ANS Vietnam hân hạnh giới thiệu đến quí khách sản phẩm mà chúng tôi là đại lý phân phối chính thức:

Vision230™- PLC Controller (PLC+HMI All-In-One)
Unitronics Vietnam V200-18-E1B
Unitronics Vietnam V200-18-E2B
Unitronics Vietnam V200-18-E3XB
Unitronics Vietnam V200-18-E4XB
Unitronics Vietnam V200-18-E5B
Unitronics Vietnam V200-18-E6B
Unitronics Vietnam V200-18-E46B3
Unitronics Vietnam V200-18-E62B3
Unitronics Vietnam IO-DI8-TO8
Unitronics Vietnam IO-DI8-RO4
Unitronics Vietnam IO-DI8-RO8
Unitronics Vietnam EX90-DI8-RO8 3
Unitronics Vietnam IO-DI16
Unitronics Vietnam IO-TO16
Unitronics Vietnam IO-RO8
Unitronics Vietnam IO-RO16
Unitronics Vietnam IO-DI8ACH
Unitronics Vietnam IO-AI4-AO2
Unitronics Vietnam IO-PT400
Unitronics Vietnam IO-PT4K
Unitronics Vietnam IO-AO6X
Unitronics Vietnam IO-LC1
Unitronics Vietnam IO-LC3
Unitronics Vietnam IO-ATC8
Unitronics Vietnam IO-AI8
Unitronics Vietnam IO-D16A3-RO16
Unitronics Vietnam IO-D16A3-TO16
Unitronics Vietnam EX-D16A3-RO87
Unitronics Vietnam EX-D16A3-TO167
Unitronics Vietnam EXF-RC15 2,4
,10

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt nhất!!!

Hot line: 0916551124  (@ Duyên