GIỚI THIỆU HÃNG PORA, SẢN PHẨM PORA, ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG PORA TẠI VIỆT NAM

1. Giới thiệu Pora

Pora Electric Machinery Co., Ltd. Được thành lập từ 1978 tại Hàn Quốc,  là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điều khiển vị trí và thiết bị điều khiển lực căng,  được sử dụng trong hầu hết tất cả các khâu sản xuất của tất cả các ngành công nghiệp như in ấn, bao bì, giấy, lốp xe, màng film, v.v.

Pora luôn nỗ lực để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng trong nước một cách tốt nhất, đồng thời đang dần vươn ra thị trường thế giới, bằng cách phát triển các công nghệ mới thông qua đội ngũ nghiên cứu có chuyên môn cao, sử dụng năng lực kỹ thuật tiên tiến và kinh nghiệm dồi dào với đội ngũ kỹ thuật ưu việt tạo ra những sản phẩm hoàn hảo và khác biệt.

Pora Electric Machinery hứa sẽ làm việc chăm chỉ, tận tâm để đạt được sự công nhận trên toàn thế giới,  và đền đáp sự tin tưởng và tín nhiệm của khách hàng!

Sản phẩm:

  • Điều khiển vị trí/ Position Control:
  • CPC – Điều khiển vị trí canh giữa (Center Position Control)
  • EPC – Điều khiển vị trí canh góc (Edge Position Control):  strip position amplifier, Width Gauge Controller, Remote Controller, inductive sensor, Optical sensor, infrared sensor, Ultrasonic sensor,  Beam sensor, LFC sensor, Air sensor, Linear Scan Camera, Optical LED Light Device, Welding point detector, Width Gauge,  Cylinder Position Detector, hydraulic servo system, Linear sensor positioner, Motor guider, Web Guiding Device, Motor Actuator, Hydraulic Power Cylinder
  • Điều khiển lực căng/ Tension Control:  Automatic Tension Controller, Taper Tension Controller, Manual Tension Controller, Control panel, Tension Indicator, Tension Detector, Powder Brake, Powder Clutch
  • Các sản phẩm khác: Centering Nozzle, Ring Blower, Hopper Loader, Cyclone, Dry Hopper, Powder Spray Controller, High Voltage Transformer,  Bộ phun bột (Powder Spray)

Đặc tính của các sản phẩm: CPC và EPC

  1. Kiểm soát độ chính xác trong quá trình sản xuất
  2. Điều khiển tự động
  3. Theo nguyên lý “không chạm”
  4. Dễ dàng sử dụng và bảo trì
  5. Ổn định cao

2. List code sản phẩm Pora

Tension controller Sensor Code Brand
PMTC-805A PR-WPD type PMTC-805A Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-WPD-AMP5 PRE-SW type PRE-SW Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-DPA-450P PR-OPS type PR-OPS Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-DPA-450 PR-PMI type PR-PMI Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-DPA-550P PRE-SWL type PRE-SWL Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-DPA-550 PR-AW780/1080Ls PR-AW780/1080Ls Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-SV101N, PR-SV101LN PR-SMI type PR-SMI Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-102UE PR-OPS2 type PR-OPS2 Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-102L PR-SM type PR-SM type Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-DPA-250 PR-AW PR-AW Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-DPA-150 PR-LSC-21 PR-LSC-21 Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-102LIFT PR-OPD type PR-OPD Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-106A PR-E50W PR-E50W Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-DPA-100 PR-DU50W PR-DU50W Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-DPA-150L PR-L16W PR-L16W Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-102B PR-S30W PR-S30W Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-DPA-200 PR-DL2W PR-DL2W Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-DPA-100L PR-E30W PR-E30W Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-SV102N PR-DU30W PR-DU30W Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PTC-303D PR-B20N PR-B20N Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-DTC-2200   Pora VietNam -  Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-DTC-2100AB Detector Detector Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PTCB-02-I PR-LS type PR-LS Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-DTC-3100 PR-ELS type PR-ELS Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-DTC-2200RC PRTL-TP type PRTL-TP Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-DTC-4000C PR-CPM PR-CPM Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PTC-303D-I PR-MK-300AE PR-MK-300AE Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-DTC-2000R   Pora VietNam -  Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-DTC-2100R Servo-hydraulic unit Servo-hydraulic unit Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-DTC-3000 PR-SV-N20-I PR-SV-N20-I Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-DTC-3100P PR-SV-501FH PR-SV-501FH Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-DTC-4100 PR-SV-50G, PR-SV-80G PR-SV-50G, PR-SV-80G Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-DTC-2000 PR-SV-201F-C PR-SV-201F-C Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-DTC-2100 PR-SV1-550FH PR-SV1-550FH Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PTCB-02 PR-SV-201F-M, PR-SV-213F-C PR-SV-201F-M, PR-SV-213F-C Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-DTC-3000P PR-SV-S301FH PR-SV-S301FH Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-DTC-4000 PR-SV-S201FH PR-SV-S201FH Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-DTC-4000CP   Pora VietNam -  Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
Tension indicator Guide & Cylinder Guide & Cylinder Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PT-LM107D PR-HED-30 PR-HED-30 Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PT-104L PR-HED-25 PR-HED-25 Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PT-LM106D PR-MCD,HCD type PR-MCD,HCD Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
Tension detector PR-BM Type PR-BM Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-LX-100TD PR-MED type PR-MED Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PR-LX-030TD, 050TD PR-LC type PR-LC Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRTL-50A PR-HC type PR-HC Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRTL-100A PR-UM type PR-UM Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRTL-200A PR-HES type PR-HES Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRTL-500C PR-MCD Type PR-MCD Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRTL-1000C PR-BS type PR-BS Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRTP-2T PR-BS type PR-BS Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRTP-3T PR-MCD-C23 type PR-MCD-C23 Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRTP-5T   Pora VietNam -  Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRTL-100PA ETC ETC Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRTL-200PA PR-LD-600 PR-LD-600 Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRTL-2000D PR-LD-750 PR-LD-750 Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRTL-50AB PR-LD-900 PR-LD-900 Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRTL-100AB PR-LD-1050 PR-LD-1050 Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRTL-3000E PR-SA-100 PR-SA-100 Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRTL-5000E AW630L-IR-P AW630L-IR-P Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
  AW630L-IR-D AW630L-IR-D Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
  AW630L-IR-C AW630L-IR-C Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
Power Brake AW630L-IR-I AW630L-IR-I Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-1WI₂ AW780L-IR-P AW780L-IR-P Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-2WI₂ AW780L-IR-D AW780L-IR-D Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-6WI₂ AW780L-IR-C AW780L-IR-C Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-10WI₂ AW780L-IR-I AW780L-IR-I Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-20WI₂ AW930L-IR-P AW930L-IR-P Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-45WI₂ AW930L-IR-D AW930L-IR-D Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-65WI₂ AW930L-IR-C AW930L-IR-C Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-5Y₃F AW930L-IR-I AW930L-IR-I Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-10Y₃F AW1080L-IR-P AW1080L-IR-P Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-20Y₃F AW1080L-IR-D AW1080L-IR-D Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-20Y₃F AW1080L-IR-C AW1080L-IR-C Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-65Y₃F AW1080L-IR-I AW1080L-IR-I Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-5HI₁ PRHL-2HP PRHL-2HP Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-10HI₁ PRHL-3HP PRHL-3HP Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-2.5W₃ PRHL-5HP PRHL-5HP Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-5W₃ PRHL-7.5HP PRHL-7.5HP Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-10W₃ PRHL-10HP PRHL-10HP Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-20W₃ PRPS-700~1500L PRPS-700~1500L Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-40W₃ PRTF-120 PRTF-120 Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-65W₃ PNRB-150 PNRB-150 Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-5YS₃ PNRB-220 PNRB-220 Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-10YS₃ PNRB-370 PNRB-370 Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-20YS₃ PNRB-550 PNRB-550 Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-40YS₃ PNRB-750 PNRB-750 Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-0.3 YN-24 PRPS-02 PRPS-02 Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-0.6 YN-24 PRCC-08K-50K PRCC-08K-50K Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-1.2 YN-24 PRDH-050 PRDH-050 Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-2.5 YH-24 PRDH-075 PRDH-075 Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-5 YH-24 PRDH-100 PRDH-100 Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-Y4 PRDH-150 PRDH-150 Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-5Y₃F PRDH-200 PRDH-200 Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-10Y₃F PRDH-300 PRDH-300 Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-20Y₃F PRDH-400 PRDH-400 Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-40Y₃F   Pora VietNam -  Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRB-65Y₃F   Pora VietNam -  Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
Power culth   Pora VietNam -  Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRC-0.2 AN PRC-2.5C₃ PRC-2.5C Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRC-0.5 AN PRC-5C₃ PRC-5C Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRC-200A PRC-10C₃ PRC-10C Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRC-400A PRC-20C₃ PRC-20C Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRC-1.2A₃ PRC-40C₃ PRC-40C Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRC-2.5A₃ PRC-0.06A4 PRC-0.06A4 Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRC-5A₃ PRC-0.3A4 PRC-0.3A4 Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRC-10A₃ PRC-0.6A4 PRC-0.6A4 Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam
PRC-20A₃ PRC-65A₃ PRC-65A Đại lý Pora VietNam, Pora ANS VietNam, ANS VietNam