ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”

 Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0902 337 066 <(@^@)> Ms Diệu

email I           dieu.ans@ansvietnam.com
website 1I     http://thietbitudong.org/

website 2I     http://tudonghoaans.com/


Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

Article no. Type description Product name Tên sản phẩm      
6006101022 C74-U1Z (SW)           E     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006101026 C74-U1Z (GR)                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006101032 C74-GER-U1Z (SW)       E     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006101036 C74-EB-U1Z (SW)        E     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006101060 C74-EB-U1 Y-RAST (SW)        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006101090 C74-GER-U1Z NT1.1H (SW)      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006101108 C74-EB-U1Z (SW)              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006101135 C74-GER-U1Z (SW)             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006201044 C74-EB-U2Z (SW)        E     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006201058 C74-EB-U2ZD BLECH (SW) E     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006201059 C74-EB-U2ZD BLECH (SW)       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006201141 C74-GER-U2Z (SW)             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006351025 C74-SU1Z               E     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006351039 C74-EB-SU1Z            E     B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006351041 C74-ANR.SU1Z                 P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006351129 C74-EB-SU1Z                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006351142 C74-GER-SU1Z           E     A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006451040 C74-EB-SU2Z                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6006801143 C74-A2Z                E     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008101001 C2-U1Z                       B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008101007 C2-U1Z O.M.                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008101036 C2-U1Z KURZ                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008104025 C2-U1Z ST                    B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008107019 C2-U1Z K                     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008116013 C2-U1Z R                     B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008116032 C2-U1Z R 90GR                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008351002 C2-SU1Z                      B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008351008 C2-SU1Z O.M.                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008351037 C2-SU1Z KURZ                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008354026 C2-SU1Z ST                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008357020 C2-SU1Z K                    B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008366014 C2-SU1Z R                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008366033 C2-SU1Z R O.M.               B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008801003 C2-A2Z                       B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008801005 C2-E2                        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008801009 C2-A2Z O.M.                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008804027 C2-A2Z ST                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008804029 C2-E2 ST                     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008807021 C2-A2Z K                     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008816015 C2-A2Z R                     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008816017 C2-E2 R                      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008816038 C2-A2Z R O.M.                B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008851004 C2-SA2Z                      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008851006 C2-SE2                       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008857022 C2-SA2Z K                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6008866016 C2-SA2Z R                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6009001001 ZS-EB                        B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6009001002 ZS-EB-RAST LINKS             B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6009001003 ZS-EB-LP                     B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6009001004 ZS-EB-RAST LINKS LP          B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6010153027 SGS-SU1Z W F6 230V           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6010853001 SGS-SA2Z W F6 24V            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6010853002 SGS-SA2Z W F3 24V            A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6010853003 SGS-SA2Z W F6 230V           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6010853004 SGS-SA2Z W F3 230V           B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6010886021 SGS-SA2 AV F6 24V            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081100272 ENK-U1Z O.BETG.              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081100274 ENK-SU1Z O.BETG.             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081102001 ENK-U1Z IW                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081117002 ENK-U1Z RIW                  B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081121095 ENK-U1Z HW RO20              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081135003 ENK-U1Z AHS-V                B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081136012 ENK-U1 AV                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081137011 ENK-U1 AD                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081152007 ENK-SU1Z IW                  B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081167008 ENK-SU1Z RIW                 B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081167169 ENK-SU1 RIW                  B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081171096 ENK-SU1Z HW RO20             B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081171325 ENK-SU1Z HWT RO20            P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081173188 ENK-SU1Z HLIW RO13           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081180196 ENK-SU1Z KGW RO13            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081185009 ENK-SU1Z AHS-V               A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081186018 ENK-SU1 AV                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081187017 ENK-SU1 AD                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081190045 ENK-SU1 FF                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081317307 ENK-UV1Z RIW                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081335006 ENK-UV1Z AHS-V               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081800275 ENK-A2 O.BETG.               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081802327 ENK-A2Z IW                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081817281 ENK-A2Z RIW                  B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081835323 ENK-A2Z AHS-V                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081837329 ENK-A2 AD                    B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081871328 ENK-A2Z HW RO20              B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081900276 ENK-A3 O.BETG.               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081902313 ENK-A3Z IW                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081917324 ENK-A3Z RIW                  A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6081935284 ENK-A3Z AHS-V                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085103100 BI2-U1Z W                    B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085117101 BI2-U1Z RIW                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085121103 BI2-U1Z HW 90GR RO11         C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085135104 BI2-U1Z AH                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085135105 BI2-U1Z AH 90GR              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085135120 BI2-U1Z AH 270GR             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085137106 BI2-U1 AD                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085153107 BI2-SU1Z W                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085167108 BI2-SU1Z RIW                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085171109 BI2-SU1Z HW RO13.5           B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085171118 BI2-SU1Z HW 180GR RO13.5     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085185111 BI2-SU1Z AH                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085186112 BI2-SU1 AV                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085187113 BI2-SU1 AD                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085190114 BI2-SU1 FF                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085303115 BI2-UV1Z W                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085317119 Bi2-UV1Z RiwT                B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6085803116 BI2-A2Z W                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086103008 I88-U1Z W                    A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086117017 I88-U1Z RIWK                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086117050 I88-U1Z RIWL                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086117126 I88-U1Z RIWK 90GR            B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086121021 I88-U1Z HW RO11              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086121029 I88-U1Z DGHW RO22            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086127025 I88-U1Z DGKW RO22            B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086127052 I88-U1Z KNW RO22             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086127091 I88-U1Z DGKW 180GR RO22      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086135033 I88-U1Z AH                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086135142 I88-U1Z AH          B        B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086136037 I88-U1 AV                    B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086139054 I88-SU1 AF                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086153012 I88-SU1Z W                   A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086167018 I88-SU1Z RIWK                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086167051 I88-SU1Z RIWL                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086167102 I88-SU1Z RIWK 90GR           B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086167134 I88-SU1Z RIWKT               B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086171022 I88-SU1Z HW RO11             B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086171030 I88-SU1Z DGHW RO22           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086171085 I88-SU1Z HW 180GR RO11       B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086171112 I88-SU1Z HW 90GR RO11        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086177026 I88-SU1Z DGKW RO22           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086177053 I88-SU1Z KNW RO22            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086177121 I88-SU1Z KNW 270GR RO22      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086180049 I88-SU1Z KGW RO11            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086185034 I88-SU1Z AH                  B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086186038 I88-SU1 AV                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086187042 I88-SU1 AD                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086190078 I88-SU1 FF                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086303011 I88-UV1Z W                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086317135 I88-UV1Z RIWL 90GR           B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086321100 I88-UV1Z HW RO11             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086321113 I88-UV1Z HW RO13             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086321140 I88-UV1Z HW 180GR RO13       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086335080 I88-UV1Z AH                  P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086503009 I88-U15Z W                   P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086517073 I88-U15Z RIWK                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086521103 I88-U15Z HW RO11             P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086535083 I88-U15Z AH                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086603046 I88-UV15Z W                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086603047 I88-UV16Z W                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086617070 I88-UV15Z RIWK 90GR          C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086617118 I88-UV16Z RIWK               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086621062 I88-UV16Z DGHW 90GR RO22     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086803013 I88-A2Z W                    B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086803014 I88-E2 W                     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086817069 I88-E2 RIWL                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086817071 I88-E2 RIWK                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086817072 I88-A2Z RIWL                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086817087 I88-A2Z RIWK                 B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086817132 I88-E2 RIWL 90GR             B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086821068 I88-E2 HW RO11               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086821099 I88-A2Z HW RO11              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086821120 I88-A2Z DGHW RO22            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086827128 I88-A2Z KNW RO11             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086835059 I88-A2Z AH                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086836131 I88-A2 AV                    B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6086836133 I88-E2 AV                    B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088103001 TI2-U1Z W                    A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088117007 TI2-U1Z RIW                  A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088117013 TI2-U1Z RIW 90GR             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088121015 TI2-U1Z HW RO13,5            B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088121045 TI2-U1Z HW 90GR RO13,5       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088121049 TI2-U1Z HW 180GR RO13,5      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088127042 TI2-U1Z KNW                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088135021 TI2-U1Z AH                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088136033 TI2-U1 AV                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088137027 TI2-U1 AD                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088153002 TI2-SU1Z W                   A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088159050 TI2-SU1Z KW                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088167008 TI2-SU1Z RIW                 B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088167014 TI2-SU1Z RIW 90GR            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088167053 TI2-SU1Z RIWK                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088171016 TI2-SU1Z HW RO13,5           A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088171043 TI2-SU1Z HW 180GR RO13,5     B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088171052 TI2-SU1Z HW 90GR RO13,5      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088171054 TI2-SU1Z HW RO13,5       A   A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088185022 TI2-SU1Z AH                  B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088186034 TI2-SU1 AV                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088187028 TI2-SU1 AD                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088190040 TI2-SU1 FF                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088803003 TI2-A2Z W                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088803005 TI2-E2 W                     C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088806047 TI2-A2Z STW                  B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088817009 TI2-A2Z RIW                  B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088821017 TI2-A2Z HW RO13,5            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088835023 TI2-A2Z AH                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088836037 TI2-E2 AV                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088837029 TI2-A2 AD                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088853004 TI2-SA2Z W                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088867010 TI2-SA2Z RIW                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088867012 TI2-SE2 RIW                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088867056 Ti2-SA2Z Riw 90GR            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088871018 TI2-SA2Z HW RO13,5           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088871020 TI2-SE2 HW RO13,5            P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088885024 TI2-SA2Z AH                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088886036 TI2-SA2 AV                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088886038 TI2-SE2 AV                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088887030 TI2-SA2 AD                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6088887032 TI2-SE2 AD                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089102049 I49-U1Z IW                   A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089102051 I49-U1Z IWF                  A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089102059 I49-U1Z IW Z                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089102063 I49-U1Z IWF Z                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089117053 I49-U1Z RIW                  A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089117055 I49-U1Z RIWF                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089117061 I49-U1Z RIW Z                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089117065 I49-U1Z RIWF Z               A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089135057 I49-U1Z AH                   A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089135067 I49-U1Z AH Z                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089152048 I49-SU1Z IW                  A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089152050 I49-SU1Z IWF                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089152058 I49-SU1Z IW Z                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089152062 I49-SU1Z IWF Z               A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089167052 I49-SU1Z RIW                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089167054 I49-SU1Z RIWF                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089167060 I49-SU1Z RIW Z               A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089167064 I49-SU1Z RIWF Z              A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089185056 I49-SU1Z AH                  A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089185066 I49-SU1Z AH Z                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089202075 I49-U2Z IW Z                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089217076 I49-U2Z RIW Z                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089217077 I49-U2Z RIWF Z               A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089235078 I49-U2Z AH Z                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089452074 I49-U2Z IWF Z                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089802070 I49-A2Z IW Z                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089817071 I49-A2Z RIW Z                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089817072 I49-A2Z RIWF Z               A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089835073 I49-A2Z AH Z                 A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6089852069 I49-A2Z IWF Z                A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106001081 C74-RAST-SU1Z/UV1Z           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106001121 C74-RAST-UV1Z/UV1Z VS        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106001152 C74-RAST-SU1Z/A2Z            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106001159 C74-RAST-UV1Z/UV1Z VS        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106050196 C74-RAST-SU1Z VS C2-A2Z      B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106101022 C74-U1Z HVG (SW)             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106101074 C74-EB-U1Z HVG (SW)          C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106101075 C74-GER-U1Z HVG (SW)         C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106101188 C74-GER-U1Z (SW)             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106201155 C74-EB-U2Z                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106301104 C74-RAST-UV1Z VS             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106301169 C74-RAST-UV1Z VS             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106351112 C74-EB-SU1Z VS               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106351190 C74-Anr.SU1Z -40Gr           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106351197 C74-SU1Z VS                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106451140 C74-GER-SU2Z                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106451149 C74-EB-SU2Z                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106651136 C74-GER-SU4Z                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106801150 C74-A2Z VS                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6106801198 C74-EB-A2Z VS                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6108101036 C2-U1Z HvG                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6108101039 C2-U1Z FLACHST.              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6108116038 C2-U1Z R FLACHST.            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6108150041 C2-SU1Z                      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6108150042 C2-SU1Z                      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6108351008 C2-SU1Z BISTABIL O.M.        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6108357004 C2-SU1Z K O.M.               P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6108701003 C2-U1Z M. LÖTÖSEN O.M.       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6108851040 C2-SE2 HVG                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6110153011 SGS-SU1Z W F6 230V 1M        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6110853002 SGS-SA2Z W F6 230V 1M        B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6110853014 SGS-SA2Z W F6 230V 3M        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6110871003 SGS-SA2Z HW F6 230V          A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6110888013 SGS-SA2Z AK F3 24V           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6110888019 SGS-SA2Z AK F3 230V          B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181117077 ENK-U1Z RIW                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181118143 ENK-U1Z RW                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181124235 ENK-U1Z HLWT 180GR RO13      B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181126021 ENK-U1Z KNIW RO20            P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181126076 ENK-U1Z KNIW RO13            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181127305 ENK-U1Z DGKW RKZZ            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135046 ENK-U1Z AHSGU                B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135096 ENK-U1Z AHSG                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135139 ENK-U1Z AHS 90GR VS          P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135140 ENK-U1Z AHS 270GR VS         C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135167 ENK-U1Z AHS-V                P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135187 ENK-U1Z AHSGU 90GR RO50      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135200 ENK-U1Z AHS-V 180GR          C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135201 ENK-U1Z AHS-V                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135228 ENK-U1Z AHSGU-V RO40         C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135278 ENK-U1Z AHS 90GR VS          C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135309 ENK-U1Z AHS 90GR VS          C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181135310 ENK-U1Z AHSGU-V RO50         B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181136022 ENK-U1Z AHSGU RO40           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181136090 ENK-U1 AVGU VS RO50          B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181152110 ENK-SU1Z IW                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181152213 ENK-SU1Z IW SW               P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181152306 ENK-SU1Z IW M12              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181167154 ENK-SU1 RIW -KL.HYST.-       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181171108 ENK-SU1Z DGHW 90GR RO20      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181171222 ENK-SU1Z HW SW RO13          C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181176304 ENK-SU1Z KNiw Ro20           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181176307 ENK-SU1Z KNiw RO20           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181185209 ENK-SU1Z AHS-V               B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181185296 ENK-SU1Z AHS-V M12           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181185300 ENK-SU1Z AHS-V               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181186183 ENK-SU1 AVGU VS              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181186223 ENK-SU1 AVGU VS RO50         C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181190165 ENK-SU1 FF                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181191204 ENK-SU1 DR                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181335094 ENK-UV1Z AHS-V               P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181335149 ENK-UV1Z AHS-V 90GR          P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181335150 ENK-UV1Z AHS-V 270GR         P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181335230 ENK-UV1Z AHSGU-V RO50        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181336192 ENK-UV1 AVGU VS RO50         B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181835135 ENK-A2Z AHS50                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181835244 ENK-A2Z AHSGU-V SW RO50      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181835314 ENK-U1Z AHS-V                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181902243 ENK-A3Z IW                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181903195 ENK-A3Z W V.GC               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6181935210 ENK-A3Z AHS-V                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6185130018 BI-SU1Z W LED 6-24V ROT      B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6185135101 BI2-U1Z AHS (GER50)          C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6185135106 BI2-U1Z AH                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6185140104 BI2-U1 FF                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6185153102 BI2-SU1Z W LEDF 6-24V        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186103005 I88-U1Z W RAST               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186103181 I88-U1Z W NORM               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186103392 I88-U1Z W                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186103672 I88-U1Z W IP67               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186103786 I88-U1Z w LS                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186117417 I88-U1Z RIWK                 P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186117658 I88-U1Z Riwk                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186121077 I88-U1Z DGHW 270GR RO22      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186121120 I88-U1Z HW RO11              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186121122 I88-U1Z HW 180GR RO11        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186121418 I88-U1Z DGHW 270GR RO22      B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186121710 I88-U1Z HW 90GR NORM SW      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186121711 I88-U1Z DGHW RO22            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186121715 I88-U1Z HW 180Gr RO13,5      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186121759 I88-U1Z HW RO13,5            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186124183 I88-U1Z HLW RO20             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186127104 I88-A1Z DGKW SW RO11         P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186127112 I88-U1Z KNW RO22             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186127113 I88-U1Z KNW 180GR RO22       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186127450 I88-U1Z KNW 180GR RAST       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186127572 I88-U1Z DGKW RO22            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186127645 I88-U1Z DGKw Rast            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186127742 I88-U1Z DGKW                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186135007 I88-U1Z AHS                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186135009 I88-U1Z AHS                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186135060 I88-U1Z AHG 180GR RO25       B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186135114 I88-U1Z AH                   P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186135316 I88-U1Z AHSGU RO50           P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186135463 I88-U1Z AH 270GR             P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186135570 I88-U1Z AHG                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186135694 I88-U1Z AH RAST              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186135697 I88-U1Z AHS                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186136127 I88-U1 AV VS                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186136401 I88-U1 AVGU RO50             B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186136413 I88-U1Z AV VS                P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186136460 I88-U1 AV 90GR VS            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186139290 I88-U1 AFL V8                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186140217 I88-U1 FF                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186140677 I88-U1Z FF SW                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186153233 I88-SU1Z W IP67              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186153311 I88-SU1Z W HVG               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186153404 I88-SU1Z W                   A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186153466 I88-SU1Z W RIEGEL            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186153618 I88-SU1Z W IP67              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186153712 I88-SU1Z w IP66              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186167268 I88-SU1Z RIWT                P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186167273 I88-SU1Z RIWKT NORM SW       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186167439 I88-SU1Z RIWK 90GR           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186167671 I88-SU1Z RIWLT               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186167719 I88-SU1Z RIWK                B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186171293 I88-SU1Z HW HVG RO11         B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186171427 I88-SU1Z HW RO13,5           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186171453 I88-SU1Z HW RO17             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186171661 I88-SU1Z Hw Ro13             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185008 I88-SU1Z AHS                 B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185116 I88-SU1Z AH                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185231 I88-SU1Z AH                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185295 I88-SU1Z AHS 180GR NORM      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185627 I88-SU1Z AHS                 B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185629 I88-SU1Z AHS 180GR NORM      B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185651 I88-SU1Z AHS 180GR           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185660 I88-SU1Z AHG                 B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185745 I88-SU1Z AH M12              B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185746 I88-SU1Z AH 270GR            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186185747 I88-SU1Z AH 90GR             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186186791 I88-SU1 AV HVG               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186187223 I88-SU1 ADK LS               B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186187717 I88-SU1 AD                   B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186189287 I88-SU1 AF NORM SW           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186190739 I88-SU1 FF M12               B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186317280 I88-UV1Z RIWK NORM SW       CC Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186321244 I88-UV1Z DGHW RO22           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186327528 I88-UV1Z DGKW 270GR RO22     P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186335253 I88-UV1Z AHS                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186335628 I88-UV1Z AH                  P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186336055 I88-UV1 AV 270GR VS          C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186617471 I88-UV15Z RIWK               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186627526 I88-UV15Z DGKW 270GR         B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186627527 I88-UV16Z DGKW 270GR         C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186703296 I88-A1Z W                    C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186803155 I88-A2Z W RAST               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186817075 I88-A2Z RIWL HVG             B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186817214 I88-A2Z RIWLT                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186817777 I88-A2Z RIWL HVG 90GR        B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186817784 I88-E2 RIWL M12              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186817808 I88-SA2Z RIWK                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186821111 I88-A2Z HW RO11              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186821260 I88-A2Z HW 90GR RO11         C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186821261 I88-A2Z HW 180GR RO11        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186821744 I88-SA2Z DGHw Ro22           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186827246 I88-A2Z KNW RO22             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186827266 I88-A2Z KNW 90GR RO22        P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186827778 I88-A2Z KNW 180GR HVG        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186835067 I88-E2 AHS28 270GR           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186835118 I88-A2Z AH                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186853785 I88-SA2Z w                   C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6186899656 I88-SA2Z TASTER              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188100030 TI2-U1Z AHDB                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188103043 TI2-U1Z W HVG                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188103068 TI2-SU1Z W HVG M12           A Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188117012 TI2-U1Z RIWT                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188117042 TI2-U1Z RIWT                 P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188117059 TI2-U1Z RIW M12              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188117064 Ti2-U1Z Riw 90GR HVG         C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188137004 TI2-U1 AD VS V8              B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188137005 TI2-U1 AD 90GR VS V8         C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188137071 TI2-U1 AD VS 90GR            C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188137072 TI2-U1 AD VS 270GR           C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188167021 TI2-SU1Z RIW VS              C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188167034 TI2-SU1Z RIWT                C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188168026 TI2-SU1Z RW 90GR             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188171048 TI2-SU1Z HW 180GR IP67       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188171052 Ti2-SU1Z Hw 180Gr Ro13       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188185018 TI2-SU1Z AHT                 C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188185066 TI2-SU1Z AH                  B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188186025 TI2-SU1 AV 90GR              P Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188186044 TI2-SU1 AV 270GR RO15        C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188186053 TI2-SU1 AV 90GR V8 IP67      C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188186055 TI2-SU1 AV 90GR              B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188187062 TI2-SU1 AD HVG               C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188189023 TI2-SU1 AFL                  C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188827060 Ti2-A2Z KNW RO11             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6188827061 Ti2-A2Z KNW 180GR RO11       C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6189752044 I49-SA1Z IW Z 2M             C Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6613299076 C74-ANALOG 0-5V              B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6613299077 C74-ANALOG 0-10V             B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6613299078 C74-ANALOG 0-20mA            B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6613299079 C74-ANALOG 4-20mA            B Plastic Switch / Sensor Công tắc nhựa      
6021100406 GC-U1Z O.BETG                C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021102001 GC-U1Z IW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021103008 GC-U1Z W                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021105015 GC-U1Z STIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021106018 GC-U1Z STW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021110050 GC-U1Z KU                    P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021117029 GC-U1Z RIW                   B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021117297 GC-U1Z RIW 90 GR             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021120057 GC-U1Z HIW                   B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021120294 GC-U1Z HIW 90GR              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021120295 GC-U1Z HIW 180GR             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021120381 GC-U1Z HTIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021121067 GC-U1Z HW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021130247 GC-U1Z KGW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021135102 GC-U1Z AH                    B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021135368 GC-U1Z AH 180GR              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021136104 GC-U1 AV                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021137103 GC-U1 AD                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021139106 GC-U1 AF                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021140476 GC-U1 FF                     B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021144293 GC-U1 LIW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021155017 GC-SU1Z STIW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021156020 GC-SU1Z STW                  B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021160052 GC-SU1Z KU                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021170309 GC-SU1Z HIW 90GR             B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021170382 GC-SU1Z HTIW                 B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021173087 GC-SU1Z HLIW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021173514 GC-SU1Z HLIW 180GR           B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021174353 GC-SU1Z HLW 180GR            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021176073 GC-SU1Z KNIW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021176509 GC-SU1Z KNIW 180GR           P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021177080 GC-SU1Z KNW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021180251 GC-SU1Z KGW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021186118 GC-SU1 AV                    B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021187119 GC-SU1 AD 270GR              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021187125 GC-SU1 AD                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021189128 GC-SU1 AF                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021190100 GC-SU1 FF                    A Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021190276 GC-SU1 FFL                   A Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021191099 GC-SU1Z DR                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021194379 GC-SU1 LIW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021300410 GC-SU1Z O.BETG               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021300411 GC-UV1Z O.BETG               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021305016 GC-UV1Z STIW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021317030 GC-UV1Z RIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021320058 GC-UV1Z HIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021335133 GC-UV1Z AH                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021352620 GC-SU1Z IW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021353621 GC-SU1Z W                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021367112 GC-SU1Z RIW 90GR             P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021367626 GC-SU1Z RIW                  B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021370629 GC-SU1Z HIW                  B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021371630 GC-SU1Z HW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021374632 GC-SU1Z HLW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021379640 GC-SU1Z KGIW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021385093 GC-SU1Z AHT                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021385634 GC-SU1Z AH                   A Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6021836123 GC-A2 AV                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022200413 GC-SU2 O.BETG.               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022200418 GC-U2Z O.BETG.               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022217973 GC-U2Z RIW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022267934 GC-SU2 RIW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022270116 GC-SU2 HIW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022286962 GC-SU2 AV                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022294117 GC-SU2 LIW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022500416 GC-U15Z O.BETG.              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022517032 GC-U15Z RIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022535111 GC-U15Z AHSGU                C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6022536121 GC-U16 AV                    B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033100008 SN2-SU1 O.BETG.              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033103023 SN2-U1Z W                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033117025 SN2-U1Z RIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033121005 SN2-U1Z DGHW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033121007 SN2-U1Z HW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033127010 SN2-U1Z DGKW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033135002 SN2-U1Z AHS                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033135012 SN2-U1 AH                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033190021 SN2-SU1 FF                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033191039 SN2-SU1Z DR 180GR            P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033194022 SN2-SU1 LIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033353016 SN2-SU1Z W                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033367017 SN2-SU1Z RIW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033367045 SN2-SU1Z RIW 90GR            B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033371004 SN2-SU1Z DGHW                B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033371006 SN2-SU1Z HW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033377011 SN2-SU1Z DGKW                C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033385003 SN2-SU1Z AHS-V               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033385018 SN2-SU1Z AHS                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033385019 SN2-SU1Z AHS                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033523034 SN2-U16Z HLTIW               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033800032 SN2-A2 O.BETG.               P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033821044 SN2-A2Z DGHW                 B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6033821047 SN2-A2 AF                    B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041100983 D-U1Z C74 O.BET.             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041101001 D-U1                         C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041103002 D-U1 W                       B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041103223 D-U1Z W                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041106004 D-U1 STW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041113006 D-U1 PW                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041116007 D-U1 R                       C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041118008 D-U1 RW                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041118229 D-U1Z RW                     B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041118249 D-U11 RW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041118581 D-U1 RW 90GR                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041121010 D-U1 HW                      B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041121231 D-U1Z HW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041121251 D-U11 HW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041121997 D-U1 HTW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041132012 D-U1 WIW                     B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041135019 D-U1 AH                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041136020 D-U1 AV                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041153156 D-SU1 W                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041156158 D-SU1 STW                    B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041168162 D-SU1 RW                     B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041171164 D-SU1 HW                     B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041182166 D-SU1 WIW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041185173 D-SU1 AH                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041185508 D-SU1 AHG                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041185509 D-SU1 AHG/1                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041185510 D-SU1 AHG/2                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041186174 D-SU1 AV                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041300984 D-SU1Z C74 O.BET.            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041303134 D-UV1Z W                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041318140 D-UV1Z RW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041321142 D-UV1Z HW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041703692 D-A1Z W                      P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041706777 D-A1Z STW                    B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041718707 D-A1Z RW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041721682 D-A1Z HW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041803046 D-E2 W                       C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041803090 D-A2 W                       C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041806048 D-E2 STW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041813835 D-A2Z PW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041818052 D-E2 RW                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041818741 D-A2Z RW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6041835107 D-A2 AH                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042203024 D-U2 W                       C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042218030 D-U2 RW                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042221032 D-U2 HW                      B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042256180 D-SU2 STW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042263182 D-SU2 PW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042268184 D-SU2 RW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042271186 D-SU2 HW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042282188 D-SU2 WIW                    B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042285195 D-SU2 AH                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042903068 D-E3 W                       C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042903112 D-A3Z W                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042906114 D-A3Z STW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042913072 D-E3 PW                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042913116 D-A3Z PW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042918074 D-E3 RW                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042918118 D-A3Z RW                     B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042921949 D-A3Z HW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6042935129 D-A3 AH                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087100033 ENM2-U1Z O.BETG.             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087102001 ENM2-U1Z IW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087117004 ENM2-U1Z RIW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087121007 ENM2-U1Z DGHW RO20           C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087127010 ENM2-U1Z DGKW RO20           C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087135013 ENM2-U1Z AHS-V               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087135030 ENM2-U1Z AHZ                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087136016 ENM2-U1 AV                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087137018 ENM2-U1 AD                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087300034 ENM2-SU1Z O.BETG.            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087300047 ENM2-UV1Z O.BETG.            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087302027 ENM2-UV1Z IW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087352002 ENM2-SU1Z IW                 B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087367005 ENM2-SU1Z RIW                A Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087367041 ENM2-SU1Z RIW 90GR           P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087371008 ENM2-SU1Z DGHW RO20          C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087371035 ENM2-SU1Z HWT RO20           C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087371042 ENM2-SU1Z HW RO20            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087377011 ENM2-SU1Z DGKW RO20          C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087385014 ENM2-SU1Z AHS-V              B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087385031 ENM2-SU1Z AHST-V             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087386017 ENM2-SU1 AV                  B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087387019 ENM2-SU1 AD                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087390032 ENM2-SU1 FF                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087500037 ENM2-U15Z O.BETG.            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087602024 ENM2-UV15Z IW                C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087617049 ENM2-UV15Z RIW               B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087800045 ENM2-E2 O.BETG.              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087800053 ENM2-E2 RIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087802003 ENM2-A2Z IW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087817006 ENM2-A2Z RIW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087821009 ENM2-A2Z DGHW RO20           C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087835015 ENM2-A2Z AHS-V               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087867051 ENM2-SA2Z RIW                B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6087890052 ENM2-SE2 FF                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121035986 GC-AI4-20 AH                 B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121120927 GC-U1Z HTIW 180GR            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121121139 GC-U1Z HW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121121771 GC-U1Z HW HVG                C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121123274 GC-U1Z HLIW 180GR            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121123917 GC-U1Z HLIW                  B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121137386 GC-U1 AD                     P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121137875 GC-U1 AD                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121139626 GC-U1 AF 270GR               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121140748 GC-U1 FF               C     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121140832 GC-U1 FF                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121140939 GC-U1 FF                     B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121144304 GC-U1Z W NIRO               CC Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121167862 GC-SU1Z RIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121170864 GC-SU1Z HIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121171727 GC-SU1Z HW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121174846 GC-SU1Z HLW                  P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121185616 GC-SU1Z AHT            C     B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121185706 GC-SU1Z AH HVG               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121187245 GC-SU1 AD LS                 P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121187567 GC-SU1 AD/2                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121190585 GC-SU1 FF LS                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121190918 GC-SU1 FFL                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121190922 GC-SU1 FFL-9M                C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121194814 GC-SU1 LIW                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121194816 GC-SU1 L                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121317074 GC-UV1Z RIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121336607 GC-UV1 AV/2 90GR             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121367643 GC-SU1Z RIW 90GR             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121367804 GC-SU1Z RIW 90GR             P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121367890 GC-SU1Z RIW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121367987 GC-SU1Z Riw Rd4,5            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121377849 GC-SU1Z KNW 180GR            P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121377850 GC-SU1Z KNW                  P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121385523 GC-SU1Z AH 90GR              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121385901 GC-SU1Z AHS RKZZ             B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121385972 GC-SU1Z AHS                  A Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121385973 GC-SU1Z AHS                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121385974 GC-SU1Z AHS                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121385988 GC-SU1Z AH Rd4,5             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121735499 GC-E1/E1 AH                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6121890967 GC-SA2 FFL M12               B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6122267971 GC-SU2 RIW 90GR M12          C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6122286838 GC-SU2 AV                    B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6122467975 GC-SU2Z Riw 90GR             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6122473993 GC-SU2Z HLIW                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6122523013 GC-U16Z HLTIW                C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6122785892 GC-PNP AHSRK /1              P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6122785893 GC-PNP AHSRK /2              P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6122785928 GC-PNP AHSRK 180GR           P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133003036 SN2-AI4-20 W                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133036038 SN2-AI4-20mA AV              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133103039 SN2-U1Z W HVG               CC Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133138034 SN2-U1Z AK                   C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133186033 SN2-SU1 AV HVG               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133368029 SN2-SU1Z RW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133368032 SN2-SU1Z RW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133385005 SN2-SU1Z AH 180GR            P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133817030 SN2-E2 RIW 90GR              B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133868035 SN2-SA2Z RW                  C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6133887022 SN2-SA2Z AD4K                C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141100759 D-SU1Z VKS 90 GR           C C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141103494 D-U1 W                       C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141103627 D-U11Z W                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141114078 D-U1 PA-RECHTS               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141114535 D-U1 PA-LINKS                P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141116735 D-U1 R 90GR HRAST            C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141118175 D-U1Z RW                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141118628 D-U11Z RW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141118637 D-U1Z RW P-RAST              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141121607 D-U11 HW HITZE               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141135653 D-U1Z AHS                    B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141138758 D-U1 AK 90GR                 B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141138792 D-U1 AK 90GR                 B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141185708 D-SU1 AH                     C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141318689 D-UV11Z RW HITZE             C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141321773 D-UV11Z HTW 180GR HITZE      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141353734 D-SU1Z W               C     P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141817775 D-A2Z RIW                    C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141818722 D-A2Z RW RAST                C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6141818781 D-A2Z RW                     B Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6142200765 D-SU2 VKS 90GR               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6142903616 D-A3Z W RAST                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6142913034 D-E3 PW                      C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6142935752 D-A3Z AHS GU                 P Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6174285006 M-SU2 AH/651                 C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187017116 ENM2-AU0-10 RIW              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187037129 ENM2-AU0-10 AD               C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
6187037134 ENM2-AI4- 20 AD              C Metal Switch / Sensor Công tắc kim loại      
618711