O5D100.png

ANS Vietnam hân hạnh giới thiệu đến quí khách sản phẩm mà chúng tôi là đại lý phân phối:

IFM Vietnam Code: O5D100
O5DLCPKG/US Photoelectric distance sensor
IFM Vietnam Code: IGS204
IGB3008BBPKG/US-104 Inductive sensor
IFM Vietnam Code: OGP500
OGP-FPKG/US100 Retro-reflective Sensor
IFM Vietnam Code: OGT500
OGT-FPKG/US100 Diffuse reflection Sensor
IFM Vietnam Code: IFS204
IFB3004BBPKG/US-104 Inductive sensor
IFM Vietnam Code: IGS205
IGB3012-BPKG/US-104 Inductive sensor
IFM Vietnam Code: IE5219
IEA3001-BPKG/V2A/US-104-DPS Inductive sensor
IFM Vietnam Code: IF5712
IFK3004-BPKG/US-104 Inductive sensor
IFM Vietnam Code: PI2798
PI-,25BREA01-MFRKG/US/      /P Flush pressure sensor with display
IFM Vietnam PI2793 replaced by PI2793
PI-025-REA01-MFRKG/US/      /P Flush pressure sensor with display
IFM Vietnam Code: E30122
WELDING ADAPT D50/G1 Welding adapter
IFM Vietnam Code: O5S700
O5SLOOKG/US100 Through-beam laser sensor transmitter
IFM Vietnam Code: O5E700
O5ELFPKG/US100 Through-beam laser sensor reciever
IFM Vietnam Code: O4H500
O4H-FPKG/US100 Diffuse reflection sensor with background suppression
IFM Vietnam Code: OGS500
OGS-OOKG/US100 Through-beam sensor transmitter
IFM Vietnam Code: OGE503
OGE-FNKG/US100 Through-beam sensor receiver

Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:

Hot line: 0916551124  (@ Duyên)
[E]: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Sky: duyen_ans
Website: tudonghoaans.com

Blogger | Sites | Wordpress