ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”

 Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0902 337 066 <(@^@)> Ms Diệu

email I           dieu.ans@ansvietnam.com
website 1I     http://thietbitudong.org/

website 2I     http://tudonghoaans.com/


Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

 

      ZWS  7SL 1,0K-OHM  7W DC60V 64601 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  100 OHM  8W DC30V 0025076 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  180 OHM  8W DC38V 0024747 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  220 OHM  8W DC36V 0028832 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  220 OHM  8W DC48V 0004948 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  240 OHM  8W DC42V 0004946 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  240 OHM  8W DC48V 0026222 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  270 OHM  8W DC42V 0005825 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  270 OHM  8W DC48V 0011530 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  330 OHM  8W DC42V 0004947 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  330 OHM  8W DC48V 0004949 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  330 OHM  8W DC60V 0024224 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  390 OHM  8W DC42V 0029523 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  390 OHM  8W DC48V 0004950 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  390 OHM  8W DC60V 0013008 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  430 OHM  8W DC48V 0013215 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  430 OHM  8W DC60V 0004951 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  470 OHM  8W DC60V 0005865 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  510 OHM  8W DC42V 0001889 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  510 OHM  8W DC48V 0017722 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  510 OHM  8W DC60V 0004952 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  680 OHM  8W DC48V 0010242 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  680 OHM  8W DC60V 0004954 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  680 OHM  8W DC75V 0014266 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  680 OHM  8W DC80V 0011013 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  820 OHM  8W DC110V 0019141 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  820 OHM  8W DC5V 0005896 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL  820 OHM  8W DC60V 0007785 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL 1,2K-OHM  8W DC60V 0012840 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL 2,4K-OHM  8W DC110V 0004957 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL 2,7K-OHM  8W DC110V 0023534 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL 2,7K-OHM  8W DC125V 0008841 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL 3,0K-OHM  8W DC110V 0004958 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS  8SL 3,3K 8W DC110-127V 0031927 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL  10K-OHM 20W DC110V 0041426 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL  12K-OHM 20W DC400V 0040432 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL  560 OHM 20W DC65V 0045857 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL  640 OHM 20W DC110V 0047596 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL  640 OHM 20W DC60V 0041558 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL  820 OHM 20W DC70V 0023520 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC100V 0043773 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC110V 0004959 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC125V 0017752 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC60V 0011468 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC70V 0041435 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,0K-OHM 20W DC80V 0017501 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,2K-OHM 20W DC110V 0004960 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,2K-OHM 20W DC125V 0008058 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,2K-OHM 20W DC136V 0034071 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,2K-OHM 20W DC60V 0004955 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,2K-OHM 20W DC80V 0043717 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,2K-OHM 20W DC90V 0029550 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,5K-OHM 20W DC125V 0009148 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,5K-OHM 20W DC127V 0012079 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,5K-OHM 20W DC80V 0012216 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,6K-OHM 20W DC110V 0004962 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,6K-OHM 20W DC125V 0010651 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,6K-OHM 20W DC127V 0005931 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,6K-OHM 20W DC130V 0039649 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,6K-OHM 20W DC60V 0038430 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,8K-OHM 20W DC110V 0021000 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,8K-OHM 20W DC125V 0022203 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 1,8K-OHM 20W DC148V 0034452 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 2,0K-OHM 20W DC110V 0009193 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 2,0K-OHM 20W DC125V 0013022 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 2,2K-OHM 20W DC110V 0040168 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 2,4K-OHM 20W DC110V 0012851 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 2,4K-OHM 20W DC127V 0009233 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 2,4K-OHM 20W DC180V 0031871 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 2,7K-OHM 20W DC110V 0024666 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 2,7K-OHM 20W DC125V 0030521 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 3,0K-OHM 20W DC220V 0011555 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 3,3K-OHM 20W DC110V 0025524 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 3,3K-OHM 20W DC125V 0030648 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 3,3K-OHM 20W DC220V 0004966 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 3,3K-OHM 20W DC365V 0047080 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 4,7K-OHM 20W DC127V 0044585 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 4,7K-OHM 20W DC220V 0040167 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 4,7K-OHM 20W DC60V 0047004 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 5,1K-OHM 20W DC220V 0004967 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 5,1K-OHM 20W DC240V 0014564 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 5,1K-OHM 20W DC265V 0011469 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 6,8K-OHM 20W DC220V 0004968 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 7,5K-OHM 20W DC220V 0026223 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 20SL 7,5K-OHM 20W DC500V 0039604 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 2,0K-OHM 35W DC220V 0014388 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 2,4K-OHM 35W DC125V 0030573 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 2,4K-OHM 35W DC140V 0012485 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 2,4K-OHM 35W DC145V 0051420 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 2,4K-OHM 35W DC220V 0006242 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 2,7K-OHM 35W DC220V 0004970 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 2,7K-OHM 35W DC240V 0020630 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 3,0K-OHM 35W DC220V 0004971 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 3,0K-OHM 35W DC240V 0024281 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 3,3K-OHM 35W DC190V 0028853 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 3,3K-OHM 35W DC220V 0005830 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 3,6K-OHM 35W DC220V 0004972 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 3,6K-OHM 35W DC240V 0019632 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 3,9K-OHM 35W DC110V 0032598 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 3,9K-OHM 35W DC220V 0004973 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 3,9K-OHM 35W DC240V 0019002 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 3,9K-OHM 35W DC250V 0053033 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 3,9K-OHM 35W DC365V 0047079 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 4,7K-OHM 35W DC220V 0013639 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 4,7K-OHM 35W DC240V 0012915 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 4,7K-OHM 35W DC250V 0041925 DOLD Vietnam ANS Vietnam
      ZWS 35SL 5,1K-OHM 35W DC220V 0016767 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC50HZ 110V 0,2-180S 0011599 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC50HZ 110V 0,2-30S 0013308 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC50HZ 125V 0,2-180S 0018595 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC50HZ 230V 0,2-180S 0009430 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC50HZ 230V 0,2-30S 0009429 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC50HZ 240V 0,2-180S 0012973 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC50HZ 240V 0,2-30S 0012972 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC50HZ 24V 0,2-180S 0011474 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC50HZ 24V 0,2-30S 0011473 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC50HZ 42V 0,2-180S 0016991 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC50HZ 42V 0,2-30S 0002218 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC60HZ 110V 0,2-180S 0012741 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC60HZ 110V 0,2-30S 0012740 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC60HZ 120V 0,2-180S 0025405 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC60HZ 120V 0,2-30S 0018443 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC60HZ 127V 0,2-180S 0012673 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC60HZ 230V 0,2-180S 0012674 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC60HZ 230V 0,2-30S 0013181 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC60HZ 240V 0,2-180S 0033341 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32 AC60HZ 240V 0,2-30S 0041903 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC110V 0,2-180S 0015976 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC110V 0,2-30S 0020711 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC125V 0,2-180S 0018596 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC125V 0,2-30S 0002859 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC12V 0,2-180S 0016245 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC12V 0,2-30S 0016244 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC220V 0,2-180S 0012445 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC220V 0,2-30S 0012444 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC230V 0,2-180S 0037286 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC240V 0,2-180S 0049942 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC24V 0,2-180S 0011600 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC24V 0,2-30S 0010466 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC42V 0,2-180S 0020337 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC42V 0,2-30S 0020336 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC48V 0,2-180S 0009687 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC48V 0,2-30S 0009686 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC60V 0,2-180S 0016056 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7512.32/001 DC60V 0,2-30S 0009616 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC50HZ 110V 0,2-180S 0010660 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC50HZ 110V 0,2-30S 0010659 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC50HZ 115V 0,2-30S 0031955 DOLD Vietnam ANS Vietnam
AA7562.32 AC50HZ 127V 0,2-180S 001066