ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”

 Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0902 337 066 <(@^@)> Ms Diệu

I email I           dieu.ans@ansvietnam.com
website 1I     http://thietbitudong.org/

website 2I     http://tudonghoaans.com/


Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

 

Brand

Code and Description

Baumuller Vietnam

505350
Inverter BM4135-ST0-00300-03 Without Cards
Producer no: 00392016

Baumuller Vietnam

505350
Inverter BM4135-ST0-00300-03 without cards
Producer no: 00392016

Baumuller Vietnam

21706480
Item no: 528592E
Motor DSD2-100LO64W-30-54-ABA-KNT-K-AN-O-110 37kW
Producer no: 00449678E

Baumuller Vietnam

528161E
Motor GNA 225 LN - 180kW
Producer no.: 00325521E

Baumuller Vietnam

507124
Inverter BM3411-L3FB-ACCB
Producer no: 00380114

Baumuller Vietnam

10300290
Item no: 516975
Motor GNF 160 LN
Factory no: EGNRA16L24001
Producer no: 00314517

Baumuller Vietnam

As serial no: 312007568
00418702- SET BM4412-ST1-01700-0308-1
Inverter Unit
Producer no. : 00418702

Baumuller Vietnam

20621699-20621700
Item no: 528515E
Motor DSG 45 L 35, 1.4kW
Producer no: 00303159E

Baumuller Vietnam

528383E
Motor DSG 56 L 35 -2.6Kw
Producer no: 00261588E

Baumuller Vietnam

30039653 & 30133135
Item no: 454701E
00302161 - BUS 6-VC-EC-0022-0013-0000-0000

Baumuller Vietnam

00261593
Item No.: DS71S35 (DS 71 S 35) - with alternativ encoder SFS 60
- with alternativ encoder SFS 60

Baumuller Vietnam

Part no: 528171
AC motor as serial number 21737679
Motor DSD2-100LO65U-20-54-AOB-MNP-K-AN-0+DA1 9.4kW
Producer no: 00466785

Baumuller Vietnam

504887
Brake 08.P1.320-0387 30 Nm 24 V
Producer no: 00371170

Baumuller Vietnam

530113
Assy, Cable 3 * 2 * 0,25  red

Baumuller Vietnam

394732
Brush Bridge
Factory no: 18016574
Producer no: 00322711

Baumuller Vietnam

00391605
Product code: GDM009K-44U6802 0462/0355X1
Disc Motor ; Drawing no: M009K005A
Torque M= 0,07Nm; Speed n=6750 1/min
Power P=53W (S3-60%); Current I= 3A
Voltage U=24V DC; Protection: IP44

Baumuller Vietnam

Item no: 511063
Board BM5-O-SAF-000-000-000-001-202
Producer no.: 00427374

Baumuller Vietnam

20215133:
Item no: 503310
PE brake 08.P1.320-0177
Producer no.: 00370842

Baumuller Vietnam

Parts for serial number 20215133:
Item no: 447801
Resolver RE-21-1-A05, 4-10V
Producer no.: 00364484

Baumuller Vietnam

20215620:
Item no: 503310
PE brake 08.P1.320-0177
Producer no.: 00370842

Baumuller Vietnam

20215620:
Item no: 447801
Resolver RE-21-1-A05, 4-10V
Producer no.: 00364484

Baumuller Vietnam

11702927
Part no: 521624
Motor DA 225 K 54 A 10-5 64KW
Producer no.: 00435382

Baumuller Vietnam

as serial-no. 20721373
item no: 524086E
Motor DS 56 A 3  - WITHOUT GEARBOX
Producer no.: 00376378E

Baumuller Vietnam

21532757
Motor DS 56 A 35  - WITHOUT GEARBOX
Producer no. 00397067

Baumuller Vietnam

AC Motor as serial number 20415610
Item no: 526538E
Motor DS 56 S 3 - 1,4kW
Producer no.: 00258097E

Baumuller Vietnam

510006
Function Card BM4-F-DIO-01
Producer no: 00350433

Baumuller Vietnam

516985
Option Card BM4-O-ECT-01-02-05
Producer no  00452097

Baumuller Vietnam

447941
Encoder cable 12/15 pin 30m trailed
Factory no: 8233163 Producer no: 00239546

Baumuller Vietnam

Item No.: 437628
Resolver Cable 12/15poles, 5M, tract.
Factory no: 8233157 ; Producer no: 00239540

Baumuller Vietnam

Item No.: 428165
Power connection cable 4x1.5mm2, 5m
Factory: 18019553 ; Producer no: 00324781

Baumuller Vietnam

526043E
Motor DSG 56 M 3; Producer no.: 00257435E
Replacement Motor - Based On The  Original Motor

Baumuller Vietnam

444632
Main filters BFN 3-1-030-001
Producer no: 00314279