ĐẠI LÝ ANH NGHI SƠN-HÂN HẠNH GIỚI THIỆU LIST CODE MÀ CHÚNG TÔI LÀ NHÀ CUNG CẤP:

100% Japan Origin Panasonic Vietnam Model: FD-R31G
100% Japan Origin Keyence Vietnam Model: FU-57TE
100% Japan Origin Keyence Vietnam Model: FS2-60
100% Japan Origin Keyence Vietnam Model: F-2HA
100% Japan Origin Keyence  Vietnam Model: FU-35FA
100% Japan Origin Keyence  Vietnam Model: FS-V11
100% USA Origin Pisco Vietnam Model: VFE20
Vacuum Filter
100% USA Origin Pisco Vietnam Model: VFE2
Vacuum Filter
100% Germany Origin MBS Vietnam 50225
NH 6.2 300/1A 5VA Kl.3
100% Germany Origin MBS Vietnam 50225
NH 6.2 300/1A 5VA Kl.3