PLR 9363-AS-250KG 

ANS VIETNAM - NHÀ PHÂN PHỐI SAIMO VIETNAM

Saimo Vietnam PLR 9363-AS-250KG 
Load  Cell
Saimo Vietnam Model: SM 6000A PCBA
(Double Channel A/D)
Saimo Vietnam Model: SM 6000A
Digital Input/ Output Board – No Relay

Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới:

Hot line: 0916551124 
[E]: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Sky: duyen_ans
Website: tudonghoaans.com

Blogger | Sites | Wordpress