ANSvietnam hân hạnh giới thiệu list code mà chúng tôi là đại lý phân phối:

100% Japan Origin NSD  Absocoder: VRE-P028SAC
100% Japan Origin NSD  Converter: NCV-20NBNVP
100% Germany Origin IFM  Code: KI5087
KIA3150NFPKG/2T/US
100% USA Origin Dwyer Model: 2000-25MBAR
Magnehelic Gauge
100% Germany Origin IFM  Code: AC1212
Power Supply 230VAC 2x4A
100% USA Origin Dwyer  Model: 2150
Magnehelic DP Gauge
100% Indian Origin Minilec  Code: 10B8SP0
MBAS 0600