AnsVietnam – Nhà phân phối thiết bị tự động hóa-thiết bị công nghiệp-thiết bị đo lường của các hãng Towa seiden, Balluff, Vaisala, Valbia, Pora, RMF, EGE, Unitronics...

Article No. Description
Unistream  
US7-B5-B1 Unistream PLC+HMI B5 7" B1
US7-B5-T24 Unistream PLC+HMI B5 7" T24
US7-B5-TR22 Unistream PLC+HMI B5 7" TR22
US7-B5-RA28 Unistream PLC+HMI B5 7" RA28
US7-B5-TA30 Unistream PLC+HMI B5 7" TA30
US7-B5-R38 Unistream PLC+HMI B5 7" R38
US7-B5-T42 Unistream PLC+HMI B5 7" T42
US7-B10-B1 Unistream PLC+HMI B10 7" B1
US7-B10-T24 Unistream PLC+HMI B10 7" T24
US7-B10-TR22 Unistream PLC+HMI B10 7" TR22
US7-B10-RA28 Unistream PLC+HMI B10 7" RA28
US7-B10-TA30 Unistream PLC+HMI B10 7" TA30
US7-B10-R38 Unistream PLC+HMI B10 7" R38
US7-B10-T42 Unistream PLC+HMI B10 7" T42
US5-B5-B1 Unistream PLC+HMI B5 5" B1
US5-B5-T24 Unistream PLC+HMI B5 5" T24
US5-B5-TR22 Unistream PLC+HMI B5 5" TR22
US5-B5-RA28 Unistream PLC+HMI B5 5" RA28
US5-B5-TA30 Unistream PLC+HMI B5 5" TA30
US5-B5-R38 Unistream PLC+HMI B5 5" R38
US5-B5-T42 Unistream PLC+HMI B5 5" T42
US5-B10-B1 Unistream PLC+HMI B10 5" B1
US5-B10-T24 Unistream PLC+HMI B10 5" T24
US5-B10-TR22 Unistream PLC+HMI B10 5" TR22
US5-B10-RA28 Unistream PLC+HMI B10 5" RA28
US5-B10-TA30 Unistream PLC+HMI B10 5" TA30
US5-B10-R38 Unistream PLC+HMI B10 5" R38
US5-B10-T42 Unistream PLC+HMI B10 5" T42
UAC-CX-01CAN UniStream CX Com 1xCANbus
UAC-CX-01RS2 UniStream CX Com 1xRS232
UAC-CX-01RS4 UniStream CX Com 1xRS485
UAG-CX-XKP125 UniStream CX IO Exp.Kit 1.25m
UAG-CX-XKP300 UniStream CX IO Exp.Kit 3m
UAC-01RS2 UNI-COM - 1xRS232
UAC-02RS2 UNI-COM - 2xRS232
UAC-02RSC UNI-COM - 1xRS232,1xRS485
UAG-XK125 SHORT RANGE EXPANSION KIT,125CM
UAG-XK300 SHORT RANGE EXPANSION KIT,300CM
UAG-XKP125 SHORTRANGE P.SUPPLY EXPKIT,125CM
UAG-XKP300 SHORTRANGE P.SUPPLY EXPKIT,300CM
UAG-XKPL600 LONGRANGE P.SUPPLY EXP KIT,600CM
UAG-XKPL1200 LONGRANGEP.SUPPLY EXP KIT,1200CM
UAG-XKPL1500 LONGRANGEP.SUPPLY EXP KIT,1500CM
UAG-XKPL2000 LONGRANGEP.SUPPLY EXP KIT,2000CM
UAG-XKPL3000 LONGRANGEP.SUPPLY EXP KIT,3000CM
UIA-0006 ANALOG I/O UNIT, Ao/Av x6,ISO
UIA-0402N ANALOG I/O UNIT, AIx4+AOx,NO ISO
UIA-0800N ANALOG I/O UNIT, Ai/Av x8,NO ISO
UID-1600 DIGITAL I/O UNIT,DIx16
UID-0016R DIGITAL I/O UNIT,DOx16R
UID-0016T DIGITAL I/O UNIT,DOx16T
UID-0808R DIGITAL I/O UNIT,DIx8+ROx8,24V
UID-0808T DIGITAL I/O UNIT,DIx8+TOx8,24V
UID-0808THS DIGITAL I/O UNIT,8xDI & 8xTO,HS
UID-W1616R DI WIDE I/O UNIT,DIx16+ROx16,24V
UID-W1616T DI WIDE I/O UNIT,DIx16+TOx16,24V
UIS-04PTN I/O UNIT,Ix4PT100
UIS-04PTKN I/O UNIT,Ix4PT1000
UIS-08TC I/O UNIT,Ix8TC,ISOLATED
UIS-WCB1  CB WIDE I/O UNIT,14I+12O,24V
UIS-WCB2 CB WIDE I/O UNIT,14I+12TO,24V
USC-P-B10 UniStream™ CPU-FOR-PANEL
USP-070-B08 UniStream™ Low Cost 7” HMI PANEL
USP-070-B10 UniStream™ 7” HMI PANEL
USP-104-B10 UniStream™ 10.4” HMI PANEL
USP-104-M10 10.4” Multi Touch Panel
USP-156-B10 UniStream™ 15.6” HMI PANEL

Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ theo thong tin bên dưới:

Hot line: 0916551124
[E]: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Sky: duyen_ans
Website: tudonghoaans.com

Blogger | Sites | Wordpress