.POS. 0039062 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 DC110V 20MS + RV D.FOLG.POS 0021080 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 DC220V 10S + RV D.FOLG.POS. 0034087 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 DC220V 20MS + RV D.FOLG.POS 0022520 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 DC220V 3S + RV D.FOLG.POS. 0035404 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 DC24V 10S 0020637 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 DC24V 1S 0019365 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 DC24V 20MS 0020274 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 DC24V 20S 0021079 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 DC24V 3S 0019646 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 DC48V 1S 0049612 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 DC48V 20MS 0028979 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 DC60V 10S 0035876 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 DC60V 1S 0026301 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 DC60V 20MS 0021169 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN5971 DC60V 3S 0038961 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9022 30A AC50/60HZ 110V 0,3-6S 0026624 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9022 30A AC50/60HZ 127V 0,3-6S 0038232 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9022 30A AC50/60HZ 230V 0,3-6S 0024843 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9022 30A AC50/60HZ 240V 0,3-6S 0030361 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9022 30A AC50/60HZ 24V 0,3-6S 0027803 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9022 30A AC50/60HZ 400V 0,3-6S 0043592 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9022 30A AC50/60HZ 415V 0,3-6S 0031130 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9022 30A AC50/60HZ 42V 0,3-6S 0026514 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9022 30A DC24V 0,3-6S 0033569 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9022/100 30A AC50/60HZ 24V 0,3-6S 0051388 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9022/100 30A AC50/60HZ 42V 0,3-6S 0050527 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9022/100 30A AC50/60HZ110V 0,3-6S 0046758 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9022/100 30A AC50/60HZ127V 0,3-6S 0058750 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9022/100 30A AC50/60HZ230V 0,3-6S 0048790 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9022/100 30A AC50/60HZ240V 0,3-6S 0053075 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9022/100 30A AC50/60HZ400V 0,3-6S 0049163 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9022/100 30A AC50/60HZ500V 0,3-6S 0049928 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9022/100 30A DC24V 0,3-6S 0050683 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82 AC0,5-5A UH AC50/60HZ 42V 0038661 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82 AC0,5-5A UH AC50/60HZ110V 0029712 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82 AC0,5-5A UH AC50/60HZ127V 0028612 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82 AC0,5-5A UH AC50/60HZ230V 0027735 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82 AC0,5-5A UH AC50/60HZ240V 0028738 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82 AC0,5-5A UH AC50/60HZ380V 0031636 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82 AC0,5-5A UH AC50/60HZ400V 0046325 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82 AC0,5-5A UH AC50/60HZ415V 0033873 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82 AC0,5-5A UH AC50/60HZ440V 0038103 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82 AC1-10A UH AC50/60HZ 110V 0034463 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82 AC1-10A UH AC50/60HZ 127V 0030810 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82 AC1-10A UH AC50/60HZ 230V 0027788 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82 AC1-10A UH AC50/60HZ 240V 0033336 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82 AC1-10A UH AC50/60HZ 24V 0049920 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82 AC1-10A UH AC50/60HZ 380V 0031637 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82 AC1-10A UH AC50/60HZ 400V 0045199 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82 AC1-10A UH AC50/60HZ 415V 0046442 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/011 AC0,5-5A UH AC110V 0031794 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/011 AC0,5-5A UH AC127V 0037862 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/011 AC0,5-5A UH AC230V 0027837 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/011 AC0,5-5A UH AC240V 0035389 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/011 AC1-10A UH AC127V 0040155 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/011 AC1-10A UH AC230V 0027838 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/011 AC1-10A UH AC400V 0051725 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/012 AC0,5-5A UH AC110V 0033832 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/012 AC0,5-5A UH AC230V 0027928 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/012 AC0,5-5A UH AC240V 0036367 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/012 AC0,5-5A UH AC400V 0041458 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/012 AC1-10A UH AC110V 0041305 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/012 AC1-10A UH AC115V 0033587 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/012 AC1-10A UH AC230V 0029025 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/012 AC1-10A UH AC240V 0043990 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/012 AC1-10A UH AC24V 0057974 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/012 AC1-10A UH AC400V 0046631 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/013 AC0,5-5A UH AC127V 0042085 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/013 AC0,5-5A UH AC230V 0029170 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/013 AC0,5-5A UH AC240V 0039943 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/013 AC1-10A UH AC110V 0037297 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/013 AC1-10A UH AC127V 0049909 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/013 AC1-10A UH AC230V 0027665 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/013 AC1-10A UH AC240V 0043571 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/013 AC1-10A UH AC24V 0036253 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/013 AC1-10A UH AC380V 0040763 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/013 AC1-10A UH AC400V 0056354 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/014 AC0,5-5A UH AC230V 0028053 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/014 AC1-10A UH AC127V 0028670 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/014 AC1-10A UH AC230V 0027929 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/014 AC1-10A UH AC240V 0033419 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/014 AC1-10A UH AC380V 0029479 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/014 AC1-10A UH AC400V 0049943 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/014 AC1-10A UH AC415V 0033420 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/015 AC0,5-5A UH AC110V 0035137 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/015 AC0,5-5A UH AC230V 0029141 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/015 AC0,5-5A UH AC24V 0041505 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/015 AC0,5-5A UH AC380V 0029561 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/015 AC0,5-5A UH AC400V 0048829 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/015 AC0,5-5A UH AC415V 0040178 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/015 AC1-10A UH AC230V 0027930 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/015 AC1-10A UH AC380V 0031638 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9842.82/100 AC1-10A UH AC230V 0036979 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82 3AC50/60HZ  60V 1-20S 0031612 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82 3AC50/60HZ 100V 1-20S 0029913 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82 3AC50/60HZ 110V 1-20S 0033833 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82 3AC50/60HZ 120V 1-20S 0038510 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82 3AC50/60HZ 230V 1-20S 0030809 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82 3AC50/60HZ 240V 1-20S 0037093 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82 3AC50/60HZ 380V 1-20S 0028017 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82 3AC50/60HZ 400V 1-20S 0041310 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82 3AC50/60HZ 415V 1-20S 0028396 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82 3AC50/60HZ 440V 1-20S 0037614 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82 3AC50/60HZ 500V 1-20S 0029339 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82 3AC50/60HZ 660V 1-20S 0028214 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82 3AC50/60HZ 690V 1-20S 0043171 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/011 3AC50/60HZ 100V 1-20S 0032602 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/011 3AC50/60HZ 110V 1-20S 0030550 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/011 3AC50/60HZ 127V 1-20S 0046680 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/011 3AC50/60HZ 230V 1-20S 0040095 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/011 3AC50/60HZ 400V 1-20S 0044066 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/011 3AC50/60HZ 415V 1-20S 0032271 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/011 3AC50/60HZ 440V 1-20S 0044834 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/011 3AC50/60HZ 500V 1-20S 0033007 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/011 3AC50/60HZ 660V 1-20S 0029018 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/011 3AC50/60HZ 690V 1-20S 0045532 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/012 3AC50/60HZ  82V 1-20S 0046441 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/012 3AC50/60HZ 100V 1-20S 0030993 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/012 3AC50/60HZ 110V 1-20S 0052359 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/012 3AC50/60HZ 120V 1-20S 0039803 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/012 3AC50/60HZ 230V 1-20S 0035409 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/012 3AC50/60HZ 400V 1-20S 0041622 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/012 3AC50/60HZ 415V 1-20S 0033427 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/012 3AC50/60HZ 440V 1-20S 0045431 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/012 3AC50/60HZ 480V 1-20S 0051996 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/012 3AC50/60HZ 500V 1-20S 0030370 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/012 3AC50/60HZ 660V 1-20S 0028737 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/012 3AC50/60HZ 690V 1-20S 0042057 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/012 3AC50/60HZ690V ,5-10S 0040152 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/013 3AC50/60HZ 100V 1-20S 0031107 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/013 3AC50/60HZ 110V 1-20S 0044990 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/013 3AC50/60HZ 120V 1-20S 0040783 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/013 3AC50/60HZ 230V 1-20S 0033834 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/013 3AC50/60HZ 400V 1-20S 0041380 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/013 3AC50/60HZ 440V 1-20S 0050343 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/013 3AC50/60HZ 500V 1-20S 0032971 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/013 3AC50/60HZ 600V 1-20S 0054940 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/013 3AC50/60HZ 660V 1-20S 0028043 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/013 3AC50/60HZ 690V 1-20S 0041899 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/014 3AC50/60HZ 100V 1-20S 0029054 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/014 3AC50/60HZ 110V 1-20S 0033337 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/014 3AC50/60HZ 127V 1-20S 0039080 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/014 3AC50/60HZ 230V 1-20S 0031530 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/014 3AC50/60HZ 380V 1-20S 0028155 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/014 3AC50/60HZ 400V 1-20S 0040244 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/014 3AC50/60HZ 415V 1-20S 0031392 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/014 3AC50/60HZ 440V 1-20S 0032929 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/014 3AC50/60HZ 500V 1-20S 0031079 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/014 3AC50/60HZ 690V 1-20S 0031571 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/015 3AC50/60HZ 100V 1-20S 0039315 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/015 3AC50/60HZ 110V 1-20S 0034062 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/015 3AC50/60HZ 230V 1-20S 0028149 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/015 3AC50/60HZ 240V 1-20S 0040151 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/015 3AC50/60HZ 380V 1-20S 0059799 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/015 3AC50/60HZ 400V 1-20S 0040744 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/015 3AC50/60HZ 415V 1-20S 0031304 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/015 3AC50/60HZ 440V 1-20S 0033095 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/015 3AC50/60HZ 500V 1-20S 0028426 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/015 3AC50/60HZ 600V 1-20S 0039996 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/015 3AC50/60HZ 660V 1-20S 0030761 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/015 3AC50/60HZ 690V 1-20S 0044832 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/100 3AC50/60HZ 100V 0047488 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/100 3AC50/60HZ 400V 0029813 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/100 3AC50/60HZ 690V 0035841 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/112 3AC50/60HZ 400V 0043733 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/112 3AC50/60HZ 500V 0050059 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/112 3AC50/60HZ 660V 0032593 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/112 3AC50/60HZ 690V 0043734 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/113 3AC50/60HZ 100V 0040055 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/113 3AC50/60HZ 400V 0045223 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/113 3AC50/60HZ 690V 0044671 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/114 3AC50/60HZ 400V 0040995 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/114 3AC50/60HZ 500V 0040474 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/115 3AC50/60HZ 100V 0044179 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/115 3AC50/60HZ 110V 0044907 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/115 3AC50/60HZ 127V 0035894 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/115 3AC50/60HZ 230V 0041655 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/115 3AC50/60HZ 400V 0041943 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/115 3AC50/60HZ 415V 0041918 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/115 3AC50/60HZ 480V 0049040 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/115 3AC50/60HZ 500V 0040634 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/115 3AC50/60HZ 600V 0036552 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/200 3AC50/60HZ 127/220V 0047456 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/200 3AC50/60HZ 230/400V 0042089 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/200 3AC50/60HZ 240/415V 0031245 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/200 3AC50/60HZ 290/500V 0037281 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/200 3AC50/60HZ 400/690V 0031845 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/200 3AC50/60HZ 57/100V 0049620 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/200 3AC50/60HZ 63,5/110V 0039622 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/211 3AC50/60HZ 127/220V 0033377 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/211 3AC50/60HZ 230/400V 0035640 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/211 3AC50/60HZ 240/415V 0035104 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/211 3AC50/60HZ 57/100V 0049092 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/211 3AC50/60HZ 63,5/110V 0046894 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/212 3AC50/60HZ 220/380V 0029396 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/212 3AC50/60HZ 230/400V 0041098 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/212 3AC50/60HZ 240/415V 0035039 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/212 3AC50/60HZ 254/440V 0033903 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/212 3AC50/60HZ 290/500V 0046038 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/212 3AC50/60HZ 400/690V 0042009 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/212 3AC50/60HZ 57/100V 0033390 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/212 3AC50/60HZ 63,5/110V 0046317 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/213 3AC50/60HZ 127/220V 0047457 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/213 3AC50/60HZ 230/400V 0040806 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/213 3AC50/60HZ 240/415V 0048928 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/213 3AC50/60HZ 290/500V 0034762 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/213 3AC50/60HZ 400/690V 0044157 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/213 3AC50/60HZ 57/100V 0034067 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/213 3AC50/60HZ 63,5/110V 0045479 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/214 3AC50/60HZ 127/220V 0033303 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/214 3AC50/60HZ 220/380V 0029429 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/214 3AC50/60HZ 230/400V 0040898 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/214 3AC50/60HZ 240/415V 0030474 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/214 3AC50/60HZ 254/440V 0033362 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/214 3AC50/60HZ 290/500V 0046032 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/214 3AC50/60HZ 400/690V 0033014 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/214 3AC50/60HZ 57/100V 0036881 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/214 3AC50/60HZ 63,5/110V 0048100 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/215 3AC50/60HZ 127/220V 0030677 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/215 3AC50/60HZ 220/380V 0028412 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/215 3AC50/60HZ 230/400V 0043159 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/215 3AC50/60HZ 240/415V 0031111 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/215 3AC50/60HZ 254/440V 0041309 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/215 3AC50/60HZ 290/500V 0037166 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/215 3AC50/60HZ 400/690V 0035144 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/215 3AC50/60HZ 57/100V 0045807 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/232 3AC50/60HZ 230/400V 0048583 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/232 3AC50/60HZ 400/690V 0048891 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/300 3AC50/60HZ 240/415V 0035842 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/311 3AC50/60HZ 260/450V 0036207 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/313 3AC50/60HZ 230/400V 0040056 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/315 3AC50/60HZ 230/400V 0043911 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/315 3AC50/60HZ 290/500V 0044961 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/520 3AC50/60HZ100V 0,1-2S 0031691 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/530 3AC400HZ190V UH DC24V 0032408 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/530 3AC400HZ230V UH DC24V 0034866 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/533 3AC400HZ100V UH DC24V 0032411 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/613 3AC50/60HZ 400V 0047128 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/614 3AC400HZ 127/220V 0040649 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/615 3AC50/60HZ 230/400V 0032353 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/615 3AC50/60HZ 240/415V 0034644 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/825 UN400V UH240V Tv=2S 0043189 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/900 3AC50/60HZ 500V 1-20S 0040706 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/914 3AC50/60HZ 440V 1-20S 0040707 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AN9843.82/915 3AC50/60HZ 400/690V 0045452 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021 16A AC50/60HZ 110V 10S 0049876 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021 16A AC50/60HZ 110V 20S 0044339 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021 16A AC50/60HZ 230V 10S 0026335 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021 16A AC50/60HZ 230V 20S 0026439 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021 16A AC50/60HZ 230V 60S 0032450 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021 16A AC50/60HZ 240V 20S 0030443 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021 16A AC50/60HZ 24V 10S 0046382 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021 16A AC50/60HZ 400V 10S 0027199 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021 16A AC50/60HZ 400V 20S 0027291 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021 16A AC50/60HZ 400V 3S 0035944 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021 16A AC50/60HZ 400V 60S 0028141 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021 16A AC50/60HZ 415V 10S 0031218 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021 16A AC50/60HZ 415V 20S 0030548 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021 16A AC50/60HZ 415V 60S 0034115 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021 16A AC50/60HZ 440V 10S 0035361 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021 16A AC50/60HZ 440V 20S 0030563 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021 16A AC50/60HZ 480-500V 10S 0027331 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021 16A AC50/60HZ 480-500V 20S 0030368 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021 16A AC50/60HZ 480-500V 3S 0037464 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021 16A AC50/60HZ 480-500V 60S 0048924 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/100 16A AC480-500V 10S 0032307 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/100 16A AC480-500V 20S 0054323 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/100 16A AC50/60HZ 230V 10S 0026850 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/100 16A AC50/60HZ 230V 20S 0032095 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/100 16A AC50/60HZ 230V 60S 0033938 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/100 16A AC50/60HZ 24V 20S 0052189 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/100 16A AC50/60HZ 380V 10S 0027456 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/100 16A AC50/60HZ 400V  3S 0050650 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/100 16A AC50/60HZ 400V 10S 0049515 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/100 16A AC50/60HZ 400V 20S 0035136 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/100 16A AC50/60HZ 400V 60S 0052463 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/100 16A AC50/60HZ 415V 10S 0032925 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/100 16A AC50/60HZ 415V 20S 0043082 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/100 16A AC50/60HZ 440V 10S 0052377 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/100 16A AC50/60HZ 440V 20S 0032608 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/110 16A AC50/60HZ 230V 10S 0028465 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/110 16A AC50/60HZ 230V 20S 0029591 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/110 16A AC50/60HZ 24V 20S 0042091 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/110 16A AC50/60HZ 400V 10S 0034515 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/110 16A AC50/60HZ 400V 20S 0027737 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/110 16A AC50/60HZ 400V 60S 0034630 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/110 16A AC50/60HZ 415V 20S 0034378 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/110 16A AC50/60HZ 440V 10S 0030741 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/120 16A AC480-500V 20S 0033828 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/120 16A AC50/60HZ 230V 10S 0027309 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/120 16A AC50/60HZ 230V 20S 0033989 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/120 16A AC50/60HZ 400V 10S 0028902 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/120 16A AC50/60HZ 400V 20S 0035557 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/120 16A AC50/60HZ 400V 60S 0028838 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/120 16A AC50/60HZ 415V 20S 0033724 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/140 16A AC50/60HZ 230V 10S 0058011 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/140 16A AC50/60HZ 400V 10S 0051812 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/140 16A AC50/60HZ 400V 3S 0051811 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/145 16A AC50/60HZ 400V 3S 0036384 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/150 16A AC50/60HZ 230V 10S 0050655 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/150 16A AC50/60HZ 400V 10S 0050213 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/150 16A AC50/60HZ 400V 20S 0051924 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/150 16A AC50/60HZ 400V 3S 0046411 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/160 16A AC50/60HZ 400V 10S 0030495 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/170 16A AC50/60HZ 230V 10S 0043779 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/170 16A AC50/60HZ 400V 10S 0034944 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/200 26A AC480-500V 10S 0046470 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/200 26A AC50/60HZ 230V 60S 0058385 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/200 26A AC50/60HZ 400V 10S 0028369 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/200 26A AC50/60HZ 400V 20S 0039955 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/200 26A AC50/60HZ 400V 30S 0051660 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/200 26A AC50/60HZ 400V 3S 0051760 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/200 26A AC50/60HZ 400V 60S 0052721 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/200 26A AC50/60HZ 415V 20S 0035388 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/200 26A AC50/60HZ 440V 10S 0057565 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/200 26A AC50/60HZ 440V 20S 0051679 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/201 26A AC50/60HZ 110V 10S 0046868 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/201 26A AC50/60HZ 230V 20S 0056396 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/201 26A AC50/60HZ 400V 20S 0047775 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/201 26A AC50/60HZ 400V 60S 0048237 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/201 26A AC50/60HZ 415V 20S 0045612 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/202 26A AC50/60HZ 400V 20S 0047762 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/210 26A AC50/60HZ 400V 10S 0050922 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/210 26A AC50/60HZ 400V 30S 0051062 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/300 16A AC50/60HZ 400V 10S 0059769 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AR9021/300 16A AC50/60HZ 400V 60S 0041714 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.001 AC50/60HZ 230V 0035117 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.001 AC50/60HZ 24V 0035116 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.001 AC50/60HZ 42V 0041849 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.001 AC50/60HZ 48V 0041848 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.002 AC50/60HZ 230V 0034827 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.002 DC24V 0037440 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.003 AC50/60HZ 230V 0031942 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.004 AC50/60HZ 230V 0031974 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.005 AC50/60HZ 230V 0032183 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.006 AC50/60HZ 230V 0032309 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.007 AC50/60HZ 230V 0033129 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.007 AC50/60HZ 24V 0037342 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.007 DC24V 0046893 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.008 DC24V 0033657 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.01 AC50/60HZ 110V 0035084 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.01 AC50/60HZ 230V 0028014 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.01 AC50/60HZ 240V 0032569 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.01 AC50/60HZ 24V 0032804 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.01 AC50/60HZ 42V 0032789 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.01 DC24V 0038752 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.01 DC60V 0049996 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.010 AC50/60HZ 24V 0034258 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.011 AC50/60HZ 110V 0052329 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.011 AC50/60HZ 127V 0047405 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.011 AC50/60HZ 230V 0036061 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.011 AC50/60HZ 240V 0034526 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.012 AC50/60HZ 110V 0041850 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.012 AC50/60HZ 230V 0039008 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.012 AC50/60HZ 240V 0034824 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.012 DC24V 0038669 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.013 AC50/60HZ 240V 0034825 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.014 AC50/60HZ 230V 0034874 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.015 AC50/60HZ 230V 0034898 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.015 AC50/60HZ 24V 0039628 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.016 AC50/60HZ 230V 0035115 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.017 AC50/60HZ 110V 0035157 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.017 AC50/60HZ 230V 0046683 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.018 DC24V 0035877 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.019 AC50/60HZ 230V 0036033 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.019 DC24V 0036299 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.020 AC50/60HZ 230V 0036736 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.021 AC50/60HZ 230V 0036755 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.021 AC50/60HZ 24V 0046581 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.022 AC50/60HZ 230V 0036857 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.023 AC50/60HZ 230V 0036934 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.024 AC50/60HZ 230V 0037097 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.025 AC50/60HZ 230V 0037843 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.026 AC50/60HZ 230V 0038440 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.027 AC50/60HZ 230V 0038998 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.028 AC50/60HZ 230V 0039168 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.029 AC50/60HZ 230V 0039303 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.030 AC50/60HZ 230V 0039645 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.032 AC50/60HZ 24V 0039864 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.033 AC50/60HZ 230V 0040377 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.034 AC50/60HZ 230V 0040723 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.035 AC50/60HZ 230V 0041390 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.036 AC50/60HZ 230V 0041708 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.037 AC50/60HZ 230V 0041901 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.038 AC50/60HZ 230V 0043475 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.039/001 DC24V 0045337 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.042 AC50/60HZ 230V 0048112 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.11 AC50/60HZ 110V 0035922 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.11 AC50/60HZ 127V 0044204 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.11 AC50/60HZ 230V 0027468 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.11 AC50/60HZ 240V 0040106 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.11 AC50/60HZ 24V 0032479 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.11 AC50/60HZ 42V 0034757 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.11 DC110V 0041604 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.11 DC220V 0066908 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.11 DC24V 0032391 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.11 DC60V 0040726 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.17 AC50/60HZ 110V 0034864 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.17 AC50/60HZ 230V 0031143 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.17 AC50/60HZ 240V 0041562 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.17 AC50/60HZ 24V 0039567 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.17 AC50/60HZ 42V 0040007 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.17 DC24V 0033983 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.19 AC50/60HZ 230V 0066963 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.19 DC60V 0067068 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.20 AC50/60HZ 230V 0032776 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.20 AC50/60HZ 240V 0043279 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.20 AC50/60HZ 48V 0050392 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.20 DC24V 0040683 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.31 AC50/60HZ 110V 0030531 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.31 AC50/60HZ 127V 0042093 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.31 AC50/60HZ 12V 0048445 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.31 AC50/60HZ 230V 0028206 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.31 AC50/60HZ 240V 0029735 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.31 AC50/60HZ 24V 0027784 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.31 AC50/60HZ 42V 0033863 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.31 AC50/60HZ 48V 0034033 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.31 DC220V 0043847 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.31 DC24V 0029530 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.42/51 AC50/60HZ 110V 0031910 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7632.42/51 AC50/60HZ 230V 0029501 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7811.81 AC/DC24-60V+AC110-230V 0022011 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7811.81 AC/DC24-60V+AC110-230V 0022010 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7811.82 AC/DC24-60V 1000M 0021823 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7811.82 AC/DC24-60V 1000S 0022040 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7811.82 AC50/60HZ 110-230V 1000M 0021702 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7811.82 AC50/60HZ 110-230V 1000S 0021687 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81 AC/DC24V+AC110-127V 0061557 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81 AC/DC24V+AC110-127V 0041009 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81 AC/DC24V+AC110-127V 0032197 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81 AC/DC24V+AC110-127V 0043901 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81 AC/DC24V+AC110-127V 0043156 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81 AC/DC24V+AC110-127V 0038554 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81 AC/DC24V+AC110-127V 0032193 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81 AC/DC24V+AC220-240V 0034373 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81 AC/DC24V+AC220-240V 0040838 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81 AC/DC24V+AC220-240V 0034829 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81 AC/DC24V+AC220-240V 0034514 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81 AC/DC24V+AC220-240V 0032198 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81 AC/DC24V+AC220-240V 0035221 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81 AC/DC24V+AC220-240V 0034582 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81 AC/DC24V+AC220-240V 0034173 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81 AC/DC24V+AC220-240V 0032194 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81 AC/DC42V 0041897 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81 AC/DC42V 0032196 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81 AC/DC42V 0043151 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81 AC/DC42V 0032192 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81/001 AC/DC24V+AC220-240V 0036425 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81/010 AC/DC24V+AC110-127V 0048158 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81/010 AC/DC24V+AC220-240V 0044906 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81/010 AC/DC24V+AC220-240V 0046461 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81/010 AC/DC24V+AC220-240V 0046279 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81/010 AC/DC24V+AC220-240V 0033872 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81/010 AC/DC24V+AC220-240V 0044770 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81/010 AC/DC24V+AC220-240V 0034058 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81/010 AC/DC24V+AC220-240V 0034057 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81/010 AC/DC24V+AC220-240V 0034421 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81/010 AC/DC42V 0035627 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81/100 AC/DC24V+AC110-127V 0039722 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81/100 AC/DC24V+AC110-127V 0038461 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81/100 AC/DC24V+AC220-240V 0034259 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81/100 AC/DC24V+AC220-240V 0038602 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81/100 AC/DC24V+AC220-240V 0050333 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81/100 AC/DC24V+AC220-240V 0034448 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81/100 AC/DC24V+AC220-240V 0033450 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81/100 AC/DC24V+AC220-240V 0049217 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81/100 AC/DC24V+AC220-240V 0044626 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81/100 AC/DC24V+AC220-240V 0035680 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81/100 AC/DC24V+AC220-240V 0033820 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.81/100 AC/DC42V 0035386 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.82 AC/DC24V+AC110-127V 0032205 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.82 AC/DC24V+AC110-127V 0032201 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.82 AC/DC24V+AC220-240V 0032891 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.82 AC/DC24V+AC220-240V 0033899 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.82 AC/DC24V+AC220-240V 0053492 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.82 AC/DC24V+AC220-240V 0045990 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.82 AC/DC24V+AC220-240V 0036271 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.82 AC/DC24V+AC220-240V 0032206 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.82 AC/DC24V+AC220-240V 0043883 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.82 AC/DC24V+AC220-240V 0035681 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.82 AC/DC24V+AC220-240V 0033396 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.82 AC/DC24V+AC220-240V 0032202 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.82 AC/DC42V 0054528 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.82 AC/DC42V 0032204 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.82 AC/DC42V 0047472 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.82 AC/DC42V 0032200 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.82/010 AC/DC24V+AC110-127V 0049218 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.82/010 AC/DC24V+AC220-240V 0040998 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.82/010 AC/DC24V+AC220-240V 0036036 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.82/010 AC/DC24V+AC220-240V 0052511 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.82/010 AC/DC24V+AC220-240V 0034003 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.82/010 AC/DC24V+AC220-240V 0043147 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.82/200 AC/DC24V+AC220-240V 0034386 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.82/200 AC/DC24V+AC220-240V 0037896 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.95 5A AC/DC24V+AC220-240V 0063161 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7864.95 5A AC/DC24V+AC220-240V 0052713 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 110V 0,15-3S 0039023 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 110V 0,5-10S 0027618 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 110V 1,5-30M 0039298 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 110V 1,5-30S 0035193 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 110V 3-60M 0044668 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 110V 5-100S 0034387 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 127V 0,15-3S 0055612 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 127V 0,5-10S 0036615 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 230V 0,05-1S 0028207 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 230V 0,15-3H 0027252 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 230V 0,15-3S 0023085 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 230V 0,5-10H 0026866 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 230V 0,5-10M 0023098 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 230V 0,5-10S 0023086 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 230V 1,5-30H 0032910 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 230V 1,5-30M 0025269 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 230V 1,5-30S 0023977 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 230V 15-300S 0023805 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 230V 3-60M 0027251 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 230V 5-100H 0029568 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 230V 5-100S 0022128 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 240V 0,05-1S 0049352 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 240V 0,15-3H 0047314 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 240V 0,15-3S 0031627 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 240V 0,5-10M 0041677 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 240V 0,5-10S 0026592 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 240V 1,5-30H 0039313 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 240V 1,5-30M 0057545 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 240V 3-60M 0034301 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 240V 5-100S 0026594 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 24V 0,5-10S 0035903 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 24V 15-300S 0031452 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 24V 3-60M 0064051 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 24V 5-100S 0034676 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 42V 0,15-3H 0054213 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 42V 0,15-3S 0031475 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 42V 0,5-10S 0029160 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 42V 1,5-30S 0035391 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 AC50/60HZ 42V 5-100S 0033374 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 DC24V 0,05-1S 0026134 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 DC24V 0,15-3S 0031978 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 DC24V 0,5-10H 0050936 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 DC24V 0,5-10M 0041841 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 DC24V 0,5-10S 0028835 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 DC24V 1,5-30H 0025270 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 DC24V 1,5-30M 0026591 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 DC24V 1,5-30S 0026641 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 DC24V 15-300S 0030107 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 DC24V 3-60M 0028187 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 DC24V 5-100H 0025548 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32 DC24V 5-100S 0026647 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32/100 AC50/60HZ 230V 5-100H 0033584 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32/100 AC50/60HZ110V 1,5-30S 0028987 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32/100 AC50/60HZ230V 0,5-10H 0034887 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.32/101 AC50/60HZ230V 1,5-30S 0057170 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 110V 0,15-3H 0025734 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 110V 0,15-3S 0055911 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 110V 0,5-10H 0032094 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 110V 0,5-10M 0025434 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 110V 0,5-10S 0036868 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 110V 1,5-30M 0025435 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 110V 1,5-30S 0028374 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 110V 5-100H 0054454 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 110V 5-100S 0038598 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 127V 0,5-10M 0034583 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 230V 0,05-1S 0030141 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 230V 0,15-3H 0023868 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 230V 0,15-3S 0028722 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 230V 0,5-10H 0024280 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 230V 0,5-10M 0023978 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 230V 0,5-10S 0023453 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 230V 1,5-30H 0027772 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 230V 1,5-30M 0023741 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 230V 1,5-30S 0023162 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 230V 15-300S 0028342 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 230V 3-60M 0025668 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 230V 5-100H 0026621 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 230V 5-100S 0030142 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 240V 0,05-1S 0045138 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 240V 1,5-30M 0038545 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 240V 1,5-30S 0038546 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 240V 15-300S 0044008 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 24V 0,15-3H 0036935 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 24V 0,5-10H 0032516 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 24V 0,5-10M 0031946 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 24V 0,5-10S 0050489 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 24V 1,5-30M 0034487 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 24V 3-60M 0031654 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 24V 5-100H 0037538 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 24V 5-100S 0031653 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 42V 0,05-1S 0041255 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 42V 0,5-10H 0040670 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 42V 0,5-10M 0044559 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 42V 0,5-10S 0028821 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 42V 1,5-30M 0028956 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 42V 3-60M 0043566 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 AC50/60HZ 42V 5-100S 0041256 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 DC24V 0,05-1S 0029173 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 DC24V 0,15-3H 0026035 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 DC24V 0,15-3S 0024934 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 DC24V 0,5-10H 0040226 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 DC24V 0,5-10M 0023083 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 DC24V 0,5-10S 0048427 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 DC24V 1,5-30M 0024460 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 DC24V 1,5-30S 0028123 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 DC24V 15-300S 0029987 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 DC24V 3-60M 0027365 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 DC24V 5-100H 0026036 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81 DC24V 5-100S 0023084 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81/100 AC50/60HZ230V 0,15-3S 0028932 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.81/100 AC50/60HZ230V 1,5-30S 0036285 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 110V 0,05-1S 0037629 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 110V 0,15-3H 0029474 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 110V 0,15-3S 0037630 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 110V 0,5-10S 0027544 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 110V 1,5-30H 0056919 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 110V 1,5-30M 0029559 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 110V 1,5-30S 0028988 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 110V 15-300S 0037628 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 110V 3-60M 0041397 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 110V 5-100S 0041398 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 127V 1,5-30M 0029039 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 127V 5-100H 0039019 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 230V 0,05-1S 0025517 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3H 0025499 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3S 0027429 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10H 0026953 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10M 0023979 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10S 0028608 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30H 0027103 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30M 0025123 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30S 0023378 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 230V 15-300S 0028258 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 230V 3-60M 0024153 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 230V 5-100H 0030108 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 230V 5-100S 0023932 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 240V 0,05-1S 0036212 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 240V 0,15-3H 0047293 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 240V 0,15-3S 0030663 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 240V 0,5-10M 0032824 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 240V 0,5-10S 0039784 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 240V 3-60M 0032694 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 240V 5-100S 0030664 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 24V 0,15-3S 0058802 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10M 0027455 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 24V 1,5-30M 0033539 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 24V 15-300S 0036272 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 24V 3-60M 0037282 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 24V 5-100H 0033681 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 42V 0,15-3S 0055521 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10H 0045812 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10M 0033305 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10S 0063454 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 AC50/60HZ 48V 0,15-3S 0054909 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 DC24V 0,05-1S 0036936 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 DC24V 0,15-3H 0030287 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 DC24V 0,15-3S 0029017 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 DC24V 0,5-10H 0029990 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 DC24V 0,5-10M 0027815 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 DC24V 0,5-10S 0030322 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 DC24V 1,5-30H 0030083 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 DC24V 1,5-30M 0028806 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 DC24V 1,5-30S 0033386 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 DC24V 15-300S 0027260 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 DC24V 3-60M 0028065 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 DC24V 5-100H 0030191 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82 DC24V 5-100S 0028080 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82/100 AC50/60HZ 230V 3-60M 0031162 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82/100 AC50/60HZ 230V 5-100S 0035704 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82/100 AC50/60HZ230V 0,15-3S 0028955 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82/100 AC50/60HZ230V 0,5-10S 0031493 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82/101 AC50/60HZ230V 0,5-10M 0041996 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82/13 AC50/60HZ 230V 1,5-30S 0035097 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82/13 AC50/60HZ 230V 15-300S 0035111 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82/13 AC50/60HZ 230V 5-100S 0035099 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7901.82/13 AC50/60HZ 42V 0,15-3S 0035098 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 AC50/60HZ 110V 0,05-1S 0022594 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 AC50/60HZ 110V 0,5-10S 0022595 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 AC50/60HZ 110V 5-100S 0022596 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 AC50/60HZ 230V 0,05-1S 0044215 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 AC50/60HZ 230V 0,15-3S 0044216 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 AC50/60HZ 230V 0,5-10S 0044217 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 AC50/60HZ 230V 1,5-30S 0044218 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 AC50/60HZ 230V 15-300S 0044220 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 AC50/60HZ 230V 5-100S 0044219 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 AC50/60HZ 240V 0,05-1S 0031333 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 AC50/60HZ 240V 0,5-10S 0040741 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 AC50/60HZ 240V 5-100S 0039274 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 AC50/60HZ 24V 0,05-1S 0044234 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 AC50/60HZ 24V 0,15-3S 0044235 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 AC50/60HZ 24V 0,5-10S 0022592 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 AC50/60HZ 24V 1,5-30S 0044236 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 AC50/60HZ 24V 15-300S 0044237 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 AC50/60HZ 24V 5-100S 0022593 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 AC50/60HZ 42V 0,05-1S 0044224 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 AC50/60HZ 42V 0,15-3S 0044225 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 AC50/60HZ 42V 0,5-10S 0044226 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 AC50/60HZ 42V 1,5-30S 0044227 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 AC50/60HZ 42V 15-300S 0044229 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 AC50/60HZ 42V 5-100S 0044228 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 DC24V 0,05-1S 0022588 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 DC24V 0,15-3S 0045838 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 DC24V 0,5-10S 0022589 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 DC24V 1,5-30S 0040090 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 DC24V 5-100S 0022590 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 DC48V 0,05-1S 0051875 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 DC48V 0,5-10S 0022697 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 DC60V 0,05-1S 0032157 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 DC60V 0,5-10S 0026305 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.81 DC60V 5-100S 0026306 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 AC50/60HZ 110V 0,05-1S 0022606 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 AC50/60HZ 110V 0,15-3S 0044748 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 AC50/60HZ 110V 0,5-10S 0022607 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 AC50/60HZ 110V 5-100S 0022608 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 AC50/60HZ 127V 0,05-1S 0039232 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 AC50/60HZ 127V 0,5-10S 0032588 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 AC50/60HZ 127V 5-100S 0032589 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 AC50/60HZ 230V 0,05-1S 0044221 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3S 0042062 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10S 0040395 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30S 0056011 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 AC50/60HZ 230V 15-300S 0044223 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 AC50/60HZ 230V 5-100S 0044222 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 AC50/60HZ 240V 0,05-1S 0041646 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 AC50/60HZ 240V 0,5-10S 0031388 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 AC50/60HZ 240V 5-100S 0041209 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 AC50/60HZ 24V 0,05-1S 0044238 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 AC50/60HZ 24V 0,15-3S 0044239 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10S 0022601 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 AC50/60HZ 24V 1,5-30S 0044240 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 AC50/60HZ 24V 15-300S 0044241 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 AC50/60HZ 24V 5-100S 0022602 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 AC50/60HZ 42V 0,05-1S 0044230 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 AC50/60HZ 42V 0,15-3S 0044231 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10S 0022604 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 AC50/60HZ 42V 1,5-30S 0029093 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 AC50/60HZ 42V 15-300S 0044233 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 AC50/60HZ 42V 5-100S 0044232 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 AC50/60HZ 48V 0,05-1S 0064710 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 DC24V 0,05-1S 0022217 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 DC24V 0,5-10S 0022586 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 DC24V 5-100S 0022587 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 DC48V 0,5-10S 0022613 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 DC48V 5-100S 0022614 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 DC60V 0,05-1S 0031367 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 DC60V 0,5-10S 0031368 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 DC60V 1,5-30S 0036846 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7903.82 DC60V 5-100S 0037718 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ 110-127V 5-100S 0022237 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ 230V 0,05-1S 0022726 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ 230V 0,15-3S 0022127 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ 230V 0,5-10S 0021737 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ 230V 1,5-30S 0022727 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ 230V 15-300S 0022234 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ 230V 5-100S 0021745 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ 240V 0,05-1S 0039341 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ 240V 0,15-3S 0033235 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ 240V 0,5-10S 0039926 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ 240V 1,5-30S 0033913 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ 240V 15-300S 0035976 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ 240V 5-100S 0039927 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ 24V 0,05-1S 0022728 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ 24V 0,15-3S 0022729 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ 24V 0,5-10S 0022730 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ 24V 1,5-30S 0022731 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ 24V 15-300S 0022733 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ 24V 5-100S 0022732 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ 42V 0,05-1S 0037148 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ 42V 0,15-3S 0030259 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ 42V 0,5-10S 0030260 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ 42V 1,5-30S 0037149 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ 42V 15-300S 0036784 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ 42V 5-100S 0037150 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ110-127V 0,05-1S 0022723 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ110-127V 0,15-3S 0022236 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ110-127V 0,5-10S 0022235 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ110-127V 1,5-30S 0022724 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 AC50/60HZ110-127V 15-300S 0022725 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 DC110-127V 0,05-1S 0022758 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 DC110-127V 0,15-3S 0022759 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 DC110-127V 0,5-10S 0022760 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 DC110-127V 1,5-30S 0022761 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 DC110-127V 15-300S 0022763 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 DC110-127V 5-100S 0022762 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 DC220V 0,05-1S 0022764 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 DC220V 0,15-3S 0022765 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 DC220V 0,5-10S 0022766 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 DC220V 1,5-30S 0022767 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 DC220V 15-300S 0022769 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 DC220V 5-100S 0022768 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 DC24V 0,05-1S 0022752 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 DC24V 0,15-3S 0022753 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 DC24V 0,5-10S 0022754 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 DC24V 1,5-30S 0022755 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 DC24V 15-300S 0022757 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 DC24V 5-100S 0022756 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 DC60V 0,05-1S 0057364 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 DC60V 0,15-3S 0040122 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 DC60V 0,5-10S 0040651 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 DC60V 1,5-30S 0040148 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 DC60V 15-300S 0026235 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81 DC60V 5-100S 0035114 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.81/010 AC50/60HZ230V 0,5-10S 0047765 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ 230V 0,05-1S 0022746 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3S 0022747 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10S 0022748 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30S 0022749 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ 230V 15-300S 0022751 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ 230V 5-100S 0022750 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ 240V 0,05-1S 0036251 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ 240V 0,15-3S 0027627 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ 240V 0,5-10S 0027626 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ 240V 1,5-30S 0029051 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ 240V 15-300S 0029789 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ 240V 5-100S 0047899 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ 24V 0,05-1S 0022734 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ 24V 0,15-3S 0022735 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10S 0022736 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ 24V 1,5-30S 0022737 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ 24V 15-300S 0022739 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ 24V 5-100S 0022738 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ 42V 0,05-1S 0037151 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ 42V 0,15-3S 0037152 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10S 0024889 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ 42V 1,5-30S 0035392 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ 42V 15-300S 0037154 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ 42V 5-100S 0037153 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ 48V 0,15-3S 0043727 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ 60V 0,15-3S 0034017 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ 60V 15-300S 0034018 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ110-127V 0,05-1S 0022740 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ110-127V 0,15-3S 0022741 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ110-127V 0,5-10S 0022742 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ110-127V 1,5-30S 0022743 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ110-127V 15-300S 0022745 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 AC50/60HZ110-127V 5-100S 0022744 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC110-127V 0,05-1S 0027339 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC110-127V 0,15-3S 0030688 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC110-127V 0,5-10S 0026808 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC110-127V 1,5-30S 0027475 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC110-127V 15-300S 0029836 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC110-127V 5-100S 0030689 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC220V 0,05-1S 0029646 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC220V 0,15-3S 0026366 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC220V 0,5-10S 0026010 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC220V 1,5-30S 0024006 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC220V 15-300S 0026730 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC220V 5-100S 0026660 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC240V 0,05-1S 0058507 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC240V 0,5-10S 0050712 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC24V 0,05-1S 0025599 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC24V 0,15-3S 0029662 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC24V 0,5-10S 0024647 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC24V 1,5-30S 0028089 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC24V 15-300S 0027704 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC24V 5-100S 0028923 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC42V 0,5-10S 0054825 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC42V 15-300S 0054826 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC42V 5-100S 0032675 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC48V 0,15-3S 0040314 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC48V 0,5-10S 0033006 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC48V 1,5-30S 0030728 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC48V 15-300S 0030473 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC60V 0,05-1S 0033327 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC60V 0,15-3S 0029989 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC60V 0,5-10S 0030081 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC60V 1,5-30S 0029988 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC60V 15-300S 0030150 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82 DC60V 5-100S 0030082 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82/020 AC110-127V 0,05-1S 0047980 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82/020 AC110-127V 0,5-10S 0060147 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82/020 AC230V 0,05-1S 0051785 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82/020 AC230V 3-60S 0048212 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82/020 AC230V 5-100S 0049433 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82/020 DC110-127V 0,05-1S 0051864 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82/020 DC24V 0,15-3S 0048326 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82/020 DC24V 1,5-30S 0048327 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7905.82/020 DC24V 15-300S 0048259 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21 AC110V 0,1-1S 0045768 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21 AC110V 0,3-3S 0045061 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21 AC110V 0,5-5S 0040716 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21 AC110V 1-10S 0041268 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21 AC110V 3-30S 0043542 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21 AC127V 0,5-5S 0043266 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21 AC230V 0,1-1S 0041109 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21 AC230V 0,3-3S 0039705 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21 AC230V 0,5-5S 0040335 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21 AC230V 1-10S 0039706 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21 AC230V 2-20S 0050670 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21 AC230V 3-30S 0039665 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21 AC24V 0,3-3S 0046295 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21 AC24V 0,5-5S 0045230 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21 AC24V 1-10S 0047764 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21 AC24V 3-30S 0043590 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21 AC48V 0,1-1S 0047082 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21 AC48V 0,3-3S 0047592 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21 DC24V 0,1-1S 0040413 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21 DC24V 0,3-3S 0039707 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21 DC24V 0,5-5S 0040096 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21 DC24V 1-10S 0039409 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21 DC24V 3-30S 0039708 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/001 AC230V 10S 0039710 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/001 AC230V 1S 0042034 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/001 AC230V 30S 0039711 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/001 AC230V 3S 0039709 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/001 AC230V 5S 0045888 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/001 AC24V 10S 0047412 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/001 DC24V 10S 0039713 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/001 DC24V 1S 0040818 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/001 DC24V 30S 0039714 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/001 DC24V 3S 0039712 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/001 DC24V 5S 0040819 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/001/61 AC230V 10S 0048705 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/001/61 DC24V 1S 0048706 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/001/61 DC24V 30S 0056446 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/002 DC24V 1,5S 0046732 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/002 DC24V 10S 0041488 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/002 DC24V 1S 0040507 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/002 DC24V 2S 0048836 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/002 DC24V 3S 0043716 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/002 DC24V 5S 0040004 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/002/61 DC24V 1S 0050764 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/002/61 DC24V 2S 0054337 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/002/61 DC24V 4S 0057519 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/002/61 DC24V 5S 0050675 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/003 DC24V 0,1-1S 0040803 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/003 DC24V 0,3-3S 0044556 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/003 DC24V 0,5-5S 0040655 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/003 DC24V 1-10S 0040844 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/003/61 DC24V 0,3-3S 0062081 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/003/61 DC24V 0,5-5S 0051900 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/003/61 DC24V 1-10S 0056283 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/112 AC230V 12S 0044677 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/112 AC230V 13S 0048837 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/112 DC24V 12S 0059463 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/200 AC230V 0,5-5S 0052379 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/200 AC230V 1-10S 0056439 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/200 DC24V 0,5-5S 0050163 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/200 DC24V 3-30S 0050162 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/61 AC110V 1-10S 0056831 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/61 AC115V 0,3-3S 0058559 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/61 AC115V 10-30S 0054381 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/61 AC120V 1-10S 0051129 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/61 AC230V 1-10S 0048707 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/61 AC24V 1-10S 0053558 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/61 AC48V 0,1-1S 0048708 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/61 DC24V 0,1-1S 0053220 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/61 DC24V 0,3-3S 0057041 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/61 DC24V 0,5-5S 0055434 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/61 DC24V 1-10S 0053559 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7924.21/61 DC24V 3-30S 0050456 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 110V 0,05-1S 0040630 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 110V 0,15-3S 0028066 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 110V 0,5-10S 0027543 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 110V 1,5-30S 0029779 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 110V 15-300S 0028549 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 110V 5-100S 0029664 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 115V 15-300S 0032826 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 127V 0,05-1S 0035583 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 127V 0,5-10S 0036669 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 127V 1,5-30S 0034755 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 127V 15-300S 0031873 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 127V 5-100S 0031874 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 230V 0,05-1S 0024935 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3S 0024080 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10S 0024075 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30S 0024275 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 230V 15-300S 0023858 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 230V 5-100S 0025034 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 240V 0,05-1S 0031356 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 240V 0,15-3S 0027235 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 240V 0,5-10S 0027541 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 240V 1,5-30S 0029647 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 240V 15-300S 0028871 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 240V 5-100S 0025695 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 24V 0,05-1S 0043558 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 24V 0,15-3S 0031943 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10S 0027366 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 24V 1,5-30S 0030711 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 24V 15-300S 0037924 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 24V 5-100S 0027700 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 42V 0,05-1S 0035186 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 42V 0,15-3S 0028166 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10S 0033413 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 42V 1,5-30S 0029092 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 42V 15-300S 0034732 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 48V 0,05-1S 0054910 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 48V 15-300S 0039618 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 48V 5-100S 0045394 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 AC50/60HZ 60V 0,15-3S 0041269 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 DC24V 0,05-1S 0025042 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 DC24V 0,15-3S 0028933 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 DC24V 0,5-10S 0022216 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 DC24V 1,5-30S 0024990 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 DC24V 15-300S 0029326 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82 DC24V 5-100S 0027584 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7954.82/110 AC50/60HZ 230V 0,5S 0029560 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 110V 0,5-10S 0036820 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 110V 1,5-30S 0028788 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 110V 15-300S 0063137 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 110V 5-100S 0028983 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 127V 1,5-30M 0030382 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 230V 0,05-1S 0024890 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3H 0025928 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 230V 0,15-3S 0025561 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10H 0026037 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10M 0023981 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 230V 0,5-10S 0026189 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30H 0026367 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30M 0023131 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 230V 1,5-30S 0026294 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 230V 15-300S 0025700 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 230V 3-60M 0029274 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 230V 5-100S 0024823 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 240V 0,05-1S 0036213 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 240V 0,15-3S 0036214 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 240V 0,5-10M 0031979 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 240V 0,5-10S 0035556 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 240V 1,5-30S 0029393 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 240V 15-300S 0028510 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 240V 3-60M 0031980 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 240V 5-100S 0026133 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10H 0029829 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10S 0027459 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 24V 1,5-30M 0027585 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 24V 1,5-30S 0036469 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 24V 5-100S 0030143 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 42V 0,15-3S 0026069 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10S 0029275 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC110-127V 0,05-1S 0036094 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC110-127V 0,15-3S 0036216 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC110-127V 0,5-10M 0028527 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC110-127V 0,5-10S 0039282 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC110-127V 1,5-30M 0030399 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC110-127V 1,5-30S 0031253 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC110-127V 15-300S 0024671 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC110-127V 3-60M 0023719 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC110-127V 5-100S 0045745 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC220V 0,05-1S 0040777 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC220V 0,15-3S 0033151 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC220V 0,5-10M 0026127 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC220V 0,5-10S 0025064 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC220V 1,5-30M 0032924 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC220V 1,5-30S 0032922 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC220V 3-60M 0031708 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC220V 5-100S 0032923 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC240V 0,05-1S 0058523 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC240V 5-100S 0047169 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC24V 0,05-1S 0041174 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC24V 0,15-3H 0035892 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC24V 0,15-3S 0025637 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC24V 0,5-10H 0028277 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC24V 0,5-10M 0030323 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC24V 0,5-10S 0023980 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC24V 1,5-30H 0034022 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC24V 1,5-30M 0033184 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC24V 1,5-30S 0031905 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC24V 15-300S 0032135 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC24V 3-60M 0022669 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC24V 5-100H 0049176 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC24V 5-100S 0047105 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC48V 0,15-3H 0030737 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC48V 1,5-30M 0033671 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC48V 1,5-30S 0041929 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC48V 15-300S 0030480 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC48V 5-100S 0037805 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC60V 0,05-1S 0041050 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC60V 0,15-3H 0049791 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC60V 0,15-3S 0029878 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC60V 0,5-10M 0028292 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC60V 0,5-10S 0028590 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC60V 1,5-30M 0030084 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC60V 1,5-30S 0030192 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC60V 15-300S 0029806 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC60V 3-60M 0030085 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82 DC60V 5-100S 0033658 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82/200 AC50/60HZ 230V 3-60M 0051384 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82/200 AC50/60HZ 42V 0,05-1S 0032280 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82/200 AC50/60HZ230V 1,5-30S 0061421 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82/200 AC50/60HZ230V 15-300S 0047182 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82/200 DC24V 0,05-1S 0040373 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82/200 DC24V 0,15-3S 0060219 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82/200 DC24V 0,5-10S 0032677 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82/200 DC24V 15-300S 0040964 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7962.82/201 AC50/60HZ 42V 0,5S 0032279 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7981.81 AC50/60HZ 110V 0,3-3S 0024018 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7981.81 AC50/60HZ 127V 0,3-3S 0033418 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7981.81 AC50/60HZ 230V 0,3-3S 0022425 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7981.81 AC50/60HZ 240V 0,3-3S 0027622 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7981.81 AC50/60HZ 24V 0,3-3S 0024136 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7981.81 AC50/60HZ 42V 0,3-3S 0025051 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7981.81 DC24V 0,3-3S 0022218 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7981.82 AC50/60HZ 110V 0,3-3S 0036819 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7981.82 AC50/60HZ 230V 0,3-3S 0039919 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7981.82 AC50/60HZ 240V 0,3-3S 0040434 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7981.82 AC50/60HZ 24V 0,3-3S 0067618 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7981.82 DC24V 0,3-3S 0038621 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7981.82/100 50/60HZ 230V 0,5/0,5S 0033452 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7981.82/100 50/60HZ 240V 0,5/0,5S 0046095 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7981.82/100 AC50/60HZ42V 0,5/0,5S 0035393 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7981.91 4A AC50/60HZ 230V 0,3-3S 0052714 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7981.91 4A AC50/60HZ 24V 0,3-3S 0059118 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7981.91 4A DC24V 0,3-3S 0056229 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7981.95 5A AC24V 0,3-3S 0067006 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7981.95 5A AC50/60HZ 110V 0,3-3S 0057006 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7981.95 5A AC50/60HZ 230V 0,3-3S 0052715 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA7981.95 5A DC24V 0,3-3S 0054500 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9010 3AC110V 1,5KW 0056233 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9010 3AC230/400V 1,5/3KW 0045241 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9010 3AC230/400V 3/5,5KW 0050217 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9018 3AC50/60HZ 230V 1,5KW 12S 0058830 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9018 3AC50/60HZ 230V 3KW 12S 0049922 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9018 3AC50/60HZ 400V 1,5KW 12S 0047690 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9018 3AC50/60HZ 400V 1,5KW 3S 0051231 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9018 3AC50/60HZ 400V 3KW 12S 0047691 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9018 3AC50/60HZ 400V 5,5KW 12S 0047692 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9018 3AC50/60HZ 480V 3KW 12S 0049508 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9018 3AC50/60HZ 480V 5,5KW 12S 0053384 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9018/010 3AC50/60HZ400V   3KW 12S 0058867 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9018/010 3AC50/60HZ400V 1,5KW 12S 0058198 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9018/010 3AC50/60HZ400V 5,5KW 12S 0055254 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9018/010 3AC50/60HZ480V 5,5KW 12S 0055214 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9018/100 3AC50/60HZ 400V 3KW 12S 0049999 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9018/100 3AC50/60HZ400V 1,5KW 12S 0053479 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9018/100 3AC50/60HZ400V 5,5KW 12S 0051339 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9018/101 3AC50/60HZ 400V  3KW 12S 0058344 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9018/101 3AC50/60HZ400V 5,5KW 12S 0056743 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9018/110 3AC50/60HZ 400V 3KW 12S 0055167 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9018/110 3AC50/60HZ400V 5,5KW 12S 0055862 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9018/111 3AC50/60HZ 400V 3KW 12S 0062956 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9019 3AC50/60HZ 200-480V 3KW 0051284 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9019 3AC50/60HZ 200-480V 5,5KW 0051283 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9019/100 3AC50/60HZ 200-480V 3KW 0058941 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9026 3AC50/60HZ 200-460V 3KW 0046450 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9026 3AC50/60HZ 200-460V 5,5KW 0058979 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9034N 10A AC50/60HZ 400V 2-11S 0062409 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9034N 10A AC50/60HZ 400V 2-31S 0064019 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9034N 10A AC50/60HZ 480V 2-11S 0066091 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9034N 25A AC50/60HZ 230V 2-11S 0061338 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9034N 25A AC50/60HZ 230V 2-31S 0063053 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9034N 25A AC50/60HZ 400V 2-11S 0061337 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9034N 25A AC50/60HZ 400V 2-31S 0061853 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9034N 32A AC50/60HZ 230V 2-11S 0066937 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9034N 32A AC50/60HZ 400V 2-11S 0062760 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9034N/100 10A AC50/60HZ230V 1-15S 0064261 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9034N/100 10A AC50/60HZ400V 1-15S 0062511 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9034N/100 25A AC50/60HZ230V 1-15S 0065645 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9034N/100 25A AC50/60HZ400V 1-15S 0061858 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9034N/100 32A AC50/60HZ230V 1-15S 0064006 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9034N/100 32A AC50/60HZ400V 1-15S 0063654 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9034N/800 25A AC50/60HZ 208V 0064895 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9034N/800 25A AC50/60HZ 230V 0063558 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9034N/800 25A AC50/60HZ 400V 0063559 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9034N/801 25A AC50/60HZ 230V 0063093 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9034N/801 25A AC50/60HZ 400V 0063748 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9034N/801 25A AC50/60HZ 480V 0063106 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 AC50HZ 100V 0043771 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 AC50HZ 110V 0028259 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 AC50HZ 127V 0032096 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 AC50HZ 220V 0026431 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 AC50HZ 230V 0045288 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 AC50HZ 240V 0028667 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 AC50HZ 24V 0031015 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 AC50HZ 290V 0035322 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 AC50HZ 380V 0028581 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 AC50HZ 400V 0041704 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 AC50HZ 415V 0034218 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 AC50HZ 42V 0034135 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 AC50HZ 48V 0042036 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 AC50HZ 60V 0036046 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 AC50HZ 63,5V 0046202 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 AC60HZ 110V 0034467 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 AC60HZ 120V 0050649 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 AC60HZ 127V 0027635 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 AC60HZ 220V 0054575 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 AC60HZ 230V 0027636 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 AC60HZ 240V 0037167 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 AC60HZ 290V 0063234 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 AC60HZ 380V 0065663 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 AC60HZ 400V 0043817 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 AC60HZ 42V 0062512 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 AC60HZ 440V 0053457 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 AC60HZ 480V 0059233 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 AC60HZ 48V 0035194 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 DC110V + RV D.FOLG.POS. 0028540 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 DC127V + RV D.FOLG.POS. 0029922 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 DC145V + RV D.FOLG.POS. 0041001 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 DC220V + RV D.FOLG.POS. 0030438 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 DC240V + RV D.FOLG.POS. 0032188 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 DC24V 0028765 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 DC250V + RV D.FOLG.POS. 0060262 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 DC32V 0029895 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 DC36V 0046420 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 DC42V 0043802 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 DC48V 0031286 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 DC60V 0028766 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036 DC75V + RV D.FOLG.POS. 0030127 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/001 AC50HZ 100V 0055831 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/001 AC50HZ 110V 0032751 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/001 AC50HZ 230V 0027417 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/001 AC50HZ 240V 0031594 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/001 AC50HZ 24V 0049044 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/001 AC50HZ 380V 0029279 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/001 AC50HZ 400V 0045375 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/001 AC50HZ 60V 0059461 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/001 AC50HZ 660V 0047081 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/001 AC60HZ 110V 0047391 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/001 AC60HZ 127V 0053039 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/001 AC60HZ 230V 0047376 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/001 AC60HZ 240V 0033256 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/001 DC110V + RV D.FOLG.POS. 0029681 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/001 DC127V + RV D.FOLG.POS. 0031731 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/001 DC220V + RV D.FOLG.POS. 0029455 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/001 DC240V + RV D.FOLG.POS. 0027777 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/001 DC24V 0029680 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/001 DC250V + RV D.FOLG.POS. 0052465 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/001 DC265V + RV D.FOLG.POS. 0043155 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/001 DC32V 0040210 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/001 DC42V 0049333 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/001 DC48V 0028110 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/001 DC60V 0028548 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/001 DC75V + RV D.FOLG.POS. 0028842 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/010 AC50HZ 100V 0,5-10S 0048867 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/010 AC50HZ 110V 0,5-10S 0035638 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/010 AC50HZ 127V 0,5-10S 0035353 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/010 AC50HZ 230V 0,5-10S 0045884 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/010 AC50HZ 240V 0,5-10S 0032750 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/010 AC50HZ 24V 0,5-10S 0043567 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/010 AC50HZ 290V 0,5-10S 0036738 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/010 AC50HZ 400V 0,5-10S 0028973 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/010 AC50HZ 415V 0,5-10S 0036514 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/010 AC50HZ 42V 0,5-10S 0031336 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/010 AC50HZ 63,5V 0,5-10S 0059442 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/010 AC60HZ 100V 0,5-10S 0048686 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/010 AC60HZ 110V 0,5-10S 0032899 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/010 AC60HZ 120V 0,5-10S 0040094 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/010 AC60HZ 127V 0,5-10S 0035474 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/010 AC60HZ 230V 0,5-10S 0045661 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/010 AC60HZ 240V 0,5-10S 0030579 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/010 AC60HZ 400V 0,5-10S 0030497 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/010 AC60HZ 42V 0,5-10S 0036192 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/010 DC110V 10S+RV D.FOLG.POS 0029265 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/010 DC127V 10S+RV D.FOLG.POS 0036949 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/010 DC140V 10S+RV D.FOLG.POS 0040846 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/010 DC220V 10S+RV D.FOLG.POS 0031369 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/010 DC240V 10S+RV D.FOLG.POS 0045137 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/010 DC24V 0,5-10S 0033016 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/010 DC28V 0,5-10S 0055047 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/010 DC32V 0,5-10S 0048901 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/010 DC48V 0,5-10S 0035206 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/010 DC60V 0,5-10S 0034765 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/011 AC50HZ 110V 0,5-10S 0027057 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/011 AC50HZ 230V 0,5-10S 0034942 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/011 AC50HZ 240V 0,5-10S 0027672 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/011 AC50HZ 400V 0,5-10S 0026358 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/011 AC50HZ 415V 0,5-10S 0032081 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/011 AC60HZ 110V 0,5-10S 0047400 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/011 AC60HZ 120V 0,5-10S 0039904 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/011 AC60HZ 127V 0,5-10S 0047844 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/011 AC60HZ 230V 0,5-10S 0050819 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/011 DC110V 10S+RV D.FOLG.POS 0035529 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/011 DC127V 10S+RV D.FOLG.POS 0031389 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/011 DC148V 10S+RV D.FOLG.POS 0034451 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/011 DC220V 10S+RV D.FOLG.POS 0039734 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/011 DC240V 10S+RV D.FOLG.POS 0045424 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/011 DC24V 0,5-10S 0034941 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/011 DC48V 0,5-10S 0034785 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/011 DC60V 0,5-10S 0039867 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 AC50HZ 100V 0,5-10S 0053481 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 AC50HZ 110V 0,5-10S 0030704 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 AC50HZ 127V 0,5-10S 0040901 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 AC50HZ 180V 0,5-10S 0048567 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 AC50HZ 230V 0,5-10S 0028191 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 AC50HZ 240V 0,5-10S 0031226 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 AC50HZ 24V 0,5-10S 0035682 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 AC50HZ 290V 0,5-10S 0047752 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 AC50HZ 400V 0,5-10S 0045701 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 AC50HZ 415V 0,5-10S 0046141 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 AC50HZ 440V 0,5-10S 0055639 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 AC50HZ 48V 0,5-10S 0041247 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 AC50HZ 63,5V 0,5-10S 0045544 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 AC60HZ 110V 0,5-10S 0030500 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 AC60HZ 120V 0,5-10S 0047845 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 AC60HZ 127V 0,5-10S 0032810 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 AC60HZ 230V 0,5-10S 0031516 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 AC60HZ 240V 0,5-10S 0045418 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 AC60HZ 400V 0,5-10S 0030498 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 AC60HZ 440V 0,5-10S 0057335 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 AC60HZ 66V 0,5-10S 0037895 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 DC110V 10S+RV D.FOLG.POS 0029536 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 DC127V 10S+RV D.FOLG.POS 0028807 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 DC220V 10S+RV D.FOLG.POS 0029161 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 DC240V 10S+RV D.FOLG.POS 0035453 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 DC24V 0,5-10S 0027840 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 DC250V 10S+RV D.FOLG.POS 0041924 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 DC32V 0,5-10S 0052090 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 DC48V 0,5-10S 0031105 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 DC60V 0,5-10S 0029584 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/012 DC70V 10S+RV D.FOLG.POS. 0040625 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/013 AC50HZ 100V 0,5-10S 0052203 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/013 AC50HZ 110V 0,5-10S 0031799 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/013 AC50HZ 127V 0,5-10S 0057027 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/013 AC50HZ 230V 0,5-10S 0029285 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/013 AC50HZ 240V 0,5-10S 0046805 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/013 AC50HZ 24V 0,5-10S 0051302 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/013 AC50HZ 380V 0,5-10S 0041136 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/013 AC50HZ 400V 0,5-10S 0046041 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/013 AC50HZ 60V 0,5-10S 0051380 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/013 AC60HZ 110V 0,5-10S 0040980 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/013 AC60HZ 127V 0,5-10S 0034422 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/013 AC60HZ 230V 0,5-10S 0053489 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/013 AC60HZ 42V 0,5-10S 0053027 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/013 DC110V 10S+RV D.FOLG.POS 0037997 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/013 DC127V 10S+RV D.FOLG.POS 0028808 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/013 DC220V 10S+RV D.FOLG.POS 0033072 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/013 DC240V 10S+RV D.FOLG.POS 0064538 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/013 DC24V 0,5-10S 0028668 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/013 DC48V 0,5-10S 0048830 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/013 DC60V 0,5-10S 0030544 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/100 DC24V 0029426 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/110 DC24V 0,5-10S 0029139 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/110 DC32V 0,5-10S 0032609 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/112 DC127V 10S+RV D.FOLG.POS 0032076 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/112 DC220V 10S+RV D.FOLG.POS 0036716 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/112 DC24V 0,5-10S 0029395 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/112 DC48V 0,5-10S 0031347 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/112 DC60V 10S INCL. RV 0032898 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/113 DC24V 0,5-10S 0029175 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/350 DC12V 0045387 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/61 AC60HZ 120V 0050423 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/800 AC50HZ 220V  Uan=AC200V 0063484 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9036/800 AC60HZ 220V  Uan=AC200V 0063485 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/001 AC/DC24V 0030758 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/001 AC/DC42V 0031707 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/001 AC/DC48V 0035658 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/001 AC/DC60V 0030759 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/001 AC50/60HZ 110V 0034232 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/001 AC50/60HZ 127V 0031800 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/001 AC50/60HZ 230V 0030028 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/001 AC50/60HZ 240V 0034309 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/001 AC50/60HZ 380V 0031303 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/001 AC50/60HZ 400V 0045156 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/001 AC50/60HZ 415V 0051363 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/001 AC50/60HZ 440V 0043909 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/001 AC50/60HZ 500V 0040795 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/001 AC50/60HZ 660V 0049130 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/001 AC50/60HZ 690V 0034548 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/001 DC110V 0046873 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/011 AC/DC24V 1-20S 0030564 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/011 AC/DC28V 1-20S 0062165 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/011 AC/DC34V 1-20S 0031420 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/011 AC/DC42V 1-20S 0040841 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/011 AC/DC48V 1-20S 0046970 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/011 AC/DC60V 1-20S 0032451 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/011 AC50/60HZ 110V 1-20S 0031149 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/011 AC50/60HZ 127V 1-20S 0031801 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/011 AC50/60HZ 230V 1-20S 0030029 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/011 AC50/60HZ 240V 1-20S 0034310 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/011 AC50/60HZ 380V 1-20S 0031254 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/011 AC50/60HZ 400V 1-20S 0045609 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/011 AC50/60HZ 415V 1-20S 0043380 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/011 AC50/60HZ 440V 1-20S 0043865 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/011 AC50/60HZ 480V 1-20S 0042048 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/011 AC50/60HZ 500V 1-20S 0042049 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/011 AC50/60HZ 660V 1-20S 0057362 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/011 AC50/60HZ 690V 1-20S 0036365 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9037.12/011 DC110V 1-20S 0044567 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.11 AC50/60HZ 110V 0034143 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.11 AC50/60HZ 230V 0026685 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.11 AC50/60HZ 240V 0031230 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.11 AC50/60HZ 24V 0032018 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.11 AC50/60HZ 42V 0032695 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.11 AC50/60HZ 48V 0046997 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.11/003 AC50/60HZ 110V 0030261 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.11/003 AC50/60HZ 230V 0028829 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.11/003 AC50/60HZ 240V 0030371 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.11/003 AC50/60HZ 24V 0031476 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.11/003 AC50/60HZ 42V 0037033 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.11/003 AC50/60HZ 48V 0049948 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.11/100 AC50/60HZ 110V 0030622 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.11/100 AC50/60HZ 230V 0029739 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.11/100 AC50/60HZ 24V 0051379 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.11/503 AC50/60HZ 230V 0055407 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.12 AC/DC110-230V 0048438 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.12 AC50/60HZ 110V 0029738 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.12 AC50/60HZ 127V 0038779 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.12 AC50/60HZ 230V 0028208 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.12 AC50/60HZ 240V 0029328 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.12 AC50/60HZ 24V 0032600 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.12 AC50/60HZ 42V 0034302 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.12 AC50/60HZ 48V 0046332 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.12/100 AC50/60HZ 110V 0043552 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.12/100 AC50/60HZ 230V 0033085 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.12/100 AC50/60HZ 240V 0041702 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.12/100 AC50/60HZ 24V 0036273 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.12/104 AC50/60HZ 24V 0031732 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9038.12/300 AC50/60HZ 240V 2K-OHM 0051008 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9039.12 AC50/60HZ 110-127V 0032953 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9039.12 AC50/60HZ 220-240V 0031755 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9039.12 AC50/60HZ 24V 0054501 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9039.12 AC50/60HZ 48V 0053845 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9039.12 DC24V 0043564 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9039.12/100 AC50/60HZ 110-127V 0035484 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9039.12/100 AC50/60HZ 230V 0028741 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9039.12/100 AC50/60HZ 24V 0033721 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9039.12/100 AC50/60HZ 42V 0041325 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9039.12/100 DC24V 0036482 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9039.12/100/61 AC50/60HZ 110-127V 0047467 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9039.12/61 AC50/60HZ 110-127V 0035928 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9039.12/61 AC50/60HZ 24V 0051018 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.11/301/60 3AC50/60HZ400V 0050352 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.11/302 3AC50/60HZ400/440V 0063663 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12 3AC50/60HZ 100V 0047646 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12 3AC50/60HZ 230V 0044411 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12 3AC50/60HZ 240V 0044103 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12 3AC50/60HZ 400V 0040599 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12 3AC50/60HZ 415V 0047000 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12 3AC50/60HZ 440V 0041747 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12 3AC50/60HZ 500V 0041949 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12 3AC50/60HZ 550V 0046802 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12 3AC50/60HZ 600V 0044104 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12 3AC50/60HZ 660V 0054517 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12 3AC50/60HZ 690V 0049326 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/001 3AC50/60HZ 100V 0063555 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/001 3AC50/60HZ 110V 0052872 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/001 3AC50/60HZ 208V 0055895 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/001 3AC50/60HZ 230V 0045737 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/001 3AC50/60HZ 400V 0043764 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/001 3AC50/60HZ 415V 0044319 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/001 3AC50/60HZ 440V 0044501 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/001 3AC50/60HZ 500V 0046786 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/001 3AC50/60HZ 600V 0046020 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/001 3AC50/60HZ 660V 0049615 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/001 3AC50/60HZ 690V 0045667 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/001/60 3AC50/60HZ 400V 0053212 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/001/60 3AC50/60HZ 460V 0058513 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/010 3AC50/60HZ 110V ,5-5S 0054563 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/010 3AC50/60HZ 220V ,5-5S 0049362 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/010 3AC50/60HZ 380V ,5-5S 0050474 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/010 3AC50/60HZ 400V ,5-5S 0044056 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/010 3AC50/60HZ 415V ,5-5S 0044318 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/010 3AC50/60HZ 440V ,5-5S 0044408 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/010 3AC50/60HZ 500V ,5-5S 0045978 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/010 3AC50/60HZ 660V ,5-5S 0065870 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/010 3AC50/60HZ 690V ,5-5S 0047135 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/010/60 3AC50/60HZ 400V 0060798 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/011 3AC50/60HZ 100V ,5-5S 0052362 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/011 3AC50/60HZ 110V ,5-5S 0057220 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/011 3AC50/60HZ 120V ,5-5S 0056393 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/011 3AC50/60HZ 230V ,5-5S 0047382 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/011 3AC50/60HZ 400V ,5-5S 0044582 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/011 3AC50/60HZ 415V ,5-5S 0046610 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/011 3AC50/60HZ 440V ,5-5S 0045579 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/011 3AC50/60HZ 460V ,5-5S 0066315 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/011 3AC50/60HZ 500V ,5-5S 0045589 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/011 3AC50/60HZ 550V ,5-5S 0053076 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/011 3AC50/60HZ 660V ,5-5S 0051315 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/011 3AC50/60HZ 690V ,5-5S 0047375 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/210 3AC50/60HZ 500V 1-10S 0044994 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/60 3AC50/60HZ 400V 0059096 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9040.12/60 3AC50/60HZ 460V 0057341 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9041 3AC50HZ 110V 0047688 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9041 3AC50HZ 190V 0036167 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9041 3AC50HZ 220V 0026902 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9041 3AC50HZ 380V 0026355 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9041 3AC50HZ 400V 0041732 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9041 3AC50HZ 415V 0028371 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9041 3AC50HZ 440V 0030580 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9041 3AC50HZ 500V 0026353 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9041 3AC50HZ 525V 0035949 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9041 3AC60HZ 190V 0043023 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9041 3AC60HZ 220V 0029466 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9041 3AC60HZ 400V 0045179 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9041 3AC60HZ 415V 0056334 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9041 3AC60HZ 440V 0029465 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9041 3AC60HZ 500V 0027862 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9041/300 3AC50HZ 400V 0047548 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042 3AC50HZ 100V 0066561 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042 3AC50HZ 110V 0044786 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042 3AC50HZ 127V 0051551 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042 3AC50HZ 220V 0027432 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042 3AC50HZ 240V 0034738 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042 3AC50HZ 380V 0026752 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042 3AC50HZ 400V 0040770 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042 3AC50HZ 415V 0028126 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042 3AC50HZ 440V 0031043 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042 3AC50HZ 460V 0040030 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042 3AC50HZ 500V 0026354 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042 3AC50HZ 525V 0035948 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042 3AC60HZ 127V 0037886 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042 3AC60HZ 220V 0031529 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042 3AC60HZ 240V 0032029 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042 3AC60HZ 400V 0027804 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042 3AC60HZ 415V 0038654 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042 3AC60HZ 440V 0028192 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042 3AC60HZ 460V 0037557 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042 3AC60HZ 480V 0055386 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042 3AC60HZ 500V 0030293 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042/002 3AC50HZ 100V 0,5-10S 0056566 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042/002 3AC50HZ 110V 0,5-10S 0032334 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042/002 3AC50HZ 127V 0,5-10S 0047468 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042/002 3AC50HZ 220V 0,5-10S 0037600 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042/002 3AC50HZ 240V 0,5-10S 0027136 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042/002 3AC50HZ 380V 0,5-10S 0026356 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042/002 3AC50HZ 400V 0,5-10S 0040929 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042/002 3AC50HZ 415V 0,5-10S 0029344 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042/002 3AC50HZ 440V 0,5-10S 0034938 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042/002 3AC50HZ 460V 0,5-10S 0049804 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042/002 3AC50HZ 500V 0,5-10S 0035644 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042/002 3AC50HZ 525V 0,5-10S 0053549 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042/002 3AC60HZ 100V 0,5-10S 0061765 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042/002 3AC60HZ 110V 0,5-10S 0050381 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042/002 3AC60HZ 127V 0,5-10S 0045413 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042/002 3AC60HZ 220V 0,5-10S 0030808 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042/002 3AC60HZ 240V 0,5-10S 0036380 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042/002 3AC60HZ 400V 0,5-10S 0034415 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042/002 3AC60HZ 440V 0,5-10S 0029520 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042/002 3AC60HZ 460V 0,5-10S 0046021 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042/002 3AC60HZ 480V 0,5-10S 0044648 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042/002 3AC60HZ 500V 0,5-10S 0034108 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9042/300 3AC50HZ 400V 0047482 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043 3/N AC50-400HZ 120/208V 0047610 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043 3/N AC50-400HZ 127/220V 0030807 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043 3/N AC50-400HZ 220/380V 0026903 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043 3/N AC50-400HZ 230/400V 0039676 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043 3/N AC50-400HZ 240/415V 0027750 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043 3/N AC50-400HZ 254/440V 0029599 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043 3/N AC50-400HZ 265/460V 0048527 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043 3/N AC50-400HZ 277/480V 0044813 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043 3/N AC50-400HZ 290/500V 0033388 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043 3/N AC50-400HZ 400/690V 0044769 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043 3/N AC50-400HZ 57/100V 0027144 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043 3/N AC50-400HZ 63,5/110V 0034055 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043 3/N AC50-400HZ 69/120V 0043024 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/001 3AC50-400HZ 100V 0028423 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/001 3AC50-400HZ 110V 0035352 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/001 3AC50-400HZ 120V 0034184 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/001 3AC50-400HZ 150V 0040794 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/001 3AC50-400HZ 208V 0049237 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/001 3AC50-400HZ 220V 0026904 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/001 3AC50-400HZ 240V 0033115 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/001 3AC50-400HZ 290V 0056565 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/001 3AC50-400HZ 380V 0026988 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/001 3AC50-400HZ 400V 0039884 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/001 3AC50-400HZ 415V 0028125 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/001 3AC50-400HZ 440V 0028610 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/001 3AC50-400HZ 460V 0037556 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/001 3AC50-400HZ 480V 0045396 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/001 3AC50-400HZ 500V 0028732 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/001 3AC50-400HZ 525V 0045681 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/001 3AC50-400HZ 550V 0060478 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/001 3AC50-400HZ 690V 0044746 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/001 3AC50-400HZ 82V 0047634 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/002 3/N AC50-400HZ  69/120V 0039343 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 120/208V 0041097 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 127/220V 0028767 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 220/380V 0026357 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 230/400V 0039121 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 240/415V 0029294 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 254/440V 0027056 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 265/460V 0053770 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 277/480V 0041096 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 290/500V 0030096 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 400/690V 0044331 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 57/100V 0028395 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/002 3/N AC50-400HZ 63,5/110V 0032255 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/003 3AC50-400Hz 100V 0,5-10S 0027863 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/003 3AC50-400HZ 110V 0,5-10S 0035727 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/003 3AC50-400HZ 120V 0,5-10S 0030465 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/003 3AC50-400HZ 163V 0,5-10S 0051824 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/003 3AC50-400HZ 208V 0,5-10S 0052029 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/003 3AC50-400HZ 220V 0,5-10S 0027490 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/003 3AC50-400HZ 240V 0,5-10S 0030922 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/003 3AC50-400HZ 265V 0,5-10S 0059758 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/003 3AC50-400HZ 380V 0,5-10S 0027159 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/003 3AC50-400HZ 400V 0,5-10S 0039122 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/003 3AC50-400HZ 415V 0,5-10S 0029327 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/003 3AC50-400HZ 440V 0,5-10S 0028926 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/003 3AC50-400HZ 460V 0,5-10S 0045907 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/003 3AC50-400HZ 480V 0,5-10S 0052722 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/003 3AC50-400HZ 500V 0,5-10S 0027221 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/003 3AC50-400HZ 525V 0,5-10S 0035950 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/003 3AC50-400HZ 550V 0,5-10S 0050367 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/003 3AC50-400HZ 63,5V ,5-10S 0044814 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/003 3AC50-400HZ 690V 0,5-10S 0043302 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/003 3AC50-400HZ 82V 0,5-10S 0048597 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/100 3/N AC50-400HZ  Uan=220V 0031630 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/101 3AC50-400HZ 100V 0057125 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/101 3AC50-400HZ 400V 0046387 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/101 3AC50-400HZ 690V 0057251 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/102 3/N AC50-400HZ 220/380V 0043572 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/102 3/N AC50-400HZ 230/400V 0046333 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/103 3AC50-400HZ 100V 0,5-10S 0056882 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/103 3AC50-400HZ 400V 0,5-10S 0056883 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/300 3/N AC50-400HZ  57/100V 0044435 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/300 3/N AC50-400HZ 127/220V 0051074 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/300 3/N AC50-400HZ 220/380V 0041629 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/300 3/N AC50-400HZ 230/400V 0051446 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/300 3/N AC50-400HZ 240/415V 0052275 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/300 3/N AC50-400HZ 400/690V 0051447 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9043/301 3AC50-400HZ 690V 0051645 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,1-1A AC/DC24-80V 0053120 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,1-1A AC/DC24-80V 0054883 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,1-1A AC/DC80-230V 0053121 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,1-1A AC/DC80-230V 0054494 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,1-1A AC/DC80-230V 0053122 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,1-1A AC/DC80-250V 0063573 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,1-1A AC110V 0-20S 0053114 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,1-1A AC115V 0-20S 0053344 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,1-1A AC127V 0-20S 0053115 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,1-1A AC230V 0-100S 0064525 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,1-1A AC230V 0-20S 0053116 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,1-1A AC230V 0-60S 0053117 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,1-1A AC240V 0-20S 0053118 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,1-1A AC24V 0-20S 0053112 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,1-1A AC400V 0-20S 0053119 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,1-1A AC42V 0-20S 0053113 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0061719 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0053133 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,5-5A AC/DC80-230V 0053134 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,5-5A AC/DC80-230V 0054493 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,5-5A AC110V 0-20S 0053125 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,5-5A AC115V 0-20S 0053126 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,5-5A AC127V 0-20S 0053127 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,5-5A AC230V 0-100S 0055316 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,5-5A AC230V 0-20S 0053128 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,5-5A AC230V 0-30S 0053129 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,5-5A AC230V 0-60S 0053130 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,5-5A AC240V 0-20S 0053131 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,5-5A AC24V 0-20S 0053123 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,5-5A AC400V 0-20S 0053132 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,5-5A AC400V 0-60S 0061948 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,5-5A AC42V 0-20S 0053124 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,5-5A AC48V 0-20S 0053345 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC0,5-5A DC12V 0-20S 0067684 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC1,5-15A AC/DC24-80V 0063869 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC1,5-15A AC/DC24-80V 0054077 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC1,5-15A AC/DC80-230V 0057178 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC1,5-15A AC230V 0-100S 0056951 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC1,5-15A AC230V 0-20S 0053347 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC1,5-15A AC24V 0-20S 0061732 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC10HZ 1,5-15A AC230V 0054356 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC10HZ 1-10A AC230V 0056731 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC1-10A AC/DC24-80V 0053142 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC1-10A AC/DC24-80V 0053438 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC1-10A AC/DC80-230V 0054976 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC1-10A AC/DC80-230V 0054492 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC1-10A AC/DC80-230V 0054190 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC1-10A AC110V 0-20S 0053137 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC1-10A AC115V 0-20S 0053767 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC1-10A AC127V 0-20S 0053346 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC1-10A AC230V 0-100S 0064052 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC1-10A AC230V 0-20S 0053138 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC1-10A AC230V 0-30S 0053139 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC1-10A AC230V 0-60S 0057325 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC1-10A AC240V 0-20S 0053140 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC1-10A AC24V 0-20S 0053135 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC1-10A AC400V 0-20S 0053141 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC1-10A AC42V 0-20S 0053136 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC1-10A DC12V 0-20S 0060968 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC16 2/3HZ 0,1-1A 0065799 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC16 2/3HZ 0,1-1A 0061475 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC16 2/3HZ 0,1-1A AC230V 0054716 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC16 2/3HZ 0,5-5A 0055754 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC16 2/3HZ 0,5-5A 0061476 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC16 2/3HZ 0,5-5A AC230V 0054370 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC16 2/3HZ 1-10A 0063048 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC16 2/3HZ 1-10A 0063049 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC16 2/3HZ 1-10A AC230V 0054553 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC16 2/3HZ 2-20A AC230V 0054573 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC2,5-25A AC/DC24-80V 0053349 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC2,5-25A AC/DC80-230V 0054932 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC2,5-25A AC110V 0-20S 0062636 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC2,5-25A AC230V 0-20S 0053350 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC2,5-25A AC400V 0-20S 0053351 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC20-200mA AC/DC24-80V 0053105 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC20-200mA AC/DC80-230V 0053106 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC20-200mA AC110V 0-20S 0053102 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC20-200mA AC115V 0-20S 0053335 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC20-200mA AC230V 0-20S 0053103 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC20-200mA AC240V 0-20S 0053104 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC20-200mA AC24V 0-20S 0053334 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC20-200mA AC42V 0-20S 0053355 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC2-20A AC/DC24-80V 0054721 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC2-20A AC/DC80-230V 0059110 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC2-20A AC230V 0-20S 0053348 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC2-20A AC230V 0-30S 0055640 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC2-20A AC24V Tv=0-20S 0053771 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC2-20mA AC/DC24-80V 0053332 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC2-20mA AC/DC24-80V 0053365 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC2-20mA AC/DC80-230V 0053333 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC2-20mA AC110V 0-20S 0053330 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC2-20mA AC115V 0-20S 0053352 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC2-20mA AC127V 0-20S 0053353 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC2-20mA AC230V 0-20S 0053101 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC2-20mA AC240V 0-20S 0053331 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC2-20mA AC240V 0-30S 0053354 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC2-20mA AC24V 0-20S 0053100 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC2-20mA AC24V 0-30S 0053364 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC30-300mA AC/DC24-80V 0055753 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC30-300mA AC/DC80-230V 0053109 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC30-300mA AC110V 0-20S 0053107 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC30-300mA AC115V 0-20S 0053337 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC30-300mA AC127V 0-20S 0053338 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC30-300mA AC230V 0-20S 0053108 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC30-300mA AC240V 0-20S 0053339 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC30-300mA AC24V 0-20S 0053336 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC50-500mA AC/DC24-80V 0053343 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC50-500mA AC/DC80-230V 0055464 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC50-500mA AC110V 0-20S 0053341 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC50-500mA AC127V 0-20S 0053342 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC50-500mA AC230V 0-20S 0053110 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC50-500mA AC240V 0-20S 0053111 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC50-500mA AC24V 0-20S 0053356 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC50-500mA AC48V 0-20S 0053340 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC80-800mA AC/DC24-80V 0055914 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC80-800mA AC/DC80-230V 0064737 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010 AC80-800mA AC230V 0-20S 0053357 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010/070 AC0,1-1A AC110V 0055813 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010/61 AC0,1-1A UH AC120V 5S 0054544 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010/61 AC0,5-5A UH AC120V 5S 0054543 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/010/61 AC1-10A UH AC120V 5S 0061942 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC0,1-1A AC/DC24-80V 0053153 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC0,1-1A AC/DC80-230V 0053154 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC0,1-1A AC110V 0-20S 0053150 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC0,1-1A AC230V 0-100S 0059072 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC0,1-1A AC230V 0-20S 0053151 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC0,1-1A AC240V 0-20S 0053152 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC0,1-1A AC24V 0-20S 0053360 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0053161 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0055151 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC0,5-5A AC/DC80-230V 0055748 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC0,5-5A AC110V 0-20S 0053157 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC0,5-5A AC127V 0-20S 0053158 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC0,5-5A AC230V 0-20S 0053159 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC0,5-5A AC230V 0-30S 0055871 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC0,5-5A AC240V 0-20S 0053160 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC0,5-5A AC24V 0-20S 0053155 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC0,5-5A AC400V 0-20S 0067139 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC0,5-5A AC42V 0-20S 0053156 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC1,5-15A AC230V 0-20S 0057656 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC1-10A AC/DC24-80V 0053166 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC1-10A AC/DC24-80V 0057839 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC1-10A AC/DC80-230V 0058712 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC1-10A AC110V 0-20S 0053162 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC1-10A AC127V 0-20S 0053163 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC1-10A AC230V 0-20S 0053164 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC1-10A AC240V 0-20S 0053165 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC1-10A AC24V 0-20S 0053361 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC2,5-25A AC/DC24-80V 0055178 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC2,5-25A AC/DC80-230V 0057303 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC2,5-25A AC230V 0-100S 0055856 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC2,5-25A AC230V 0-20S 0053408 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC20-200mA AC/DC24-80V 0053145 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC20-200mA AC/DC80-230V 0053146 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC20-200mA AC230V 0-20S 0053143 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC20-200mA AC240V 0-20S 0053144 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC2-20A AC230V 0-20S 0061617 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC2-20mA AC/DC24-80V 0056078 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC2-20mA AC/DC80-230V 0054093 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC2-20mA AC110V 0-20S 0053358 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC2-20mA AC115V 0-20S 0053359 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC2-20mA AC230V 0-20S 0054003 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC2-20mA AC240V 0-20S 0053363 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC2-20mA AC24V 0-20S 0053362 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC30-300mA AC/DC24-80V 0053148 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC30-300mA AC/DC80-230V 0055749 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC30-300mA AC110V 0-20S 0065041 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC30-300mA AC127V 0-20S 0053366 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC30-300mA AC230V 0-20S 0053147 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC50-500mA AC/DC24-80V 0058473 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/011 AC50-500mA AC230V 0-20S 0053149 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC0,1-1A AC/DC24-80V 0053186 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC0,1-1A AC/DC24-80V 0053187 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC0,1-1A AC/DC80-230V 0053188 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC0,1-1A AC/DC80-230V 0056258 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC0,1-1A AC110V 0-20S 0053180 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC0,1-1A AC127V 0-20S 0053181 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC0,1-1A AC230V 0-100S 0054729 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC0,1-1A AC230V 0-20S 0053182 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC0,1-1A AC230V 0-30S 0053183 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC0,1-1A AC230V 0-60S 0053184 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC0,1-1A AC240V 0-20S 0053185 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC0,1-1A AC24V 0-20S 0053179 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC0,1-1A AC42V 0-20S 0053375 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0053195 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC0,5-5A AC/DC80-230V 0057516 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC0,5-5A AC110V 0-20S 0053190 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC0,5-5A AC127V 0-20S 0053191 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC0,5-5A AC230V 0-100S 0055576 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC0,5-5A AC230V 0-20S 0053192 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC0,5-5A AC230V 0-60S 0053193 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC0,5-5A AC240V 0-20S 0053194 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC0,5-5A AC24V 0-20S 0053189 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC0,5-5A AC42V 0-20S 0053376 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC1,5-15A AC/DC24-80V 0060225 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC1,5-15A AC/DC80-230V 0061256 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC1,5-15A AC/DC80-230V 0066002 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC1,5-15A AC230V 0-20S 0053206 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC1,5-15A AC240V 0-20S 0055046 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC1-10A AC/DC24-80V 0053205 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC1-10A AC110V 0-20S 0053199 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC1-10A AC127V 0-20S 0053200 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC1-10A AC230V 0-100S 0053439 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC1-10A AC230V 0-20S 0053201 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC1-10A AC230V 0-30S 0053202 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC1-10A AC240V 0-20S 0053204 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC1-10A AC24V 0-20S 0053197 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC1-10A AC42V 0-20S 0053198 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC1-10A AC500V 0-20S 0062843 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC2,5-25A AC/DC24-80V 0059925 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC2,5-25A AC230V 0-100S 0056231 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC2,5-25A AC230V 0-20S 0053207 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC2,5-25A AC230V 0-30S 0053208 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC2,5-25A AC400V 0-20S 0061677 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC20-200mA AC/DC24-80V 0053371 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC20-200mA AC/DC80-230V 0053372 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC20-200mA AC110V 0-20S 0053370 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC20-200mA AC230V 0-20S 0053170 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC20-200mA AC230V 0-60S 0053171 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC20-200mA AC24V 0-20S 0053169 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC20-200mA AC42V 0-20S 0053369 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC2-20A AC/DC24-80V 0055723 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC2-20A AC/DC80-230V 0060497 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC2-20A AC230V 0-20S 0054780 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC2-20mA AC/DC24-80V 0053368 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC2-20mA AC/DC80-230V 0054925 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC2-20mA AC110V 0-20S 0060157 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC2-20mA AC230V 0-20S 0053167 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC2-20mA AC240V 0-20S 0053168 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC30-300mA AC/DC24-80V 0053373 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC30-300mA AC230V 0-20S 0053172 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC30-300mA AC240V 0-20S 0053173 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC50-500mA AC/DC24-80V 0053178 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC50-500mA AC/DC80-230V 0056490 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC50-500mA AC110V 0-20S 0053175 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC50-500mA AC127V 0-20S 0053176 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC50-500mA AC230V 0-20S 0053177 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC50-500mA AC24V 0-20S 0053174 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC50-500mA AC42V 0-20S 0053374 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012 AC80-800mA AC230V 0-20S 0064752 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/012/61 AC0,5-5A UH AC120V 5S 0056815 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC0,1-1A AC/DC24-80V 0053579 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC0,1-1A AC110V 0-20S 0053562 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC0,1-1A AC230V 0-20S 0053563 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC0,1-1A AC230V 0-30S 0053564 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC0,1-1A AC240V 0-20S 0053565 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC0,1-1A AC240V 0-30S 0053791 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC0,1-1A AC24V 0-20S 0053580 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0058572 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC0,5-5A AC/DC80-230V 0053581 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC0,5-5A AC110V 0-20S 0053567 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC0,5-5A AC127V 0-20S 0053568 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC0,5-5A AC230V 0-100S 0063550 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC0,5-5A AC230V 0-20S 0053569 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC0,5-5A AC230V 0-30S 0054733 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC0,5-5A AC240V 0-20S 0053570 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC0,5-5A AC24V 0-20S 0053566 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC1,5-15A AC/DC24-80V 0053575 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC1,5-15A AC230V 0-20S 0053451 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC1-10A AC/DC24-80V 0053582 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC1-10A AC/DC80-230V 0060815 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC1-10A AC110V 0-20S 0053571 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC1-10A AC127V 0-20S 0053572 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC1-10A AC230V 0-20S 0053573 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC1-10A AC240V 0-20S 0053574 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC2,5-25A AC/DC24-80V 0055153 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC2,5-25A AC230V 0062537 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC20-200mA AC/DC24-80V 0056840 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC20-200mA AC230V 0-20S 0053560 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC20-200mA DC12V 0-20S 0063789 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC2-20A AC/DC24-80V 0053583 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC2-20A AC230V 0-20S 0053452 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC2-20mA AC/DC80-230V 0060133 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC2-20mA AC230V 0-20S 0053576 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC2-20mA AC240V 0-20S 0053577 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC50-500mA AC/DC24-80V 0053578 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC50-500mA AC230V 0-20S 0053561 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013 AC50-500mA DC12V 0-20S 0065051 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/013/070 AC0,1-1A AC110V 0060499 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/022 AC1-10A AC230V 0-20S 0053584 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/030 AC0,1-1A AC230V 0-30S 0053588 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/030 AC0,1-1A AC240V 0-30S 0053589 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/030 AC0,1-1A AC24V 0-30S 0053587 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/030 AC0,5-5A AC230V 0-30S 0053590 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/030 AC0,5-5A AC240V 0-30S 0053591 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/032 DC2-20mA AC/DC80-230V 0054774 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/033 AC0,5-5A AC110V Tv=0,5S 0055876 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/033 AC0,5-5A AC230V Tv=0,5S 0054912 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/034 AC/DC80-230V  IanAC0,6A 0063289 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/034 AC/DC80-230V  IanAC1,6A 0055496 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/034 AC/DC80-230V IanDC8,75A 0055003 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/034 AC50/60HZ230V IanAC1,6A 0058483 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/035 AC0,5-5A AC230V 0-60S 0062872 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/035 AC1-10A AC230V 0-60S 0053203 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/036 AC0,1-1A AC/DC80-230V 0066812 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/036 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0066773 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/036 AC0,5-5A AC110V Tv=0,5S 0060059 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/036 AC0,5-5A AC230V Tv=0,5S 0058702 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/037 AC0,1-1A AC/DC24-80V 0061838 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/037 AC0,1-1A AC/DC80-230V 0059099 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/037 AC0,1-1A AC230V 0-20S 0064602 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/037 AC16 2/3Hz 0,1-1A 0062139 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/037 AC16 2/3Hz 1-10A 0061769 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/037 AC16 2/3Hz 30-300mA 0064448 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/037 AC2-20A AC/DC80-230V 0059541 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/037 AC2-20mA AC/DC80-230V 0059100 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/037 AC30-300mA AC/DC24-80V 0063469 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/038 AC/DC24-80V  m.ext.Shunt 0060539 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/044 Ian=AC125mA,IabAC122,5mA 0065828 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC0,1-1A AC/DC24-80V 0057622 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC0,1-1A AC/DC24-80V 0056891 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC0,1-1A AC230V 0058858 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC0,1-1A AC230V 0055549 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC0,1-1A AC230V 0059614 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC0,1-1A AC400V 0066759 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0059119 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0055709 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC0,5-5A AC/DC80-230V 0063023 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC0,5-5A AC/DC80-230V 0062187 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC0,5-5A AC230V 0060718 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC0,5-5A AC230V 0060107 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC0,5-5A AC230V 0054164 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC0,5-5A AC230V 0057624 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC0,5-5A AC230V 0060076 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC0,5-5A AC24V 0056497 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC0,5-5A AC400V 0058012 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC0,5-5A AC400V 0062813 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC1,5-15A AC/DC24-80V 0054068 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC1,5-15A AC/DC24-80V 0061031 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC1,5-15A AC230V 0054040 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC1,5-15A AC230V 0062241 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC10-150HZ 0,1-1A AC230V 0059123 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC10-150HZ 0,5-5A AC230V 0059140 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC10HZ 1-10A AC230V 0057127 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC1-10A AC/DC24-80V 0057623 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC1-10A AC/DC24-80V 0060297 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC1-10A AC/DC24-80V 0063140 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC1-10A AC127V 0058787 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC1-10A AC230V 0053800 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC1-10A AC230V 0054949 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC2,5-25A AC/DC24-80V 0054378 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC2,5-25A AC/DC24-80V 0056028 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC2,5-25A AC230V 0054320 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC2,5-25A AC230V 0054083 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC2,5-25A AC230V 0057615 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC2-20A AC/DC24-80V 0056969 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC2-20A AC/DC24-80V 0064029 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC2-20A AC/DC80-230V 0060653 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC2-20A AC110V 0063162 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC2-20A AC230V 0056965 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC2-20A AC230V 0053790 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC2-20A AC230V 0056353 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC2-20A AC230V 0060431 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC2-20mA AC/DC80-230V 0059954 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC50-500mA AC/DC24-80V 0055548 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/110 AC50-500mA AC400V 0066628 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/111 AC0,1-1A AC230V 0056170 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/111 AC0,1-1A AC24V 0-20S 0066562 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/111 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0057010 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/111 AC0,5-5A AC230V 0055797 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/111 AC0,5-5A AC230V 0062112 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/111 AC0,5-5A AC230V 0057353 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/111 AC1,5-15A AC/DC24-80V 0057011 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/111 AC1-10A AC/DC24-80V 0067224 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/111 AC1-10A AC/DC24-80V 0058921 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/111 AC1-10A AC16 2/3HZ 230V 0060101 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/111 AC1-10A AC230V 0058675 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/111 AC1-10A AC230V 0058919 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/111 AC2,5-25A AC/DC24-80V 0054958 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/111 AC2,5-25A AC230V 0053984 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC 2-20A AC230V 0054524 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC0,1-1A AC/DC24-80V 0064447 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC0,1-1A AC230V 0056302 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC0,1-1A AC230V 0054919 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0058972 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0063221 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC0,5-5A AC/DC80-230V 0058882 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC0,5-5A AC/DC80-230V 0058308 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC0,5-5A AC110V 0061931 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC0,5-5A AC230V 0053517 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC0,5-5A AC230V 0056395 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC0,5-5A AC230V 0059073 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC1,5-15A AC/DC24-80V 0066898 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC1,5-15A AC230V 0059162 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC1,5-15A AC230V 0055596 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC1,5-15A AC230V 0056211 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC1,5-15A AC230V 0060218 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC1-10A AC/DC24-80V 0066232 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC1-10A AC230V 0053942 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC1-10A AC230V 0056947 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC2,5-25A AC/DC80-230V 0055722 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC2,5-25A AC/DC80-230V 0062736 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC2,5-25A AC110V 0054459 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC2,5-25A AC230V 0060883 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC2,5-25A AC230V 0055980 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC2,5-25A AC400V 0055154 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC2,5-25A AC400V 0066616 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC20-200mA AC230V 0055382 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC30-300mA AC230V 0063391 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC50-500mA AC230V 0067710 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/112 AC80-800mA AC230V 0057082 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/113 AC0,1-1A AC230V 0055420 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/113 AC0,1-1A AC240V 0061977 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/113 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0055489 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/113 AC0,5-5A AC110V 0060552 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/113 AC0,5-5A AC230V 0056785 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/113 AC0,5-5A AC230V 0061240 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/113 AC1,5-15A AC/DC24-80V 0059325 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/113 AC1,5-15A AC230V 0053962 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/113 AC1-10A AC230V 0059158 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/113 AC2,5-25A AC/DC80-230V 0059277 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/113 AC2,5-25A AC/DC80-230V 0059254 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/113 AC2,5-25A AC230V 0060167 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/113 AC20-200mA AC/DC24-80V 0057457 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/113 AC20-200mA AC/DC80-230V 0066379 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/113 AC20-200mA AC230V 0060754 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/113 AC2-20A AC/DC24-80V 0059426 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/113 AC2-20mA AC/DC80-230V 0066399 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/113 AC50-500mA AC/DC80-230V 0064623 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/130 AC0,1-1A AC230V Tv=0-20S 0054008 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/130 AC0,5-5A AC230V Tv=0-20S 0054079 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/131 AC0,5-5A AC230V 0055100 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/131 AC2,5-25A AC230V 0063455 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/132 AC1A/5A/10A AC/DC24-80V 0060996 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/132 AC1A/5A/10A AC230V 0065841 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/133 AC0,1-1A AC230V 0066086 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/140 AC1A/5A/10A UH AC400V 0054714 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/210 AC0,1-1A AC230V 0-20S 0052519 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/210 AC16 2/3HZ 0,1-1A AC230V 0056734 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/210 AC16 2/3HZ 1-10A AC230V 0056733 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/210 AC2-20mA AC/DC24-80V 0067579 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/210 AC2-20mA AC230V 0-20S 0053592 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/211 AC0,1-1A AC230V 0-20S 0057542 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/211 AC0,5-5A AC230V 0-20S 0057543 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/212 AC20-200mA AC230V 0-20S 0053594 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/212 AC20-200mA AC24V 0-20S 0053593 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/310 AC0,1-1A AC230V 0-20S 0053595 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/310 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0053596 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/310 AC0,5-5A AC/DC80-230V 0055202 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/310 AC0,5-5A AC230V 0-20S 0053597 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/310 AC1-10A AC/DC80-230V 0057304 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/310 AC1-10A AC230V 0-20S 0053598 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/310 AC20-200mA AC230V 0-20S 0056045 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/310 AC2-20A  AC/DC24-80V 0054535 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/310 AC30-300mA AC230V 0-20S 0054601 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/311 AC0,5-5A AC230V 0-20S 0060313 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/313 AC30-300mA AC230V 0-20S 0062970 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/340 AC1-10A AC/DC80-230V 0058971 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/410 AC1A/5A/10A AC/DC24-80V 0053209 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/410 AC1A/5A/10A AC/DC80-230V 0060506 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/410 AC1A/5A/10A AC110V 0-20S 0054013 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/410 AC1A/5A/10A AC230V 0-20S 0053210 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/410 AC1A/5A/10A AC230V 0-30S 0059160 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/410 AC1A/5A/10A AC42V 0-20S 0053211 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/410 AC5/10/25A AC/DC24-80V 0056856 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/410 AC5/10/25A AC/DC80-230V 0055941 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/410 AC5A/10A/25A AC230V 0053979 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/410 AC5A/10A/25A AC230V 0060832 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/411 AC1/5/10A AC/DC24-80V 0057263 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/411 AC1/5/10A AC/DC80-230V 0055002 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/411 AC1A/5A/10A AC110V 0-30S 0053599 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/411 AC1A/5A/10A AC230V 0-20S 0053600 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/411 AC5/10/25A AC/DC24-80V 0053902 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/411 AC5/10/25A AC230V 0-20S 0056494 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/412 AC1A/5A/10A AC/DC24-80V 0058204 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/412 AC1A/5A/10A AC110V 0053601 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/412 AC1A/5A/10A AC230V 0056727 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/412 AC1A/5A/10A AC230V 0053602 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/412 AC20mA/200mA/1A 0063451 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/412 AC20mA/200mA/1A AC230V 0058277 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/412 AC20mA/200mA/1A AC400V 0061229 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/412 AC5/10/25A AC/DC80-230V 0059846 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/412 AC5A/10A/25A AC/DC24-80V 0054222 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/412 AC5A/10A/25A AC/DC24-80V 0056049 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/412 AC5A/10A/25A AC230V 0056110 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/413 AC1A/5A/10A AC230V 0054016 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/413 AC1A/5A/10A AC230V 0053603 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/413 AC5A/10A/25A AC/DC24-80V 0063389 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/413 AC5A/10A/25A AC230V 0055212 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/430 AC1A/5A/10A AC110V 0-30S 0053604 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/430 AC1A/5A/10A AC230V 0-30S 0053605 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/432 AC5A/10A AC110V 0060957 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/510 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0062010 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/510 AC1,5-15A AC230V 0-20S 0059155 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/512 AC0,1-1A AC230V 0-20S 0056678 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/512 AC0,5-5A AC24V 0-20S 0055328 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/512 AC80-800mA AC/DC24-80V 0055311 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/512 AC80-800mA AC24V 0-20S 0056849 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/61 AC0,1-1A UH AC110V 0040249 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/61 AC0,1-1A UH AC120V 0051397 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/61 AC0,1-1A UH AC24V 0050360 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/61 AC0,5-5A UH AC110V 0040031 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/61 AC0,5-5A UH AC120V 0051839 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/61 AC0,5-5A UH AC24V 0043209 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/61 AC1-10A UH AC110V 0036029 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/61 AC1-10A UH AC115V 0055731 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/61 AC1-10A UH AC120V 0059810 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/61 AC2,5-25A UH AC120V 0056517 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/61 DC0,1-1A UH AC110V 0039051 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/61 DC0,5-5A UH AC110V 0038681 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/61 DC0,5-5A UH AC120V 0051398 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/61 DC1-10A UH AC110V 0045736 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/61 DC1-10A UH AC120V 0051664 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/61 DC2-20mA UH AC120V 0051139 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/610 AC0,1-1A AC/DC24-80V 0061468 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/610 AC0,1-1A AC/DC80-230V 0067376 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/610 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0057943 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/610 AC0,5-5A AC230V 0-20S 0054587 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/610 AC1-10A AC/DC24-80V 0056841 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/610 AC1-10A AC230V 0-20S 0054588 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/610 AC2,5-25A AC230V 0-20S 0058552 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/610 AC20-200mA AC230V 0-20S 0054014 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/610 AC2-20mA AC/DC24-80V 0063697 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/611 AC0,1-1A AC/DC80-230V 0056950 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/611 AC0,5-5A AC/DC24-80V 0056648 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/611 AC0,5-5A AC/DC80-230V 0056666 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/611 AC1-10A AC/DC24-80V 0054225 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/611 AC1-10A AC230V Tv=0-20S 0055757 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/612 AC2-20mA AC/DC24-80V 0064011 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/612 AC80-800mA AC230V 0-20S 0055529 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9053/613 AC1-10A AC110V Tv=0-100S 0065263 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC0,5-5V AC/DC80-230V 0057106 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC0,5-5V AC/DC80-230V 0053463 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC0,5-5V AC/DC80-230V 0054495 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC0,5-5V UH AC/DC24-80V 0053616 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC0,5-5V UH AC110V 0053614 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC0,5-5V UH AC115V 0053618 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC0,5-5V UH AC127V 0053619 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC0,5-5V UH AC230V 0053323 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC0,5-5V UH AC240V 0053615 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC0,5-5V UH AC24V 0053612 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC0,5-5V UH AC42V 0053613 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC10-150HZ25-250V AC230V 0059121 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC10Hz 50-500V Tv=0-20S 0066344 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC1-10V UH AC/DC24-80V 0053625 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC1-10V UH AC/DC80-230V 0059151 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC1-10V UH AC/DC80-230V 0053626 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC1-10V UH AC110V 0053622 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC1-10V UH AC230V 0053623 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC1-10V UH AC240V 0053624 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC1-10V UH AC24V 0053620 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC1-10V UH AC42V 0053621 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC15-150MV AC/DC80-230V 0053606 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC15-150MV UH AC110V 0053652 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC15-150MV UH AC127V 0053653 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC15-150MV UH AC230V 0053654 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC15-150MV UH AC240V 0053655 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC15-150MV UH AC24V 0053651 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC15-150MV UHAC/DC24-80V 0060786 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC15-150MV UHAC/DC24-80V 0053656 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC16 2/3HZ 0,5-5V 0-20S 0065615 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC16 2/3HZ 25-250V 0-20S 0057072 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC16 2/3HZ 50-500V 0-20S 0055755 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC16 2/3HZ 5-50V   0-20S 0067571 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC16 2/3HZ 5-50V   0-20S 0057071 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC16 2/3HZ25-250V AC230V 0054764 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC16 2/3HZ50-500V AC230V 0054329 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC25-250V AC/DC80-230V 0055121 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC25-250V AC/DC80-230V 0053642 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC25-250V UH AC/DC24-80V 0053641 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC25-250V UH AC110V 0053637 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC25-250V UH AC127V 0053638 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC25-250V UH AC230V 0053639 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC25-250V UH AC240V 0053640 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC25-250V UH AC24V 0053635 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC25-250V UH AC400V 0061458 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC25-250V UH AC42V 0053636 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC25-250V UH DC12V 0064873 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC50-500MV AC/DC80-230V 0053611 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC50-500MV UH AC110V 0053607 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC50-500MV UH AC230V 0053608 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC50-500MV UH AC230V 0059161 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC50-500MV UH AC240V 0053609 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC50-500MV UHAC/DC24-80V 0053610 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC50-500V AC/DC80-230V 0053650 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC50-500V UH AC/DC24-80V 0053649 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC50-500V UH AC/DC24-80V 0057150 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC50-500V UH AC110V 0053645 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC50-500V UH AC127V 0053646 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC50-500V UH AC230V 0053647 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC50-500V UH AC240V 0053648 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC50-500V UH AC24V 0053643 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC50-500V UH AC48V 0053644 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0057213 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC5-50V UH AC/DC80-230V 0054763 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC5-50V UH AC/DC80-230V 0058614 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC5-50V UH AC110V 0053630 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC5-50V UH AC127V 0055947 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC5-50V UH AC230V 0053631 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC5-50V UH AC230V 0055391 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC5-50V UH AC240V 0053632 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC5-50V UH AC24V 0053627 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC5-50V UH AC42V 0053628 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 AC5-50V UH AC48V 0053629 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/010 DC1-10V AC/DC24-80V 0051065 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC0,5-5V UH AC/DC24-80V 0053666 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC0,5-5V UH AC110V 0053663 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC0,5-5V UH AC230V 0053664 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC0,5-5V UH AC240V 0053665 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC0,5-5V UHAC/DC80-230V 0053667 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC1-10V UH AC/DC24-80V 0053672 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC1-10V UH AC/DC80-230V 0056114 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC1-10V UH AC110V 0053670 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC1-10V UH AC230V 0053671 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC1-10V UH AC24V 0053669 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC1-10V UH=DC12V 0065617 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC15-150MV AC/DC80-230V 0057731 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC15-150MV UH AC110V 0053657 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC15-150MV UH AC230V 0053658 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC15-150MV UH AC240V 0053659 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC15-150MV UHAC/DC24-80V 0053668 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC16 2/3HZ 50-500V 0-20S 0057931 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC25-250V AC/DC80-230V 0053684 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC25-250V UH AC/DC24-80V 0053683 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC25-250V UH AC110V 0053679 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC25-250V UH AC127V 0053680 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC25-250V UH AC230V 0053681 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC25-250V UH AC240V 0053682 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC50-500MV UH AC110V 0053660 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC50-500MV UH AC230V 0053661 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC50-500MV UH AC240V 0053662 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC50-500mV UHAC/DC24-80V 0057657 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC50-500V AC/DC80-230V 0053690 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC50-500V UH AC/DC24-80V 0053688 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC50-500V UH AC110V 0053685 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC50-500V UH AC230V 0053686 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC50-500V UH AC240V 0053687 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0054626 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0053676 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC5-50V UH AC/DC80-230V 0055595 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC5-50V UH AC/DC80-230V 0053677 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC5-50V UH AC110V 0053673 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC5-50V UH AC127V 0053678 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC5-50V UH AC230V 0053674 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/011 AC5-50V UH AC240V 0053675 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC0,5-5V AC/DC24-80V 0063067 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC0,5-5V UH AC110V 0053699 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC0,5-5V UH AC230V 0053700 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC0,5-5V UH AC240V 0053701 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC0,5-5V UH AC24V 0053698 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC10HZ 50-500V UH AC400V 0055706 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC1-10V UH AC/DC24-80V 0055052 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC1-10V UH AC/DC80-230V 0059553 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC1-10V UH AC110V 0055579 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC1-10V UH AC230V 0053702 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC1-10V UH AC240V 0053703 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC15-150MV UH AC110V 0053693 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC15-150MV UH AC127V 0053694 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC15-150MV UH AC230V 0053695 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC15-150MV UH AC240V 0053696 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC15-150MV UH AC24V 0053692 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC15-150mV UHAC/DC24-80V 0059512 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC16 2/3HZ 25-250V 0-20S 0061735 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC16 2/3HZ 25-250V 0-20S 0056842 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC16 2/3HZ 25-250V 0-20S 0061255 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC16 2/3HZ 50-500V 0-20S 0055210 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC16 2/3HZ 50-500V 0-20S 0057932 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC25-250V AC/DC24-80V 0055800 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC25-250V AC/DC24-80V 0053713 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC25-250V AC/DC80-230V 0053714 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC25-250V AC/DC80-230V 0063846 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC25-250V AC110V 0053710 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC25-250V AC230V 0055122 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC25-250V AC230V 0053711 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC25-250V AC240V 0053712 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC50-500mV AC/DC80-230V 0061398 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC50-500mV UH AC110V 0053728 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC50-500MV UH AC230V 0053697 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC50-500mV UHAC/DC24-80V 0056541 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC50-500mV UHAC/DC24-80V 0056207 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC50-500V AC/DC80-230V 0053722 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC50-500V AC/DC80-230V 0061569 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC50-500V UH AC/DC24-80V 0053721 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC50-500V UH AC/DC24-80V 0057151 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC50-500V UH AC110V 0053717 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC50-500V UH AC230V 0053718 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC50-500V UH AC230V 0053719 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC50-500V UH AC240V 0053720 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC50-500V UH AC24V 0053715 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC50-500V UH AC400V 0060210 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC50-500V UH AC42V 0053716 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0062947 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0053708 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC5-50V UH AC/DC80-230V 0055091 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC5-50V UH AC/DC80-230V 0053709 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC5-50V UH AC110V 0053705 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC5-50V UH AC127V 0056321 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC5-50V UH AC230V 0053706 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC5-50V UH AC230V 0055849 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC5-50V UH AC240V 0053707 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/012 AC5-50V UH AC24V 0053704 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC0,5-5V UH AC/DC24-80V 0053733 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC0,5-5V UH AC110V 0053729 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC0,5-5V UH AC127V 0053730 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC0,5-5V UH AC230V 0053731 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC0,5-5V UH AC240V 0053732 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC0,5-5V UHAC/DC80-230V 0053734 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC1-10V UH AC/DC24-80V 0055304 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC1-10V UH AC230V 0055606 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC1-10V UH AC230V 0053735 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC1-10V UHAC/DC80-230V 0054545 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC15-150MV AC/DC24-80V 0062411 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC15-150MV AC/DC80-230V 0053725 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC15-150MV UH AC230V 0053723 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC15-150MV UH AC240V 0053724 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC16 2/3HZ 25-250V 0-20S 0061461 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC16 2/3HZ 50-500V 0-20S 0067114 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC16 2/3HZ 5-50V AC230V 0057101 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC25-250V AC/DC24-80V 0056783 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC25-250V AC/DC80-230V 0054486 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC25-250V AC/DC80-230V 0053742 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC25-250V UH AC110V 0053739 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC25-250V UH AC127V 0053740 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC25-250V UH AC230V 0053741 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC25-250V UH DC12V 0064872 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC50-500MV AC/DC24-80V 0064294 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC50-500MV AC/DC24-80V 0064298 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC50-500MV UH AC110V 0053726 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC50-500MV UH AC230V 0053727 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC50-500V AC/DC24-80V 0057841 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC50-500V AC/DC24-80V 0057625 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC50-500V AC/DC80-230V 0053745 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC50-500V UH AC230V 0053743 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC50-500V UH AC240V 0053744 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0053737 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC5-50V UH AC/DC80-230V 0054485 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC5-50V UH AC/DC80-230V 0053738 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC5-50V UH AC110V 0053760 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC5-50V UH AC230V 0053736 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/013 AC5-50V UH DC12V 0066037 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/020 AC100-1000V AC/DC24-80V 0055486 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/020 AC100-1000V AC/DC24-80V 0058254 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/020 AC100-1000V AC/DC80-230V 0058461 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/020 AC100-1000V AC230V 0063282 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/020 AC25-250V UH AC/DC24-80V 0057840 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/020 AC25-250V UHAC/DC80-230V 0065013 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/020 AC50-500V UH AC/DC24-80V 0063431 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/020 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0063434 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/020 AC70-700V AC/DC24-80V 0055587 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/020 AC70-700V AC/DC80-230V 0056554 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/020 AC70-700V AC230V 0064396 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/020 AC70-700V DC12V 0059308 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/021 AC100-1000V AC/DC24-80V 0064030 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/021 AC100-1000V AC/DC80-230V 0063653 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/021 AC70-700V UH AC/DC24-80V 0054064 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/021 AC70-700V UH AC110V 0053754 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/021 AC70-700V UH AC230V 0053747 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/021 AC70-700V UH AC240V 0053756 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/021 AC70-700V UHAC/DC80-230V 0062056 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/022 AC100-1000V  AC/DC24-80V 0061615 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/022 AC100-1000V AC/DC80-230V 0063313 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/022 AC100-1000V UH AC230V 0060385 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/022 AC1-10V AC/DC24-80V 0066547 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/022 AC70-700V UH AC230V 0054933 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/022 AC70-700V UHAC/DC24-80V 0064366 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/022 AC70-700V UHAC/DC80-230V 0058480 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/023 AC100-1000V AC/DC24-80V 0062013 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/023 AC100-1000V AC/DC80-230V 0067448 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/023 AC100-1000V UH AC230V 0062012 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/023 AC70-700V AC/DC24-80V 0055493 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/023 AC70-700V AC/DC80-230V 0054063 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/023 AC70-700V UH AC110V 0053748 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/023 AC70-700V UH AC127V 0053749 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/023 AC70-700V UH AC230V 0052520 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/024 AC100-1000V  AC/DC24-80V 0061043 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/024 AC100-1000V AC/DC80-230V 0065987 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/024 AC100-1000V UH AC230V 0055872 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/024 AC70-700V  AC/DC80-230V 0054062 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/024 AC70-700V UH AC/DC24-80V 0054061 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/024 AC70-700V UH AC230V 0053746 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/024 AC70-700V UH AC240V 0053751 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/026 DC50-500MV AC/DC24-80V 0058072 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/026 DC50-500MV AC/DC80-230V 0058809 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/026 DC50-500MV UH AC110V 0053752 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/026 DC50-500MV UH AC230V 0053753 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/030 UHAC/DC80-230V UanDC95V 0052629 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/030 UHAC/DC80-230V UanDC99V 0053499 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/031 UHAC/DC80-230V UanDC82V 0059036 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/033 AC0,5-5V UH AC/DC24-80V 0057032 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/033 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0058031 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/034 UHAC/DC80-230V UanDC99V 0055004 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/048 DC70-110V AC/DC80-230V 0065238 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/049 AC25-250V UH AC/DC24-80V 0066441 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/080 DC6-60mV UH=AC/DC80-230V 0063599 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/080 DC6-60mV UH=AC400V 0063600 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/081 AC6-60mV UH=AC/DC24-80V 0065277 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/081 AC6-60mV UH=AC/DC24-80V 0067798 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/081 AC6-60mV UH=AC/DC80-230V 0067799 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/083 AC6-60mV UH=AC/DC80-230V 0067449 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/110 AC0,5-5V UH AC/DC24-80V 0054961 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/110 AC0,5-5V UH AC230V 0053876 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/110 AC1-10V UH AC230V 0056667 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/110 AC15-150mV AC/DC24-80V 0063392 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/110 AC15-150mV UH AC230V 0056996 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/110 AC25-250V UH AC/DC24-80V 0055392 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/110 AC25-250V UH AC/DC24-80V 0062355 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/110 AC25-250V UH AC110V 0056246 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/110 AC25-250V UH AC230V 0057778 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/110 AC25-250V UHAC/DC80-230V 0056332 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/110 AC25-250V UHAC/DC80-230V 0060459 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/110 AC50-500mV AC/DC24-80V 0067417 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/110 AC50-500mV UH AC230V 0058447 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/110 AC50-500V AC/DC80-230V 0062838 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/110 AC50-500V AC/DC80-230V 0056198 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/110 AC50-500V AC230V 0065155 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/110 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0060102 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/110 AC5-50V UH AC230V 0062719 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/110 AC5-50V UH=AC/DC80-230V 0056589 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/111 AC25-250V  AC/DC80-230V 0055290 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/111 AC25-250V UH AC230V 0061455 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/111 AC25-250V UH AC24V 0065237 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/111 AC50-500V  UH AC230V 0061451 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/112 AC0,5-5V AC230V 0061452 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/112 AC0,5-5V UH AC230V 0061456 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/112 AC15-150mA AC230V 0067070 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/112 AC16 2/3HZ25-250V Tv=20S 0057026 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/112 AC25-250V AC/DC24-80V 0061079 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/112 AC25-250V AC/DC24-80V 0061372 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/112 AC25-250V AC/DC24-80V 0062372 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/112 AC25-250V AC/DC24-80V 0061981 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/112 AC25-250V AC/DC24-80V 0062374 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/112 AC25-250V AC/DC80-230V 0054384 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/112 AC25-250V AC/DC80-230V 0060461 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/112 AC25-250V AC127V 0058940 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/112 AC25-250V AC230V 0054674 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/112 AC25-250V AC230V 0065988 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/112 AC25-250V AC230V 0056879 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/112 AC50-500V AC127V 0058939 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/112 AC50-500V AC230V 0054675 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/112 AC50-500V AC230V 0065156 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/112 AC50-500V UH=AC/DC24-80V 0063209 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/112 AC50-500V UH=ACDC80-230V 0064300 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/112 AC5-50V UH AC230V 0057641 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/112 AC5-50V UH=AC/DC24-80V 0065555 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/112 AC5-50V UH=AC/DC24-80V 0061244 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/112 AC5-50V UH=AC/DC80-230V 0054975 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/113 AC0,5-5V AC230V 0055820 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/113 AC1-10V AC/DC24-80V 0059309 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/113 AC1-10V AC230V 0057534 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/113 AC15-150mV AC230V 0057963 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/113 AC25-250V AC/DC80-230V 0060681 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/113 AC25-250V AC/DC80-230V 0060735 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/113 AC50-500mV AC/DC24-80V 0064267 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/113 AC50-500V AC/DC80-230V 0060521 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/113 AC50-500V AC230V 0063113 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/121 AC100-1000V AC230V 0057630 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/122 AC100-1000V AC/DC80-230V 0059076 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/122 AC100-1000V AC230V 0057631 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/122 AC70-700V AC/DC80-230V 0057070 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/123 AC100-1000V AC/DC24-80V 0064565 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/123 AC100-1000V AC/DC24-80V 0066387 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/123 AC100-1000V AC/DC80-230V 0061776 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/123 AC70-700V AC230V 0064415 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/124 AC100-1000V AC/DC24-80V 0059797 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/134 AC5-50V AC/DC24-80V 0057336 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/210 AC25-250V UH AC/DC24-80V 0061184 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/210 AC50-500V UH AC/DC24-80V 0063538 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/210 AC5-50V UH AC230V 0055657 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/211 AC25-250V UH AC230V 0053792 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/310 AC0,5-5V UH AC230V 0059133 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/310 AC1-10V UH AC/DC24-80V 0054239 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/310 AC15-150MV UH AC230V 0053757 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/310 AC25-250V UH AC230V 0066020 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/310 AC50-500V UH AC230V 0053758 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/324 AC70-700V UH AC230V 0057055 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/331 DC0,12-1,2V UH DC24-60V 0056172 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/331 DC0,12-1,2V UHDC110-220V 0056204 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/331 DC0,2-2V UH DC110-220V 0061152 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/331 DC0,2-2V UH DC24-60V 0060960 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/332 DC0,12-1,2V UBDC10-60V 0056434 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/332 DC0,12-1,2V UBDC200-500V 0062251 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/332 DC0,2-2V UBDC200-500V 0063142 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/510 AC25-250V UH AC230V 0065656 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/511 AC0,5-5V UH AC110V 0053759 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/511 AC16 2/3Hz25-250V AC230V 0063722 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/511 AC25-250V UH AC/DC24-80V 0067460 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/511 AC25-250V UH AC230V 0064480 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/511 AC5-50V UH AC24V 0055804 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/512 AC0,5-5V UH AC230V 0066682 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/512 AC25-250V UH AC230V 0059310 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/513 AC50-500V UH AC/DC24-80V 0067455 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/513 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0063246 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/61 AC50-500V UH AC110V 0040032 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/61 AC50-500V UH AC120V 0057375 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/61 DC0,5-5V UH AC110V 0052995 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/61 DC25-250V UH AC110V 0038680 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/61 DC25-250V UH AC120V 0058167 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/61 DC50-500V UH AC110V 0045225 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/61 DC5-50V UH AC110V 0038679 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/61 DC5-50V UH AC120V 0055946 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/610 AC0,5-5V UH AC/DC24-80V 0064670 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/610 AC1-10V UH AC/DC24-80V 0064669 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/610 AC1-10V UH AC/DC80-230V 0060876 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/610 AC15-150mV UH AC230V 0055857 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/610 AC25-250V UH AC/DC24-80V 0059879 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/610 AC50-500mV UHAC/DC24-80V 0063016 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/610 AC50-500V UHAC/DC80-230V 0062578 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/610 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0058088 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/610 AC5-50V UH AC230V 0059225 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/611 AC0,5-5V UH AC230V 0061724 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/611 AC15-150mV UH AC230V 0057083 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/611 AC15-150mV UHAC/DC24-80V 0059542 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/611 AC25-250V UH AC230V 0061875 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/611 AC50-500V UH AC/DC24-80V 0059287 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/611 AC5-50V UH AC/DC24-80V 0064464 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/611 AC5-50V UH AC230V 0061572 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/612 AC25-250V UH AC/DC24-80V 0054557 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/612 AC25-250V UHAC/DC80-230V 0059288 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/620 AC100-1000V AC/DC24-80V 0058918 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/621 AC100-1000V UHACDC24-80V 0065034 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/621 AC70-700V UH AC/DC24-80V 0061881 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9054/624 AC70-700V UH AC230V 0056106 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC110V 0,5-5IPM 1-20S 0047572 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC110V 1000-10000IPM 1-20S 0041528 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC110V 100-1000IPM 1-20S 0046495 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC110V 10-100IPM 1-20S 0057627 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC110V 1-10IPM 1-20S 0041514 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC110V 500-5000IPM 1-20S 0030499 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC110V 50-500IPM 1-20S 0047156 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC110V 5-50IPM 1-20S 0036175 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC127V 1000-10000IPM 1-20S 0047044 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC127V 100-1000IPM 1-20S 0047329 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC127V 5-50IPM 1-20S 0044377 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC230V 0,05-0,5IPM 1-20S 0044979 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC230V 0,1-1IPM 1-20S 0051666 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC230V 0,5-5IPM 1-20S 0034754 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC230V 1000-10000IPM 1-20S 0029666 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC230V 100-1000IPM 1-20S 0030732 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC230V 10-100IPM 1-20S 0030731 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC230V 1-10IPM 1-20S 0028874 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC230V 500-5000IPM 1-20S 0028325 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC230V 500-5000IPM 6-120S 0047443 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC230V 50-500IPM 1-20S 0028213 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC230V 5-50IPM 1-20S 0027811 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC240V 0,5-5IPM 1-20S 0037318 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC240V 1000-10000IPM 1-20S 0030111 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC240V 100-1000IPM 1-20S 0031223 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC240V 10-100IPM 1-20S 0041529 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC240V 1-10IPM 1-20S 0031391 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC240V 500-5000IPM 1-20S 0030743 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC240V 50-500IPM 1-20S 0033904 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC240V 5-50IPM 1-20S 0036584 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC24V 1000-10000IPM 1-20S 0040664 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC24V 100-1000IPM 1-20S 0033991 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC24V 10-100IPM 1-20S 0040752 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC24V 500-5000IPM 1-20S 0033571 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC24V 50-500IPM 1-20S 0031804 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC24V 5-50IPM 1-20S 0044021 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC400V 500-5000IPM 1-20S 0044502 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC400V 50-500IPM 1-20S 0062228 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC415V 50-500IPM 1-20S 0029333 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 AC42V 10-100IPM 1-20S 0031431 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 DC24V 0,5-5IPM 1-20S 0057156 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 DC24V 1000-10000IPM 1-20S 0031298 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 DC24V 100-1000IPM 1-20S 0031341 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 DC24V 10-100IPM 1-20S 0031264 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 DC24V 1-10IPM 1-20S 0033185 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 DC24V 500-5000IPM 1-20S 0031297 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 DC24V 50-500IPM 1-20S 0031340 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055 DC24V 5-50IPM 1-20S 0031339 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/005 AC230V 0,05-0,5IPM 1-20S 0047545 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/005 AC230V 0,5-5IPM 1-20S 0055483 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/005 AC230V 500-5000IPM 1-20S 0047544 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/100 AC110V 1000-10000IPM 0041449 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/100 AC110V 50-500IPM 0039344 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/100 AC110V 5-50IPM 0041927 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/100 AC127V 50-500IPM 0030336 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/100 AC230V 0,05-0,5IPM 0067050 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/100 AC230V 1000-10000IPM 0035139 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/100 AC230V 100-1000IPM 0039555 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/100 AC230V 10-100IPM 0039564 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/100 AC230V 1-10IPM 0056087 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/100 AC230V 500-5000IPM 0040025 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/100 AC230V 50-500IPM 0035441 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/100 AC230V 5-50IPM 0031211 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/100 AC24V 1000-10000IPM 0040701 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/100 AC24V 10-100IPM 0040922 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/100 AC24V 50-500IPM 0040192 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/100 AC24V 5-50IPM 0039292 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/100 DC24V 1000-10000IPM 0044980 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/100 DC24V 100-1000IPM 0032110 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/100 DC24V 10-100IPM 0033545 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/100 DC24V 1-10IPM 0056563 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/100 DC24V 500-5000IPM 0047677 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/100 DC24V 50-500IPM 0044583 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/100 DC24V 5-50IPM 0040143 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/110 AC110V 100-1000IPM 0051392 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/110 AC110V 10-100IPM 0060643 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/110 AC110V 500-5000IPM 0048221 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/110 AC110V 50-500IPM 0060644 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/110 AC110V 5-50IPM 0060286 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/110 AC230V 0,05-0,5IPM 0041560 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/110 AC230V 1000-10000IPM 0043272 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/110 AC230V 100-1000IPM 0034977 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/110 AC230V 10-100IPM 0039962 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/110 AC230V 1-10IPM 0051396 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/110 AC230V 500-5000IPM 0033050 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/110 AC230V 50-500IPM 0028279 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/110 AC230V 5-50IPM 0029118 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/110 AC42V 50-500IPM 0051263 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/110 DC24V 1000-10000IPM 0038203 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/110 DC24V 100-1000IPM 0043107 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/110 DC24V 10-100IPM 0039929 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/110 DC24V 1-10IPM 0050085 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/110 DC24V 500-5000IPM 0044245 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/110 DC24V 50-500IPM 0038046 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/110 DC24V 5-50IPM 0044681 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/115 AC230V 500-5000IPM 0055484 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/115 DC24V 2000-20000IPM 0047132 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/115 DC24V 50-500IPM 0045186 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/115 DC24V 5-50IPM 0045024 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/116 DC24V 0,5-5IPM 0051939 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/131 AC230V 20-200IPM 6S 0055762 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/140 AC110V 1000-10000IPM 20S 0052323 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/140 AC110V 10-100IPM 1-20S 0039345 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/140 AC127V 1000-10000IPM 20S 0047580 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/140 AC127V 500-5000IPM 1-20S 0041938 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/140 AC230V 0,1-1IPM 1-20S 0052363 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/140 AC230V 0,5-5IPM 1-20S 0055956 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/140 AC230V 1000-10000IPM 20S 0043939 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/140 AC230V 100-1000IPM 1-20S 0035018 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/140 AC230V 10-100IPM 1-20S 0031803 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/140 AC230V 1-10IPM 1-20S 0037529 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/140 AC230V 500-5000IPM 1-20S 0031690 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/140 AC230V 50-500IPM 1-20S 0027848 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/140 AC230V 5-50 IPM 1-20S 0036775 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/140 AC240V 500-5000IPM 1-20S 0045607 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/140 AC24V 0,1-1IPM 1-20S 0048432 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/140 AC24V 1000-10000IPM 20S 0048854 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/140 AC24V 100-1000IPM 1-20S 0029807 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/140 AC24V 500-5000IPM 1-20S 0037389 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/140 AC24V 50-500IPM 1-20S 0053469 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/140 DC24V 0,1-1IPM 1-20S 0054842 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/140 DC24V 1000-10000IPM 20S 0054522 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/140 DC24V 100-1000IPM 1-20S 0049268 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/140 DC24V 10-100IPM 1-20S 0047475 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/140 DC24V 1-10IPM 1-20S 0055592 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/140 DC24V 500-5000IPM 1-20S 0036880 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/140 DC24V 50-500IPM 1-20S 0039120 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/140 DC24V 5-50IPM 1-20S 0048474 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/200 DC24V 100-1000IPM 1-20S 0053320 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/210 AC110V 10-100IPM 0047953 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/210 AC127V 10-100IPM 0048420 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/210 DC24V 10-100IPM 0049041 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/210 DC24V 5-50IPM 0049702 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/61 AC110V 100-1000IPM 1-20S 0046504 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/61 AC110V 10-100IPM 1-20S 0051364 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9055/61 AC110V 5-50IPM 1-20S 0052678 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9065.11/001  AC110-127V 0,5-10A 0045656 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9065.11/001 AC220-254V 0,1-2A 0044420 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9065.11/001 AC220-254V 0,5-10A 0039728 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9065.11/001 AC380-440V 0,1-2A 0043868 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9065.11/001 AC380-440V 0,5-10A 0040545 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9065.11/001 AC480-550V 0,1-2A 0044789 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9065.11/001 AC480-550V 0,5-10A 0043132 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9065.11/001 AC600-690V 0,5-10A 0047217 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9065.20 3AC220-254V 0,1-2A 0041153 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9065.20 3AC220-254V 0,5-10A 0040228 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9065.20 3AC380-440V 0,1-2A 0040915 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9065.20 3AC380-440V 0,5-10A 0039727 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9065.20 3AC480-550V 0,1-2A 0041648 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9065.20 3AC480-550V 0,5-10A 0041527 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9065.20 3AC600-690V 0,1-2A 0046912 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9065.20 3AC600-690V 0,5-10A 0041777 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9067.38 AC50/60HZ 400V 5A 0044044 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9067.38/001 3AC50/60HZ 400V 10A 0043828 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9067.38/001 3AC50/60HZ 400V 5A 0041104 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9067.38/001 3AC50/60HZ 500V 5A 0044311 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.20 AC50/60HZ 110V P1=20-100C 0050801 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.20 AC50/60HZ 110V P1=60-150C 0063129 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.20 AC50/60HZ 230V P1=20-100C 0048193 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.20 AC50/60HZ 230V P1=60-150C 0049008 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.20 AC50/60HZ 240V P1=20-100C 0052791 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.20 AC50/60HZ 240V P1=60-150C 0049845 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.20 AC50/60HZ 24V  P1=60-150C 0055958 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.20 AC50/60HZ230V P1=100-200C 0053961 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.20 DC24V    P1=20-100C 0051550 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.20 DC24V    P1=60-150C 0052737 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.20/001 AC/DC110-230V 0063247 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.20/001 AC110V P1=90C/80C 0051184 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.20/001 AC230V P1=100C/70C 0046761 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.20/001 AC230V P1=105C/95C 0049898 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.20/001 AC230V P1=135C/125C 0047598 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.20/001 AC230V P1=155C/145C 0051047 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.20/001 DC24V P1=160C/150C 0051776 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28 AC50/60HZ 110V P1=20-100C 0054507 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28 AC50/60HZ 110V P1=60-150C 0056371 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28 AC50/60HZ 230V P1=20-100C 0048194 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28 AC50/60HZ 230V P1=60-150C 0052392 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28 AC50/60HZ 230V P1=60-150C 0049729 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28 AC50/60HZ 42V  P1=20-100C 0060437 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28 AC50/60HZ230V P1=100-200C 0049854 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28 AC50/60HZ230V P1=140-250C 0053901 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28 AC50/60HZ230V P1=220-350C 0051560 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28 AC50/60HZ230V P1=420-600C 0049533 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28 DC24V    P1=100-200C 0051199 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28 DC24V    P1=20-100C 0051710 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28 DC24V    P1=220-350C 0056282 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28 DC24V    P1=420-600C 0055883 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28 DC24V    P1=60-150C 0063758 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28/001 AC230V P1=100C/75C 0048672 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28/001 AC230V P1=110C/100C 0051419 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28/001 AC230V P1=110C/100C 0054041 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28/001 AC230V P1=135C/125C 0054847 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28/001 AC230V P1=135C/125C 0051431 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28/001 DC24V  P1=8C/5C 0050063 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28/100 AC110V P1=20-100C 0054506 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28/100 AC110V P1=60-150C 0053278 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28/100 AC230V P1=100-200C 0049908 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28/100 AC230V P1=20-100C 0050642 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28/100 AC230V P1=60-150C 0050358 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28/100 AC230V P1=60-150C 0048953 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28/100 AC240V P1=20-100C 0054332 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28/100 AC24V  P1=20-100C 0061933 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28/100 AC24V  P1=60-150C 0063787 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28/100 DC24V  P1=100-200C 0063986 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28/100 DC24V  P1=20-100C 0054453 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28/100 DC24V  P1=60-150C 0055112 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28/110 AC/DC110-230V 0062193 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9094.28/110 AC/DC24-60V 0060535 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.11 100-300HZ UH 230V 50/60HZ 0049095 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.11 10-30HZ UH AC230V 50/60HZ 0056583 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.11 200-600HZ UH 230V 50/60HZ 0055093 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.11 20-60HZ UH AC110V 50/60HZ 0058524 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.11 20-60HZ UH AC230V 50/60HZ 0049032 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.11 20-60HZ UH AC42V 50/60HZ 0052098 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.11 30-90HZ UH AC110V 50/60HZ 0036739 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.11 30-90HZ UH AC127V 50/60HZ 0049194 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.11 30-90HZ UH AC230V 50/60HZ 0050216 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.11 30-90HZ UH AC240V 50/60HZ 0034323 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.11 30-90HZ UH AC42V 50/60HZ 0052097 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.11 40-120HZ UH AC230V50/60HZ 0054197 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.11 5-15HZ UH AC230V 50/60HZ 0054434 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.12/010 100-300HZ UH AC110V 0060226 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.12/010 100-300HZ UH AC240V 0060818 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.12/010 10-30HZ UH AC230V 0061175 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.12/010 10-30HZ UH AC24V 0055805 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.12/010 20-60HZ UH AC110V 0054769 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.12/010 20-60HZ UH AC230V 0034556 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.12/010 20-60HZ UH AC240V 0040040 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.12/010 20-60HZ UH AC42V 0052061 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.12/010 30-90HZ UH AC110V 0046570 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.12/010 30-90HZ UH AC127V 0054914 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.12/010 30-90HZ UH AC230V 0050580 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.12/010 30-90HZ UH AC240V 0034603 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.12/010 40-120HZ UH AC230V 0050870 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.12/010 5-15HZ UH AC230V 0056800 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.12/020 100-300HZ UH AC110V 0045346 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.12/020 10-30HZ UH AC230V 0050124 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.12/020 20-60HZ UH AC110V 0056728 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.12/020 20-60HZ UH AC230V 0049773 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.12/020 20-60HZ UH AC240V 0040041 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.12/020 30-90HZ UH AC110V 0043176 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.12/020 30-90HZ UH AC120V 0056029 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.12/020 30-90HZ UH AC230V 0034999 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.12/020 30-90HZ UH AC240V 0034604 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.12/020 40-120HZ UH AC110V 0058187 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.12/020 40-120HZ UH AC230V 0045089 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BA9837.12/020 5-15HZ UH AC230V 0050122 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC12V 0,15-3S 0065024 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC12V 0,5-10H 0052630 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC12V 0,5-10S 0052631 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC12V 1,5-30S 0052632 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC12V 5-100S 0055314 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0052635 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0052636 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0058693 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0052633 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0057919 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0052634 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0052637 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0055547 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,05-1S 0052638 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,15-3H 0052639 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,15-3S 0052640 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,3-6H 0052641 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,3-6M 0052642 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,3-6S 0052643 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,5-10H 0052644 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,5-10M 0052645 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 0,5-10S 0052646 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 1,5-30M 0052647 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 1,5-30S 0052648 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 15-300S 0052649 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 3-60M 0052650 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 3-60S 0052651 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 5-100S 0052652 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC24V+AC230V 9-180S 0052653 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC24V+AC42V 0,05-1S 0052654 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC24V+AC42V 0,15-3S 0052655 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC24V+AC42V 0,5-10S 0052656 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC48-60V+DC110V 0052657 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC48-60V+DC110V 0053906 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC48-60V+DC110V 0056422 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81 AC/DC48-60V+DC110V 0055376 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81/090 AC/DC24V+AC230V 0056609 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81/090 AC/DC24V+AC230V 0056610 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81/090 AC/DC24V+AC230V 0056611 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81/200 AC/DC24V+AC110-127V 0056574 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81/300 AC/DC24V+AC230V 0052658 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81/300 AC/DC24V+AC230V 0052659 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81/300 AC/DC24V+AC230V 0054837 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7930N.81/500 AC/DC24V+AC230V 30M 0054663 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7931N.71 AC/DC24V+AC110-127V 0052661 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7931N.71 AC/DC24V+AC230V 0,05-1S 0052662 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7931N.71 AC/DC24V+AC230V 0,5-10S 0052663 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7931N.71 AC/DC24V+AC230V 1,5-30S 0058777 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7931N.71 AC/DC24V+AC230V 15-300S 0052664 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7931N.71 AC/DC24V+AC230V 5-100S 0052665 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7931N.71 AC/DC24V+AC42V 0,5-10S 0052666 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7931N.71 AC/DC48-60V+DC110V,05-1S 0055375 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7931N.71 AC/DC48-60V+DC110V,5-10S 0056495 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7932N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0052667 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7932N.81 AC/DC24V+AC230V 0,05-1S 0052668 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7932N.81 AC/DC24V+AC230V 0,5-10S 0052669 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7932N.81 AC/DC24V+AC230V 5-100S 0052670 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7932N.81 AC/DC24V+AC42V 0,5-10S 0055769 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7932N.81/100 AC/DC24V+AC230V 0053240 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7932N.81/100 AC/DC24V+AC230V 0052671 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81 AC/DC24V 0,05-1S 0052900 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81 AC/DC24V 0,15-3H 0052904 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81 AC/DC24V 0,15-3S 0052901 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81 AC/DC24V 0,5-10M 0052902 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81 AC/DC24V 0,5-10S 0052903 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81 AC/DC24V 1,5-30M 0052905 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81 AC/DC24V 1,5-30S 0052906 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81 AC/DC24V 15-300S 0052907 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81 AC/DC24V 3-60M 0052908 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81 AC/DC24V 5-100S 0052909 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81 AC110-240V ,15-3S 0052919 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81 AC110-240V ,5-10H 0052920 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81 AC110-240V ,5-10M 0052921 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81 AC110-240V ,5-10S 0052777 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81 AC110-240V 0,05-1S 0052917 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81 AC110-240V 0,15-3H 0052918 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81 AC110-240V 1,5-30M 0052922 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81 AC110-240V 1,5-30S 0052923 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81 AC110-240V 15-300S 0052924 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81 AC110-240V 3-60M 0052914 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81 AC110-240V 3-60S 0052915 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81 AC110-240V 5-100S 0052916 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81 AC42-48V/DC48V 0,15-3S 0052910 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81 AC42-48V/DC48V 0,5-10M 0056050 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81 AC42-48V/DC48V 0,5-10S 0052911 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81 AC42-48V/DC48V 1,5-30S 0052912 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81 AC42-48V/DC48V 15-300S 0052913 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81/090 AC110-240V 1,5-30M 0056613 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81/090 AC110-240V 1,5-30S 0056612 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81/200 AC/DC24V 0,5-10S 0052925 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7933N.81/501 AC/DC24V,15-3S LS1,1 0055845 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7934N.81 AC/DC24V+AC110-127V 0052672 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7934N.81 AC/DC24V+AC230V ,05S-16H 0052673 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7934N.81 AC/DC24V+AC42V 0,05S-16H 0052674 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7935N.81 AC/DC24-240V 0,05S-300H 0052778 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7935N.81 DC12V 0,05S-300H 0052931 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7935N.81/090 AC/DC24-240V 0056614 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7936N.38 AC/DC24V+AC110-127V  30S 0052932 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  10S 0052933 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  10S 0052935 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  10S 0052934 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  30S 0052937 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  30S 0052779 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  30S 0052938 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  60S 0052940 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  60S 0052941 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V  60S 0052939 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V 100S 0052936 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7936N.38 AC/DC24V+AC220-240V 100S 0058482 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7936N.38 AC/DC24V+AC42-48V 100S 0061305 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7936N.38 AC/DC24V+AC42-48V 30S 0055402 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7936N.38 AC/DC24V+AC42-48V 30S 0052943 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7936N.38 DC110V  30S  35MS 0056745 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7937N.81 AC/DC24-240V 0,05S-300H 0052780 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7937N.81 DC12V 0,05S-300H 0052930 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7937N.81/090 AC/DC24-240V 0056615 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7938N.81 AC/DC110-240V 0,15-3S 0055598 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7938N.81 AC/DC110-240V 0,5-10S 0055774 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7938N.81 AC/DC110-240V 1,5-30S 0060434 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7938N.81 AC/DC110-240V 15-300S 0059776 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7938N.81 AC/DC110-240V 5-100S 0055268 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7938N.81 AC/DC24V 0,05-1S 0055939 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7938N.81 AC/DC24V 0,5-10S 0056487 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7938N.81 AC/DC24V 1,5-30S 0058173 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7938N.81 AC/DC24V 15-300S 0067599 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7938N.81 AC/DC24V 5-100S 0056486 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7938N.81 AC/DC42-60V 0,15-3S 0062720 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7939N.81 AC/DC24V 0,05S-16H 0058999 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC7939N.81 AC110-240V 0,05S-16H 0056391 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC9190N.11 AC50HZ 110V 0,5-10S 0053424 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC9190N.11 AC50HZ 110V 1,5-30M 0053436 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC9190N.11 AC50HZ 110V 1,5-30S 0053059 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC9190N.11 AC50HZ 230V 0,05-1S 0057670 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC9190N.11 AC50HZ 230V 0,15-3S 0054920 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC9190N.11 AC50HZ 230V 0,5-10S 0052120 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC9190N.11 AC50HZ 230V 1,5-30M 0053072 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC9190N.11 AC50HZ 230V 1,5-30S 0053026 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC9190N.11 AC50HZ 230V 15-300S 0063125 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC9190N.11 AC50HZ 230V 3-60S 0061681 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC9190N.11/001 AC50HZ 110V 0,05-1S 0064688 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC9190N.11/001 AC50HZ 110V 0,5-10S 0052899 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC9190N.11/001 AC50HZ 110V 3-60S 0053437 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC9190N.11/001 AC50HZ 230V 0,05-1S 0060462 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC9190N.11/001 AC50HZ 230V 0,5-10S 0052121 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BC9190N.11/001 AC60HZ 110V 0,15-3S 0066394 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD3083.60 DC24V 0055257 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD3083.60/100 DC24V 0051944 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5877.01/241 AC115V 200K...2MOhm 0054913 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5877.01/241 AC230V 200K...2MOhm 0058783 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5877.01/241 AC400V 200K...2MOhm 0051266 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.16 AC50/60HZ 230V 0045454 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.16 AC50/60HZ 240V 0057126 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.16 AC50/60HZ 48V 0067777 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.16 DC24V 0045457 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.16/200 AC50/60HZ 230V 0055162 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.16/61 AC50/60HZ 230V 0052578 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.16/61 DC24V 0048716 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.48 AC50/60HZ 110V 0045455 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.48 AC50/60HZ 127V 0050464 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.48 AC50/60HZ 230V 0045453 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.48 AC50/60HZ 240V 0047134 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.48 AC50/60HZ 24V 0046475 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.48 AC50/60HZ 48V 0048148 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.48 DC24V 0045456 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.48/200 AC50/60HZ 110V 0052504 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.48/200 AC50/60HZ 230V 0049021 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.48/200 AC50/60HZ 24V 0054839 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.48/200 DC24V 0046413 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.48/200/61 AC50/60HZ 24V 0053070 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.48/200/61 DC24V 0051313 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.48/324 DC24V 0051698 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.48/61 AC50/60HZ 110V 0049471 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.48/61 AC50/60HZ 115V 0055839 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.48/61 AC50/60HZ 230V 0048717 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.48/61 AC50/60HZ 24V 0049469 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.48/61 AC50/60HZ 48V 0049470 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.48/61 DC24V 0050074 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.48/824 AC50/60HZ 230V 0056184 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.48/824 AC50/60HZ 24V 0063458 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.48/824 DC24V 0053870 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.48/824/61 DC24V 0058353 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5935.52/61 DC24V 0058870 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5936.17 AC/DC110-230V 0050465 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5936.17 AC/DC24-60V 0046762 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5936.17 AC50/60HZ 110V 0046586 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5936.17 AC50/60HZ 230V 0046456 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5936.17 AC50/60HZ 240V 0051128 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5936.17 AC50/60HZ 24V 0047856 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5936.17 AC50/60HZ 260V 0055732 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5936.17 AC50/60HZ 48V 0047570 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5936.17/001 AC/DC110-230V 0060997 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5936.17/001 AC/DC24-60V 0048173 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5936.17/001 AC50/60HZ 110V 0051724 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5936.17/001 AC50/60HZ 230V 0049069 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5936.17/001/61 AC/DC24-60V 0057354 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5936.17/001/61 AC50/60HZ 110V 0058990 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5936.17/001/61 AC50/60HZ 230V 0057980 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5936.17/002 AC50/60HZ 230V 0049229 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5936.17/003 AC/DC24-60V 0,2S 0057229 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5936.17/009 AC/DC24-60V 0055768 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5936.17/010 AC/DC24-60V 0056907 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5936.17/010 AC50/60HZ 230V 0061392 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5936.17/61 AC/DC110-230V 0050346 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5936.17/61 AC/DC24-60V 0048719 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5936.17/61 AC50/60HZ 110V 0049475 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5936.17/61 AC50/60HZ 230V 0048718 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5936.17/61 AC50/60HZ 24V 0049473 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5936.17/61 AC50/60HZ 48V 0049474 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5980N.02 AC50/60HZ 110V 0038119 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5980N.02 AC50/60HZ 230V 0035299 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5980N.02 AC50/60HZ 240V 0040635 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5980N.02 AC50/60HZ 24V 0038997 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5980N.02 AC50/60HZ 42V 0048820 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5980N.02 AC50/60HZ 48V 0045003 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5980N.02 DC24V 0035300 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5980N.02/024 DC24V+AC50/60HZ 110V 0044647 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5980N.02/024 DC24V+AC50/60HZ 230V 0041428 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5980N.02/024 DC24V+AC50/60HZ 240V 0054490 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5980N.02/024 DC24V+AC50/60HZ 24V 0044646 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5980N.02/024 DC24V+AC50/60HZ 42V 0051348 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5980N.02/024/61 DC24V+AC110V 0053472 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5980N.02/024/61 DC24V+AC127V 0056917 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5980N.02/024/61 DC24V+AC230V 0048715 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5980N.02/61 AC50/60HZ 110V 0049478 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5980N.02/61 AC50/60HZ 230V 0048713 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5980N.02/61 AC50/60HZ 24V 0049476 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5980N.02/61 AC50/60HZ 42V 0049477 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5980N.02/61 DC24V 0048714 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.02 AC50/60HZ 110V 0038985 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.02 AC50/60HZ 127V 0044966 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.02 AC50/60HZ 230V 0037333 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.02 AC50/60HZ 240V 0044967 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.02 AC50/60HZ 24V 0038369 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.02 AC50/60HZ 42V 0039818 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.02 AC50/60HZ 48V 0041960 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.02 DC24V 0037332 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.02/001 AC50/60HZ 110V 0043360 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.02/001 AC50/60HZ 127V 0050815 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.02/001 AC50/60HZ 230V 0040955 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.02/001 AC50/60HZ 240V 0045202 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.02/001 AC50/60HZ 24V 0043229 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.02/001 AC50/60HZ 42V 0043339 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.02/001 AC50/60HZ 48V 0043905 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.02/001 DC24V 0040954 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.02/001/61 AC50/60HZ 110V 0050193 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.02/001/61 DC24V 0047738 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.02/301 AC50/60HZ 110V 0066977 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.02/301 AC50/60HZ 230V 0066978 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.02/301 AC50/60HZ 240V 0066979 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.02/301 AC50/60HZ 24V 0066974 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.02/301 AC50/60HZ 42V 0066975 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.02/301 AC50/60HZ 48V 0066976 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.02/301 DC24V 0066980 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.02/61 AC50/60HZ 110V 0051780 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.02/61 AC50/60HZ 127V 0051432 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.02/61 AC50/60HZ 230V 0050086 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.03/001 AC50/60HZ 110V 0046009 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.03/001 AC50/60HZ 127V 0047923 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.03/001 AC50/60HZ 230V 0041172 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.03/001 AC50/60HZ 240V 0049018 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.03/001 AC50/60HZ 24V 0044201 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.03/001 DC24V 0041171 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.03/001/61 AC50/60HZ 127V 0056971 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.03/201 AC230V 0056022 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.03/201 DC24V 0044397 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD5987.03/201/61 DC24V 0057978 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC100V UH AC/DC80-230V 0066381 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC100V UH AC100V 0058505 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC110V UH AC/DC24-80V 0052440 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC110V UH AC/DC80-230V 0049439 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC110V UH AC110V 0047404 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC110V UH AC230V 0049023 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC120V UH AC/DC80-230V 0051332 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC120V UH AC120V 0054668 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC190V UH AC/DC24-80V 0061034 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC190V UH AC190V 0057925 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC208V UH AC/DC24-80V 0062890 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC230V UH AC/DC24-80V 0058709 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC230V UH AC/DC80-230V 0052897 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC230V UH AC110V 0048962 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC230V UH AC120V 0053898 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC230V UH AC230V 0045763 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC230V UH AC400V 0054583 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC380V UH AC/DC80-230V 0061035 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC380V UH AC220V 0046484 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC380V UH AC230V 0061860 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC380V UH AC380V 0052731 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC400V UH AC/DC24-80V 0050946 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC400V UH AC/DC80-230V 0049584 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC400V UH AC110V 0045503 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC400V UH AC230V 0045382 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC400V UH AC260V 0050500 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC400V UH AC400V 0045384 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC400V UH AC42V 0052954 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC415V UH AC/DC24-80V 0061524 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC415V UH AC110V 0046536 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC415V UH AC230V 0047368 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC415V UH AC240V 0049855 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC415V UH AC415V 0054088 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC440V UH AC/DC24-80V 0058214 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC440V UH AC/DC80-230V 0062867 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC440V UH AC110V 0047705 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC440V UH AC230V 0047484 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC440V UH AC260V 0048162 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC440V UH AC440V 0050195 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC460V UH AC/DC24-80V 0056019 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC460V UH AC110V 0048416 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC460V UH AC120V 0063291 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC460V UH AC230V 0049977 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC460V UH AC265V 0050377 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC480V UH AC/DC24-80V 0059027 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC480V UH AC/DC80-230V 0061151 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC480V UH AC120V 0061555 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC500V UH AC/DC24-80V 0055663 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC500V UH AC/DC80-230V 0053820 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC500V UH AC110V 0047172 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC500V UH AC230V 0046195 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC500V UH AC240V 0053521 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC500V UH AC42V 0048245 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC500V UH AC500V 0049410 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC550V UH AC230V 0062325 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC690V UH AC/DC24-80V 0054960 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC690V UH AC/DC80-230V 0051333 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC690V UH AC110V 0061728 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC690V UH AC230V 0045381 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC690V UH AC400V 0045383 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC690V UH AC690V 0048960 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12 3AC750V UH AC/DC24-80V 0050505 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/001 3AC110V AC/DC24-80V 0060220 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/001 3AC110V AC/DC80-230V 0054801 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/001 3AC110V UH AC230V 0053956 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/001 3AC230V UH AC230V 0048338 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/001 3AC400V AC/DC24-80V 0051662 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/001 3AC400V AC/DC80-230V 0053990 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/001 3AC400V UH AC110V 0045570 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/001 3AC400V UH AC230V 0045378 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/001 3AC400V UH AC400V 0045380 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/001 3AC415V UH AC230V 0049293 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/001 3AC415V UH AC415V 0058206 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/001 3AC440V UH AC120V 0048037 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/001 3AC440V UH AC230V 0048617 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/001 3AC460V UH AC230V 0054227 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/001 3AC480V UH AC230V 0064949 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/001 3AC500V AC/DC24-80V 0061852 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/001 3AC500V AC/DC80-230V 0054094 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/001 3AC500V UH AC230V 0048038 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/001 3AC500V UH AC500V 0049835 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/001 3AC690V AC/DC24-80V 0062655 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/001 3AC690V UH AC230V 0045265 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/001 3AC690V UH AC400V 0045379 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/001 3AC690V UH AC690V 0052985 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/020 3AC100V AC/DC80-230V 0065308 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/020 3AC190V AC/DC80-230V 0060451 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/020 3AC230V UH AC230V 0060768 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/020 3AC400V AC/DC80-230V 0061239 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/020 3AC400V UH AC230V 0054956 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/020 3AC400V UH AC400V 0060556 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/020 3AC400V UHAC/DC24-80V 0056472 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/070 3AC110V UH AC110V 0055814 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/200 3AC480V UH AC480V 0066345 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/300 3AC230V UH AC110V 0054779 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/300 3AC400V UH AC230V 0046081 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/320 3AC400V UH AC230V 0057502 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/400 3AC400V UH AC400V 0049215 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/600 3AC110V UH AC110V 0062538 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/600 3AC120V UH AC120V 0060888 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/600 3AC120V UH AC220V 0064981 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/600 3AC380V UH AC220V 0060130 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/61 3AC400V UH AC400V 0056650 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/61 3AC480V UH AC480V 0056004 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/700 3AC400V UH AC230V 0061216 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/700 3AC400V UHAC/DC24-80V 0061280 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/920 3AC400V AC/DC24-80V 0063238 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/920 3AC400V AC/DC80-230V 0062365 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/920 3AC690V AC/DC24-80V 0064084 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BD9080.12/920 3AC690V AC/DC80-230V 0062248 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.01 UH=AC/DC110-230V AC10A 0054440 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.01 UH=AC/DC110-230V AC25A 0056577 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.01 UH=AC/DC110-230V AC50A 0059328 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.01 UH=AC/DC24V         AC10A 0058485 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.01 UH=AC/DC24V         AC25A 0057001 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.01/001 UH=DC24V        AC10A 0050515 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.01/001 UH=DC24V        AC25A 0050518 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.01/001 UH=DC24V        AC50A 0050521 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.02 UH=AC/DC110-230V 2xAC 15A 0055088 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.02 UH=AC/DC110-230V 2xAC 25A 0058294 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.02 UH=AC/DC110-230V 2xAC6,5A 0054441 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.02/001 UH=DC24V     2xAC 15A 0050519 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.02/001 UH=DC24V     2xAC 25A 0050522 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.02/001 UH=DC24V     2xAC6,5A 0050516 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.02/004 UH=DC24V     2xAC6,5A 0051855 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.03 UH=AC/DC110-230V 3xAC  5A 0054076 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.03 UH=AC/DC110-230V 3xAC 10A 0054259 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.03 UH=AC/DC110-230V 3xAC 15A 0056847 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.03 UH=AC/DC24V      3xAC  5A 0059361 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.03 UH=AC/DC24V      3xAC 10A 0055574 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.03 UH=AC/DC24V      3xAC 15A 0058904 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.03/001 UH=DC24V     3xAC  5A 0050517 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.03/001 UH=DC24V     3xAC 10A 0050520 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.03/001 UH=DC24V     3xAC 15A 0050523 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.03/004 UH=DC24V     3xAC  5A 0051856 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.03/004 UH=DC24V     3xAC 10A 0054179 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.03/004 UH=DC24V     3xAC 15A 0054168 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V 10K 0057884 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V 10K 0060222 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V 10K 0066035 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V 0063713 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V 0057883 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V 0058448 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V 0058565 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V 0057890 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V 0058753 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V 0058822 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V 0061539 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC4-20mA 0057882 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC4-20mA 0064925 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC4-20mA 0058664 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/008 UH=DC4-32V      AC10A 0057418 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/008 UH=DC4-32V      AC10A 0056823 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/008 UH=DC4-32V      AC25A 0057419 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/008 UH=DC4-32V      AC25A 0056835 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/008 UH=DC4-32V      AC50A 0057420 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/008 UH=DC4-32V      AC50A 0057421 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/042 UH=AC/DC24V 10K 0059170 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/042 UH=AC/DC24V DC0-10V 0061520 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/042 UH=AC/DC24V DC0-10V 0061573 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/042 UH=AC/DC24V DC0-10V 0059168 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/042 UH=AC/DC24V DC0-10V 0059483 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/042 UH=AC/DC24V DC0-10V 0059644 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/042 UH=AC/DC24V DC4-20mA 0066488 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/042 UH=AC/DC24V DC4-20mA 0059169 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/042 UH=AC/DC24V DC4-20mA 0059775 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/042 UH=AC/DC24V DC4-20mA 0064033 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.91/108 UH=DC4-32V      AC25A 0065980 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.92/003 UH=DC24V     2xAC 15A 0053273 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.92/003 UH=DC24V     2xAC6,5A 0051854 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.92/008 UH=DC7-32V    2xAC15A 0057423 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.92/008 UH=DC7-32V    2xAC15A 0057369 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.92/008 UH=DC7-32V    2xAC25A 0057426 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.92/008 UH=DC7-32V   2xAC6,5A 0057425 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.92/108 UH=DC7-32V    2xAC25A 0065981 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.93/003 UH=DC24V     3xAC  5A 0051853 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.93/003 UH=DC24V     3xAC 10A 0056465 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.93/003 UH=DC24V     3xAC 15A 0055430 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.93/008 UH=DC9-32V     3xAC5A 0056997 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.93/008 UH=DC9-32V    3xAC10A 0057428 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.93/008 UH=DC9-32V    3xAC10A 0057430 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.93/008 UH=DC9-32V    3xAC15A 0057429 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.93/008 UH=DC9-32V    3xAC15A 0057431 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.93/018 UH=DC9-32V     3xAC5A 0059265 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BF9250.93/108 UH=DC9-32V    3xAC25A 0065982 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5551 0056708 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5595 UH AC/DC110-230V US DC10V 1A 0062923 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5595 UH AC/DC110-230V US DC24V 1A 0055045 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5912.04/00000 DC24V 0056402 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5912.48/00000 DC24V 0056403 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5912.86/00000 DC24V Tv=0-20S 0060142 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5912.86/00000 DC24V Tv=0-3S 0056547 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5912.95/00000 DC24V Tv=0-3S 0056548 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5913.08/00MF0 DC24V 0055530 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5913.08/01MF0 DC24V 0056632 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5913.08/02MF0 DC24V 0056805 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5913.08/03MF0 DC24V 0058703 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5914.08/00MF0 DC24V 0056633 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5914.08/01MF0 DC24V 0056825 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5915.08/01MF0 DC24V 0058869 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5924.02 AC/DC24V 0050980 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5924.02 AC/DC48V 0050999 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5924.02 AC110V 50/60HZ 0052830 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5924.02 AC230V 50/60HZ 0050718 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5924.02/110 DC24V 0059167 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5924.02/60 AC/DC24V 0060263 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5924.02/60 AC230V 50/60HZ 0056052 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5924.02/61 AC/DC24V 0051972 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5924.02/800 AC230V 50/60HZ 0060976 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5924.04 AC/DC24V 0050981 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5924.04 AC/DC48V 0050964 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5924.04 AC110V 50/60HZ 0052831 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5924.04 AC230V 50/60HZ 0050719 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5924.04/100 AC/DC24V 0058172 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5924.04/60 AC/DC24V 0063132 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5924.04/60 AC230V 50/60HZ 0056053 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5924.04/61 AC/DC24V 0059339 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5924.48 AC/DC24V 0050982 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5924.48 AC/DC48V 0050998 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5924.48 AC110V 50/60HZ 0052829 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5924.48 AC230V 50/60HZ 0050720 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5924.48/60 AC/DC24V 0063989 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5924.48/60 AC115V 50/60HZ 0056054 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5924.48/60 AC230V 50/60HZ 0056055 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5924.48/61 AC/DC24V 0051973 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.02/101/60 DC24V 0058929 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.02/101/61 DC24V 0049579 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.02/103/61 DC24V 0051908 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.02/104/61 DC24V 0052873 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.02/113/60 DC24V 0053006 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.02/114/60 DC24V 0053005 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.02/60 DC24V 0056413 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.02/61 AC/DC24V 0049170 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.02/61 DC24V 0047868 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.02/900/61 DC24V 0050918 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.02/910/61 DC24V 0049869 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.02/920/60 DC24V 0052270 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.03/101/61 DC24V 0050418 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.03/60 DC24V 0056447 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.03/61 AC/DC24V 0049169 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.03/61 DC24V 0048653 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.03/900/61 DC24V 0054176 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.03/901/61 DC24V 0050645 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.03/910/61 DC24V 0051051 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.03/917 DC24V 0059593 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.03/920/60 DC24V 0058073 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.16/61 AC/DC24V 0049167 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.16/61 DC24V 0048654 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.16/920/60 DC24V 0052271 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.22/101/61 DC24V 0049717 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.22/102/61 AC/DC24V 0050528 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.22/114/60 DC24V 0060454 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.22/60 AC/DC24V 0056310 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.22/60 DC24V 0056925 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.22/61 AC/DC24V 0049168 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.22/61 DC24V 0048604 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.22/900/60 DC24V 0056753 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.22/900/61 DC24V 0049810 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.22/901/61 DC24V 0051590 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.22/910/61 DC24V 0051058 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5925.22/920/60 DC24V 0052272 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5929.04/100 AC/DC24V 0053928 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5929.04/100/61 AC/DC24V 0059007 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5929.48/100 AC/DC24V 0053929 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5929.54 AC/DC24V 0050805 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5929.60 AC/DC24V 0050807 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5929.60/61 AC/DC24V 0056182 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5933.22 AC24V 0051340 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5933.22 DC24V 0049544 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5933.22/61 AC24V 0063398 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG5933.22/61 DC24V 0063397 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21 AC/DC24V 0,1-1S 0049627 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21 AC/DC24V 0,3-3S 0055751 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21 AC/DC24V 0,5-5S 0051063 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21 AC/DC24V 10-100S 0054382 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21 AC/DC24V 1-10S 0049628 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21 AC/DC24V 30-300S 0056480 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21 AC/DC24V 3-30M 0057912 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21 AC/DC24V 3-30S 0055317 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21 DC24V 1-10S 0049630 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21/001 DC24V 3S 0058748 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21/002 AC/DC24V 0,1-1S 0049635 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21/002 AC/DC24V 0,3-3S 0054927 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21/002 AC/DC24V 0,5-5S 0055191 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21/002 AC/DC24V 10-100S 0058351 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21/002 AC/DC24V 1-10S 0049636 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21/002 AC/DC24V 30-300S 0059322 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21/002 AC/DC24V 3-30M 0059323 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21/002 AC/DC24V 3-30S 0062466 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21/002 DC24V 0,1-1S 0049637 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21/002 DC24V 0,3-3S 0054212 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21/002 DC24V 0,5-5S 0051254 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21/002 DC24V 1-10S 0049638 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21/002 DC24V 3-30S 0053920 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21/003 AC/DC24V 1S 0049639 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21/003 AC/DC24V 5S 0051085 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21/003 DC24V 10S 0049642 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21/003 DC24V 30S 0053551 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21/003/61 AC/DC24V 1S 0062006 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21/400 AC/DC24V 0,5-5S 0062814 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21/402 DC24V 1-10S 0058362 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21/403 AC/DC24V 1S 0062007 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.21/61 AC/DC24V 1-10S 0057918 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.96 AC/DC24V 0,1-1S 0049643 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.96 AC/DC24V 0,3-3S 0052888 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.96 AC/DC24V 0,5-5S 0052506 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.96 AC/DC24V 1-10S 0049644 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.96 AC/DC24V 30-300S 0062394 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.96 AC/DC24V 3-30S 0059125 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.96 DC24V 0,5-5S 0050944 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.96/001 AC/DC24V 1S 0049647 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.96/002 AC/DC24V 0,1-1S 0049651 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.96/002 AC/DC24V 0,3-3S 0051922 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.96/002 AC/DC24V 0,5-5S 0055658 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.96/002 AC/DC24V 10-100S 0062143 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.96/002 AC/DC24V 1-10S 0049652 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.96/002 AC/DC24V 30-300S 0060319 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.96/002 AC/DC24V 3-30M 0056595 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.96/002 AC/DC24V 3-30S 0059019 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.96/002 DC24V 0,5-5S 0051095 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.96/002 DC24V 10-100S 0054470 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.96/002 DC24V 1-10S 0049654 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.96/002 DC24V 3-30S 0053256 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.96/002/61 AC/DC24V 0,1-1S 0061091 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.96/002/61 AC/DC24V 0,3-3S 0066894 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.96/002/61 AC/DC24V 1-10S 0061300 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.96/003 AC/DC24V 1S 0049655 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7925.96/003 AC/DC24V 3S 0059926 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7926.54 AC/DC24V Tv=1S 0055852 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7926.54 AC/DC24V Tv=2S 0056617 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7926.54 AC/DC24V TV=3S 0050806 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7926.60 AC/DC24V Tv=1S 0059945 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7926.60 AC/DC24V Tv=2S 0056863 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7926.60 AC/DC24V Tv=3S 0050808 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BG7926.60/61 AC/DC24V Tv=1S 0057836 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5552 0056874 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5902.03/01MF2/61 DC24V 0053847 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5902.22/01MF2/61 DC24V 0063754 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5903.03/00000 DC24V 0053089 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5903.03/00020 DC24V 0053090 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5903.22/00000 DC24V 0053091 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5903.22/00020 DC24V 0053092 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5904.02/00MF2/61 DC24V 0059391 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5910.03/00MF2/61 DC24V 0054217 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5910.22/00MF2/61 DC24V 0064605 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5911.03/00MF0 DC24V 0055531 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5911.22/00MF0 DC24V 0055532 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5913.08/00MF0 DC24V 0059242 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5914.08/00MF0 DC24V 0056460 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5915.08/01MF0 DC24V 0058874 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5922.04/011 DC24V 0052425 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5922.04/012 DC24V 0052426 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5922.08 DC24V 0052427 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5922.08/001 DC24V 0052428 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5922.08/002 DC24V 0052429 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5922.08/003 DC24V 0054643 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.47 AC/DC24V 0,1-1S 0061967 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.47 AC/DC24V 0,3-3S 0062147 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.47 AC/DC24V 0,5-5S 0054444 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.47 AC/DC24V 1-10S 0054589 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.47 AC/DC24V 30-300S 0050638 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.47 AC/DC24V 6-60S 0055289 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.47 DC24V 0,1-1S 0055184 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.47 DC24V 0,3-3S 0054489 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.47 DC24V 0,5-5S 0051271 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.47 DC24V 1-10S 0053548 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.47 DC24V 30-300S 0050639 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.47 DC24V 3-30S 0054123 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.47/001 DC24V 1S 0056135 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.47/001 DC24V 3S 0059052 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.47/001/61 DC24V 1S 0066823 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.47/61 AC/DC24V 0,1-1S 0057642 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.47/61 AC/DC24V 0,3-3S 0057215 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.47/61 AC/DC24V 0,5-5S 0056174 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.47/61 AC/DC24V 1-10S 0053816 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.47/61 AC/DC24V 30-300S 0057216 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.47/61 AC/DC24V 3-30S 0065306 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.47/61 AC/DC24V 60-600S 0062039 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.47/61 AC/DC24V 6-60S 0063271 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.91 AC/DC24V 0,1-1S 0062332 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.91 AC/DC24V 0,3-3S 0059015 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.91 AC/DC24V 0,5-5S 0056043 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.91 AC/DC24V 1-10S 0058799 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.91 AC/DC24V 30-300S 0061227 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.91 AC/DC24V 3-30S 0059004 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.91 AC/DC24V 6-60S 0064492 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.91/001 DC24V 0,5S 0052395 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.91/001 DC24V 3S 0064808 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.91/900 DC24V 0,3-3S 0065252 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.92 AC/DC24V 0,1-1S 0050077 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.92 AC/DC24V 0,3-3S 0049448 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.92 AC/DC24V 0,5-5S 0050715 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.92 AC/DC24V 1-10S 0049449 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.92 AC/DC24V 30-300S 0049450 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.92 AC/DC24V 3-30S 0050653 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.92 AC/DC24V 6-60S 0053982 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.92 DC24V 0,1-1S 0049668 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.92 DC24V 0,3-3S 0049445 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.92 DC24V 0,5-5S 0059619 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.92 DC24V 1-10S 0049446 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.92 DC24V 30-300S 0049447 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.92 DC24V 6-60S 0052498 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.92/001 AC/DC24V 3S 0049453 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.92/001 AC/DC24V 60S 0050475 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.92/001 DC24V 1S 0056168 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.92/001 DC24V 3S 0049451 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.92/001 DC24V 5S 0056225 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.92/61 DC24V 0,1-1S 0061174 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.92/61 DC24V 0,3-3S 0058398 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.92/61 DC24V 0,5-5S 0060264 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.92/61 DC24V 1-10S 0053813 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.92/61 DC24V 3-30S 0056924 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.92/900 DC24V 0,3-3S 0065583 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.92/900 DC24V 0,5-5S 0062197 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.93 AC/DC24V 0,1-1S 0050076 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.93 AC/DC24V 0,3-3S 0049456 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.93 AC/DC24V 0,5-5S 0052589 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.93 AC/DC24V 1-10S 0049457 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.93 AC/DC24V 30-300S 0049458 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.93 AC/DC24V 3-30S 0050706 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.93 DC24V 0,1-1S 0050276 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.93 DC24V 0,3-3S 0049455 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.93 DC24V 0,5-5S 0050369 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.93 DC24V 1-10S 0049014 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.93 DC24V 30-300S 0049015 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.93 DC24V 3-30S 0052750 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.93 DC24V 6-60S 0053819 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.93/001 AC/DC24V 10S 0049466 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.93/001 AC/DC24V 1S 0050397 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.93/001 AC/DC24V 3S 0049465 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.93/001 DC24V 30S 0055577 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.93/110 DC24V 3S 0059166 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.93/61 AC/DC24V 0,1-1S 0057908 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.93/61 AC/DC24V 0,5-5S 0055557 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.93/61 AC/DC24V 1-10S 0053814 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.93/61 AC/DC24V 3-30S 0061377 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.93/61 AC/DC24V 60-600S 0062011 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.93/61 DC24V 0,3-3S 0057175 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5928.93/900 DC24V 0,3-3S 0065778 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22 AC50/60HZ 230V 30IPM 0049553 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/001/61 AC110V 7-21000IPM 0052514 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/001/61 AC230V 7-21000IPM 0052741 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/001/61 ACDC24V 7-21000IPM 0052515 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/010/61 AC/DC24V   60IPM 0059386 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/010/61 AC/DC24V  300IPM 0062357 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/010/61 AC/DC24V 120IPM 0063620 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/010/61 AC/DC24V 15IPM 0052770 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/010/61 AC/DC24V 240IPM 0054604 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/010/61 AC/DC24V 2840IPM 0056961 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/010/61 AC/DC24V 3000IPM 0057059 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/010/61 AC230V   30IPM 0056193 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/010/61 AC230V 15IPM 0058786 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/010/61 AC230V 240IPM 0055604 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/011/61 AC110V 7-21000IPM 0053391 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/011/61 AC230V 7-21000IPM 0052782 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/011/61 ACDC24V 7-21000IPM 0056281 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/012/61 AC/DC24V 0063133 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/012/61 ACDC24V 8-14000IPM 0060623 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/013/61 AC230V 10-20000IPM 0064625 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/013/61 ACDC24V 0060914 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/013/61 ACDC24V 5-10500IPM 0066614 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/100/61 AC/DC24V 15IPM 0060065 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/100/61 AC50/60HZ 110V 0063249 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/100/61 AC50/60HZ 230V 0065890 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/100/61 AC50/60HZ 230V 0064397 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/101/61 ACDC24V 7-21000IPM 0060215 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/102/61 AC/DC24V 0066104 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/102/61 ACDC24V 8-14000IPM 0061328 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/103/61 ACDC24V 5-10500IPM 0060066 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/110/61 AC/DC24V 15IPM 0062111 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/110/61 AC/DC24V 5IPM 0064988 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/110/61 AC230V 15IPM 0062487 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/111/61 ACDC24V 7-21000IPM 0064251 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/111/61 ACDC24V 8-14000IPM 0062619 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/112/61 AC/DC24V 0059482 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/112/61 AC230V 20-26000IPM 0059795 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/112/61 AC230V 8-14000IPM 0062841 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/112/61 ACDC24V 8-14000IPM 0065009 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/113/61 AC110V 5-10500IPM 0064989 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/113/61 AC120V 10-20000IPM 0065008 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/113/61 AC230V 10-20000IPM 0065007 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/113/61 ACDC24V 5-10500IPM 0059561 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/113/61 ACDC24V10-20000IPM 0064021 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/61 AC/DC24V 15IPM 0049551 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/61 AC/DC24V 240IPM 0050772 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/61 AC/DC24V 30IPM 0049602 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/61 AC/DC24V 60IPM 0049603 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/61 AC50/60HZ 110V 15IPM 0050412 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/61 AC50/60HZ 110V 240IPM 0052500 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/61 AC50/60HZ 110V 500IPM 0052096 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/61 AC50/60HZ 230V 120IPM 0049554 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/61 AC50/60HZ 230V 15IPM 0049552 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/61 AC50/60HZ 230V 240IPM 0051979 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/61 AC50/60HZ 230V 5IPM 0051559 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/61 AC50/60HZ 230V 60IPM 0049343 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5932.22/900 AC/DC24V 10-20000IPM 0060086 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5933.48 AC110V 50/60HZ 0051327 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5933.48 AC120V 50/60HZ 0063120 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5933.48 AC230V 50/60HZ 0050071 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5933.48 AC24V 50/60HZ 0050072 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5933.48 AC42V 50/60HZ 0053480 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5933.48 AC48V 50/60HZ 0054229 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5933.48 DC24V 0050073 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5933.48/61 AC110V 0061925 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH5933.48/61 AC230V 0061926 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.21 AC/DC24V+AC110V 30-300S 0061085 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.21 AC/DC24V+AC230V 0,3-3S 0053271 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.21 AC/DC24V+AC230V 3-30M 0060116 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.21 AC/DC24V+AC230V 3-30S 0062393 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.21/002 AC/DC24V+AC230V ,3-3S 0055203 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.21/002 AC/DC24V+AC230V ,5-5S 0051906 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.21/002 AC/DC24V+AC230V 1-10S 0050398 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.21/002 AC/DC24V+AC230V 3-30M 0055728 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.21/002 AC/DC24V+AC230V 3-30S 0052547 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.21/002 ACDC24+AC230V 10-100S 0060661 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.21/002 ACDC24+AC230V 30-300S 0060077 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.21/003 AC/DC24V+AC230V 150ms 0064290 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.21/003 AC/DC24V+AC230V 300ms 0064291 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.21/100 AC/DC24V+AC230V ,3-3S 0054421 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.21/100 AC/DC24V+AC230V ,5-5S 0053999 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.21/100 AC/DC24V+AC230V 1-10S 0050034 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.21/101 AC/DC24V+AC230V 3S 0063292 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.21/102 AC/DC24V+AC110V ,1-1S 0058171 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.21/102 AC/DC24V+AC115V ,5-5S 0053245 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.21/102 AC/DC24V+AC230V ,3-3S 0054171 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.21/102 AC/DC24V+AC230V ,5-5S 0053502 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.96 AC/DC24V+AC230V 0,3-3S 0057363 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.96 AC/DC24V+AC230V 10-100S 0059929 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.96 AC/DC24V+AC230V 1-10S 0049949 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.96 AC/DC24V+AC230V 30-300S 0061032 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.96 AC/DC24V+AC230V 3-30M 0054586 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.96 AC/DC24V+AC230V 3-30S 0058927 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.96/002 AC/DC24V+AC115V 1-10S 0055844 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.96/002 AC/DC24V+AC230V ,1-1S 0051418 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.96/002 AC/DC24V+AC230V ,3-3S 0060511 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.96/002 AC/DC24V+AC230V ,5-5S 0052801 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.96/002 AC/DC24V+AC230V 1-10S 0049937 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.96/002 AC/DC24V+AC230V 3-30M 0054705 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.96/002 AC/DC24V+AC230V 3-30S 0056239 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.96/002 ACDC24+AC230V 30-300S 0054219 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.96/002 ACDC24+AC230V 5-100S 0051923 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.96/003 AC/DC24V+AC230V 30S 0053877 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.96/100 AC/DC24V+AC230V ,1-1S 0060654 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.96/100 AC/DC24V+AC230V ,3-3S 0059596 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.96/100 AC/DC24V+AC230V ,5-5S 0058546 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.96/100 AC/DC24V+AC230V 1-10S 0054081 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.96/101 AC/DC24V+AC230V 1S 0064923 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.96/101 AC/DC24V+AC230V 5S 0054508 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.96/102 AC/DC24V 0,1-1S 0055610 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.96/102 AC/DC24V 0,5-5S 0054657 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.96/102 AC/DC24V+AC110V ,7-7S 0061763 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.96/102 AC/DC24V+AC230V ,1-1S 0055627 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.96/102 AC/DC24V+AC230V ,3-3S 0055495 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH7925.96/102 AC/DC24V+AC230V ,5-5S 0055559 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9097.38 AC230V AC2,4A 0061407 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9097.38 AC230V AC240mA 0062751 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9097.38 AC230V AC24A 0053943 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9097.38 AC400V AC12A 0061613 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9097.38/001 3AC400V AC40A 0053944 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9097.38/001 3AC400V AC800mA 0059421 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9097.38/001 3AC400V AC8A 0058933 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9097.38/001 3AC500V AC40A 0060068 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9097.38/001 3AC500V AC6A 0060242 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9097.38/010 AC35-250V AC2,4A 0067412 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9097.38/010 AC35-250V AC2,4A 0060441 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9097.38/010 AC35-250V AC24A 0053945 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9097.38/011 3AC100-760V AC40A 0053946 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9097.38/011 3AC100-760V AC40A 0059108 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9097.38/011 3AC60-440V  AC800mA 0060811 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9097.38/011 3AC60-440V  AC8A 0059191 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9097.38/011 3AC60-440V  AC8A 0059460 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9097.38/101 3AC400V AC8A 0063180 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9097.38/301 3AC400V AC20A 0063716 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9097.38/301 3AC400V AC40A 0061357 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9097.38/311 3AC100-760V AC40A 0061269 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9097.38/311 3AC60-440V  AC8A 0061268 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9097.38/501 3AC400V AC2,4A 0065118 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9097.38/801 3AC400V AC20A 0062167 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9097.38/801 3AC400V AC40A 0062053 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9097.38/801 3AC400V AC8A 0067101 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9098.90 AC230V AC2,4A 0067145 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9098.90 AC230V AC24A 0055543 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9098.90/001 3AC400V AC40A 0055544 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9098.90/001 3AC400V AC800mA 0062071 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9098.90/001 3AC400V AC8A 0059422 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9098.90/010 AC35-250V AC24A 0055545 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9098.90/011 3AC100-760V AC40A 0055546 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9098.90/011 3AC100-760V AC40A 0058925 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9098.90/011 3AC60-440V AC800mA 0063870 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9098.90/011 3AC60-440V AC8A 0059311 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9098.90/011 3AC60-440V AC8A 0059164 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9140.12 UNAC230V  5A UHAC230V 0060915 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9140.12 UNAC230V 40A UHAC230V 0060916 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9140.12/001 UN3AC400V 5A UH DC24V 0061363 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9140.12/001 UN3AC400V 5A UHAC230V 0060919 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9140.12/001 UN3AC400V40A UHAC230V 0060920 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9140.12/011 UN3AC400V 5A UHAC230V 0060921 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9140.12/011 UN3AC500V 5A UHAC230V 0064941 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9250.01/001 UH=DC24V        AC10A 0053014 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9250.01/001 UH=DC24V        AC25A 0053400 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9250.01/001 UH=DC24V        AC50A 0053386 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9250.02/001 UH=DC24V     2xAC 25A 0053403 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9250.03/001 UH=DC24V     3xAC  5A 0053404 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9250.03/001 UH=DC24V     3XAC 15A 0053277 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9251.11 AC110V 50/60HZ 10A 0055295 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9251.11 AC230V 50/60HZ 10A 0052267 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9251.11 AC230V 50/60HZ 20A 0052577 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9251.11 AC230V 50/60HZ 40A 0052269 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9251.11 AC400V 50/60HZ 10A 0053083 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9251.11 AC400V 50/60HZ 20A 0053434 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9251.11 AC400V 50/60HZ 40A 0053435 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9251.11 AC48V 50/60HZ 10A 0053773 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9251.11 AC48V 50/60HZ 20A 0056845 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9251.11/001 AC230V 50/60HZ 10A 0055796 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9251.11/001 AC230V 50/60HZ 20A 0055050 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9253.11 AC400V 12A 100MS 0057946 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9253.11 AC400V 20A 100MS 0060322 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9253.11 AC400V 4A 100MS 0062120 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9253.11/61 AC/DC24V 12A 100MS 0064650 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9253.11/61 AC/DC24V 20A 100MS 0064651 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9253.11/61 AC/DC24V 4A 100MS 0064653 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9253.11/61 AC/DC24V 4A 1S 0064652 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9253.11/61 AC/DC24V 4A 20MS 0064654 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9253.11/61 AC/DC24V 4A 50MS 0067622 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9253.11/61 AC220-240V 12A 100MS 0064655 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9253.11/61 AC220-240V 20A 100MS 0064656 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9253.11/61 AC220-240V 4A 100MS 0064657 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9253.11/61 AC220-240V 4A 20MS 0064658 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9253.11/61 DC24V 12A 20MS 0064659 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9253.11/61 DC24V 4A 20MS 0064660 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9255.11 UH AC/DC24V 12A 0059766 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9255.11 UH AC/DC24V 20A 0059884 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9255.11 UH AC/DC24V 4A 0059576 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9255.11 UH AC230V 4A 0063461 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9255.11 UH AC230V 4A 0059495 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9255.11 UH AC400V 4A 0060274 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9255.11/100 UH AC/DC24V 4A 0063057 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9255.11/61 UH AC/DC24V 4A 0064647 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9255.11/61 UH AC230V 12A 0066671 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BH9255.11/61 UH AC230V 4A 0064648 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI5910.03/00MF9 DC24V 0059003 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI5910.03/00MF9007 DC24V 0061748 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI5910.03/00MF9022 DC24V 0066203 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI5910.03/01MF9 DC24V 0059431 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI5910.03/01MF9014 DC24V 0062977 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI5910.22/00MF9 DC24V 0059002 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI5910.22/00MF9007 DC24V 0061749 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI5910.22/00MF9014 DC24V 0065826 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI5910.22/00MF9023 DC24V 0065181 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI5910.22/01MF9 DC24V 0059432 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI5928.47/100 DC24V 1-10S 0057069 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI6910.03/00MF9 DC24V 0062570 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI6910.03/00MF901 DC24V 0064460 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI6910.03/00MF910 DC24V 0063413 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI6910.03/01MF9 DC24V 0062572 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI6910.03/01MF901 DC24V 0064462 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI6910.03/01MF910 DC24V 0063415 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI6910.22/00MF9 DC24V 0062571 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI6910.22/00MF901 DC24V 0064461 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI6910.22/00MF910 DC24V 0063414 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI6910.22/00MF911 DC24V 0063419 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI6910.22/01MF9 DC24V 0062573 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI6910.22/01MF910 DC24V 0063416 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9023 UH AC115V+AC230V+DC24V 60A 0058503 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9023 UH AC400V 60A 0057302 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9023/100 UH AC115V+230V+DC24V 60A 0058936 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9023/100 UH AC400V 60A 0057143 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9023/200 UH AC400V 60A 0058722 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9023/300 AC400V 60A 0061130 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9025 3AC200-480V 50/60HZ 15KW 0054904 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38 3AC200-480V UH AC400V 0065874 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38 3AC200-480V UHAC230,DC24V 0054985 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38 3AC200-480V UHAC230,DC24V 0065080 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38 3AC200-480V UHAC230,DC24V 0055209 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38 3AC200-480V UHAC230,DC24V 0054984 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/001 3AC200-480V UH AC230V 0055322 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/001 3AC200-480V UH AC230V 0056196 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/001 3AC200-480V UH AC230V 0055321 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/001 3AC200-480V UH AC400V 0055733 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/001 3AC200-480V UH AC400V 0055943 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/001 3AC200-480V UH AC400V 0056360 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/010 3AC200-480V UH AC230V 0055325 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/010 3AC200-480V UH AC230V 0058038 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/010 3AC200-480V UH AC230V 0055324 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/011 3AC200-480V UH AC230V 0055326 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/011 3AC200-480V UH AC230V 0056307 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/011 3AC200-480V UH AC230V 0055412 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/011 3AC200-480V UH AC230V 0055250 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/011 3AC200-480V UH AC400V 0063759 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/101 3AC200-480V UH AC230V 0056985 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/101 3AC200-480V UH AC230V 0056986 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/101 3AC200-480V UH AC230V 0056984 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/101 3AC200-480V UH AC400V 0057062 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/101 3AC200-480V UH AC400V 0057051 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/101 3AC200-480V UH AC400V 0057061 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/111 3AC200-480V UH AC230V 0060228 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/131 3AC200-480V UH AC230V 0063673 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/131 3AC200-480V UH AC230V 0060055 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/131 3AC200-480V UH AC400V 0057487 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/131 3AC200-480V UH AC400V 0057468 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/131 3AC200-480V UH AC400V 0057486 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/200 3AC200-480V UH AC400V 0058812 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/201 3AC200-480V UH AC400V 0061889 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/210 3AC200-480V UH AC230V 0057034 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/231 3AC200-480V UH AC400V 0064921 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/231 3AC200-480V UH AC400V 0064842 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/231 3AC200-480V UH AC400V 0064841 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/300 3AC200-480V UH AC230V 0058558 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/300 3AC200-480V UH AC230V 0066492 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/310 3AC200-480V UH AC230V 0058708 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/400 3AC200-480V UH AC230V 0059111 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/501 3AC200-480V UH AC230V 0064757 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/501 3AC200-480V UH AC230V 0065808 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/501 3AC200-480V UH AC230V 0064950 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/511 3AC200-480V UH AC230V 0065837 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/511 3AC200-480V UH AC230V 0067172 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/600 3AC200-480V UH AC400V 0064971 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/710 3AC200-480V UH AC230V 0059104 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/800 3AC200-480V UH AC230V 0056247 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/800 3AC200-480V UH AC230V 0059307 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/800 3AC200-480V UH AC230V 0058234 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/801 3AC200-480V UH AC230V 0065228 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/810 3AC200-480V UH AC230V 0058967 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/810 3AC200-480V UH AC230V 0057950 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/810 3AC200-480V UH AC230V 0057592 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/812 3AC400V UH=intern 0060865 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/812 3AC400V UH=intern 0062873 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9028.38/900 AC100-480V UH AC230V 0058687 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9034 60A AC50/60HZ 230V 2-11S 0063054 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9034 60A AC50/60HZ 400V 2-11S 0062127 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9034 60A AC50/60HZ 400V 2-31S 0063139 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9034/800 60A AC50/60HZ 400V 1-10S 0067858 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9254.38     3AC400V 50/60Hz 12A 0059430 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BI9254.38/61  3AC400V 50/60Hz 12A 0064671 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BL5903.03/00000 AC110V 0053476 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BL5903.03/00000 AC230V 0053510 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BL5903.03/00020 AC230V 0054581 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BL5903.22/00000 AC110V 0053477 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BL5903.22/00000 AC230V 0053511 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BL5903.22/00020 AC230V 0054582 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BL5922.08/010 DC24V 0052430 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BL5922.08/011 DC24V 0052431 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BL5922.08/012 DC24V 0052432 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BL5922.08/013 DC24V 0054644 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BL5922.08/024 DC24V 0055564 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BL5922.08/031 DC24V 0056504 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BL5922.08/032 DC24V 0056470 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BL5922.08/034 DC24V 0055565 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BL5922.08/234 DC24V 0057366 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BL5922.16/001 DC24V 0057330 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BL9025 3AC200-480V 50/60HZ 11KW 0050957 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN3081.63 AC/DC24V 0044207 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN3081.63 AC/DC48V 0056722 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN3081.63 AC50/60HZ 110V 0044334 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN3081.63 AC50/60HZ 230V 0044214 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN3081.63 DC110V 0052803 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN3081.63/61 AC/DC24V 0048700 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN3081.63/61 AC50/60HZ 110V 0049497 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN3081.63/61 AC50/60HZ 115V 0055782 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN3081.63/61 AC50/60HZ 120V 0053306 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN3081.63/61 AC50/60HZ 230V 0048701 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5930.48 AC50/60HZ 110V 0041902 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5930.48 AC50/60HZ 127V 0056531 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5930.48 AC50/60HZ 230V 0041437 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5930.48 AC50/60HZ 240V 0054458 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5930.48 AC50/60HZ 24V 0041700 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5930.48 AC50/60HZ 48V 0042020 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5930.48 DC24V 0041438 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5930.48/203 AC50/60HZ 110V/ DC60V 0043384 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5930.48/203 AC50/60HZ 120V 0056657 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5930.48/203 AC50/60HZ 230V/DC110V 0041998 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5930.48/203 AC50/60HZ 240V 0045693 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5930.48/204 AC50/60HZ 110V/ DC60V 0044713 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5930.48/204 AC50/60HZ 115V/ DC60V 0055781 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5930.48/204 AC50/60HZ 120V 0057145 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5930.48/204 AC50/60HZ 230V/DC110V 0045350 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5930.48/204 AC50/60HZ 48V 0055884 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5930.48/204 DC220V 0057559 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5930.48/204 DC24V 0047617 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5930.48/204 DC48V 0054491 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5983.53 AC50/60HZ 110V 0031883 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5983.53 AC50/60HZ 127V 0031884 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5983.53 AC50/60HZ 230V 0031885 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5983.53 AC50/60HZ 240V 0031886 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5983.53 AC50/60HZ 24V 0031881 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5983.53 AC50/60HZ 42V 0035463 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5983.53 AC50/60HZ 48V 0031882 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5983.53 DC110V 0047636 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5983.53 DC24V 0032155 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5983.53 DC48V 0045676 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5983.53/104 AC50/60HZ 110V 0045535 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5983.53/104 AC50/60HZ 230V 0038446 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5983.53/104 DC110V 0053494 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5983.53/104 DC24V 0038447 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5983.53/110 AC50/60HZ 230V 0040251 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5983.53/110 DC24V 0040845 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5983.53/200 AC50/60HZ 110V 0057024 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5983.53/200 AC50/60HZ 127V 0045428 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5983.53/200 AC50/60HZ 230V 0035861 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5983.53/200 AC50/60HZ 48V 0056721 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5983.53/200 DC24V 0040746 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5983.53/61 AC50/60HZ 110V 0046749 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5983.53/61 AC50/60HZ 127V 0046226 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5983.53/61 AC50/60HZ 230V 0053003 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN5983.53/61 DC24V 0047292 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN9011 3AC230/400V 4/7,5KW 0045244 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN9011 3AC230/400V 5,5/11KW 0049407 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN9011 3AC480V 7,5KW 0045695 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN9011 3AC500V 3,3KW 0047959 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN9011 3AC500V 7,5KW 0051355 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN9011 3AC550V 3,3KW 0050171 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN9011 3AC550V 5,5KW 0058706 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN9011 3AC575V 3,3KW 0055001 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN9011 3AC600V 4KW 0050816 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN9011 3AC600V 5,5KW 0058707 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN9011 3AC690V 5,5KW 0049699 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN9011 3AC690V 7,5KW 0052523 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN9034 25A AC50/60HZ 400V 15S 0057148 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN9034 36A AC50/60HZ 400V 15S 0061980 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN9034/0010 25A AC50/60HZ 400V 15S 0059742 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN9034/0100 25A AC50/60HZ 400V 15S 0057253 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN9034/0100 25A AC50/60HZ 400V 60S 0057693 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN9034/1000 25A UN=AC575V UH=AC230V 0058460 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN9034/1000 25A UN=AC575V UH=AC24V 0057287 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN9034/1010 25A UN=AC575V UH=AC230V 0067803 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BN9034/1100 25A UN=AC575V UH=AC230V 0058866 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/100 DC24V 0,1-1S 0045606 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/100 DC24V 0,3-3S 0045976 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/100 DC24V 0,5-5S 0043379 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/100 DC24V 1-10S 0045883 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/100/61 DC24V 0,3-3S 0051163 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/100/61 DC24V 1-10S 0047478 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/124 DC24V+AC110V 0,1-1S 0047298 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/124 DC24V+AC110V 0,3-3S 0052828 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/124 DC24V+AC110V 0,5-5S 0044433 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/124 DC24V+AC110V 1-10S 0043780 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/124 DC24V+AC230V 0,1-1S 0041577 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/124 DC24V+AC230V 0,3-3S 0041510 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/124 DC24V+AC230V 0,5-5S 0041635 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/124 DC24V+AC230V 1-10S 0040430 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/124 DC24V+AC24V 0,3-3S 0048114 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/124 DC24V+AC24V 0,5-5S 0056627 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/124 DC24V+AC24V 1-10S 0044904 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/124 DC24V+AC42V 1-10S 0050634 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/124 DC24V+AC48V 0,5-5S 0049351 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/124 DC24V+AC48V 1-10S 0055614 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/124/61 DC24V+AC110V ,3-3S 0053432 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/124/61 DC24V+AC110V ,5-5S 0048246 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/124/61 DC24V+AC110V 1-10S 0049140 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/124/61 DC24V+AC230V ,1-1S 0048698 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/124/61 DC24V+AC230V ,5-5S 0051663 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/200 DC24V 10S 0046682 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/200 DC24V 1S 0041958 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/200 DC24V 3S 0047096 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/205 DC24V 3S 0056867 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/224 DC24V+AC110V 10S 0055204 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/224 DC24V+AC110V 3S 0054926 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/224 DC24V+AC230V 10S 0040506 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/224 DC24V+AC230V 1S 0043752 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/224 DC24V+AC230V 3S 0043959 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/224 DC24V+AC230V 5S 0044641 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/224 DC24V+AC240V 1S 0054120 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/400 DC24V 0,1-1S 0047897 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/400 DC24V 0,3-3M 0044722 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/400 DC24V 0,3-3S 0047956 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/400 DC24V 0,5-5M 0044723 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/400 DC24V 1-10M 0044724 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/400 DC24V 1-10S 0053856 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/400 DC24V 3-30S 0044720 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/400 DC24V 6-60S 0044721 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/424 DC24V+AC110V 0,3-3M 0045070 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/424 DC24V+AC110V 1-10M 0045069 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/424 DC24V+AC110V 1-10S 0049737 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/424 DC24V+AC110V 3-30S 0045071 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/424 DC24V+AC110V 6-60S 0048265 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/424 DC24V+AC230V 0,1-1S 0049829 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/424 DC24V+AC230V 0,3-3M 0044732 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/424 DC24V+AC230V 0,3-3S 0048332 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/424 DC24V+AC230V 0,5-5M 0044733 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/424 DC24V+AC230V 1-10M 0044734 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/424 DC24V+AC230V 1-10S 0048185 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/424 DC24V+AC230V 1-30S 0045476 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/424 DC24V+AC230V 3-30S 0044730 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/424 DC24V+AC230V 6-60S 0044731 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/424 DC24V+AC240V 3-30S 0044735 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/424 DC24V+AC24V 0,5-5M 0053784 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/424 DC24V+AC24V 6-60S 0047883 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.47/524 DC24V+AC230V 3M 0055638 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.61 DC24V 0044962 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.61/024 DC24V+AC110V 0040672 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.61/024 DC24V+AC127V 0046194 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.61/024 DC24V+AC230V 0040375 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.61/024 DC24V+AC240V 0044964 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.61/024 DC24V+AC24V 0041264 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.61/024 DC24V+AC48V 0044963 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.61/024/61 DC24V+AC120V 0053461 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.61/024/61 DC24V+AC127V 0049611 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.61/024/61 DC24V+AC230V 0048696 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.61/024/61 DC24V+AC240V 0049492 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.61/024/61 DC24V+AC24V 0049490 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.61/024/61 DC24V+AC48V 0049491 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.61/324 DC24V+AC110V 0043145 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.61/324 DC24V+AC230V 0043265 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.61/324/61 DC24V+AC127V 0052393 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.62 DC24V 0046910 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.62/024 DC24V+AC230V 0046909 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.62/024 DC24V+AC240V 0052948 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.62/024/61 DC24V+AC230V 0048697 DOLD Vietnam ANS Vietnam
BO5988.62/61 DC24V 0061687 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CA3056.01 AC/DC110V 0041926 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CA3056.01 AC/DC12V 0041615 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CA3056.01 AC/DC24V 0041412 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CA3056.01 AC/DC48V 0041033 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CA3056.01 AC50/60HZ 110-130V 0040754 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CA3056.01 AC50/60HZ 220-240V 0040843 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CA3056.01/001 AC/DC24V 0041404 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CA3056.01/001 AC/DC48V 0041405 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CA3056.01/001 AC50/60HZ 110-130V 0051193 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CA3056.01/001 AC50/60HZ 220-240V 0037443 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CA3056.01/074 AC180-254V 0043912 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CA3056.01/075 AC/DC24V 0046138 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CA3056.01/100 AC/DC24V 0041406 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CA3056.01/100 AC/DC48V 0043227 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CA3056.01/100 AC50/60HZ 220-240V 0045321 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CA3056.01/101 AC/DC24V 0041407 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CA3056.01/101 AC50/60HZ 110-130V 0040618 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CA3056.01/101 AC50/60HZ 220-240V 0037444 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CA3056.05 AC/DC12V 0043016 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CA3056.05 AC/DC24V 0041408 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CA3056.05 AC50/60HZ 220-240V 0043555 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CA3056.05/001 AC/DC24V 0041409 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CA3056.05/001 AC50/60HZ 220-240V 0037441 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CA3056.05/100 AC/DC24V 0041410 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CA3056.05/101 AC50/60HZ 220-240V 0037442 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CB3056.02 AC/DC110V 0039796 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CB3056.02 AC/DC24V 0038524 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CB3056.02 AC50/60HZ 220-240V 0041100 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CB3056.02/001 AC/DC24V 0037462 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CB3056.02/001 AC50/60HZ 220-240V 0037339 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CB3056.02/100 AC/DC24V 0041237 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CB3056.02/100 AC50/60HZ 220-240V 0049160 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CB3056.02/101 AC/DC24V 0049823 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CB3056.02/101 AC50/60HZ 220-240V 0052276 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CB3056.11 AC/DC24V 0038525 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CB3056.11 AC50/60HZ 110-130V 0039797 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CB3056.11 AC50/60HZ 220-240V 0039937 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CB3056.11/001 AC/DC24V 0037463 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CB3056.11/001 AC50/60HZ 220-240V 0037340 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CB3056.11/100 AC/DC24V 0039124 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CB3056.11/100 AC/DC60V 0044067 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CB3056.11/100 AC220-240V 0055869 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CB3056.11/101 AC/DC110V 0045363 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CB3056.11/101 AC/DC24V 0049824 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CB3056.11/101 AC50/60HZ 220-240V 0039125 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CB3056.11/201 AC50/60HZ 220-240V 0045374 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CB3057.11 AC/DC24V 0045545 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CB3057.11 AC220-240V 0045913 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CC3056.12/010 AC/DC24V 0040091 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CC3056.12/010 AC110-130V 0057772 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CC3056.12/010 AC220-240V 0045594 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CC3056.12/011 AC/DC24V 0040257 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CC3056.12/011 AC220-240V 0040449 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CC3056.12/110 AC/DC24V 0040364 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CC3056.12/110 AC110-130V 0048174 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CC3056.12/110 AC220-240V 0052478 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CC3056.12/111 AC/DC24V 0054209 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CC3056.12/111 AC110-130V 0051444 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CC3056.12/111 AC220-240V 0052596 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CC3056.12/211 AC220-240V 0045376 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CD7839.65/100 AC115V 0,5-5S 0045086 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CD7839.65/100 AC220-240V 0,5-5S 0037582 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CD7839.65/100 AC220-240V 1-10S 0044522 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CD7839.65/100 AC220-240V 3-30S 0037583 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CD7839.71 AC220-240V 1-10S 0044870 DOLD Vietnam ANS Vietnam
CD7839.71 AC220-240V 15-300S 0046595 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.21 AC50/60HZ 110V 0,2-6H 0044590 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.21 AC50/60HZ 110V 0,2-6M 0006826 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.21 AC50/60HZ 110V 2-60M 0006827 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.21 AC50/60HZ 110V 2-60S 0006825 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.21 AC50/60HZ 230V 0,2-6H 0006840 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.21 AC50/60HZ 230V 0,2-6M 0006838 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.21 AC50/60HZ 230V 0,2-6S 0006836 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.21 AC50/60HZ 230V 0,4-12H 0037066 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.21 AC50/60HZ 230V 2-60H 0006841 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.21 AC50/60HZ 230V 2-60M 0000545 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.21 AC50/60HZ 230V 2-60M 0006839 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.21 AC50/60HZ 230V 2-60S 0006837 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.21 AC50/60HZ 240V 0,2-6H 0000546 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.21 AC50/60HZ 240V 0,2-6M 0000544 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.21 AC50/60HZ 240V 0,2-6S 0000542 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.21 AC50/60HZ 240V 2-60S 0000543 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.21 AC50/60HZ 24V 0,2-6M 0006820 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.21 AC50/60HZ 24V 2-60M 0006821 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.21/60 AC50/60HZ 115V 0,2-6M 0036713 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.21/60 AC50/60HZ 115V 2-60M 0036714 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.21/60 AC50/60HZ 115V 2-60S 0036712 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.21/60 AC50/60HZ 240V 2-60M 0056294 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.22 AC50/60HZ 230V 0,2-60S 0062979 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.22 AC50/60HZ 230V 0,2-6H 0023460 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.22 AC50/60HZ 230V 0,2-6M 0012413 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.22 AC50/60HZ 230V 0,2-6S 0062978 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.22 AC50/60HZ 230V 0,4-12H 0012781 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.22 AC50/60HZ 230V 0,8-24H 0012782 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.22 AC50/60HZ 230V 2-60M 0033930 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.22 AC50/60HZ 24V 2-60S 0025850 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.22/034 AC50/60HZ 230V 26H/2H 0008113 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.22/034 AC50/60HZ 230V 60M/5M 0055095 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.22/034 AC50/60HZ 230V 6H/30M 0054874 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.22/034 AC50/60HZ230V 120M/6M 0008112 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.22/034 AC50/60HZ230V 12H/36M 0055916 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.22/034 AC50/60HZ230V 60H/5H 0022002 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.32 AC50/60HZ 110V 0,2-6M 0053213 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.32 AC50/60HZ 110V 2-60S 0045543 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.32 AC50/60HZ 230V 0,2-6H 0017145 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.32 AC50/60HZ 230V 0,2-6M 0011456 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.32 AC50/60HZ 230V 0,2-6S 0012626 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.32 AC50/60HZ 230V 2-60H 0025431 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.32 AC50/60HZ 230V 2-60M 0013407 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.32 AC50/60HZ 230V 2-60S 0020218 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.32 AC50/60HZ 240V 0,2-6M 0035256 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.32 AC50/60HZ 240V 0,2-6S 0035461 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.32 AC50/60HZ 24V 0,2-6M 0031206 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.32 AC50/60HZ 24V 2-60M 0035185 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.32 AC50/60HZ 24V 2-60S 0053852 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7610.32/010 AC50/60HZ 220V 16M 0029864 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.21/012 50/60HZ 110V,15-1000S 0025972 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.21/012 50/60HZ 115V,15-1000S 0025849 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.21/012 50/60HZ 230V 0,2S-60H 0020545 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.21/012 50/60HZ 230V,15-1000S 0004232 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.21/012 50/60HZ230V 0,15S-30H 0015816 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.21/042 M220V50HZKM48VG 30H 0030562 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.22/011 50/60HZ 230V 0,2S-60H 0008822 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.22/011 50/60HZ 230V,15-1000S 0012837 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.22/035 50/60HZ 230V 0,2S-60H 0015532 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.22/035 50/60HZ 230V0,15S-30H 0033693 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32 AC50/60HZ 110V 0,15-1000S 0004239 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32 AC50/60HZ 110V 0,15S-30H 0004240 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32 AC50/60HZ 110V 0,2S-60H 0004241 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32 AC50/60HZ 115V 0,15-1000S 0019322 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32 AC50/60HZ 115V 0,15-1000S 0036905 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32 AC50/60HZ 115V 0,15S-30H 0032023 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32 AC50/60HZ 115V 0,2S-60H 0017690 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32 AC50/60HZ 120V 0,15-1000S 0031790 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32 AC50/60HZ 120V 0,15S-30H 0036171 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32 AC50/60HZ 127V 0,15-1000S 0004242 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32 AC50/60HZ 127V 0,15S-30H 0004243 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S 0004245 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32 AC50/60HZ 230V 0,15S-30H 0004246 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H 0004247 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32 AC50/60HZ 240V 0,15-1000S 0004248 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32 AC50/60HZ 240V 0,15S-30H 0004249 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32 AC50/60HZ 240V 0,2S-60H 0004250 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32 AC50/60HZ 24V 0,15-1000S 0004233 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H 0004234 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32 AC50/60HZ 24V 0,2S-60H 0004235 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32 AC50/60HZ 400V 0,15S-30H 0013769 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32 AC50/60HZ 42V 0,15-1000S 0004236 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32 AC50/60HZ 42V 0,15S-30H 0004237 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32 AC50/60HZ 48V 0,15-1000S 0046564 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32 AC50/60HZ 48V 0,15S-30H 0018703 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32 AC50/60HZ 48V 0,2S-60H 0031142 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/002 50/60HZ 24V 0,15S-30H 0034149 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/007 AC50/60HZ230V ,2S-60H 0056685 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/030 50/60HZ 230V 0,2S-60H 0010935 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/030 50/60HZ 230V0,15S-30H 0031600 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/041 50/60HZ 230V0,15S-30H 0044134 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/044 50/60HZ 230V,15-1000S 0054734 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/044 50/60HZ 230V0,15S-30H 0031412 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/100 50/60HZ 110V 0,2S-60H 0036659 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/100 50/60HZ 110V,15-1000S 0033000 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/100 50/60HZ 110V0,15S-30H 0028813 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/100 50/60HZ 230V 0,2S-60H 0008209 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/100 50/60HZ 230V,15-1000S 0011872 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/100 50/60HZ 230V0,15S-30H 0011873 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/100 50/60HZ 240V 0,2S-60H 0029776 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/100 50/60HZ 240V,15-1000S 0032837 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/100 50/60HZ 240V0,15S-30H 0020695 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/100 50/60HZ 24V ,15-1000S 0012754 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/100 50/60HZ 24V 0,15S-30H 0012755 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/100 50/60HZ 24V 0,2S-60H 0012756 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/100 50/60HZ 42V 0,15S-30H 0002910 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/100 50/60HZ 48V 0,15S-30H 0025594 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/101 50/60HZ 110V 0,2S-60H 0059486 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/101 50/60HZ 230V 0,2S-60H 0008258 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/101 50/60HZ 240V 0,2S-60H 0029554 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/60 50/60HZ 110V 0,15S-30H 0052115 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/60 50/60HZ 115V ,15-1000S 0025729 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/60 50/60HZ 230V ,15-1000S 0026365 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/60 50/60HZ 230V 0,15S-30H 0037438 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/60 50/60HZ 230V 0,2S-60H 0040448 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616.32/60 AC50/60HZ 110V 60M 0036765 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616/002 50/60HZ 230V 0,2S-60H 0048545 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7616/043 M 24V KM 220V ,15-1000S 0030702 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7666.21 AC50/60HZ 110V 0,15-1000S 0021300 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7666.21 AC50/60HZ 110V 0,15S-30H 0011976 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7666.21 AC50/60HZ 110V 0,2S-60H 0015748 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7666.21 AC50/60HZ 115V 0,15-1000S 0023664 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7666.21 AC50/60HZ 127V 0,15S-30H 0016854 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7666.21 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S 0008259 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7666.21 AC50/60HZ 230V 0,15S-30H 0008260 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7666.21 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H 0008261 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7666.21 AC50/60HZ 240V 0,15-1000S 0032614 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7666.21 AC50/60HZ 240V 0,15S-30H 0020410 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7666.21 AC50/60HZ 240V 0,2S-60H 0031112 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7666.21 AC50/60HZ 24V 0,15S-1000S 0010194 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7666.21 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H 0010195 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7666.21 AC50/60HZ 24V 0,2S-60H 0010196 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7666.21 AC50/60HZ 42V 0,15S-30H 0056576 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7666.21 AC50/60HZ 48V 0,15S-30H 0036511 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7666.21 AC50/60HZ 60V 0,15S-30H 0029302 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7666.21/026 AC M110V/KM220V 1000S 0012784 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7666.21/031 50/60HZ 110V ,15S-30H 0012441 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7666.21/031 50/60HZ 230V ,15S-30H 0012442 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7666.21/031 50/60HZ 230V 0,2S-60H 0041963 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7666.21/031 50/60HZ 240V ,15S-30H 0033911 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7666.21/033 50/60HZ 230V 3-60H 0063143 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7666.21/036 50/60HZ 230V 0,2S-60H 0019607 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7666.21/041 50/60HZ 230V ,15S-30H 0025234 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7666.21/045 50/60HZ 230V ,15S-30H 0040451 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.32 AC50/60HZ 230V 0,01-9,99S 0061812 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.32 AC50/60HZ 230V 0,1-99,9S 0061811 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.32 AC50/60HZ 230V 1-9999S 0064247 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.32 AC50/60HZ 230V 1-999M 0064915 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.32 AC50/60HZ 230V 1-999S 0061568 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.32 DC24V 0,01-9,99S 0064840 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.32 DC24V 0,1-99,9S 0062860 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.32 DC24V 0,1-999,9S 0063885 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.32 DC24V 1-999M 0061538 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.32 DC24V 1-999S 0063873 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 AC50/60HZ 110V 0,01-9,99S 0040997 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 AC50/60HZ 110V 1-999M 0044905 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 AC50/60HZ 230V ,01-99,99M 0038276 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 AC50/60HZ 230V ,01-99,99S 0037710 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 AC50/60HZ 230V 0,01-0,99S 0032693 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 AC50/60HZ 230V 0,01-9,99S 0032978 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 AC50/60HZ 230V 0,1-9,9M 0048616 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 AC50/60HZ 230V 0,1-9,9S 0041162 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 AC50/60HZ 230V 0,1-99,9M 0035296 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 AC50/60HZ 230V 0,1-99,9S 0034650 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 AC50/60HZ 230V 0,1-999,9M 0043431 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 AC50/60HZ 230V 0,1-999,9S 0039922 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 AC50/60HZ 230V 1-9999M 0032284 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 AC50/60HZ 230V 1-9999S 0033542 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 AC50/60HZ 230V 1-999M 0045201 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 AC50/60HZ 230V 1-999S 0034652 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 AC50/60HZ 230V 1-99M 0036039 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 AC50/60HZ 230V 1-99S 0049535 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 AC50/60HZ 240V 0,1-9,9S 0051757 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 AC50/60HZ 240V 0,1-99,9S 0059348 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 AC50/60HZ 240V 1-999M 0057846 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 AC50/60HZ 240V 1-999S 0047294 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 AC50/60HZ 24V 0,01-0,99S 0045099 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 AC50/60HZ 24V 0,1-999,9S 0046871 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 AC50/60HZ 42V 0,01-9,99S 0034183 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 DC24V 0,01-0,99S 0055651 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 DC24V 0,01-9,99M 0044006 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 DC24V 0,01-9,99S 0035146 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 DC24V 0,01-99,99S 0041642 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 DC24V 0,1-9,9S 0034439 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 DC24V 0,1-99,9M 0044710 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 DC24V 0,1-99,9S 0033718 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 DC24V 0,1-999,9S 0061366 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 DC24V 1-9999S 0044500 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 DC24V 1-999M 0041900 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 DC24V 1-999S 0045027 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 DC24V 1-99M 0033502 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC7801.81 DC24V 1-99S 0044551 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 AC50/60HZ 110V 0,01-0,99S 0006463 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 AC50/60HZ 110V 0,1-9,9S 0020002 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 AC50/60HZ 110V 1-99S 0041059 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 AC50/60HZ 230V 0,01-0,99S 0006465 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 AC50/60HZ 230V 0,1-9,9H 0006391 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 AC50/60HZ 230V 0,1-9,9M 0006389 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 AC50/60HZ 230V 0,1-9,9S 0006387 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 AC50/60HZ 230V 0,1-999,9M 0041157 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 AC50/60HZ 230V 0,1-999,9S 0006469 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 AC50/60HZ 230V 1-99H 0006392 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 AC50/60HZ 230V 1-99M 0006390 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 AC50/60HZ 230V 1-99S 0006388 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 AC50/60HZ 240V 0,1-999,9S 0040387 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 AC50/60HZ 24V 0,01-0,99S 0006461 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 AC50/60HZ 24V 0,1-9,9S 0019996 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 AC50/60HZ 24V 0,1-999,9M 0041183 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 AC50/60HZ 24V 0,1-999,9S 0020000 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 AC50/60HZ 24V 1-99M 0020001 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 AC50/60HZ 24V 1-99S 0019997 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 AC50/60HZ 42V 0,01-0,99S 0031299 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 AC50/60HZ110V ,001-9,999S 0020003 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 AC50/60HZ110V 0,01-99,99S 0013898 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 AC50/60HZ230V ,001-9,999S 0017169 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 AC50/60HZ230V 0,01-99,99H 0006478 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 AC50/60HZ230V 0,01-99,99M 0006473 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 AC50/60HZ230V 0,01-99,99S 0007071 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 AC50/60HZ240V ,001-9,999S 0006468 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 AC50/60HZ240V 0,01-99,99M 0040388 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 DC24V 0,001-9,999S 0006484 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 DC24V 0,01-0,99S 0006481 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 DC24V 0,01-99,99M 0006488 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 DC24V 0,01-99,99S 0007072 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 DC24V 0,1-9,9S 0006482 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 DC24V 0,1-999,9S 0006485 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 DC24V 1-99H 0055971 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 DC24V 1-99M 0006487 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81 DC24V 1-99S 0006483 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/03 AC50/60HZ 230V 1-99H 0006477 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/03 AC50/60HZ 230V 1-99M 0006472 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/03 AC50/60HZ 230V 1-99S 0006467 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/03 AC50/60HZ 230V 99,99H 0006479 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/03 AC50/60HZ 230V 99,99M 0006474 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/03 AC50/60HZ 230V 99,99S 0009565 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/03 AC50/60HZ 230V 999,9M 0034194 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/03 AC50/60HZ 230V 999,9S 0006470 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/03 AC50/60HZ 24V 1-9,9M 0038128 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/03 AC50/60HZ 24V 1-99S 0041486 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/03 AC50/60HZ 24V 99,99M 0050065 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/03 AC50/60HZ230V 0,1-9,9H 0006476 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/03 AC50/60HZ230V 0,1-9,9S 0006466 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/03 DC24V 0,01-0,99S 0045231 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/03 DC24V 0,01-99,99H 0060398 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/03 DC24V 0,01-99,99M 0004282 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/03 DC24V 0,01-99,99S 0004280 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/03 DC24V 0,01-999,9S 0004281 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/03 DC24V 0,1-9,9M 0004278 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/03 DC24V 0,1-9,9S 0004276 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/03 DC24V 0,1-999,9M 0014027 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/03 DC24V 1-99H 0020820 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/03 DC24V 1-99M 0004279 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/03 DC24V 1-99S 0004277 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/05 50/60HZ230V 0,1-999,9S 0016127 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/05 AC50/60HZ 230V 9,999S 0018628 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/05 AC50/60HZ 230V 9,9S 0047743 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/05 AC50/60HZ 230V 99,99S 0020603 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/05 DC24V 0,001-9,999S 0019368 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/05 DC24V 0,01-0,99S 0027200 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/05 DC24V 0,01-99,99M 0035208 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/05 DC24V 0,01-99,99S 0023164 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/05 DC24V 0,1-9,9M 0031227 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/05 DC24V 0,1-9,9S 0027264 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/05 DC24V 0,1-999,9M 0067056 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/05 DC24V 1-99S 0019880 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/06 AC50/60HZ 230V 999,9S 0029859 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/06 AC50/60HZ 240V 99,99S 0040220 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/06 DC24V 0,01-99,99H 0029684 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/110 AC50/60HZ 110V 99,99M 0040195 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/110 AC50/60HZ 110V 99,99S 0025838 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/110 AC50/60HZ 230V 99,99M 0023650 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/110 AC50/60HZ 230V 99,99S 0023531 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/110 AC50/60HZ 230V 999,9S 0027725 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/110 AC50/60HZ 240V 99,99S 0040002 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/110 DC24V 0,01-99,99M 0025670 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/110 DC24V 0,01-99,99S 0029874 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.81/112 AC50/60HZ 230V 99,99S 0024974 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ 110V 0,01-0,99S 0006495 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ 110V 0,1-9,9S 0016091 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ 127V 0,01-0,99S 0006496 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ 127V 0,1-9,9S 0032537 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ 230V 0,01-0,99S 0006497 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ 230V 0,1-9,9H 0060216 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ 230V 0,1-9,9S 0006498 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ 230V 0,1-999,9M 0021430 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ 230V 0,1-999,9S 0006502 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ 230V 1-9,9M 0006503 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ 230V 1-99M 0006504 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ 230V 1-99S 0006499 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ 240V 0,01-0,99S 0066209 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ 240V 0,1-9,9S 0047568 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ 240V 0,1-999,9S 0037563 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ 24V 0,01-99,99H 0019863 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ 24V 0,01-99,99M 0020007 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ 24V 0,01-99,99S 0017500 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ 24V 0,1-9,9S 0005993 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ 24V 0,1-999,9M 0028815 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ 24V 0,1-999,9S 0010745 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ 42V 0,1-9,9S 0047041 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ110V ,001-9,999S 0019571 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ110V 0,01-99,99S 0013459 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ127V 0,01-99,99S 0047789 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ230V ,001-9,999S 0006500 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ230V 0,01-99,99H 0006508 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ230V 0,01-99,99M 0006505 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ230V 0,01-99,99S 0006501 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ240V ,001-9,999S 0033395 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 AC50/60HZ240V 0,01-99,99S 0023584 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 DC24V 0,001-9,999S 0019133 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 DC24V 0,01-0,99S 0006510 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 DC24V 0,01-99,99H 0001189 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 DC24V 0,01-99,99M 0017573 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 DC24V 0,01-99,99S 0008036 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 DC24V 0,1-9,9M 0016422 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 DC24V 0,1-9,9S 0013172 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 DC24V 0,1-999,9M 0060991 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 DC24V 0,1-999,9S 0009264 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 DC24V 1-99M 0020090 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82 DC24V 1-99S 0015699 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82/03 50/60HZ 24V 0,1-999,9S 0013372 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82/03 AC50/60HZ 110V 9,9S 0024993 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82/03 AC50/60HZ 110V 99,99S 0025278 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82/03 AC50/60HZ 110V 999,9S 0024276 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82/03 AC50/60HZ 127V 99,99S 0039941 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82/03 AC50/60HZ 127V 999,9S 0039942 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82/03 AC50/60HZ 230V 1-99H 0050624 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82/03 AC50/60HZ 230V 9,9S 0006548 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82/03 AC50/60HZ 230V 99,99H 0013136 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82/03 AC50/60HZ 230V 99,99M 0005818 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82/03 AC50/60HZ 230V 99,99S 0000498 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82/03 AC50/60HZ 230V 999,9M 0053989 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82/03 AC50/60HZ 230V 999,9S 0006475 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82/03 AC50/60HZ 240V 99,99M 0036096 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82/03 AC50/60HZ 240V 99,99S 0024195 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82/03 AC50/60HZ 24V 99,99M 0013373 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82/03 AC50/60HZ 24V 99,99S 0026107 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82/03 AC50/60HZ 42V 1-99H 0032964 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82/03 AC50/60HZ 42V 1-99M 0029798 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82/03 AC50/60HZ 42V 1-99S 0032963 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82/03 DC24V 0,01-99,99S 0005701 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82/03 DC24V 0,1-9,9S 0049233 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82/03 DC24V 0,1-999,9S 0048814 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82/03 DC24V 1-99M 0007177 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.82/03 DC24V 1-99S 0039340 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95 AC230V 0,01-99,99S 0015768 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95 AC50/60HZ 230V 0,01-0,99S 0027958 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95 AC50/60HZ 230V 0,1-9,9S 0028475 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95 AC50/60HZ 230V 1-99S 0044474 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95 AC50/60HZ 24V 0,1-9,9S 0037344 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95 DC24V 0,001-9,999S 0002163 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95 DC24V 0,01-0,99S 0002162 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95 DC24V 0,01-99,99H 0055915 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95 DC24V 0,01-99,99M 0014997 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95 DC24V 0,01-99,99S 0008726 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95 DC24V 0,1-9,9S 0017192 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95 DC24V 0,1-999,9S 0020571 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95 DC24V 1-99H 0046552 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95 DC24V 1-99S 0020703 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95/03 AC50/50HZ 24V 99,99S 0032128 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95/03 AC50/60HZ 230V 99,99S 0015062 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95/03 AC50/60HZ 24V 0,1-9,9S 0047753 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95/03 DC24V 0,01-0,99S 0043466 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95/03 DC24V 0,01-99,99H 0046072 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95/03 DC24V 0,01-99,99S 0008731 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95/03 DC24V 0,1-9,9S 0024636 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95/03 DC24V 0,1-999,9S 0017013 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95/03 DC24V 1-99S 0023182 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95/05 AC50/60HZ 230V 0,99S 0022172 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95/05 AC50/60HZ 230V 9,999S 0027597 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95/05 AC50/60HZ 230V 999,9S 0035210 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95/05 AC50/60HZ 24V 0,99S 0031951 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95/05 DC24V 0,001-9,999S 0019801 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95/05 DC24V 0,01-0,99S 0018746 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95/05 DC24V 0,01-99,99S 0013374 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9621.95/05 DC32V 0,01-0,99S 0040502 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9901.32 AC50/60HZ 110V 0,05-1S 0044886 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9901.32 AC50/60HZ 127V 0,5-10M 0036822 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9901.32 AC50/60HZ 230V 0,05-1S 0016638 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9901.32 AC50/60HZ 230V 0,15-3H 0036694 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9901.32 AC50/60HZ 230V 0,15-3S 0015669 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9901.32 AC50/60HZ 230V 0,5-10H 0005649 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9901.32 AC50/60HZ 230V 0,5-10M 0021035 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9901.32 AC50/60HZ 230V 0,5-10S 0015087 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9901.32 AC50/60HZ 230V 1,5-30H 0022943 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9901.32 AC50/60HZ 230V 1,5-30M 0016663 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9901.32 AC50/60HZ 230V 1,5-30S 0015088 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9901.32 AC50/60HZ 230V 15-300S 0018941 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9901.32 AC50/60HZ 230V 3-60M 0015089 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9901.32 AC50/60HZ 230V 3-60S 0041847 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9901.32 AC50/60HZ 230V 5-100H 0033074 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9901.32 AC50/60HZ 230V 5-100S 0016734 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9901.32 AC50/60HZ 240V 0,15-3S 0031401 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9901.32 AC50/60HZ 240V 0,5-10H 0039644 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9901.32 AC50/60HZ 240V 1,5-30S 0031402 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9901.32 AC50/60HZ 24V 0,5-10M 0038329 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9901.32 AC50/60HZ 24V 3-60M 0030062 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9901.32 DC24V 0,05-1S 0021454 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9901.32 DC24V 0,15-3H 0022259 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9901.32 DC24V 0,15-3S 0016621 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9901.32 DC24V 0,5-10H 0050091 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9901.32 DC24V 0,5-10M 0014085 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9901.32 DC24V 0,5-10S 0021185 DOLD Vietnam ANS Vietnam
EC9901.32 DC24V 1,5-3