HD67605-A1

AnsVietnam – Nhà phân phối thiết bị tự động hóa-thiết bị công nghiệp-thiết bị đo lường của các hãng Metrix, Balluff, Vaisala, Valbia, RMF, EGE, Unitronics...

 Ngoài các hãng trên, ANS Vietnam còn phân phối các thiết bị khác như sau:

ADFweb Vietnam Code: HD67B71-485-A1
Description : Converter
ADFweb Vietnam Code: HD67056-B2-160
Description : Converter
ADFweb Vietnam Code: APW160
Description : Power Supply
ADFweb Vietnam Code: HD67605-A1
Description : Converter
ADF WEB Vietnam Code: AC34012
Description : Power Supply

Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ theo thong tin bên dưới:

Hot line: 0916551124 
[E]: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Sky: duyen_ans
Website: tudonghoaans.com

Blogger | Sites | Wordpress