PS01 stator linmot

AnsVietnam – Nhà phân phối thiết bị tự động hóa-thiết bị công nghiệp-thiết bị đo lường của các hãng Metrix, Balluff, Vaisala, Valbia, RMF, EGE, Unitronics...

 Ngoài các hãng trên, ANS Vietnam còn phân phối các thiết bị khác như sau:

 

Linmot Code: PS01-37x120F-HP-C
Stator HP, 0.2m cable, IP67 con. M23/9(m)
Art no. 0150-1251
Linmot Code: PF02-37x140
Flange 37x140mm
MOUNTING PARTS AND ACCESORIES FOR LINEAR MOTORS
Linmot Code: PL01-20x500/440-HP
Slider High Performance
Art no. 0150-1509
Linmot Code: PL01-20x600/540-HP
Slider High Performance
Art no.0150-1510
Linmot Code: MC01-C/f
Motor connector C/f
Art no. 0150-3080
Linmot Code: MS01-1/D-SSI
Linear Encoder 1μm, A/B (for absolute strip)
Art no. 0150-2095
Linmot Code: KSS01-12-D15/ABS-ENC-xx
Art No. 0150-3652
Linmot Code: PA01-37/20-F
Wiper/Sealings For Linear Motors
Art no. 0150-3126
Linmot Code: PA01-37/20-R
Wiper/Sealings For Linear Motors
Art no.0150-3201
Linmot Code: PLF01-20
Fixed End Washer Set for 19/20 mm sliders
Art no. 0150-3083
Linmot Code: PLL01-20
Floating support for 20 mm sliders
Art no. 0150-3084
Linmot Code: PR01-52x60-R/37x120F-HP-C-150
Linear Rotary Motors Pr01-52
Art no. 0150-2705
Linmot Code: RS01-SS12x22
Shaft-hub clamping for 12 mm shaft
Art no. 0230-0101
Linmot Code: KS10-W/C-4
Trailing chain cable W/C, 4 m
Art no. 0150-1807
Linmot Code: KS10-W/R-4
Art no. 0150-3288
Special cable KS10-W/R-4 - 4m length

 

Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ theo thong tin bên dưới:

Hot line: 0916551124
[E]: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Sky: duyen_ans
Website: tudonghoaans.com

Blogger | Sites | Wordpress