ANS Vietnam hân hạnh giới thiệu đến quí khách sản phẩm mà chúng tôi là đại lý phân phối:

Dixon Valve Vietnam Model: HS10
  1/2" Worm Gear Clamp w/SS Band (OD 9/16" to 1-1/16")
Dixon Valve Vietnam Model: HS12
  1/2" Worm Gear Clamp w/SS Band (OD 11/16" to 1-1/4")
Dixon Valve Vietnam Model: HS16
  1/2" Worm Gear Clamp w/SS Band (OD 13/16" to 1-1/2")
Dixon Valve Vietnam Model: HS20
  1/2" Worm Gear Clamp w/SS Band (OD 13/16" to 1-3/4")
Dixon Valve Vietnam Model: HS24
  1/2" Worm Gear Clamp w/SS Band (OD 1-1/16" to 2")
Dixon Valve Vietnam Model: HS28
  1/2" Worm Gear Clamp w/SS Band (OD 1-5/16" to 2-1/4")
Dixon Valve Vietnam Model: TBC131
  1.31" ID T-Bolt Clamp 3/4" Wide 1.25" x 1.406" OD .025 Thk
Dixon Valve Vietnam Model: TBC150
  1.5" ID T-Bolt Clamp 3/4" Wide 1.344" x 1.562" OD .025 Thk
Dixon Valve Vietnam Model: TBC175
  1.75ID T-Bolt Clamp 3/4" Wide 1.594" x 1.812" OD .025 Thk
Dixon Valve Vietnam Model: TBC188
  1.88" ID T-Bolt Clamp 3/4" Wide 1.724" x 1.942" OD .025 Thk
Dixon Valve Vietnam Model: TBC200
  2" ID T-Bolt Clamp 3/4" Wide 1.844" x 2.062" OD .025 Thk