ANS Vietnam hân hạnh giới thiệu đến quí khách sản phẩm mà chúng tôi là đại lý phân phối:

[JSV-LT12]/[BSR-S2(L)]  Safety Valve with Low Lift Type  Jokwang Vietnam
[JSV-HT41]/ [BSR-HP(L)]  Safety Valve with High Lift Type  Jokwang Vietnam
[JSV-FF11] / [FSRF(L)] Safety Valve with Full Bore Type  Jokwang Vietnam
[JSV-FF21]/ [SSRF(L)]  Safety Valve with Full Bore Type  Jokwang Vietnam
[JSV-FF41] / [SSRF-HP(L)] Safety Valve with Full Bore Type  Jokwang Vietnam
[JSV-BF31]/[SSRF-B ] Safety Valve with Balanced Bellows Type Jokwang Vietnam
[JSV-HF91] /[SR-HP] Relief Valve  Jokwang Vietnam
[JSV-LT13]/[VBS] Vacuum Safety Valve (for steam and water)  Jokwang Vietnam
[JRV-SF11,21] /[RV-A,B] Reducing Valve  Jokwang Vietnam
[JRV-ST11]/ [RV-C] Reducing Valve(DIRECT TYPE)  Jokwang Vietnam
[JRV-SF14]/ [JKRD] Reducing Valve(DIRECT ACTING TYPE) Jokwang Vietnam
[JRV-ST13, 21]/ [JKRD-10,20 ]Reducing Valve (DIRECT ACTING TYPE)  Jokwang Vietnam
[JRV-ST41, SF41]/ [JKRD-50 ] SERIES Reducing Valve(DIRECT ACTING TYPE)  Jokwang Vietnam
[JRV-SF31]SERIES /[JKRD-30F]Reducing Valve(DIRECT ACTING TYPE)  Jokwang Vietnam
[JRV-ST12] /[JKRD-2]Reducing Valve for Water (DIRECT ACTING TYPE)  Jokwang Vietnam
[JKWE] Adjustable Valve of the Water Level (SOLENOID) Jokwang Vietnam
[JRV-FF11]/[JKRG-LT] REGULATING VALVE (Adjustable Valve of Primary Pressure)  Jokwang Vietnam
[JSV-HT42,HT43]/ [GHSV-NF,CF ]Safety Valves for Gas (HIGH LIFT TYPE)  Jokwang Vietnam
[JSV-FF11,12 / [SSRF100,101] Safety Valves (FULL BORE TYPE)  Jokwang Vietnam
[JSV-FF22,23]/ [SSRF200,201] Safety Valves for gas (FULL BORE TYPE)  Jokwang Vietnam
[JSV-FF31,FF32]/ [SSRF301,302] Safety Valves for gas (FULL BORE TYPE)  Jokwang Vietnam
[JGL-GF21]/ [GFG-20 ] Globe Valve for Gas(FOR GAS)  Jokwang Vietnam
[JTL-EF31]/[TLE-1 ] Emergency shut-off valve for tank lorry (MANUAL TYPE)  Jokwang Vietnam
[JTL-ST31]/ [TLS-1] Safety Valves for Tank Lorry (INTERNAL TYPE)  Jokwang Vietnam
[JTL-TF31]/[TLT-1 ] Switch Valve for Tank Lorry (BALL TYPE)  Jokwang Vietnam
[JTR-DT22, DF21]/[JKD-AV3,AV4 ] Disc Trap (THERMODYNAMIC TYPE)  Jokwang Vietnam
[JTR-DT21, DF22]/[JKD-1S,2F] Disc Trap (THERMODYNAMIC TYPE)  Jokwang Vietnam
[JTR-DT41, DF41]/[JKD-41S,41F ] Disc Trap (THERMODYNAMIC TYPE) Jokwang Vietnam
[JTR-DT23]/[JKD-BP SERIES ] Built-in By-Pass Steam Trap (THERMODYNAMIC TYPE)  Jokwang Vietnam
[JTR-DS70,DF70]Disc Type Steam Trap Jokwang Vietnam
[JAV-FF11]/[JKV-7] Angle Type Air Vent Jokwang Vietnam
[JTR-DT31]/[JKD-30S ]Disc Trap (THERMODYNAMIC TYPE)  Jokwang Vietnam
[JTR-WT11]/[BRT-4 ]Radiator Trap (WAX TYPE)  Jokwang Vietnam
[JTR-FT12, FF12]/[JKD-FT1,FT2 ] Ball Float Trap (Mechanical Type)  Jokwang Vietnam
[JTR-FT11, FF11]Heavy Duty Steam Trap (MECHANICAL TYPE)  Jokwang Vietnam
[JTR-FT12, FF12]/[JKD-FT1,FT2 ] Ball Float Trap (Mechanical Type)  Jokwang Vietnam
[JTR-FT11, FF11]/[JKD-DT1,DT2 ]Heavy Duty Steam Trap (MECHANICAL TYPE)  Jokwang Vietnam
[JTR-BT21]/[JKD-BT4 ] Bucket Trap (MECHANICAL TYPE)  Jokwang Vietnam
[JTR-BF11]/[JKD-BT2] Bucket Trap (MECHANICAL TYPE)  Jokwang Vietnam
[JST-YT12,YT11]//[JKB, FST-S](Y Type Screwed)  Jokwang Vietnam
[JTR-BT41]/[BT-40] Bucket Trap Jokwang Vietnam
[JTR-CT21]/[JKD-BD]Diaphragm Steam Trap (DIAPHRAGM CAPSULE TYPE)  Jokwang Vietnam
[JST-YF11,YF21]/[FST-F, SST ] (Y Type Flanged)  Jokwang Vietnam
[JST-BF01]/[JKSB Series ] (BUCKET Type)  Jokwang Vietnam
[JST-AF01](T Type) /[JKST Series ] Jokwang Vietnam
[JST-YF01,YT41,YF41](Y Type)/[JKSY SERIES ] Jokwang Vietnam
[JTC-DF13]Bellows(Temperature Control Valve)  Jokwang Vietnam
[JCV-BF11]3-Way Change-Over Ball Valve Jokwang Vietnam
[JSO-PF11,JCO-PF11]2-Way Shut-off Valve,3-Way Change-Over Valve Jokwang Vietnam
[JHC-WI11] / [JKHC-10]Hammerless Check Valve(WAFER) Jokwang Vietnam
 [JGL-FT11]/[JKV-GS10 ] Globe Valve  Jokwang Vietnam
[JGL-FF11,FF21] /[JKV-GF10,20 ]Globe Valve  Jokwang Vietnam
[JAV-CT11, BT11]/[JKV-4C,JKV-4 ] SERIES Air Vent for Steam (Capsule Type Jokwang Vietnam
[JAV-FT11]/[JKV-6] Air Vent for Water (Float Type)  Jokwang Vietnam
[JAT-FT11]/[JKD-AT1] Air Trap (Float Type)  Jokwang Vietnam
[JSC-BT11] SERIES/[JKS-CK ] Sight Check (Float Type)  Jokwang Vietnam
[JDG-NT11]SERIES/[JKD-GI] Sight Glass (Double Window Type)  Jokwang Vietnam
[JDG-NF11]SERIES/[JKD-G] Sight Glass Jokwang Vietnam
[JTC-DT11, DF11]/[JKTR-1S,1F ] Temperature Regulating Valve(Direct Acting Type) Jokwang Vietnam
[JTC-DF12]/[JKTR-2F]Temperature Regulating Valve  Jokwang Vietnam
[JTC-PF11]/[JKTR-3F]Temperature Regulating Valve (Pilot Acting Type)  Jokwang Vietnam
[JTD-WF11]/[TDF1 ]TRIPLE DUTY VALVE  Jokwang Vietnam
[JSD-WF11]/[SDF1 ]SUCTION DIFFUSER Jokwang Vietnam

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt nhất!!!

Hot line: 0916551124  (@ Duyên)
[E]: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Sky: duyen_ans
Website: tudonghoaans.com

Blogger | Sites | Wordpress

ANS VIETNAM là một trong những Công ty hàng đầu chuyên cung cấp máy móc, thiết bị cho ngành công nghiệp, điện công nghiệp và điều khiển tự động của các hãng nổi tiếng :Celduc Vietnamsterilair vietnamVaisala VietnamBalluff VietnamMetrix VietnamKofloc VietnamMeister VietnamAGR VietnamElectro Sensor VietnamMts Sensor VietnamHans Schmidt VietnamFMS VietnamIMO VietnamSanko Denshi VietnamTakuwa VietnamTowa Seiden VietnamPCB Vietnam,…