ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng
“Thiết bị điện, Điện công nghiệp, Điện tự động”

QUÍ KHÁCH CÓ NHU CẦU VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE: 0916551124
MAIL: NGOCDUYEN.ANS@ANSVIETNAM.COM
Web: tudonghoaans.com

 

ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC MTS SENSOR | ĐẠI LÝ MTS SENSOR | MTS SENSOR VIETNAM

List code:

MTS Sensor Vietnam Code: RHM0145MK021S1G8100
  Stroke length: 145mm
MTS Sensor Vietnam Code: EP00600MD841R3
  TEMPOSONICS E-Serie Gen II EP; stroke length: 600mm
MTS Sensor Vietnam Model: RFC03300MD531P102
  Temposonics R-Serie flexible; Stroke length: 3,300mm
MTS Sensor Vietnam Model: HD3300M
  Assy,Pipe 0.5"dia Flex App; Pressure housing pipe and Flange
  Stroke length: 3,300mm
MTS Sensor Vietnam Model: 201542-2
  Assy, Magnet Sr-12 Monolithic
MTS Sensor Vietnam Model: RFC02400MD531P102
  Temposonics R-Serie flexible; Stroke length: 2,400mm
MTS Sensor Vietnam Model: HD2400M
  Assy,Pipe 0.5"dia Flex App; Pressure housing pipe and Flange
  Stroke length: 2,400mm
MTS Sensor Vietnam Model: 201542-2
  Assy, Magnet Sr-12 Monolithic
MTS Sensor Vietnam Model: GPS0300MD601A0
  Temposonics® G-Series; Stroke length: 300 mm
MTS Sensor Vietnam Model: 280640
  Profibus Node Addr Programmer
MTS Sensor Vietnam Correct Ccode: RPM0200MR081A01
  (RPM0200MR81A01)
  Temposonics® R-Series; Stroke length: 200mm
  DISPLACEMENT TRANSDUCER TECHNOLOGY
MTS Sensor Vietnam Model: RPS0400MD701S2G6102
  Temposonics® R-Series; Stroke length: 400mm
MTS Sensor Vietnam Model: RPS0800MD701S2G6102
  Temposonics® R-Series; Stroke length: 800mm
MTS Sensor Vietnam Recommend Code: EP00150MD341V01
  (EPS0150MD341V01) Stroke length: 150mm
  Note: EP require housing Style 0
MTS Sensor Vietnam Model: RHM0300MR021A01C03
  Temposonics® R-Series; Stroke length: 300mm
MTS Sensor Vietnam Model: GHM0340MR021A0
  Temposonics® G-Series
MTS Sensor Vietnam Correct Model: RFC01850MP051S1G1100
  (RFC01850MP051S1G1100110)
  Temposonics R-Serie flexibel; Stroke length: 1,850 mm = cuộn tròn
MTS Sensor Vietnam Code: 402316
  Ringmagnet AD 30,5mm
MTS Sensors Vietnam Code: RPS0800MR101A02
  Stroke Lengh: 800mm; Temposonics® RP-Profile; 10 m PVC cable w/o connector+24 VDC; 2 Outputs with 2 magnets: A02 = 4..20 mA
MTS Sensor Vietnam Code: RHM0300MR02AA01
  Temposonics R-Serie
MTS Sensor Vietnam Code: 400633
  Spacer Magnet 1.25 In OD Alum
MTS Sensor Vietnam Code: 201542-2
  Assy, Magnet Sr-12 Monolithic
MTS Sensor Vietnam Correct Code: RPM0350MR081A01
  (RPO0350MR081A01)
  Temposonics® R-Series; Stroke length: 350 mm
MTS Sensor Vietnam Part No.: 252182
  Captive-sliding magnet, Style S For Sensor models EP and EL profile-style sensors
MTS Sensor Vietnam Part No.: 252184
  Captive-sliding magnet, Style V For sensor models EP and EL profile-style sensors
MTS Sensor Vietnam Correct Model: RFC01850MP051S1G1100
  (RFC01850MP051S1G1100110)
  Temposonics R-Serie flexibel; Stroke length: 1,850 mm
MTS Sensor Vietnam Code: 402316
  Ringmagnet AD 30,5mm
MTS Sensors Vietnam Code: RPS0800MR101A02
  Stroke Lengh: 800mm; Temposonics® RP-Profile; 10 m PVC cable w/o connector+24 VDC; 2 Outputs with 2 magnets: A02 = 4..20 mA
MTS Sensors Vietnam Model: GT2M0180MH021A0
  G-Series Redundant; Stroke length: 180mm
MTS Sensor Vietnam Code: RPM0200MR081A01
  Position sensor; Stroke length: 200mm
MTS Sensor Vietnam Replaced by: GBS0700MH021A0SC
  Temposonics GST Sensor; Stroke length: 700mm
MTS Sensor Vietnam Code: 400533
  Magnet 1 In Od
MTS Sensor Vietnam Model: RHM1200MR02AA01
  Temposonics® R-Series; Stroke length: 1200mm
  Note: Input Voltage -> +24 Vdc with High Vibration Resistant option
MTS Sensor Vietnam Model: RHM0740MR02AA01
  Temposonics® R-Series; Stroke length: 740mm
MTS Sensor Vietnam Code: RHM0300MR021A01C03
  Temposonics® R-Series; Stroke length: 300mm
MTS Sensor Vietnam Code: GHV0600MD601A0
  Temposonics® G-Series; Stroke length: 600 mm
MTS Sensor Vietnam Code: RHM0980MD561E101
  Temposonics® R-Series; Stroke length: 980mm