advu festo.png

 

AnsVietnam – Nhà phân phối thiết bị tự động hóa-thiết bị công nghiệp-thiết bị đo lường của các hãng Metrix, Balluff, Vaisala, Valbia, RMF, EGE, Unitronics...

 Ngoài các hãng trên, ANS Vietnam còn phân phối các thiết bị khác như sau:

Festo Vietnam Model: ADVU-63-10-A-P-A
Compact cylinder
Festo Vietnam Model: ADVU-63-160-A-P-A
Compact cylinder
Festo Vietnam Model: ADVU-63-30-A-P-A
Compact cylinder
Festo Vietnam Model: ADVU-63-30-P-A
Compact cylinder
Festo Vietnam Model: ADVU-80-25-A-P-A
Compact cylinder
Festo Vietnam Model: ADVC-16-15-A-P-A
Cylinder
Festo Vietnam Replaced Model: DSBC-Q-80-200-PPVA-N3
(DNC-80-200-PPV-A-Q) Cylinder
Festo Vietnam Replaced Model: DSBC-Q-80-20-PPVA-N3
(DNC-80-20-PPV-A-Q) Cylinder
Festo Vietnam Replaced Model: DSBC-100-50-PPVA-N3
(DNCB-100-50-PPV-A) Cylinder
Festo Vietnam Replaced Model: DSBC-100-515-PPVA-N3
(DNCB-100-515-PPV-A) Cylinder
Festo Vietnam Replaced Model: DSBC-32-125-PPVA-N3
(DNCB-32-125-PPV-A) Cylinder
Festo Vietnam Replaced Model: DSBC-32-25-PPVA-N3
(DNCB-32-25-PPV-A) Cylinder
Festo Vietnam Replaced Model: DSBC-32-40-PPVA-N3
(DNCB-32-40-PPV-A) Cylinder
Festo Vietnam Replaced Model: DSBC-32-420-PPVA-N3
(DNCB-32-420-PPV-A) Cylinder
Festo Vietnam Replaced Model: DSBC-40-125-PPVA-N3
(DNCB-40-125-PPV-A) Cylinder
Festo Vietnam Replaced Model: DSBC-63-100-PPVA-N3
(DNCB-63-100-PPV-A) Cylinder
Festo Vietnam Replaced Model: DSBC-63-30-PPVA-N3
(DNCB-63-30-PPV-A) Cylinder
Festo Vietnam Replaced Model: DSBC-63-85-PPVA-N3
(DNCB-63-85-PPV-A) Cylinder
Festo Vietnam Replaced Model: DSBC-80-25-PPVA-N3
(DNCB-80-25-PPV-A) Cylinder
Festo Vietnam Replaced Model: DSBC-80-490-PPVA-N3
(DNCB-80-490-PPV-A) Cylinder
Festo Vietnam Replaced Model: DSBC-80-50-PPVA-N3
(DNCB-80-50-PPV-A) Cylinder
Festo Vietnam Model: DZF-25-20-A-P-A
Flat cylinder
Festo Vietnam Model: DZF-25-80-A-P-A
Flat cylinder
Festo Vietnam Model: DZF-32-40-A-P-A
Flat cylinder
Festo Vietnam Model: DZF-32-50-A-P-A
Flat cylinder
Festo Vietnam Model: DZF-32-65-A-P-A
Flat cylinder
Festo Vietnam Model: DZF-32-75-A-P-A
Flat cylinder
   
MOXA Vietnam Model: MGate MB3170I
1 Port RS-232/422/485 advanced Modbus TCP to Serial

Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ theo thong tin bên dưới:

Hot line: 0916551124 
[E]: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Sky: duyen_ans
Website: tudonghoaans.com

Blogger | Sites | Wordpress